İslami rüya tabirleri -D- harfi

DABBAĞ 
Rüyada dabbağ görmek sağlık memura ile yorumlanır. Rüyasında bir dabbağın deri işlediğini görmek, yakında bir ameliyat geçireceğine veya bir akrabasının ameliyat olacağına delalet eder. Kendisini bir deri fabrikasında görmek, bir hastasını ziyaret edeceğine; dabbağla konuştuğunu görmek evine bir hastası için bir doktor davet edeceğine işarettir.
Rüyada dabbağ görmek, halkı iyilikle yola getiren bir kişiye, bir rivayete göre de, mirasları bölen bir kişiye işarettir.

DADI
Dadı görmek iyiye yorumlanır. Rüyasında bir dadısı olduğunu ve ondan küçük yaşında dinlediği masalları tekrar anlatmasını rica ettiğini görmek, eğer bir yardıma ihtiyacı varsa, mutlaka beklediği yerden yardım göreceğine; öyle bir yardım beklemiyorsa, bulunduğu işinden daha fazla para kazanacağı bir mevkiye geleceğine delalet eder. Dadısının elini öperek duasını aldığını gören, Allah’ın (C.C.) rızasını almış bir kuldur. Bu rüya dünyada ve ahirette işlerinin yolunda gideceğine işarettir.

DAĞ
Rüyada dağ görmek, şanı yüce, şöhretli, iktidarlı ve sebatlı siyaset sahibi bir kimseye veya bir çocuğa ve tüccara yorumlanır. Dağ yayılıp açıldığı zaman, çetin ve kalbi katı bir kadındır. Veya gam ve keder ya da insanın son derecesi, yolculuğa veya yeminidir.
Üzerinde bitki örtüsü ve su olmayan dağ kafir ve azgın bir meliktir. Dağdan indiğini gören kimsenin mülkü elinden gider. Tüccarsa zarar eder.
Bitki örtüsü olmayan bir dağa çıktığını gören, kötü kimselerin hizmetine girerek iş görür, bundan da kendisine kaygı ve endişe gelir. Dağ içinde olan yol ve yokuş azaptır. Bundan dolayı yokuş bir yoldan indiğini gören kimse azabından kurtulur. Yokuşu çıktığını görse, zahmet ve meşakkatle beraber, kadri ve saltanatı yüksek olur.
Çıkmakta olduğu dağın yarısına geldiğinde yukarı çıkması veya aşağı inmesi mümkün olmayan kimse, ömrünün yarısında vefat eder. Dağa çıkıp üzerinde
oturan kimsenin çirkin ve iri vücutlu bir çocuğu olur.
Dağa çıkmak yükseklik, aşağı inmek zillettir. Yukarı çıkmak, üzüntü ve kedere yorumlandığında, aşağı inmek bu hallerden kurtulmaktır. Yukarı çıkmak valiliğe yorumlandığından, aşağı inmek de görevden alınmaya yorumlanır. Rüyada görülen dağlar ve yüksek tepeler şiddetli üzüntüye, bağırıp feryad etmeye, ıstırap ve işsizliğe yorumlanır.
Dağa düzgün bir yoldan geldiğini gören maksad ve arzusuna meşru yoldan kavuşur. Dağın göğe yükselerek insanların başları üzerinde olduğunu görmek, insanları kaplayacak bir korku ve şiddete yorumlanır. Çünkü Allah, günahkarları korkutmak ve tehdit için Tur Dağı’nı Beni İsrail’in başına gölge gibi kaldırmıştı. Dağın yere battığını görmek o yerin büyüklerinden birinin ölmesine yorumlanır.
Bir kimsenin rüyada alnında veya yanında dağ görmesi zekat vermemeye yorumlanır.
Danyal aleyhisselama göre; bir dağın üzerinde olup bunu kendi malı zannettiğini gören, büyük bir kimseye sığınır. Bir rivayete göre adil bir başkasının emrine girer. Bir dağa çıkarak tepesine ulaştığını gören, bir devlet büyüğünden fayda görür. Bir dağın yerinden koptuğunu veya parça parça olduğunu görmek, büyük bir devletin yıkılışına ve halkının dağılmasına delalet eder. Bir dağda kendisi için yatıp kalkacak yer hazırladığını gören, büyük bir devlet makamında iş bulur. Bir dağdan indiğini gören, işinden olur, itibarı sarsılır. Bir rivayete göre yüksek dağlardan inmek, yapmak istediği bir işten vazgeçmektir.
Mağribi’ye göre; bir dağa ve yüksek bir yere çıktığını görmek, muradının olmasına ve istediğini elde etmesine işaret eder. Bir dağdan düştüğünü görmek, din ve dünyasında noksanlığa delildir.
Bir dağın yeşillendiğini ve güzelleştiğini görmek, o yeri yönetenlerin mülkü iyi idare ettiklerini gösterir. dağda yırtıcı bir hayvan görmek, dinsiz ve vicdansız bir devlet adamı ile tabir olunur.
Dağın yalnız topraktan ibaret olduğunu görmek, faydasız, cimri bir devlet başkanının bulunduğuna işarettir. Dağın dikenler ve çalılar ile kaplandığını görmek, halkı yaptıkları ile rahatsız eden bir devlet başkanına delalet eder.
Cudi dağına çıktığını gören, hayır ve fayda görür. Arafat dağında bulunduğunu gören, tövbe eder kabul olunur. Karanlık ve korkunç görünüşlü bir dağda bulunduğunu gören ölür veya bir belaya uğrar. Dağda güzel bir manzara görmek, büyük bir kimseden bir hayır ve menfaat göreceğine işarettir. Bir dağa çıktığını ve orada gördüğü bir mağaraya girdiğini görmek, bazı kişilerin sırlarına ortak olacağına delildir. Oradan bir şey alıp çıktığını gören, önemli bir konuyu düşünür ve yapmaya karar verir. Dağda merdiven gibi yapılmış bir yoldan çıktığını gören, muradına erer.
Cafer-i Sadık (RA)’a göre; dağ görmek bir devlet başkanı, devlet büyüğü ve rahata ulaşmakla yorumlanır.
Bir dağın kendisine ait olduğunu gören, iyi kalpli ve itibarı büyük bir kimseye arkadaş olur. Dağın etrafında dolaştığını gören, büyük bir kimseyle tanışır ve fayda görür. Bir dağa dayandığını gören, büyük bir kimseye sığınır. Dağın üzerinde kendisine sağlam bir yer hazırlayan, devlet büyüğü tarafından büyük bir memuriyete geçilir. Zengin ise daha çok zenginleşir. Fakir ise zengin olur, korkusu varsa kalmaz. Bir dağı yıkkığını gören, ömrünü ziyan eder.
Kendisini dağdan aşağı atıp kendisine zarar gelmediğini gören, eline geçecek bir büyük iş veya memuriyet dolayısıyla sözü geçer olur. Dağdan düştüğünü ve hemen ayağa kalktığını görenin işi tamamlanmaz.
Bir dağda silahlı olarak bulunduğunu veya bir başka arkadaşı ile birlikte bulunduğunu görmek, hayır ve büyümeye delalet eder. Bir dağa çıkmak istediğini gören, katı kalpli bir kimseye giderek ondan bir işi hakkında yardım ister. Bu rüyada pek hayır yoktur. Dağa ne kadar kolaylıkla çıkarsa, maksadına o kadar kolaylıkla ulaşır. Dağa çıkarken hiç ayağı kaymadığını ve çok rahat tırmandığını görmek, acele bir hayra ulaşacağına delalet eder. Zorlukla dağa çıkmaya başladığını ve tepesine ulaştığını görenin, ömrü dolmuş ve eceli yaklaşmıştır.
Abdulgani Nablusi’ye göre: rüyada büyük bir dağ görmek, yüksek bir mevkiye, tedbire, oyu isabetli kimseye, hatırlı bir büyüğe, babaya, büyük bir tüccara, dağın tepesi yuvarlak ve yassı ise, zengin fakat katı yürekli bir kadına, keder ve sıkıntıya, zahmetli bir yolculuğa, hayal ve düşünceyle tabir olunur.
Başka bir yorumcuya göre dağ görmek büyük bir kısmete delalet eder. Rüyasında bir dağa tırmandığını görmek, karlı bir ticaretten eline büyük miktarda para geçeceğine; bir dağ eteğinde oturup dinlendiğini görmek, kendisine teklif edilen karlı bir işe girip girmeyeceğine karar vermek için düşündüğüne; bir dağın eteğinde bir dağ evinde bulunduğunu görmek, eline geçen parayı hayır işlerinde harcayacağına delalet eder.
Dağda çimenlerin üzerinde ibadet ettiğini görmek, Cenab-ı Hakk (C.C.) Hazretlerinin rızasını aldığına; dağ eteğinde sudan abdest alıp namaz kıldığını görmek, günahlarından kurtulduğuna; üzerinde yeşillik olmayan çıplak bir dağa tırmandığını görmek, teşebbüs ettiği işten hayır gelmeyeceğine delalet eder. Dağın küçülerek yok olduğunu görmek beklediği şeylerin elde edilmeyeceğine; dağın olduğundan daha fazla büyüdüğünü görmek, bir devlet dairesinden beklediği bir haberi alacağına; dağın üzeri çiçekle dolu olduğunu görmek, her durumda hayır ve menfaate işarettir.

DAĞARCIK
Rüyada dağarcık, sır saklayandır. Bazıları da dağarcık malın muhafızı ve eşyanın bekçisidir, demişlerdir. Dağarcık görmek, yolculuğa ve insanın omuzuna aldığı çocuğa yorumlanır.
DAĞ KEÇİS İ
Rüyada dağ keçisi görmek, hadde tecavüz etmeye yorumlanır. Bir kimse bir dağ keçisine, keçiye yahut koça rastgeldiğini görse, büyük bir yerden yardım alır.
DAĞLAMAK
Rüyada dağlama görmek, harcanan mala yorumlanır. Bir rivayete göre sahibinin hastalığına delalet eder. Bazıları rüyada dağlama görmeyi acı sözle yorumlarlar. Bazıları da, işinde sebata, evliliğe, yolculuğa veya kadın için çocuk doğurmaya delalet eder, derler.
Ebu Said El-Vaiz’e göre; dağlama görmek, büyük bir mertebeye işarettir.
Kirmani’ye göre; rüyasında dağlanıp buradan kan veya irin çıktığını görmek, hükümet hizmetinde uzun zaman bulunmaya; eğer kan veya irin çıkmazsa, bu hizmette kısa zaman kalmaya delalet eder.
Danyal aleyhisselama göre; rüyasında dağlandığını veya birini dağladığını gören faydası olmayan boş bir söz işitir ve bundan incinir yahut bir suçla suçlanır. Dağlamak, bir hastalığı önlemek veya iyileştirmek için ise, rüya sahibinin iyiliğine delalet eder.
Cafer-i Sadık’a göre; rüyasında ateşle dağlanmakta olduğunu gören zekatını vermez veya bir devlet büyüğünün hizmetinde bulunur.
DAĞLANMAK
Rüyasında dağlandığını görmek, makbul ve iyi olmayan bir yere para harcamak demektir. Vücudunun birkaç yerinden birden dağlandığını görmek, şerri hayrından çok olan işlerle meşgul olduğu manasına gelir. Eğer, büyük bir hayır sahibi bir insan, eli ile kalbinin üzerine işaret koyarsa, bu hayırlı mansıb ve şeref demektir. Rivayet ederler ki Hz. Ebu Bekir, bir gün rüyasında Hz. Muhammed Sallallahu Aleyli Vessellem Efendimizinkine benzer bir elin kalbi üzerine iki işaret koyduğunu görmüş ve bunu, ertesi günü Efendimize sormuş. Hz. Fahri Kainat “İki sene halk umuruna bakacaksın” buyurmuştur. Gerçekten Hz. Ebu Bekir, iki yıl halifelik etmiştir.
DAĞ YO LU
Dağ yolu görmek sıkıntı ve gurbetle yorumlanır. Rüyasında bir patikadan yürüdüğünü görmek gurbete çıkacağına; bir patikadan aşağı inmek, gurbetteki bir yolcusunun geleceğine; bir patikada yol ortasında durup uzaklara baktığını görmek, sıkıntıdan kurtulacağına; bir dağ yolunda yürürken yorulduğunu görüp bir kenara çöktüğünü görmek, rakipleri tarafından aldatılacağına işarettir.
DAKTİLO
Rüyada daktilo görmek, bir şirkete ortak olmak için hisse senedi satın alacağınıza veya borsadan devlet tahvili satın alacağınıza işarettir.
DAL
Üzerleri yapraklarla, bahar çiçekleri ile veya meyvelerle dolu ağaç dalları görmek, biraz sabrettiğiniz takdirde bütün ümitlerinizin birer birer gerçek olacağı anlamındadır. Rüyada kupkuru, yapraksız, çiçeksiz, meyvesiz ağaç dalı görmek, iyiye yorumlanmaz. Yakında fakir düşeceğinize işaret sayılır.
DALAK
Rüyada dalağının sağlam olduğunu gören kimsenin, mal koyduğu ambarı sağlam olur ve sevince erer.
Dalağının büyük olduğunu gören kimsenin, kötü bir arzusu olduğuna yorumlanır.
Dalağının ayrıldığını gören kimse, aile ve kendisinin geçim kaynağını kötüye kullanır.
Dalak rüyada mal ile tabir olunur. Bir rivayete göre de din, sağlık ve kuvvettir. Dalakta iyi kötü olarak görülen her şey üç şeye kıyaslanarak yorumlanmalıdır.
Cafer-i Sadık’a göre; dalağını çıkarıp attığını görmek, malını bol bol harcadığına, yahut dininde kendi eliyle fesada gittiğine; iki dalağı olduğunu görmek, malının iki kat arttığına işarettir.
Herhangi bir hayvanın dalağını görmek yine mal ile tabir olunur. Eğer gördüğü hay vanın eti yenilir cinsten ise helal mala, değilse haram mala işarettir. Rüyada dalağını sağlam ve emniyette görmek, malının da muhafazalı bir yerde sakladığını delalet eder. Dalağının büyük ve şişmiş olduğunu görmek, muradının olmayacağına veya hasta olacağına; dalağının ağrıdığını görmek, kendisinin veya ev halkından birinin malının elinden çıkacağına delalet eder.
