Allah’ın ruhundan üflemesi ne demektir? Allah’ın ruhu var mıdır?

   Allahu Tealanın Adem Aleyhisselamın yaratılmazıyla ilgili ayetlerde “ruhumdan üfledim” buyurması ne demektir? Allah’ın da bizim gibi bir ruhu mu vardır?
   “Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin” demişti.” (Hicr 28-29)
   “Irzını koruyan Meryem’i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik…” (el-Enbiya, 21/91: Ayrıca bk. Et-Tahrim, 66/12).
   Bazı âyetlerde de rûh kelimesi ile Allah, Teâlâ’nın vahyi, yani âyetleri kastedilir:“Allah meleklerini, vahyi (ruh) ile, kullarından dilediğine göndererek…” (en-Nahl, 16/2; ayrıca bk. el-Mü’min, 40/15; eş-Şûra, 42/52).
   Ayet-i Kerime ve Kur’an bütünlüğüne baktığımız zaman “ruh” olarak kastedilen şeyin Allah’u Teala’dan bir parça olmadığı, O’nun ruhu olabileceği, ruhundan bir parçaymış gibi anlam taşımadığı anlaşılır.
    “Ruhumdan” ifadesi Allah (Celle Celaluhu)nun kendi yarattığı bir mahluka işaret etmektedir. Yani “yaratmış olduğum ruhu” demektir. Tefsir-i kebir’de geçtiği üzereburada Cenâb-ı Hak, onu şereflendirmek ve kıymetini göstermek için, Hazreti Âdem’in ruhunu “ruhumdan” diyerek zat-ı ilâhiyesine nisbet etmiştir.
   Safvet’üt Tefasir adlı eserde de şöyle izah getirilmiştir:
  ” Âdem’in hilkatini ve suretini şekillendirdiğim ve onu âzâları düzgün kâmil bir insan olarak yarattığım, Benim mahlûkâtımdan biri olan ruhu ona üfürdüğüm ve onun da canlı bir insan olduğu zaman onun için secdeye kapandılar.”
   Ruh, Allah’u Teala’nın yarattığı ve bizlere çok az bir bilgi verilmiş olan latif bir mahluktur. Bu gerçek Kur’an-ı Kerimde şöyle ifade edilmiştir:
   “Sana ruhtan sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir” (İsrâ: 85)
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