İbn-i Sirin’e göre; dalak görmek mahzen veya depo ile yorumlanır. Rüyasında dalağının ağırdığını görmek, malının tehlikede olduğuna veya deposuna bir hırsız girmesi ihtimaline; dalağının dışarı fırladığını görmek, çalıştırdığı adamların kendisine ihanet edeceklerine; dalağının ameliyatla alındığını görmek, mallarının emin ellerde olduğuna delalet eder.
DALGA
Rüyada dalga görmek, şiddetli azaba veya hilekar bir insana yorulur.
Dalgaların köpürdüğünü görmek, uzaktan bir akrabanın veya bir arkadaşınızın ani olarak gelmesine işarettir.
DALGIÇ
Rüyada görülen dalgıç hayır ve berekete işarettir. Dalgıç aynı zamanda çok iyi bir insanla da yorumlanır.
Rüyada dalgıcın suya daldığını görmek, zenginlik ve dünya nimetlerine delalet eder.
Kendisini dalgıç olarak görenler, iş ve aşk hayatlarında mutlu ve başarılı olurlar.
Dalgıç çetin işlere pervasızca giren kimseye de yorumlanır.
Dalgıç görmek, derin fikirleri anlamaya ve ilim sahibi olmaya işarettir.
DALKAVUKLUK (YÜZE GÜLME)
Bir kimsenin, rüyada dalkavukluk yapması ve yüze gülmesi: “Müminin, namusundan dolay ı mudarat yapması sadakadır.” hadisi şerifince sadaka ve memnuniyet verici işleri tercih etmeye yorumlanır.
DALMAK
Yüksek bir tramplenden atlayarak havuza veya denize diplere kadar daldığınızı görmek, işinizde çok çalıştığınıza ve kazancınızın da çalışmanızın nisbetinde çok olacağına delildir. Bir dalgıç elbisesi giyerek, denize daldığını gören, çok bilgili bir kişi olduğu için, her girdiği işi başarı ile yerine getirecek demektir. Bir gemide birçok dalgıçların denize daldıklarını seyretmek, sizinle birlikte çalışan arkadaşlarınıza öncülük (ustalık) ettiğinize, onlara bilmedikleri bazı hususları öğrettiğinize işarettir.
DALYAN
Rüyada dalyan görmek bereketle yorumlanır. Rüyada denize kurulu bir dalyan görmek, talihinizin açık ve kısmetinizin bol olduğuna işarettir. Dalyanda bir sürü balıkların ağaçlara takıldığını görmek, tüccarsanız kazancınızın artacağına; memur veya işçi iseniz yevmiyenizin veya maaşınızın fazlalaşacağına, ev kadını iseniz kocanızın kazancının artacağına; gençseniz evlenerek mutlu ve varlıklı bir yuva kuracağınıza delalet eder.
DAM
Rüyada dam görmek, yüce bir kadın veya erkeğe yorumlanır. Rüyada dam
üzerinde süratle koştuğunu ve çabuk çabuk yürüdüğünü gören kimse idare tarafından bir belaya uğratılır.
Rüyada damlar üzerine çıkmak, eğer yaz mevsiminde ise rahatlığa, üzüntü, keder, sıkıntı ve hastalıkların gitmesine, sırların meydana çıkmasına yorumlanır. Rüyada dam görmek kadınla yorumlanır. Rüyasında çatısı olmayan düz bir damda gezindiğini görmek, bekar ise evliliğe; evli ise, bir başka kadınla tanışacağına; damdan aşağı düştüğünü görmek, eşinden veya bekarsa ailesinden ayrılacağına; bir merdivenle damdan aşağı indiğini görmek, kadın yüzünden dile düşeceğine; merdivenle dama çıktığını görmek ev halkından birinin halkın diline düşeceğine; damın üzerinde koştuğunu görmek devlet büyüğü tarafından cezalandırılacağına işarettir.
Rüyada damda herhangi bir işle uğraştığınızı görmek, evinize hiç beklemediğiniz bir misafirin gece yatısına geleceğine; damdan düştüğünüzü görmek, büyük bir sürprizle karşılaşacağınıza işarettir. Damda kiremit aktardığınızı görmek, sizi çekemeyen bir takım kimselerle karşılaşıp, onlarla konuşmanız neticesinde üzüleceğinize delalet eder.
Bazı tabircilere göre: bilinmeyen bir dam eşe, bilinen dam da şeref ve kadre delalet eder.
Mağribi’ye göre; bir dama çıktığını gören, şerefli bir mevkiye getirilir. Damda ot bittiğini görmek hayırlı değildir. Dam üzerinde bir takım adamlar görmek de hayırlı değildir. Yağmur yağmadığı halde damdan su akması keder ve sıkıntıya işarettir.
Bir yorumcu şöyle diyor: Rüyada dam görmek, iyi kalbli bir kadın ve bir rivayete göre böyle bir erkekle tabir olunur. Dam üzerinde koştuğunu gören, devlet başkanı veya onun vekili ile ilişki kurar ve onlardan fenalık görür. Yaz mevsiminde dam üzerinde oturduğunu gören, rahat ve nimete ulaşır. Bir inanışa göre malı ve sırları halk arasında meydana çıkar.
DAMA
Rüyada dama oynadığınızı görmek, bu günlerde yerinizi başka bir yerle değiştireceğinize işarettir. Damada yenildiğinizi görmek, ücret veya kazancınızın azalacağına; yendiğinizi görmek ise artacağına işarettir.
Rüyada dama oynamak, batıl şeylerle uğraşmaya delalet eder. Ebu Sait El-Vâiz’e göre: Rüyada dama oynamak, günlerini boş yere harcamaya, hayale dalmaya, ticarette zarara, şerefte noksanlığa işaretdir.
DAMACANA
Rüyada damacana görmek hay ır yapmakla yorumlanır. Rüyasında bir damacana ile su taşıdığını görmek, bir hayır işinde çalışacağına; damacana ile su dağıttığını görmek, fakirlere ve yetimlere yardım etmekle; damacananın kırılıp sularının aktığını görmek, günahlarının affedildiğine; bir çeşmeden veya bir kaynakdan damacanaya su doldurduğunu görmek, bol rızık ve kısmete delalet eder.
DAMAR
Rüyada görülen damar aile ile ilişkilere yorumlanır. Damarın güzelliği o kimsenin güzelliği, damarın bozukluğu ise o kimsenin bozukluğudur.
Rüyada bir damarının bozulması, o kimsenin akrabasından birisinin ölümüne yorumlanır. İnsanın damarları aşiret ve kabilesidir. Damarlarından birisinin yok olduğunu gören kimse, ölüm veya ziyaret etmemekle akrabasından ayrılır.
Rüyada damarlardan birinin veya hepsinin kesildiğinin görülmesi, rüya sahibinin geçim kap ılarından birinde meydana gelecek bozukluğa yorumlanır.
Damar ve sinirler, insanın işlerinin bağlantısı, ev halkı ve akrabaları olarak yorumlanır. Damarlarından birinin veya sinirlerinin kesildiğini veya koptuğunu veya kuruduğunu görmek, ev halkından birinin ölümü veya akrabalarından birinin ölümü, veya işlerinin bozulmasına delalet eder. Rüyasında sinirlerinde veya damarlarında bir ağrı duyduğunu görmek, keder ve sıkıntıya; sinirlerinden veya damarlarından birinin koptuğunu görmek, işlerinin karışacağına; damarlarından kan alındığını veya kan aktığını görmek malının elinden gideceğine veya hastalanacağına delalet eder.

DAMAT
Damadı olmayan kimsenin rüyada damadı olduğunu görmesi, düşmanı yenmeye ve korkudan kurtulmaya yorumlanır. Rüyada damat görmek zafere işarettir. rüyada damat olduğunu görmek, işlerinde üstün geleceğine; bir damada sağdıç olduğunu görmek, yeni bir işe gireceğine veya bir tüccarla ortaklığa; evine bir damadın misafir geldiğini görmek, başına bir devlet kuşu konacağına delalet eder.
Bazıları diyor ki; damat görmek yenilikle yorumlanır. Rüyada zengin bir kızla evlendiğini görmek, yeni zengin kimselerle tanışacağına ve onlardan menfaat göreceğine işarettir. Bir kişinin rüyasında damadını görmesi eğer hakikaten, kızı olup da evlendirmiş ise geçiminin bollaşacağına; kızı olmadığı için damadı da yoksa, beklemediği bir yerden kendisine bir rızık kapısı açılacağına işarettir. Rüyasında damadı ile bir sofrada yemek yediğini gören, hükümet kapısından bir menfaat görür veya piyangodan büyük bir ikramiye kazanır.
DAMGACI
Rüyada damgacıyı görmek, yaldızlı söz söyleyen ve içi dışı gibi olmayan hilekar bir adama yorumlanır. Damgacıyı görmek katibe ve şiir söyleyen bir edibe veya çalgı çalarak insanları eğlendiren bir kimseye yorumlanır.
DANS
Rüyada yap ılan dans, musibettir. Bir kimse rüyada başkası için dans etse o kimse diğerine musibette ortak olur.
Bir kimse kendi evinde yalnız başına dans etse ferahlar ve karnı doyar. Çünkü dans, ancak tok karnına yapılır.
Hasta bir kimse rüyada dans ettiğini görse, ızdırabı çoğalır. Rüyada yüksek bir yer üzerinde dans etmek korkudur.
Bir kimse kendi evinde dans ettiğini ve etrafında da aile halkından başka kimsenin olmadığını görse, bu rüya hepsi için hayırdır.
DANSÇI
Rüyada görülen dansçı, eğer kendisi için dans ediyorsa musibettir. Başkası için
dans ediyorsa, dans edilen kimse ile dans eden arasında müşterek bir musibetin meydana geleceğine işarettir.
DANTEL
Rüyada görülen dantel, zahmetli işlere ve kendisine bakmaya takati olmayan bir kimseye işarettir. Bir başka yoruma göre, rüyada dantel ördüğünü görmek, başkalarının kendisi hakkında iyi şeyler düşünmediğine delalet eder. Çarşıdan dantel satın aldığını görmek, çapraşık işleri yüzünden kazancının azaldığına, geçiminin daraldığına işarettir. Elbisesi üzerine dantel takıp gezindiğini görmek, borçları yüzünden sokaktan geçemez olduğuna delildir.
DAR AĞACI
Rüyada kendini darağacında görmek, kendisiyle hesaplaşıp iyilikle yoluna devam etmeye yorulur.
Dar ağacında ipin boynuna geçirildiğini görmek, mirasa konmaya veya çok kazanmaya yorulur. Rüyada bir yere kurulmuş dar ağacı görmek, isteklerinin gerçekleşmeyeceğine; kendisinin veya bir başkasının asıldığını görmek, bu isteklerin gerçekleşeceğine delalet eder.

DAR ELBİSE
Rüyada dar bir elbise giymek, dini emirlere yorumlanır. Rüyada dar bir elbise içinde bulunduğunu ve kıpırdayamayacak kadar sıkı bir halde olduğunu görmek, dini emirleri yerine getirmediğine; giydiği dar elbisenin bazı yerlerinin sökülüp ayrıldığını görmek, Allah (C.C.) Hazretleri tarafından günahlarının affedildiğine; dar bir elbiseyi aile fertlerinden birisinin giydiğini görmek, onlara haram kazanılmış rızık yedirdiğine; üzerindeki dar elbiseyi çıkarıp attığını görmek, sıkıntıdan bolluğa kavuşacağına işarettir.
DAR BOĞAZ
Rüyada dar bir boğaz görmek aydınlığa işarettir. Rüyasında dar bir boğazdan geçtiğini görmek, bozuk işlerinin düzeleceğine; bulunduğu dar boğazının gittikçe daralıp onu sıkıştırdığını görmek, beklemediği bir yerden eline bir kısmet geçeceğine; dar boğazdan birden bire geniş bir yere çıktığını görmek, kısa bir müddet için evinden ayrılıp bir yolculuğa çıkacağına delalet eder.
DARBUKA
Rüyada darbuka görmek habere yorumlanır. Rüyada evinde darbuka çaldığını görmek, beklediği bir haberi alacağına; darbuka çaldığı halde sesinin çıkmadığını görmek, üzüntülü bir haber alacağına; bir başkasının darbuka çalarak kendisinin de oynadığını görmek, yalan bir haber alarak işi hususunda aldanıp zarar edeceğine; elindeki darbukanın birden bire kırıldığını görmek, işlerinin bozulacağına delalet eder. Bir yorumcuya göre; rüyada darbuka görmek ve çalındığını duymak veya çalmak hayırlıdır.
DARGINLIK
Dargınlık rezil olmayı gerektiren şeyleri yapmaya ve hastalıklara yorumlanır. Çünkü dargın kimsenin sinirli ve kızgın olduğu zamanlarda durumu değişir. Dargınlık, fakirliğe ve malı lüzumsuz yere harcamaya yorumlanır.
DARI
Rüyada darı görmek, kendisine diğer malların karıştırıldığı bir maldır. Diğer hububat da böyledir. Bazı yorumcular darı, tembelliğe ve malın gitmesine yorumlanır, dediler. Darı görmek, ancak geçimi ateşten olan kimse için iyidir.
DAVAR
Rüyada görülen davar, mala ve zenginliğe yorulur.
DAVAR TIRNAĞI
Rüyada görülen davar tırnağı ilme ve ilmin eserine tabi olmaya, rızka ve zenginliğe yorumlanır. Davar tırnağı sapıklıkta bulunan kimse için hidayettir.
DAVETİYE
Bir mahkeme davetiyesi (celp) almak, hükümette olan bir iş hakkında bazı bilgiler alacağına; mahkemeye gittiğini görmek, işinin kolayca yoluna gireceğine; mahkemeye gidip hakimin kendisi hakkında iyi bir karar verdiğini görmek, hükümetteki işinin iyi bir şekilde neticeleneceğine yorumlanır.
DAVUD (A.S .)
Rüyada Davud (A.S.) gören kimse kuvvet ve saltanata erişir. Ve hatalı bir işte bulunup sonradan pişman olarak takvayı tercih eder. Rüyayı gören zalim bir kimse ise yahut Hz. Davud’un kendisini mahsun ettiğini ya da korkuttuğunu veya yüzünü ekşittiğini görürse Allah’tan (C.C.) korksun ve doğru bir insan olmaya çalışsın.
DAVUL
Rüyada görülen davul boş bir haberdir. Evinde davulla oynadığını ve çağırıp
bağırdığını gören kimseye, bir musibet erişir.
DAVULCU
Davulcu, haberleri getirip götüren kimsedir. Bazı yorumcular davulcu, asılsız haberleri veren kimsedir, dediler.
DAVUL S ES İ
Her türlü ses, şamata ve gürültü çıkaran şeyler rüyada, cimri bir takım zenginler olarak tanımlanır.
DAYAK
Rüyada dayak atıldığını veya yediğinizi görmek, maddi ve manevi yönden gücünüzün artmasına yorulur. Rüyada dayak görmek yardıma işarettir. Rüyasında dayak yediğini görmek, bir işi için birisinden yardım göreceğine; kendisinin bir başkasına dayak attığını görmek, o adama yardım edeceğine; iki kişinin birbirini dövdüğünü ve kendisini aralarına girerek onları ayırdığını görmek, ev halkı tarafından sevildiğine ve sayıldığına; eşinin kendisini dövdüğünü görmek, onun ailesi tarafından bir menfaat kavuşacağına delalet eder.
DAYANMAK
Rüyada arkasını veya yanını bir yere dayadığını görmek, işlerinde kolaylığa delalet eder.
DAYI
Rüyada dayınızı görmek, güvendiğiniz bir kimseden beklemediğiniz bir hareket görmeye yorulur.
DAZLAK
Rüyada dazlak görmek hayırlı değildir. Bir dazlakla konuştuğunu gören, beklemediği kötü bir haberle karşılaşır. Bir dazlağın çarşıdan bir peruk satın aldığını görmek, birisinden bir kötülük göreceğine; kendi başınızın dazlak olduğunu görmek, bir hastalığa yakalanacağınıza delalet eder.
DECCAL
Rüyada deccalın çıktığını görmek, düşmanın saldırmasına ve yer yüzünde kan dökülüp fitne ve fesadın ortaya çıkmasına yorumlanır. Deccalı görmek, sihir ve yalana ve ona arkadaş olan yahut onun sıfatına intikal ettiğini gören kimse için afat ve beladır.

DEDE
Rüyada dede görmek, büyüklerinizden birinin size yaptığı tavsiyeye uymadığınız için onu kırmış olduğunuza, bir rivayete göre de, kendinizi dede olmuş görmeniz, sizi bol ve refah günlerin beklediğine, sağlıklı ve uzun ömürlü olacağınıza yorumlanır.
DEDİKODU
Rüyada dedikodu yapan bir kimseyi görmek ve onun yaptığı dedikoduları dinlemek, fesat huylu kimselerden uzaklaşmanın sizin faydanıza olacağına, böyle kimselerle iş yapmamanız gerektiğine işarettir.
DEF
Rüyada görülen def, üzüntü ve kederdir.
Def, bazan evlenmeye, bazan da kaybolmuş bir kimsenin gelmesine yorumlanır. Rüyada def çalındığını ve bunu usulü ile yaptığını gören, adı iyilikle tanınan, fakat aslında kötü bir kadınla evlenir.
Def çalmak, erkekler için şöhret veya musibettir. Kadınlar için hayra delalet eder.
Rüyada def çalındığını gören, üne kavuşur. Yaptığı iş hayırlı ise hayırla, hayırsız ise hayırsızlıkla şöhret yapar. Bir kadının def çaldığını görmek, onun adının her tarafa yayılacağına işaretdir. Bir genç erkeğin def çaldığını görmesi, düşmandan haber alacağına; ihtiyar bir adamın def çaldığını görmesi de onun daha çok yaşayacağına delalet eder.
Bir kadının çaldığı defin sesini duymak neş’e ve feraha, bir genç erkeğin çaldığı defin sesini işitmek ise düşmanın yakında olduğuna işarettir.
DEFİNE
Hazine görmek, helal rızktır. Bazan da bu rüya, mirasa ve zinadan çocuğa yorumlanır. Çünkü o hazine başkasının kazancıyla meydana gelmiştir.
DEFNETMEK
Rüyada birisini defnedilirken görmek veya onu defnetmek, düğüne davet ile yorumlanır.
Bir kimseyi diri diri gömülürken görmek, uzun bir ömür yaşanacak anlamına gelir. Gömülen kimse eğer vaktiyle hakikaten ölmüş biri ise, o kimsenin geride kalan akraba veya yakınlarından dua ve Fatiha istediğine delalet eder.
DEFNEDİLMEK
Bir kimse rüyada ölerek gömüldüğünü görse, uzak bir yolculuğa çıkar ve orada mal sahibi olamaz.
Bir kimse kendisinin bir mezar çukuruna atıldığını görse o kimse rüya sahibini tehlikeye atar. Eğer üzerine toprak döküldüğünü görse, o toprak miktarınca mala sahip olur.
Bir kimse kendi evinde, alimlerden veya filozoflardan birisinin gömülmüş ve onun için dirilmiş ve kabrinden çıkarılmış görse, o kimse ilim ve hikmette o alim veya filozofa varis olur ve onun yerine geçer.
Ölünün ikinci defa gömülmesi haddini aşan kusurlarının affedilmesine yorumlanır.
Ölünün ölüyü gömmesi, akrabalar arasında samimiyet ve dostluğun artmasına yorumlanır.
Bazan da gömme, hapis, hastalık, evlenme, emanet yahut rehin ile yorumlanır.
DEFTER
İşsiz kimse için defter iş bulmaya yorumlanır. Defter görmek, menfaat ve rızıklara, bazan da kast ve himmete sıkıntı ve şiddete ve rızık aramak için yolculuğa işarettir.
DEFTERDAR VE MUHAS EBEC İ
Rüyada görülen muhasebeci ve defterdar, azab sahibi bir kimsedir.
Eğer muhasebeci muhasebede çetinlik gösterirse o kimseden rüya sahibine bir azab erişir.
Eğer işçi ve memur olan bir kimse kendi hesabını kafi derecede verdiğini görse kadri yüksek, rızık ve geçimi geniş olur.
Hesabını vermekte aciz kaldığını görenin kıymeti düşer, üzüntü, keder ve ziyana uğrar.

DEĞİRMEN
Rüyada değirmen görmek, aile halkının sıkıntı ve darlıktan kurtulmasını, fakirlikten sonra zenginliği veya bekar için evlenmeyi işaret eder.
Değirmen bulunmayan bir evde değirmen görmek, şiddet ve çetinliğe yorulur.
Eğer değirmende ekmek, et veya bal öğütüyorsa bu aile halkının sevincini ifade eder. Değirmende buğday veya arpa gibi faydalı bir şey öğütüldüğünü görmek, işlerin
kolaylığına, rızkın bolluğuna ve şifaya yorulur.
Rüyada değirmenin döndüğünü gören kimseye, değirmendeki un kadar mal isabet eder. Değirmenin ağır aksak dönmesi, piyasadaki pahalılıktır.
Bir kimse eliyle değirmeni döndürdüğünü görse, dininde ve geçiminde ona itimat edilir.
Rüyada değirmen görmek, düşmanlık ve fenalığa işarettir. Değirmenin kimin malı olduğunun bilinmemesi düşmanlıkla, eğer sahibi biliniyorsa veya rüya görenin malı ise, bu düşmanlık onlara karşıdır. Bir değirmen taşının buğdaysız ve boş döndüğünü görmek, yolculuğa; taşın buğday veya diğer hububat öğüttüğünü
görmek, dünya halinin şöyle böyle devam ettiğine delildir.
Rüyasında değirmen taşının demirden veya bakırdan olduğunu görmek, kadınlar yüzünden halk arasında düşmanlık oluşmasına; su değirmenini eliyle çevirdiğini görmek, kimseden yardım göremeyerek işlerini kendi eliyle idare edeceğine işarettir.
Bir değirmen görmek, beşşekilde tabir olunur: Devlet başkanı, başbakan, kuvvet, kahramanlık, zabıta memuru. Değirmen yeri görmek de bir başkan veya hatırlı bir kimse ile tabir olunur.
Bir değirmenin gerek su ve gerek hayvan veya başka bir şeyle döndüğünü görmek, hayır ve bereket gelmesine, rızk bolluğuna, kolaylığa delalet eder. Değirmen çarkı döner ise, savaşa; dönmezse eşe delalet eder. Eldeğirmeni ile un öğüttüğünü gören, büyük bir hayra erer ve elinin emeğinden kazandığı parayı fakirlere dağıtır. Bir rivayete göre hayırlı ve zengin bir kadın ile evlenir. Değirmen çarkının çalındığını veya kırılıp parçalandığını görmek, rüya sahibinin veya değirmen sahibi biliniyorsa, onun ölümüne delalet eder. Yel değirmeni görmek de su değirmeni gibi yorumlanır. Ancak bunda çark yerine yelkenleri, yani kanatları dikkate alınmalıdır. Ateş ve gazla çalışan değirmen görmek de yine bu şekilde yorumlanır.
Yel değirmeni savaş ve ölümle tabir olunur. Halkın buğdayını öğütmek için bir yel değirmeni yaptıran halk arasında hükmetmek üzere meclise girer. Eğer halktan biri ise, rızkını elde etmek için bir şeyle uğraşır. Yel değirmeninin kanatlarını boyalı ve nakışlı görmek, geçiminin güzel olmasına, maksadına ermeğe, işlerinin yoluna girmesine delalet eder. Yel değirmeninin kanatlarını açtığını görmek, ondan fayda ve menfaat gelecek olan bir işe başlamaya, kanadı olmayan yel değirmeni ile un öğüttüğünü görmek, evlenmeye işarettir.
Değirmen görmek, oradan geçimini elde etmek için bir yere girmeye delalet eder.
Değirmenin buğday yerine insanları öğüttüğünü görmek, fitne ve fesat birçok kimselerin ölümüne, yenilmeyen bir şeyi öğüttüğünü görmek, rızk çokluğuna, ucuzluğa, hastalıktan şifaya delalet eder. Değirmende kına, hatmi ve benzeri şeyleri öğütmek temizliğe, hastalıkların önünün alınmasına, keder ve sıkıntının yok edilmesine, borçların ödenmesine işarettir.
DEĞİRMENCİ
Rüyada görülen değirmenci, orada öğütülen buğday kadar nefsini ve dünyasını ıslah etmekle meşgul olan bir insanı işaret eder.
Rüyasında genç bir değirmenci görenin rızkı düşmanının yardımıyla meydana gelir.
Rüyada un öğütücüsü görmek, şifaya, sırları ifşa etmeye, ilim öğrenmeye ve öğretmeye delalet eder.
Eğer tehlikeli bir işte ise kurtulur.
Bir kimse rüyada yaşlı bir değirmenci görse, değirmende öğütülen unun miktarı ve değirmencinin gücü nispetinde dünyanın o kimseye meylettiğine yorumlanır.
Rüyada kendisi için un öğüten kimseyi görmek, o kimsenin geçimini değirmencilikle sağlamasına ve öğüttüğü miktarca geçimini iyi bir hale sokmaya yorumlanır.
Kendisine yetecek kadar un öğüttüğünü gören şahıs, kendisine yetecek miktarda maişetini temin eder.
Değirmenci görmek, keder, düşmanlık, bir şeyi bir halden diğer bir hale sokmaya ve güç işlerini kendi iradesiyle tamamlayan amire yorumlanır.
DEĞİŞ TOKUŞ
Bir kimsenin rüyada elinde olan bir şeyi daha iyi bir şeyle trampa ettiğini görmesi, o kimsenin bir zarara uğramasına, dünya ve ahiretçe ondan daha hayırlı bir bedel ve mükafata kavuşmasına yorumlanır.
DEĞNEK
Rüyada görülen değnek, kuvvet ve güvene işaret eder.
Rüyada demir değnek görmek, hastalığa yorulur.
Değnekle dayak yemek, hayatta karşılaşacağınız türlü engelleri aşma gücüne sahip olmaya yorulur.
Kırılmış değnek görmek, tehlike ve düşmanlığa işarettir. İbn’i Sirin’e göre: Rüyada değnek veya baston görmek asil bir kişi ile tabir olunur. Bir değneğe veya bir bastona dayandığını gören, asil bir kimsenin yardımı ile isteğine ulaşır. Elindeki bastonun uzadığını gören muradına erişir, kısaldığını gören maksadına ulaşamaz. Elindeki bastonun birdenbire yılan olduğunu gören, vefat eder. Bastonun kendisi ile konuştuğunu görmek, nimete ve menfaat göreceğine işaretdir.
Birini bastonla dövdüğünü görmek, ona karşı kötü bir söz söyleneceğine delalet eder. Bastonu ile bir taşa vurup oradan su çıktığını gören, fakir ise zengin olur; hasta ise veya hastası varsa iyileşir; tüccarsa karı artar, yolcusu varsa gelir; bir rivayete göre, kolayca ele geçireceği servete delalet eder. Elindeki bastonun kırıldığını gören, işinden çıkar, tüccar ise iflas eder.
DEHLİZ
Rüyada görülen dehliz, büyük işlere ve helal olan şeylere yorumlanır.
Bazan da dehliz, hasta veya kötürüm kimsenin yürümesine ya da geçiminin iyi ve yerinde olmasına yorumlanır. Dehlizin aydınlığı genişliği ve güzelliği güzel sona, karanlık, sık ve eğri olması kötü sona yorumlanır.
DEHŞET
Rüyada dehşet içinde bulunmak, sıkıntılardan soyunmaya ve sevince işarettir.
DELİLİK
Rüyada arızasız meydana gelen delilik, izzet ve zenginliğe ve dünyanın kendisine yönelmesine ve onu arzu eden kimse için ferahlık ve sevince yorumlanır. Rüyada bir kimsenin, bir şeyin dokunması ile aklında noksanlık meydana geldiğini
görmesi, faiz yediğine işaret eder. Bazıları da, deliliğin cennete girmeye işaret ettiğini söylerler.
Çocuğun deliliği, babası için zenginliktir. Kadının deliliği, senenin ucuzluk ve bolluğuna yorumlanır. Delilik, aşka da yorumlanır.
DELİKANLI
Rüyada genç ve yiğit delikanlı görmek, düşmanı yenmeye yorumlanır.
Delikanlı görmek, anarşistlere, zalim kimselere, onları yenmeye ve onlardan intikam almaya yorumlanır. Bazen ihtiyaçlarının bitmesine yorumlanır.
Rüyada genç bir delikanlı ile oynadığını gören kimse, hileli ve mahzurlu bir şeye düşer.

DEMİR
Rüyada demir görmek, mal ve kuvvettir. Demiri aldığını gören kimse için de zayıflıktan ve acizlikten sonra yine kuvvettir.
Rüyada bir yere biriktirilmiş demir, kalay ve tunç gibi şeylere rast geldiğini gören kimse dünya eşyasından hayra ve bir kadından arzu ettiği şeye erişir. Kendisi için demirin yumuşadığını gören kimse rızık ve genişliğe ulaşır.
Demir ve bakırı erittiğini gören kimse, kendisi ile öğünebileceği bir iş görür. Demir erittiğini gören kimse halkın diline düşer ve insanlar onun dedikodusunu yaparlar.
DEMİRCİ
Demirci, kuvveti ve mahareti nisbetinde, heybetli bir kimsedir. Demirci Azrail
(A.S.)’dır. Demir onun kuvveti ve şiddetidir.
Rüyada demirci olduğunu ve demirin elinde mum gibi yumuşadığını ve ondan istediği aleti yaptığını gören kimse mülk sahibi olur. Demiri görmek, şer ve şiddetlerden men olmaya bazan da güç ve zor şeyi kolaylaştırmaya işarettir. Demirci, aşçı, ekmekçi, bakırcı vs. gibi geçimini ateşten alan kimselerle de yorumlanır.
DEMİR D İKENİ
Nifaktır.
DEMİR KÜLÜNK
Rüyada görülen demir külünk, sahibine ulaşacak haberdir.
DEMİR KÜREK
Rüyada demir kürek görmek, hizmetçiye ve menfaata yorumlanır. Çünkü demir kürek, toprak ve çöplüklerin hepsini sürüp götürür. Toprak ve çöplük ise, malla yorumlanır. Demir küreğe ise, yanında toprak ve çöplüğü bulunan kimse muhtaç olur.
Demir kürek, bekar olan kimse için nikah, ziraat sahipleri için üründür.
Demir kürek rızık, menfaat ve hastalıktan kurtularak sevince erişmeye de yorumlanır.
DEMİR OCAĞI
Rüyada demir ocağı ev halkından kuvvetli ve şiddetli bir kimsedir. Demir ocağı, işsiz kalmaya ve gerilemeye de yorumlanır.
Bir kimse ocakta veya tandırda alevli bir şekilde yanan ateş görürse, çocuk sahibi olur.
Bazan ocak, zevceye, üzerindeki çömlek de kocaya yorumlanır. O kadın daima sözüyle, kocasını y akar.
Ocak ateşsiz ise üzüntü ve kedere, ateşli ise ihtiyaçları gidermeye ve rızıklara işarettir.
Bazan da ocak, çocuğa veya anaya yahut rüya sahibinin arzu ettiği şeyleri temin edildiği işe yorumlanır.
Rüyada bir ocağa sahip olduğunu veya ocağı gördüğünü gören kimse bekarsa evlenir, evliyse ve ocak üzerinde de çanak varsa, hanımı hamile kalır.
DEMİRYO LU
Rüyada demiryolu görmek hayra yorulur.
Rüyada görülen rötarla demiryolu yolculuğu, planladığınız bir işte bazı engellerle karşılaşmaya ve bazı sıkıntılara göğüs germeye işarettir.
Demiryolu ile yap ılan rahat bir yolculuk, işlerinizin gelişmesiyle yorumlanır.
At ile demiryolundan geçmek, varlıklı olmay a işarettir.
DENİZ
Rüyada deniz görmek, kuvvetli ve halkın kendisine muhtaç olduğu şefkatli, adaletli bir devlet adamına yorumlanır. Tüccar için bu rüya mal, işçi içinse ustadır.
Bir kimsenin rüyasında deniz görmesi, arzu ve isteğinin yerine gelmesiyle yorumlanır.
Kana kana deniz suyunu içtiğini gören kimse dünyaya sahip ve ömrü uzun olur.
Denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören kimse çok mal biriktirir. Yahut, Allah o kimseye öyle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli ve geniş bir mal yığar. Bazı yorumcular demişlerdir ki, “denizden içilen su, içildiği miktarca ilim ve edeb öğrenmektir.”
Denizde yıkandığını gören kimse, günahlarından kurtulur. Denizi uzaktan görüp ona kavuşamadığını gören kimse, arzu ettiği bir şeye yaklaşır. Denize sidik ettiğini gören kimse hata ve günah işler. Denizi uzaktan gören, sıkıntı, fitne ve bela görür. Bazı yorumcular demişlerdir ki, “bu rüyayı gören belaya ve sıkıntılara girer.”
Bir kimse denizi bir baştan diğer bir başa yardığını görse, üzüntü ve kederi kalkar ve selamette olur. Denizin suyundan içtiğini görene hüzün ve keder isabet eder. (Bilhassa denizin suyu bulanık ise.)
Denizde yüzdüğünü gören kimse, içinde bulunduğu bir işten çıkmaya çalışır. Bu işten çıkması için çekeceği zahmet, yüzmedeki çektiği zahmet kadardır.Bu işin kolaylığı ise denizden sahile olan uzaklığı ve yakınlığı oranıncadır. Eğer yüzerek denizden çıkarsa o işin içinden çıkar.
Denize dalıp su üzerine batıp çıktığını buna rağmen ölmediğini gören kimse dünya işlerine dalar, bazan da, o dünyanın nimetlerine sahip olur ve bazı kere de günah işler. Mal arzusundan dolayı inci çıkarmak için denize daldığını gören, çıkardığı inci veya başka şey miktarı mala sahip olur.
Denizde yıkandığını abdest aldığını gören hasta ise, Allah şifa verir, borçlu ise borcunu öder, sıkıntı varsa sıkıntısı kalkar, korktuğu şeylerden emin olur. Hapisteyse hapisten kurtulur. Denizde su üzerinde gezdiğini görse iyi niyet ve itikadının sağlam olduğuna yorumlanır.
Bazan deniz, sonu ve sınırı olmayan sanata ve şehvete yorumlanır. Denizin güzel bir şekilde fazlalaştığını görse, o sırada insanların yağmura ihtiyaçları varsa yağmur yağar veo yağmurdan faydalanırlar. Denizin taşıp dalgalarının birbirine vurduğunu gören kimse yolculuğunda korkuya ve şiddete düşer. Denize sidik ettiğini gören kimse günah işler. Bazan da deniz, dünyaya ve dünyanın garip hallerine işarettir. Danya aleyhisselam’a göre:rüyada deniz görmek, mutlaka bir devlet büyüğü ile tabir olunur. Denizi saf, sakin, düzgün ve dalgasız olarak
görmek, adaletli bir başkana; dalgalı ve çırpıntılı görmek, zalim bir başkana işarettir. Denizden su içtiğini gören, devlet büyüklerinden hayır ve menfaat görür. Bütün denizin suyunu içip bitirdiğini gören, büyük bir makama nail olur ve hayır ve iyilik görür.
Denizin üzerinde gezindiğini gören, yolculuğa çıkar. Keder ve sıkıntıdan kurtulur. Kendisi ile gideceği yer arasında denizin engel olduğunu gören, eğer yolcu ise yolundan kalır; yahut hükümet tarafından işlerinde bir engel çıkarılır. Suyu tuzlu veya acı ve bulanık bir denizde veya gölde battığını gören, şiddetli bir sıkıntı içine düşer. Denizde yüzmek için uğraştığını gören, bir işe girerek onunla uğraşır; bir rivayete göre tutuklanır ve mahkemelerle uğraşır. Suyun altında kaldığını gören öldürülür. Bir rivayete göre günahlarına tövbe etmeden ölür.
Rüyada denizden su içtiğini ve suyun soğuk olduğunu gören biri ile mahkemelik olur, rüyayı gören ilim adamı ise ilmi artar, hükümet adamı ise itibarı artar. Denizden sıcak su içtiğini gören, musibete ve sıkıntıya düşer. Eğer içtiği su kötü kokulu ve tadı da fena ise, düşmanının kendisine üstün geleceğine, bir rivayete göre de hükümet tarafından işinde zorluğa düşeceğine delalet eder.
Rüyada denizin kuruduğunu görmek, devlet başkanının ölümüne veya siyasi kudretinin azalmasına, denizi bir damla kalmayıncaya kadar içtiğini görmek, rüya sahibinin işlerinde başarıya ulaşacağına; deniz hayvanlarından birinin kendisiyle konuştuğunu görmek, hükümetin sırlarını açıklayacağına; denizin dalgalanıp karıştığını ve havanın karardığını görmek, isyana, yalanın çoğalmasına; denizden tatlı su içtiğini görmek, helal mal edineceğine; denizden maden veya kıymetli bir mücevher çıkardığını görmek, hayır ve menfaate; çıkardığı şey çirkin ise düşmana karşı üstünlüğüne; rüya sahibi ilim adamı ise ilminin artmasına; denizden kötü bir şey çıkardığını görmek, düşmanın memleketi istilasına delalet eder.
DENİZALTI
Denizaltı, bir çıkmazla yorumlanır. Bu bakımdan rüyada denizaltı görmek, işlerinizin bir çıkmaza gireceğine ve size bir hayli zarara mal olacağına işarettir. Denizaltı aynı zamanda sizi köstekleyen bazı rakiplerinizin bulunduğuna, bu bakımdan bu günlerde işinizin başında bulunmanız gerektiğine de yorumlanır.
DENİZDE S AVAŞMAK
Rüyada denizde savaşmak fakirliğe, korkaklığa, tehlikeli işlerde bulunmaya, iki düşman arasında kalmaya veya denizden rızık talep etmeye yorumlanır.

DENİZ KOYUNU YÜNÜNDEN YAPILAN ELBİSE
Rüyada bu elbiseyi görmek, çok mala yorumlanır. Bu elbiseyi kendi üzerinde olduğunu gören kimse hacca gider. Eğer elbise kırmızı olursa, rüya sahibi için yenilecek dünyalığa, sarı olursa hastalıkla beraber dünyalığa yorumlanır.
Deniz koyununun yününden yapılmış elbiselerin hepsi rüyada giyen için maldır.
DENK
Yük dengi ve yolculuk eşyalarından olan hurç gibi şeyleri görmek, yolculuğa ve hareket etmeye yorumlanır. Bunlardan gördüğü şey güzelse, o kimsenin yolculuğu kazançlı olur. Eski ve yamalı olursa yolculuğu zorlu ve kazancı az olur.
DEPO
Rüyada içine erzak konan bir depo görmek, halkın refaha kavuşmasıyla yorumlanır. Eğer depo boş ise, hayal kırıklığına yorulur.
İçki deposu görmek, eğlence yerlerine yorulur.
DEPREM
Rüyada deprem görmek hayra yorulmaz. Para ve mal kaybına ve sıkıntıya yorulur.

DERE
Rüyada dere görmek, geçiminizin derenin devamlı akan suyu gibi devamlı olacağına ve duygularınızın da gelişip, daha duyarlı bir insan olacağınıza yorulur.
Abdulgani Nablusi’ye göre; Rüyada dere görmek, ağaçlı, çayırlı ve sulu olursa, hayır, bereket, menfaat, devlet ve ikbal ile tabir olunur. Dere kuru, taşlık, ağacı ve otu bulunmazsa, bunun yorumu yukarıdakinin aksinedir. Ağaçlı, çimenli ve sulu bir dereye girdiğini gören, devlet ve nimete erer. Öyle bir vadide oturup suyundan içtiğini gören, rahat ve geçimi bor bir ömür sürer. Kenarları dik, kayalık, çıplak ve kuru bir dereye girdiğini gören, geçim zorluğu çeker. Öyle bir dereden çıktığını gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur.
Ekili ve güzel bir bölgede bir deresi olduğunu gören, büyük bir şansa ve rütbeye kavuşur, eğer layık ise, bir devlet büyüğü olur.
DERE OTU
Elinde dere otu olduğunu gören kimse, gelecekte vuku bulacak bir şey görür.
DERGAH
Rüyada görülen dergah, dini konularda fikir alışverişi yapmak üzere toplanmaya yorulur.
DERİ
Rüyada görülen deri, sevince ve gizli bir habere yorulur.
Rüyada deriden elbise yaptığını görmek, sevgilinin ihanetine işarettir.
İnsan derisi ispiyon yapan bir kimseye, hayvan derisi ise aşk macerasının tehlikeye girmesine yorulur.
Beyaz deri muhabbet ve sevince, siyah deri yorulmaya, sarı deri mağrur olmaya, kahverengi deri sevgi görmemeye ve alaca deri ise kibirli olmaya yorulur.
DERİS İNİ YÜZMEK
Rüyada bacakların derisini gayet ince bir şekilde yüzdüğünü gören kimseye bir hayır isabet eder. Veya o kimse bir kadınla evlenir. Bazı yorumcular rüyada kendi derisini yüzdüğünü veya yüzüldüğünü gören kimsenin malından ayrılacağını ve malının elinden çıkacağını söylerler. Eğer bu rüyayı gören hasta ise, onun ölümüne ve dünyadan ayrılacağına yorumlanır.
DERS
Rüyada ders vermek veya almak, dostlarınızla karşılıklı olarak birbirinizi düşündüğünüze işarettir.
DERS HANE
Rüyada bir dershanede bulunduğunuzu görmek, dünya ve ahiretinizin mükemmel
olduğuna ve üzüntülerinizin yok olacağına işarettir. Dershanede ders çalıştığını gören, ferahlığa ve sevince ulaşır. Keder ve sıkıntıdan kurtulur.
DERVİŞ
Rüyada derviş görmek, hayırlıdır.
Rüyada derviş olduğunuzu görmek, pek yakında elinize mal veya para geçeceğine işarettir.
Dervişle konuştuğunu görmek, zengin ve sayılan bir kimseyle dostluk kurmaya yorulur.
Dervişten bir şey almak, zorda kalındığında yardım görmeye delalet eder.
Dervişe bir şey vermek, sizin bir dostunuza yardım etmenize işarettir. Dervişi neşeli görmek, hakkınızda dostça düşünüldüğüne,
Dervişi üzgün görmek ise azar işitmeye yorulur.
DESTAN VE HİKAYE S Ö YLEN
Rüyada destan ve hikaye söyleyen kimseyi görmek, insanların arasına sevgiyle uzlaştıran bir kimseye yorumlanır.
DEV
Rüyada masallarda anlatılan bir devi görmek, düşmanlarla yorumlanır. Bir devin üzerine saldırarak onu öldürmek veya yemek istediğini görmek, rakiplerinin kendi etrafında çevrelendiğini ve onu her sahada ortadan kaldırmak ve yok etmek
istediklerine yorumlanır. Bunun için bu hususta daha dikkatli olması gerektiğine ve ticari sırlarını herkesten saklamasına delalet eder.
DEVE
Rüyada görülen deve, üzüntüdür. Bindiği deve saf arap devesi ise hacca gider. Eğer yolda deveden inse hasta olur, yahut yolculuğu kendisi için çabuk olur. Sonra hastalığından kurtulur ve amacına kolaylıkla erişir.
Devenin kendisine hamle yaptığını gören kimseye üzüntü veya hastalık gelir, yahut akılsız bir adam tarafından düşmanlığa uğrar.
Erkek bir devenin kendisine zahmet verdiğini gören kimse o zahmet miktarınca bir düşman tarafından üzüntü ve kedere girer.
Bir takım develer satın aldığını gören kimse, kendisine itaat etmeleri için düşmanla iyi geçinir. Onlardan birisine bindiğini görse yolculuğa çıkar. Tüyleri dökülmüş bir erkek deveye bindiğini görse düşmanına galip gelir.
Devenin yününü aldığını gören kimsenin eline devamlı olmayan bir mal geçer.
Deveyi kendi bostan ve duvarında gören kimse için hayır, bereket ve sevince yorumlanır.
Bir devenin arkasından düştüğünü gören kimse fakir olur.
Erkek deveyi boğazlayıp kurban ettiğini gören kimse rahata kavuşur ve düşmanını kahreder.
Deveden düşen kimseye fakirlik gelir. Devenin bir kimseye ayağıyla vurduğunu gören, hasta olur.
Rüyada bir dişi deveye sahip olduğunu gören kimsenin sonu güzel olur, din ve dünyaca selamete erer. Bir takım erkek develere sahip olmak bazan çirkin emellere yorumlanır.
Erkek deve kine ve bir zaman sonra olsa dahi intikam almaya ve gayet sabırlı birisine yorumlanır. Bazan da erkek deve acele yapılması istenen bir şeyin
gecikmesine işarettir.
Kocası olmayan bir kadın deveye bindiğini görse evlenir, kocası kaybolmuşsa tekrar ona döner.
Evinde boğazlanmış olan devenin eti ayrılmış veya organları dağılmış ise bu deve ölenin mirası olur.
Eğer deve şehrin meydanlığında yahut insanlardan bir cemaatın arasında olursa bu adam hamle yapıp öldüren veya ölen birisidir. Deve boğazlanmışsa mazlum birisidir. Sağ deveyi derisi yüzülmüş olarak gören, vazife yahut memuriyetinden azledilir. Yahut malı elinden alınır.
Bir kimse rüyada devenin kendisini boğazladığını, bir yerini kırdığını yahut, yediğini görse, bu durum miktarınca, rüya sahibinin çekeceği elem ve ıstıraba yorumlanır.
Dişi bir deveden süt sağdığını gören kimseye devlet tarafından mal isabet eder. Kan sağdığını gören haram mal isabet eder.
Dişi bir deve veya başka bir şeyin kendi ayağını çiğnediğini gören kimseye, güçlük ve korku erişir. O kimse işçi ve memur ise, onun bir şeyi zimmetine almasına yorumlanır. Dişi devenin derisinden bir şeye sahip olduğunu gören kimsenin eline mal geçer.
DEVEC İ
Deveci, işleri idare eden kimsedir.
DEVE D İKEN İ
Deve dikeni, üzüntü ve tasalardan kurtulmak, borcunu ödemek, günahkarın tövbesi ve kafirin müslüman olması olarak yorumlanır.
DEVE HANI
Rüyada deve hanını görmek, tekke ve mescid gibi ileri gelenlerin toplandığı, veya otel gibi yolcuların konakladığı yere yorumlanır.
DEVE KASABI
Elbiseleri kirli, paslı ve elinde bıçak olduğu halde bu kasabı görmek, insanları helak eden kimseye yorumlanır. Kasabın elbiseleri temiz olursa onun dünyada ömrü uzun olur. Kasabın rüyada zayıflığı, akıbetinin güzelliğine yahut geçiminin bozukluğuna yorumlanır.
DEVE, KOYUN vs. PİSLİĞİ
Rüyada koyun pisliği süründüğünü veya ona sahip olduğunu görenin eline mal geçer.
DEVE KUŞU
Devekuşu nimettir.
Deve kuşu -sağır olduğundan-sağıra da yorumlanır.
Evinde bir deve kuşunun bulunduğunu gören kimsenin ömrü uzun olur.
Rüyada deve kuşuna bindiğini gören kimse, haram mal elde eder. Rüyada bir deve kuşuna yüklendiğini gören kimse, bir hata işler.
Deve kuşu yumurtasına rastladığını gören kimse, bir kadına rastlar. Deve kuşunun kanatlarına sahip olduğunu gören kimse, bir adamdan mal elde eder. Rüyada deve kuşu görmek, karı ve kocaya yorumlanır. Rüyasında bir deve kuşuna binerek uçtuğunu ve bir yere indiğini gören bir yolculuğa çıkıp sağlıkla geri döner. Eğer yere inmezse bu yolculuktan geri dönmez.
Rüyasında bir deve kuşu bulduğunu veya satın aldığını gören, bir zengin kadınla evlenir veya güzel bir hizmetçi kız alır.
Rüyada deve kuşuna bindiğini görme, haram bir mal aldığını,a bir rivayete göre de bir kafile ile yola çıkacağına işarettir. Bir deve kuşunu sırtına aldığını görenin kısmeti ayağa gelir.
DEVE YAVRUSU
Rüyada deve yavrusu görmek, şerefli ve muhterem bir çocuğa yorumlanır. Yanında deve yavrusu olduğunu gören kimsenin, erkek bir çocuğu olur. Bazı yorumcular, deve yavrusu ve bütün hayvan yavrularına dokunmak üzüntü, meşguliyet ve kedere işaret eder, dediler.
Rüyada deveye yakışıklı palan vurmakta usta olan kimseyi görmek, muvakkat nikaha (Nikah-ı mutaya) izin vermeye bazan da zinadan olan evlada, yahut rehberlik etmeye yorumlanır.
DEVE YÜKÜ
Bir kimsenin rüyada kendisine verildiğini gördüğü bir deve yükü hurma veya meyve, o hurma veya meyvenin ağacına veya onların yüklendikleri hayvanlara yorumlanır. Bazan bu rüya, rüyayı görenin üzerinde büyük ve küçük çıbanlardan birikecek kana yorumlanır.
DEVE YÜNÜ
Rüyada deve yünü görmek, rızık, elbise, miras veya miras olmayan mala ya da gaspedilmiş mallara yorumlanır. Deve yünü, helal maldır. Deve yününe rastladığını gören kimse, büyük bir mala kavuşur.
DİBEK
Rüyada taş dibeği görmek, kolaylıkla ıslah edemediği malı, zahmet çekerek ıslah eden kimseye işarettir. Dibek, düşmanlık, şiddet ve zorla bir şeyi talep etmeye yorumlanır. Bazan ihtiyaçları gidermek ve işleri kolaylaştırmak olarak yorumlanır.
D İCLE NEHRİ
Rüyada Dicle Nehrini görmek, işlerde çalışma, gayret ve özen göstermeye yorumlanır. Dicle suyunu içtiğini gören kimse, mal veya unvan sahibi olur.
DİKEN
Rüyada diken görmek, haşin ve şiddetli bir adama yorumlanır. Bazı yorumcular, diken, adamın savurduğu yeni bir din veya fitnedir, dedirler. Bundan dolay ı kendisine diken batan bir kimse, fitneye düşer veya hoşlanmadığı bir şey onu rahatsız eder.
Rüyada diken üzerine çekildiğini gören kimsenin, alacakları için borçluları tarafından süre istenir.
Diken, din ve dünyalıkları olmayan cahil kişilerle de yorumlanır.
Bazı tabirciler, dikenin keskinliği bir takım hastalık ve acılara, karışık ve birbirine girmiş bulunması işlerin durgunluğuna, sertliği keder, üzüntü, aşk ve kötü bir kimseden görülecek zulme işarettir, dediler.
DİKİŞ DİKMEK
Rüyada dikiş dikmek iki şekilde yorumlanır. İğne ile bir şey dikmek, isteklerinin olmasına; makine ile dikiş dikmek, iş hay atının düzgün bir şekilde devam ettiğine; dikiş diken bir kimseyi görmek, işinizde size yardımcı olarak çalışan kimselerin size olan sadakatine, bir terziye giderek ona bir söküğünüzü diktirdiğinizi görmek, bir iş hususunda hükümete yaptığınız bir başvuruya müsbet bir cevap alacağınıza delalet eder.
DİL
Rüyada görülen dil, sahibinin tercümanı ve işlerini yürütendir. Kavga ve münakaşa yaparken dilinin uzun olduğunu gören hayasızca söz söyler.
Bazan rüyada dil uzunluğu, sahibinin edebiyatta emsallerine üstün geldiğine yorumlanır. İki dili olduğunu gören kimsenin ilmi artar, düşmanına galip gelir.
Bir kimsenin rüyada dilinin tutulması o kimsenin başta kalmasına yorumlanır. Rüyada bir kimsenin dilinde siyah kıl bitmesi, hemen çıkacak bir kötülüğe, beyaz kıl bitmesi de sonradan çıkacak bir kötülüğe yorumlanır. Dil; kemal, güzellik, delil, gidişat ve şöhrettir.
Mahkemesi olan bir kimse rüyada dilinin kesildiğini görse, o kimsenin delili boşa çıkar ve kendisi de kahrolur.
Eğer bu rüyayı gören tacir ise, ticaretinde zarar eder. Eğer talebe ise, bir şey öğrenemez. Bazı yorumcular rüyada dilinin kesildiğini gören kimse, halim ve selim olur, dediler.
Bir kimse hanımının dilinin çoğalmış olduğunu görse, hamının iffetli bir kadın olduğuna işarettir.
Rüyada dilinin çenesine yap ıştığını gören kimse, emniyet edilip kendisine bırakılan bir malı veya hakkı inkar eder.
Bir kimse rüyada dilinde kıl bitmiş olduğunu görse, bu rüya bazan da o kimsenin söy ley eceği şiire yorumlanır.
Halktan olan bir kimse rüyada dilini yediğini görse, o kimse söyleyeceği bir sözden dolayı pişman olur. Eğer o kimse kariyer sahibi ise, dili ve iyi konuşması sayesinde insanların mallarını yer.
Rüyada dilini yiyen kimse çok suküt, sinirine hakim ve idareci bir kimse olur, diye yorumlanır.
Bir kimse rüyada kendisinin ini olduğunu ve onda bir aslanı bulunduğunu görse; in, o kimsenin ağzı, aslan da onun dilidir. İnsanları yemesi için aslanını insanlar üzerine salıvermesi, diliyle insanlara eziyet etmesine yorumlanır.
Rüyada dilini ısırdığını gören kimse, sinirlenmemeye çalışır. Dilinin iki parça olduğunu gören kimse, yalancı olur.
Bir kimse rüyada insanların onun dilini yaladıklarını veya emdiklerini görse, onlar onun ilminden yararlanmayı arzu ederler. Bazan da dil, şöhret, rütbeye ve dilden çıkan ilme yorumlanır.
Bir kimsenin rüyada kesilmiş bir dil görmesi, gizli şeyleri meydana çıkaran adama ya da kötülüklü bir kimseye yorumlanır. Bir kimsenin rüyada çokça dili bulunduğunu görmesi, o kimsenin malca, ailece veya ilimce ziyadeliğine yorumlanır. Bazan da bu rüyanın sahibi çeşitli lisanları konuşur.
Rüyada kendi dili üzerinde kıl bittiğini gören kimse, güzel söz söyleme sanatına sahipse o kimsenin sözünün düzeni bozulur. Ve güzel konuşamaz. Eğer o kimse güzel konuşmuyorsa kuvveti, rızkı, iş ve idaresi güçleşir.
Bazan dil, esir ve hapsedilmiş kimseye ve deliğindeki yılana yorumlanır. Bir kimsenin rüyada kendi diline baktığını görmesi, o kimsenin dilini korumaya dikkat etmesi gerektiğine yorumlanır.
D İLC İK
Bir kimsenin rüyada dilciğinin büyüyüp, hatta boğazını kapatmaya yaklaştığını görmesi, o kimsenin mal yığmadaki hırs ve arzusuna ve kendisine nafakasına dar tutmaya yorumlanır.
D İL Ç İÇEĞİ
Rüyada dil çiçeği görmek yorumunda ayrılık vardır. Bazıları mal ve bazıları da mirasdan elde edilen mal ve bir takımı da beklenen ümüttir, derler.
DİLENC İ
Rüyada görülen dilenci, ilim öğrenen öğrenciye eğer istediği şey kendisine verildiyse talep ettiği ilme kavuşmasına işarettir. dilencinin alçak gönüllü olması kurtuluş ve zaferdir.
Dilenciler, üzüntü ve sıkıntıya, kendisi için oluşacak fikre yorumlanır. Bir kimsenin rüyada bir takım dilencilerin kendi malından aldıklarını görmesi, zarara yorumlanır. Bir bölüm dilencinin kendi bulunduğu yere gitmeleri, evinde meydana gelecek dağılma ve perişanlığa yorumlanır. Evinde bulunan eşyalardan bir şey aldılarsa, bu rüya büyük zarara yorumlanır. Dilince, öğrenen; dilenilen kimse de, alimdir. Dilendiğini ve kendisine de bir şeyler verildiğini gören kimse, zelil olur.
DİLS İZLİK
Rüyada görülen dilsizlik, dinin bozukluğuna, iftira söze yorumlanır. Rüyada dilsiz olan kimse cahildir. Dilsizlik memuriyetten alınma ve cahil için hay ırdır.
Bir kimse rüyada dilinin tutulduğunu görse feraha, fıkıh ve rızka sahip olur ve düşmanını y ener.
D İL SÜRÇMES İ
Rüyada konuşurken hata etmek, uyanıkken ayağı kaymaya, bu rüyanın aksi de yap ılan tabirin aksine yorumlanır. Bazan rüyada ayak kayması rüya sahibinin kazancının gitmesine, bazan da ilim talep edenin hata ve unutkanlığına yorumlanır.
D İMAĞ
Rüyada görülen dimağ, görülmeyen biriktirilmiş maldır. Kendi dimağının büyük olduğunu gören kimse akıllıdır. Dimağının yok olduğunu gören kimse cahildir.
Bir kimse rüyada dimağını yahut kemiklerinin iliklerini yediğini görse, o kimse kendi malını yer. Başkasının dimağını yediğini görse, o kimse acilen vefat eder yahut o kimse, hakir bir kimsenin malını yer. Bazan da, dimağ dine ve kalp itikadına ve gizli amele yorumlanır.
D İNDEN DÖNMEK
Rüyada İslam dinini terk ederek batıl dinlerden birine girdiğini görmek, günaha; bir rivayete göre de alçaklık ve hakaret göreceğine delalet eder.
DİREK
Direk baba, çocuk, mal, ortak, hayvan, zevce veya mülktür. Direk, kelimelerin birbirleriyle olan ilgisinden dolayı, gözyaşına yorumlanır. Mermer sütun, faydalı vey a şerefli mal ya da kadındır. Eğer direk adi taştan olursa o adam fikrinden çabukça dönen ve sebatsız kimsedir. Direk ağaçtan ise o kimse güvenilmezdir. Yerden göğe doğru bir çok direklerin uzandığını görmek, o yerde İslamiyet’i kuvvetlendirecek ve yayacak bir çok alimin bulunduğuna delalet eder. Bir diğerin yıkıldığını görmek, eğer ağaçtan ise, ev sahibinin; mermerden ise, o memleket büyüğü vali veya hakimin veya halkın sevdiği büyük bir kimsenin ölümüne delalet eder. Bir direğin diğer bir direk ile değiştirildiğini görmek, o yer idaresinin veya ev sahibinin değişeceğine işarettir.
Direğin kaidesi ihtiyar kadınla tabir olunur. Rüyasında bir direğin kaidesine dayandığını veya bir direk kaidesi satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini gören, ihtiyar bir kadınla evlenir, onun parasından faydalanır veya ihtiyar bir kadınla evlenmek ister.
Rüyada direk görmek, dine delalet eder. Gökten bir direk indiğini görmek, Cenab-ı Hakk’ın (C.C.) oranın devlet büyüğüne bir arkadaş gönderdiğine delildir. Rüyasında birini direkle dövdüğünü veya dövüldüğünü görmek, vuranın vurulanı sözle azarlamasına, o vuruştan yaralandı ise, zarar vermesi ile tabir olunur. Bir rivayete göre bir direkle dövüldüğünü gören, işinden çıkarılır.
Bir direğin gökyüzüne çıkarak kaybolması, yahut bir kuyuya veya bir çukura gömülüp görünmemesi, ev direği ise, ev sahibinin; cami direği ise imam veya müezzinin ölümüne delalet eder.
DİRİLMEK
Rüyada kıyamet günü olup, halkın kabirlerinden kalkarak dağılmalarını görmek, menfaatları için çarşı ve pazara dağılıp yayılmalarına, bir takımının kazanç ve bir takımının da zarar etmelerine yorumlanır.
D İŞ
Dişler insanın ev halkıdır. Üst çenedeki dişler, rüya sahibinin babası tarafından olan akrabalarıdır. Alt çenedeki dişler ise ana tarafından akrabasıdır. İkisi alt ve ikisi üst çenede bulunan dört ön dişlerden alt çenedeki iki ön diş, rüya sahibinin babası tarafından değil de, kendi neslinden meydana gelmiş olan en yakın kimseleridir.
Üst çenede olan iki ön dişler de baba ile amcadır. Bunların sağ taraftaki baba, sol taraftaki amcadır. Rüya sahibinin babası ve amcası yoksa, o iki ön diş iki erkek kardeşidir veya iki çocuktur ya da şefkatli iki dostudur. Köpek dişleri amca oğullarıdır veya amca oğulları yerine geçen iki dostudur.
Köpek dişlerinin yanındaki diş rüya sahibinin ailesi arasında her yönüyle kendisine güvenilen ve onun üstünde başka bir kimse bulunmayan reisidir veya onun yerine geçen reisin dostudur.
Ön azı dişler day ı ve day ı oğulları veya öğüt vermede onların yerine geçenlerdir. Arka azı dişler rüya sahibinin dedeleri ve kendileri ile iftihar eden küçük erkek çocuklarıdır.
Alt çenede bulunan iki ön dişler, ana ve haladır. Bunların sağ tarafta olanı ana, sol taraftaki de haladır. Eğer rüyayı görenin ana ve halası yoksa, o dişler onun kızkardeşi veya kızkardeşlerinin iki kızıdır. Yada öğüt vermede onların yerine geçen kimsedir.
Ön iki dişlerin yanlarındaki sivri dişler, rüya sahibinin amcası veya halası kızı yada öğüt vermede amca ve hala kızı yerine geçen kimsesidir. Bunları takip eden diğer sivri dişler, rüya sahibinin ailesinin büyüğü ve her yönüyle kendisine itimad edilen reisi veya onun yerine geçecek bir kimsedir.
Alt çenede bulunan ön azı dişler, rüya sahibinin teyzesi, dayısı kızı veya öğüt vermekte onların yerine geçen kimsesidir.
Arka azı dişler rüya sahibinin aile halkından uzak akrabaları büyükanneler ve kendileriyle iftihar edilen küçük kızlarıdır.
Dişlerden birisinin rüyada oynaması hastalıktır. Dişin düşmesi veya kaybolması yukarıda daaçıklandığı gibi dişin temsil ettiği şahıslardan birisinin ölmesi veya mağdur olmasıdır. Eğer rüyada dişini çıkarsa veya onu bir yere gömmese, dişin tabirde temsil ettiği akrabasının benzeri olan birisinden dişin kıymetince eline mal geçer. Eğer dişi gömerse, dişin tabirde temsil ettiği akrabası ölür. Diğer dişlerin tabiri de böyledir.
Rüyada dişine bir zarar geldikten sonra onu çıkaran, akraba veya yabancı birisinden dışın kıymetince istifade eder.
Bazı dişleri yıpranıp veya çürüyüp belirsiz hale gelse, o dişin tabirde işaret ettiği kimseye -bir da ondan istifade edilemeyecek şekilde-bir bela isabet eder.
Ön dişlerinin fazla uzun, güzel ve beyaz olduğunu gören kimsenin baba ve amcası mal ve dünyaca güçlenir.
Rüyada bütün dişlerinin oynadığını gören kimsenin aile halkı arasında münakaşa çıkar. Rüyada kalbinde diş bittiğini gören kimse ölür. Dişlerini çıkardığını gören şahıs, zorla malını sarfeder veya ödemesi gereken birşeyi öder.
Dişlerini sararmış ve siyahlaşmış gören kimse, aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayı -utancından-yüzü kızarır.
Dişlerinde pis ve kötü bir koku bulunduğunu gören kimsenin ailesi kötü isimle anılır. Dişlerinin çürümüş olduğunu gören kimsenin ailesinin durumu zayıflar. Bir insan rüyada yukarda anlatılan dişlerden bazısının düştüğünü gör,e tabirde o dişle yorumlanan kimsenin helak olacağına işarettir.
Dişlerin, uzadığını ve büyüdüğünü gören kimsenin evinde münakaşa çıkar. Dişlerinin siyahlaşmış ve çürümüş olduğu halde düştüğünü gören kimse, bütün sıkıntılardan kurtulur.
Dişlerini kökünden çekip kopardığını ve onları yere gömdüğünü gören kimsenin, aile halkının tümü ondan önce ölürler ve onları gömer.
Rüyada dil ile dişlerini kökünden çekip koparmak, söylenen bir sözden dolayı aile halkının işlerinin bozulmasına yorumlanır. Dişlerin yerinden çekilip koparılması gizli işlerin meydana çıkmasıdır.
Rüyada dişlerin aralıklı olduğunu görmek, aile halkının dağılmasına, aralarında fesat çıkmasına veya malının noksanlığına yorumlanır.
Rüyada dişlerde görülen siyahlık, noksanlık veya kırık, meydana gelecek üzüntü ve kedere işarettir.
Dişlerini kendi eliyle çıkardığını gören kimse, malını kötü bir şekilde tasarruf eder yahut pişman olacağı kötü bir iş işler ya da meşru olmayan bir şekilde borç aldığı malından kendisine kazanç sağlar.
Bu yorumlar, rüya sahibinin dişlerini kendi eliyle halk içerisinde çıkardığı takdirdedir.
Rüyada dişlerinin yerinde altın veya gümüşten dişler çıksa, bu rüya mala erişecek beladır.
DİŞ DOKTORU
Rüyada diş doktoru görmek, para bakımından çok sıkıntı bir durumda bulunduğunuza, buna bir çare aramanız gerektiğine işarettir.
DİŞ FIRÇALAMAK
Mağribi’ye göre bir kimsenin dişlerinin aralarını ayıklayıp bir şey çıkardığını görmesi, akrabalarından veya eşinden bir şey alacağına işarettir. Dişlerinin arasından çıkardığı şeyi birine verdiğini gören, ailesinden aldığı bir şeyi başka birine verir.
Bazı yorumculara göre: Diş aralarını temizlemek ve ayıklamak temizliğe ve mekruh olan bir şeyin ortadan kaldırılmasına delalet eder.
DİŞİARS LAN
Rüyada dişi arslan görmek, kötülüklü, zalim bir kadına yorumlanır. Rüyada bir dişi arslanla münasebette bulunduğunu gören kimse, büyük bir sıkıntıdan kurtulur. Kendi işlerinde yüksek ve düşmanına galip gelir. Dişi arslan sütünü içtiğini gören kimse, devletten mal elde eder. Etini yiyen de saltanat ve büyük bir mülk elde eder.
DİŞİDEVE
Rüyada görülen dişi deve kadındır.
Rüyada dişi bir deve sağdığını gören kimse, saliha bir kadınla evlenir. Evlisye erkek çocuğu olur. Dişi develerin eti, adağı yerine getirmeye veya bir musibete yahut hastalığa ya da rızka yorumlanır.
Rüyada bir dişi deve boğazladığını gören kimse, yaptığı bir şeye pişman olur.
Rüyada bir dişi deveye sahip olduğunu gören kimse, evlenir. Veya uzak bir yere yolculuk yapar. Yahut bir eve veya bir yere sahip olur.
Rüyada dişi deve sağdığını gören kimseye, bir kadın tarafından helal bir mal isabet eder.
Devesinin yanından çıkıp gittiğini veya kaybolduğunu yahut çalındığını gören kimse, hanımından ayrılır.
Rüyada bir dişi deve satın aldığını gören kimse, kendisine sevk edilecek şeyde makam ve rütbeye erişir.
D İŞİGEYİK
Rüyada dişi geyik görmek, evliliktir. Rüyada dişi geyiğe taş attığını gören kimse hanımına karşı boşamak veya dövmek gibi bir hata işler.
Dişi geyiği avlamak için taş atmak, ganimettir. erkek bir geyiğe dönüştüğünü gören kimse, dünya zevklerine erişir. Geyik yavrusu aldığını gören, hayır ve mirasa kavuşur.
Erkek bir geyiği evine soktuğunu gören kimse, oğlunu evlendirir. Bir kimse geyik yavrusunun kendi üzerine sıçradığını görse, hanımı ona iltifat eder. Erkek bir geyiğin arkasına düşüp gittiğini gören kimsenin, kuvveti artar.
Erkek bir geyik olduğunu gören kimsenin, malı artar. Bir geyiği olduğunu gören kimse helal bir mala sahip, saygıdeğer bir kadınla evlenir. Geyik eti yemek güzel bir kadından mal elde etmeye yorumlanır.
Bir geyiği öldürdüğünü veya elinde öldüğünü gören kimseye, kadınlar tarafından üzüntü ve keder isabet eder.
DİŞİKED İ
Rüyada dişi kedi görmek, insanın hizmetçisi ve koruyucusudur. Eğer görülen dişi kedi, uslu duruyorsa kendisinde rahatlık ve ferahlık bulunan bir şeye; eğer vahşi ve ziyankar bir kedi ise, kendisinde sıkıntı ve meşakkat bulunan bir şeye yorumlanır.
DİŞİ KOYUN
Rüyada görülen dişi koyun, şerefli, zengin ve saygıdeğer bir kadındır. Rüyada dişi koyun eti yediğini gören kimse,bir kadına varis olur.
Dişi koyunun yünü ve sütü maldır. Dişi koyunun kendi evine girdiğini gören kimse, o sene bolluğa kavuşur. Yüklü dişi koyun, bolluğa ve ümit edilen mala yorumlanır.
Bir kimse dişi koyunun koç olduğunu görse, o kimsenin hanımı hamile kalmaz. Rüyada koyun sağdığını gören kimseye bir kadından mal gelir. Etini yemek için dişi bir koyun boğazladığını gören kimse, maksadına erişir.
Dişi koyunun evinden çıktığını veya kaybolduğunu yahut çalındığını gören kimse hanımından ayrılır. Rüyada bir koyunun kendi üzerine sıçradığını ve onunla mücadele ettiğini gören kimsenin eşinin ona hile yapacağına yorumlanır.
Koyunun doğurması bolluğa ve genişliğe yorumlanır.
Siyah koyun, esmer olan, beyaz koyun da esmer olmayan bir kadındır. Koyunlar saliha kadınlardır. Bazan da dişi koyunları görmek, üzüntü ve sıkıntılara, zevceleri kaybetmeye ve rütbenin elden gitmesine yorumlanır.
DİŞ KAMAŞMASI
Rüyada diş kamaşması, aile, evlad, zevce ve ortaklar gibi dişlerin kendilerine yorumlanan kimselerden gelecek hainliğe veya hayvanat ve erkek çocuklarda meydana gelecek afet ve şiddete yorumlanır.
DİŞLERİN DÜŞMES İ
Rüyada bir kimsenin dişlerinin düşmesi akranlarından daha fazla ömrünün olmasına yorumlanır. Rüyada bütün dişlerinin düştüğünü ve onların eteğinde veya kucağında düştüğünü gören kimsenin dişlerinin hepsi düşünceye kadar ömrü olur. Ve onun aile ve hane halkı çoğalır.
Bir kimse üst dişlerinin eline düştüğünü görse, eline mal geçer. Kucağına düştüğünü görse, erkek evladı olur. Yere düştüğünü görse musibettir. Alt dişlerinin düştüğünü gören kimseye, keder ve üzüntü isabet eder.
Borçlu olan bir şahsın rüyada dişleri düşse, o kimse borcunu öder. Dişlerinden birkaç dişinin düştüğünü gören kimse, alacaklarının birkaçının borcunu öder.
Bazı yorumcular, dişlerinin düştüğünü görmek, bazı dostlarına zarar gelmesine işaret eder derler.
Ön dişinin eline düştüğünü ve bunu bir kez parçasına sarıp muhafaza ettiğini gören kimse çocuğundan yahut erkek veya kızkardeşinden istifade eder.
Bütün dişlerinin düştüğünü ve elinde veya yanında durduğunu görse, o kimsenin nesli çoğalır.
Hiçbir müdahale yapmadan bir dişinin düştüğünü ve eline aldığını yahut bir bez parçasına sararak muhafaza ettiğini gören kimsenin yanında hamile kadın varsa bir çocuğu olur. Eğer hamile kadın yoksa bozuştuğu erkek kardeşiyle veya bir yakınıyla barışır.
Dişlerinin düştüğünü ve yemek yemediğini gören kimse, fakirleşir. Bir şahsın acısız ve müdahalesiz dişlerinin avucu içine düştüğünü görmesi, o dişlerin sayısınca eline mal geçmesine yorulur.
D İVİT
Rüyada divit görmek, onun kıymeti oranında, izzet, devlet ve yüksekliğe yorumlanır. Divit, hanıma, mala, hizmetçiye, evlenmeye, bir kadın tarafından meydana gelecek menfaate, evlat tarafından meydana gelecek bir durum ve maksada yorumlanır.
D İZ
Rüyada görülen diz, kişinin maişet ve talebindeki şiddet ve zahmeti ve işindeki dert ve elemdir. Bir kimsenin diz derisinin kuvvetli olarak görülmesi, o kimsenin maişetçe kuvvetine yorumlanır.
Bir kimse rüyasında dizinin derisini soyulmuş ve yüzülmüş görse, o kimse geçiminde zahmete düşer. Dizinin derisinin katı olduğunu yahut onda şiş, kir ve pas gibi bir şey olduğunu görse o kimse geçiminde zahmete uğrar ve zahmetle topladığı malı telef olur.
Dizler bedenin kuvvet hareketi ve işinin iyiliğidir. Dizlerinin sıhhatli ve sağlam olması yolculuğa ve başka harekete ve onun bulunacağı bir işe ve vücut sıhhatine yorumlanır.
Bir kimse dizinin büyüdüğünü, kemiğinin kuvvetlendiğini yahut halinin güzel olduğunu görse, eğer o kimse üzüntü ve kederli ise, Allah Teala onu üzüntü ve kederden kurtarır. Bazı kere de bu rüya o kimsenin namaza davet edip adap ve şartları ile kılmasına yorumlanır. Eğer dizinin yerinden ayrıldığını yahut kırıldığını ya da onda yara ve çıban ve kan olduğunu görse, o kimsenin hareketsizliğine, yahut sakin bir halde kalmasına yorumlanır. Eğer yolculuk niyetindeyse bundan vazgeçer.
Bazan da malından yararlanması mümkün olmaz, eğer kendisi ile başkası arasında dostluğu varsa ondan ayrılır.
DİZMEK
Rüyada inci ve yakut gibi şeyleri dizmek, ilme veya sırasıyla mal biriktirmeye, ülfet ve muhabbete ve Allahü Teala Hazretlerinden korkmaya yorumlanır.
DOĞAN KUŞU
Bir kimse rüyada doğanı çağırdığını görse büyük bir oğula kavuşur. Doğanın, elinden gidip bacağının kaldığını görmek, mülkünün gidip şöhretinin kalacağına, elinde kanadının kaldığını görmek, mülkünden elinde bir şey kalmasına yorulur. Doğan eti yemek, devletten gelecek mala yorumlanır.
Elinde bir doğan olduğunu gören kimse lider olur ve insanlar tarafından övülür. Doğan kuşu, izzete, saltanata, düşmana galibiyete, arzu ve isteklere kavuşmaya, evlada, güzel mallara, sıhhate, gam ve kederden ferahlığa, gözlerin sağlamlığına ve çok yolculuğa yorumlanır.
Doğan kuşları, avcılığından dolayı ölüm olarak tabir edilir. Doğan, hapse girmeye, yiyecek ve içeceğin eksikliğine yorumlanır. Doğanın kendisinden gittiğini gören kimsenin saltanatı gider. Eğer ip ve kanadından elinde bir şey kaldıysa, doğandan
elinde kaldığı şey kadar mal kalır.
Bir kimse av için bir doğan satın aldığını görse hizmetinde bir kimsenin bulunmasına ve bir takım kimseleri kendisine mal getirmek üzere sağa sola göndermesine yorumlanır.
DOĞURMAK, DOĞMAK
Hamile bir kadın rüyada erkek bir çocuk doğurduğunu görse, o kadın bir kız çocuk doğurur. Kız çocuk doğurduğunu görse erkek bir çocuk doğurur. Kız çocuğu yorumcuya üzüntüden kurtulmaya, erkek çocuk ise üzüntüye yorumlanır.
Doğurmak sıkıntı ve hastalıklardan kurtulmaya, aile ve komşularından ayrılmaya yorumlanır. Doğmak rahatlığa, kederden kurtulmaya, borcu ödemeye ve tövbe etmeye yorumlanır.
Rüyada bir erkek çocuğu doğurduğunu gören kadın en sonunda feraha kavuşur. Kız doğurduğunu görse izzet, şeref, bolluk, güçlülükten sonra kolaylık ve sevinç içerisinde geniş bir rızıkla rızıklanır.
Rüyada doğurduğunu gören kimse fakir ise, zengin olur. Zengin ise, üzüntü ve kedere düşer. Bekarsa çabucak evlenir ve hanımı bir çocuk doğurur. Diğer kimselerin böyle bir rüya görmeleri, onların hastalanmalarına yorumlanır.
Fakir, muhtaç ve kederli kimselerin böyle bir rüya görmeleri, kederden kurtulmalarıyla yorumlanır. Bu rüya tüccarlar hakkında mallarının gitmesine işarettir.
Rüyada hamile olduğunu gören kimse üzülür. Doğurduğunu görse, üzüntüden kurtulur.
DOKTOR
Rüyada doktor görmek, alim bir kimseye yorumlanır.
Bir doktorun kendisine ilaç verdiğini gören kimse sıhhate kavuşur. Bir alimin
kendisine öğüt verdiğini gören kimse, şüphe nifakını gönlünden çıkarır ve dinini ıslah eder.
Bir kimse rüyada doktorun bir şehirde bir adamı dirilttiğini görse, doktorluk sanatı, o doktorun mesleği üzerine o şehirde yayılmaya başlar. Hasta bir kimse rüyada yanına bir doktor geldiğini görse, hastalıktan kurtulur. Doktorun sağlam bir adamın yanına gittiğini gören kimse, hastalanır. Rüyada doktor olduğunu gören kimse, haline uygun yüksek bir mevkiye geçer. Bazan da o kimse, emniyet mensuplarından verilen emir ve yasalara uymayan ve insanları korkutan biri olur.
Rüyada doktorun kefen sattığını gören kimse o doktordan sakınsın. Çünkü o doktor mesleğinde hain bir kimsedir.
Bir kimse rüyada bir doktorun dabakcıya dönüştüğünü ve hayvan derilerini terbiye ettiğini görse, onun iyi bir doktor olduğuna ve birçok kimselerin onun eliyle iyileştiğine yorumlanır. Ancak dabakladığı derilerde kötü bir koku olduğunu görse, onun tıbbi bilgide cahil ve hilekar olduğuna işarettir.
DOKUMAK
Rüyada dokumak, ömrün kısalmasıdır. Bazı kere de dokumak, orta halli olmaya yorumlanır. Elbise dokuduğunu gören kimse uzak bir yere yolculuk yapar.
Rüya sahibi hapisse hapislikten kurtulur, düşmanı varsa düşmanıyla anlaşır. Elbiseyi pamuktan, yünden, tiftikten, kıldan, ibrişimden ve bunlardan başka şeylerden dokumanın yorumu birdir.
DOKUMA TARAĞI
Rüyada görülen dokuma tarağı “Tarak” görmekle aynıdır. Tarak bekar kadın için kocaya, bekar erkek için de sıkıntı ve meşakkatlere sabreden bir kadına yorumlanır.
DOLANDIRICI
Rüyada dolandırıcı kimseyi görmek, laf ve hile ile insanı aldatan kimseye yorumlanır. Bazan da dolandırıcı kimseyi görmek, hırsızlık, hokkabazlık veya malca gerilemektir.
DOLDURULMUŞŞEYLER
Rüyada balık, tavuk ve bunlardan başka doldurulmuşşeyi görmek, kazanılan mala veya ticaret için hazırlanmış şeylere yorumlanır. Bu rüya bekar için evlenmeye, hasta için şifa bulmaya, kadınlar tarafından elde edilecek mala yorumlanır.
DO LU
Zamansız dolu ve kar yağdığını gören kimse, cüz’i bir hastalığa yakalanır ve bunu çabuk atlatır. Dolunun, üzerine yağdığını gören kimsenin bir kısım malı elinden gider. Zamanında yağan dolu, üzüntü ve kederlerin gitmesi,e düşmanın ve hainlik yapmak isteyenlerin kahrolmasına yorumlanır. Çünkü dolu, yılan, akrep gibi haşeratın gezip dolaştığı yerleri soğuktur.
Eğer yağan dolu çok olur, bir çok yer ve yolları bozar, yolcuları yollarında alıkoyarsa geçimin darlığına halinin durgunluğuna ve yolculuğun imkansızlığına işarettir. Rüya, dolunun yağdığı fakat insanlara zarar vermediği, insanların onu bir araya toplayıp kaplarını doldurmaları ve ondan yemeleri şeklinde ise bu rüya hayır ve rızıktır.
Rüyada doluyu toplayıp elek, kalbur, elbise veya içine su konulmayan kablara koyduğunu gören, zengin ise malı ve kazancı elinden çıkar, eğer o kimsenin ticaret için denizde mal ve sermayesi varsa o mal ve sermayeden korkulur. Rüya sahibi fakir ise muhtaç olduğu, giydiği ve istifade ettiği şeyler o kimsenin yanında kalmaz ve geleceği için de bir şeyler biriktiremez.
DOMATES
Rüyada bir bahçeden domates topladığınızı veya bir satıcıdan domates aldığınızı görmek, sizi ve ailenizi sevinç ve mutluluğa götürecek bazı haberlerin kapınızda olduğuna delalet eder. Rüyada domates görmek sıkıntı ile yorumlanır. Domatesin tadı biraz ekşi olduğu için rüyası hayırsızdır. Ama bazılarına göre de, kırmızı domates altına ve yeşil domates ise paraya delalet eder.
DOMUZ
Rüyada görülen domuz, sözünde sebatsız ve vefasız olan kuvvetli ve hilekar bir düşmandır. Bir kimse rüyada domuza bindiğini görse bilerek haram mal kazanır. Domuz etinin kebabını yemek de, yine aynıdır. Domuz gibi yürüdüğünü gören kimsenin hemen gözü ayın olur. Bu rüya evlenmeyi arzu eden kimse hakkında, mizacına uygun olmayan biriyle evlenmesine yorumlanır.
Rüyada görülen domuz eti, umum insanlar için iyidir. Bir kimse kebap olmuş domuz etini yediğini görse, bu gerçekten iyidir ve çabuk hasıl olacak menfaata yorumlanır.
Bir kimse domuza rast geldiğini görse kuvvet ve kudret sahibi bir kimseden istikrara kavuşur. Bir takım domuzlara sahip olduğunu görse, birikmiş mala sahip olur.
Kendisinin domuz olduğunu gören kimse, dininde zillete düşmekle beraber, mala ve bolluğa kavuşur. Eğer görülen domuz semiz ise, dini bozuk ve kazancı çirkin bir kimseye yahut çok kuvvet ve kudretli bir Hıristiyana yorumlanır. Domuzun eti yağı ve kılı yahut derisi haram bir maldır. Domuzların sütünü içtiğini görmek, malda yahut akılda musibettir.
Bir kimse rüyada bir domuza binse o kimse kuvvet ve kudret sahibi olup düşmanına galip gelir. Domuz eti yediğini gören kimse haram mala erişir veya bir günah işler.
DON
Metin Kutusu: Rüyada kendinizi donla gezerken görmek, bazı düşüncesiz davranışınızla
etrafınızdakileri kendinizle alay ettirdiğinize ve daha dikkatli davranmanız
gerektiğine delalet eder.
DONANMA
Rüyada donanma hazırladığını görmek, işlerinizde yeni bir düzene gitmeyi düşündüğünüze, bu suretle bir müddetten beri bozulan işlerinizin yeniden düzeleceğine delalet eder.
DONDURMA
Rüyada dondurma yediğinizi görmek, işlerinizin bir müddettir durgunlaştığına yorumlanır. Dondurma yaptığınızı görmek, iş ortağınız veya meslek arkadaşınızla konuşarak yeni bir düzen kurmak arzusunda olduğunuza delalet eder. Meyveli dondurma yemek, işlerinize yeni çeşniler katacağınıza ve yeni bir düzen peşinde olduğunuza işarettir.
DONMAK
Rüyada soğuktan donduğunuzu görmek, çok yakın bir akrabanızın ağır bir hastalık geçireceğine; sizi donmaktan kurtardıklarını görmek ise, bir ölüm tehlikesi atlatacağınıza delalet eder.
DOSTLUK
Rüyada edinilen dostluk kadir ve kıymetinin yüce olmasına ve: “dostluk aklın yarısıdır” hadisine binaen aklın kuvvetli oluşuna ve ondaki fazilet ve kemale ve her işin sonunu düşünmeye yorumlanır.
DÖĞÜŞMEK
Mağribi’ye göre; döğüşmek savaşın bir başka çeşididir. Manası, zafer veya mağlubiyeti ile yorumlanır. Döğüşmek gerek dille ve gerek fiilen ve her ikisiyle birdin olabildiğinden ve öldürme ise savaş zamanında olup dille döğüşmeye savaş denilmeyeceğinden döğüşme için yapılacak yorum ayrıdır.
Rüyasında bir insanı dövdüğünü ve üzerine hücum edip tokatladığını gören, döğüştüğü adamı tanıyorsa ona yenilecektir demektir. Tanımıyorsa, yaptığı işlere dikkat etmesi ve tüccar ise ticaretinde uyanık olması lazımdır.
Rüyasında birini dövdüğünü ve ona sözle sövdüğünü gören onu öldürür. Bir toplumun, bir dünya işi üzerine sözle ve elle dövüştüklerini görmek, onların iyi yolda olmadıklarına ve eğer bu vuruşma bir ahiret işi için ise bir hadis üzerinde birleşeceklerine işarettir.
DÖNMEK
Rüyada başı üzerinde döndüğünü görmek musibettir. Bir rivayete göre, amiri veya efendisi, rüya sahibinin aleyhine döner. Bir yandan diğer yana döndüğünü görmek, halinin değişmesidir. Arkasını döndüğünü görmek, günahdan kaçındığına delalet eder. Rüyada Mevlevi dervişi gibi döndüğünü gören, ibadet ile meşgul olur. Başı aşağı dönerek yürüdüğünü gören, ters ve zararı olan bir iş yapar ve bunda fayda bekler.
DÖŞEK
Rüyada döşek görmek eşle yorumlanır. Döşeğini pazara götürüp sattığını görmek, karısından boşanacağına; karısı hasta ise ölümüne; döşeğinin üzerinde vahşi bir hayvan görmek, fesat bir adamın karısı hakkında hiyanet ve kasıtta bulunmasına yorumlanır. Döşek, erkeğin karısı veya hizmetçisine işaret olup, erkeğin rahat hayat süreceğine belirtidir.
Döşeğin yumuşak olduğunu görmek, eşinin itaatlı, ağırbaşlı bulunduğuna; genişliği, kadının yaradılışı itibarı ile güzelliğine; yeni olması, gençliğine ve tazeliğine veya temiz huylu olduğuna işarettir. Döşek, yün ve kıldan veya
pamuktan ise, kadının dininin sağlamlığına; siyah olması,eşinden razı olmadığına; renginin yeşil olması, ev hayatının düzgünlüğüne delalet eder.
DÖŞEMECİ
Rüyada döşemeciyi görmek, kadın işlerini yapan ve onları bezeten kimseye yorumlanır.
DÖŞENMİŞ TAŞ
Rüyada, mermer taşının yerine adi kaldırım taşı döşendiğini görmek, rütbelerin ve geçimin değişmesine alamettir. Nitekim mermer taşını kaldırım taşı yerine döşemek de hayra yorumlanır. Kaldırım taşının zaruri olan yerlere döşenmesi ülfete, birliğe, genişliğe, keder ve üzüntülerin dağılmasına, rızka ve elbiseleri yenilemeye yorumlanır.
DÖVMEK
Rüyada elleri ve ayakları bağlanmayarak kamçı ile dövüldüğünü görmek, kan çıksın veya çıkmasın değişmez, haram mal elde edeceğine işaretdir.
Mağribi’ye göre: Rüyasında birini kendisini dövdüğünü, fakat dövenin kim olduğunu ve neden dövdüğünü bilmediğini gören, hayırlı mala sahip olur. Yeni elbise giyinir. Dövülmekten korktuğunu gören, korktuğundan emin olur.
Bir ölünün kendisinin dövdüğünü gören, çıktığı bir yolculuktan fayda görür, yahut kaybettiği bir şeyini yeniden ele geçirir. Bir ölüyü dövdüğünü görmek, rüya sahibinin dini kuvvetine, borçları varsa yerine getirmeye delalet eder.
Rüyada dövmek, dövülen için hayra delalet eder. Ancak ağaç ile vurmak hayırlı değildir. Rüyada bir erkeğin sopa ile kendi başına vurması devlet reisinden memnun olmadığına delalet eder.
Bazı yorumculara göre; rüyada dövmek beddua ile tabir olunur. Bir kimseyi dövdüğünü gören, ona beddua eder. Elleri bağlı olan bir kimseyi dövdüğünü gören, ona kötü sözler söyler, fakat sonradan söylediğine pişman olur.
Kirmani’ye göre; kırbaçla vurulduğunu ve üzerinde dayak izi görülen kimse, eğer elleri bağlı ise, ona bir kimse sözle bir zarar verir ve ondan tiksindiği bir söz işitir. Kırbaçsız, elle dövüldüğünü ve üzerinde dövme izi kaldığını gören, hayra erişir. Eğer üzerinde dövülme eseri kalmamış ise, sadece bir söz işitir. Dövüldüğü halde neden dövüldüğünü bilmemesi, elleri bağlı değilse, hayır; bağlı ise hayırsızlığa yorumlanır.
DUA
Rüyada edilen dua, uyanıklıktaki ibadet yahut rüya sahibinin kılacağı namazdır.
Dua, yorumda namaza işaret ettiğinde, eğer dua maruf ve meşhur olursa faiz, eğer dua zikrullahtan başka bir şey olursa, o kimse de riya olduğuna işaret eder. Rüyada kendisinin duadan kaçındığını gören kimse mahrum ve ümitsiz olur. Nitekim kendisinin ümitsiz ve mahrum olduğunu gören duadan kaçınır.
Allah Teala (C.C.) dua ettiği veya kendisi için dua edildiğini gören kimse hayra erişir. Karanlıkta Allah’a (C.C.) dua ettiğini gören kimse üzüntü ve kederden kurtulur.
Rüyada dua etmek, duanın kabul olmasına, hidayet, rızık ve büyük adamlar yanında övünmeye yorumlanır.
DUDAK
Rüyada görülen dudak, rüya sahibinin kendisinin iftihar ettiği bir adamın yardımına ve anlatım kuvvetine veya kendisiyle şereflendiği dostuna yorumlanır.
Alt dudak, üst dudaktan daha faziletlidir. Üst dudak, rüya sahibinin dostu ve bütün işlerinde itimat ettiği kimsedir. Alt ve üst dudaklarda meydana gelen olaylar yorumda anlattığımız kimselere aittir.
Dudaklar, eş, çocuk ve akraba yerine geçerler. Dudaklarında sızı ve ağrı olduğunu
görmek, dostlarınişlerinin gereği gibi gitmediğine yorumlanır.
Eğer alt dudağı kesilmiş olursa işlerinde yardımcısı bulunan kimse, onun yanına uğramaz. Üst dudağının yerinden ayrıldığını gören kimsenin, nimeti elinden gider. Alt dudağının ayrıldığını gören kimsenin, eşi ölür veya onu boşar. Eğer üst dudağını yarılmış ve iki parça görse dudağına nispet edilen bir şey o kimsenin iki dostu onun işlerinde arzusuna uyarlar. Yarılmış olan dudağının kesildiğini görse,
o ki dostu ondan ayrılırlar.
Dudak adamın kuvveti, süsü ve yakınlarıdır. Rüyada görülen dudak, hastalıklardan şifa bulmayı da çağrıştırır. Dudaklar bazan kapıcılara, kapılara ve kilitlere, bazan da ilim, hidayet, yemek, içmek, sevinç, keder ve sırları gizli tutmaya yorumlanır.
Dudakların inceliği ve kırmızılığı, düzgün söze, doğru yola ve yiyilip içilecek şeylerin güzel ve hoş olmasına yorumlanır.
DUT
Rüyada dut yemek, rüya sahibi için menfaatli ve bol kazanç ve sıhhattir.
Mevsiminde beyaz dut yediğini gören ticaret yapıyorsa para kazanır, memursa maaşı artar, hasta ise iyileşir veya çocuğu olur. M evsimi dışında dut yediğini görmek, keder ve sıkıntıya delalet eder. Rüyasında siyah dut görenin karı ve menfaati artar. Mevsimsiz siyah dut yemek veya görmek, evde geçimsizliği işarettir.
DUVAK
Rüyada bir gelin duvağı görmek, çok romantik bir macera geçireceğinize ve renkli bir seyahat yapmak için kafile halinde bazı turistik yerleri ziyaret edeceğinize yorumlanır.
DUVAR
Bir kimse duvar üzerinde veya duvara binmiş olduğunu görse o duvar onu ayakta tutan halidir. Duvar kuvvetli ve sağlam değilse, hali de duvarın kıymeti ve üzerinde durduğu nispetincedir.
Duvar, din ve mal sahibi ile yorumlanır. Duvar genişliği, kuvvetliliği ve yüksekliği miktarına göre, çetin ve zorba bir adamdır. Duvarın etrafındaki yapılar
o kimsenin nesebidir.
Rüyada bir binanın duvarının tamire muhtaç olduğunu ve bunu da bir kavmin tamir ettiğini görse, o duvar bir alim kimsedir. Eğer onlar duvarları tamir etmişlerse hali güzel olur ve devleti yerine gelir. Eğer tüccar ise ticareti büyür.
Kendi üzerine bir duvar yahut başka bir şey düştüğünü gören kimse çok günah işler ve azabı hemen meydana çıkar. Bir duvara yapışık durduğunu görmek, duvara yaslandığı kuvvetlilik nispetinde şerefinin gitmekte olduğuna yorumlanır. Bazı yorumcular da, belki o kimse, kıymetli yüce bir şahsa yaslanır, dediler.
Bir duvarı kaldırıp başka bir yere attığını gören kimse bir adamın geçimini keser. Yahut o adamı öldürür veya helak eder. Duvar, tanıdığı bildiği bir duvarsa onun sahibi üzüntü ve keder içinde ölür. Bazıları da duvar ancak yumuşaklıkla yola gelen saltanat sahibi ve kuvvetli bir kimsedir, demişlerdir.
Duvara bakıp onda suretini gören kimse ölür ve ismi kabri üzerine yazılır. Elinde altından bir bilezik olduğu halde bir duvar üzerinde oturduğunu görse, yüksekliğe, şerefe, servet ve rütbeye kavuşur. Kerpiçten bir bina yaptığını gören kimse iyi amelde bulunur. Rüyada duvardan su çıkması, erkek kardeş veya hanımın akrabaları tarafından gelecek üzüntü ve kederdir.
DÜDÜK, KAVAL VE ZURNA ÇALMA
Rüyada bu aletleri çalmak, hayırlı haberdir. Onu işiten kimse için de ölüm haberidir. Bazı yorumcular, bir kimse rüyada elinde ney, kaval ve zurna gibi oyun aletlerinden bir şey olduğunu ve parmaklarını onların perdelerine koyduğunu görse, o kimse Kur’an-ı öğrenir ve okuduğu şeyi bilir, dediler.
DÜELLO
Rüy anızda birisi ile düello ettiğinizi veya bir düelloda şahitlik yaptığınızı görmek, bu günlerde beklemediğiniz bazı olayların meydana geleceğine ve sizi yakından ilgilendiren kötü bir haber alacağınıza işarettir. Bir düelloda yaralandığınızı görmek, malınızdan bir kısmının yangın, hırsızlık veya benzeri bir afetle elinizden çıkacağına delalet eder.
DÜĞME
Rüyada düğme, iffet ve sağlam pazarlıktır. Bazan bu rüya, mal veya rızka yorumlanır. Özellikle gümüş veya altından olursa. Düğme, düğme ipliği, bardak ve ibrik gibi şeylerin kulpu erkek ve dişiye yorumlanır. Düğmeyi iliklediğini gören kimse bekar ise evlenir. Bekar değil ise dağınık işleri bir araya toplar.
DÜĞME DİKİCİ
Rüyada düğme diken kimseyi görmek, yorumca nikah memuruna bazan da ihtiyaç sahipleri için güçlüğe yorumlanır.
DÜĞÜM ÇÖZMEK
Rüyada düğüm çözmek, yahut katı bir cismi yerinden ayırmak, rızka ve güçlüğünden korktuğu bir şeyin kolaylaşmasına yorumlanır.
DÜĞÜMLEMEK
Rüyada urgana düğüm vurmak, borca; mendile düğüm vurmak, bir kimseden fayda görmeye; kilota düğüm vurmak, nikah bağına; ipliğe düğüm vurmak, memuriyet ticaret veya evlendirmek gibi arzu ettiği bir şeyi kuvvetlendirmeye yorumlanır. Düğümlemek bir şeyi kolaylaştırmaya yorumlanır. Düğümlemeye çalıştığı bir şeyi çözmek, arzu ettiği şeyi çözmeye yorumlanır. Bir düğümün kendi kendine söküldüğünü görmek, ümit etmediği bir yerden kolaylık göreceğine işarettir.
DÜĞÜN
Bir kimse rüyada bir düğün yemeğinde bulunsa veya bizzat kendisi bir düğün yemeği düzenlese, üzüntü ve kederin gitmesine ve halkın kendisine toptan müracaat edecekleri bir rütbe ve makama yorumlanır. Bazan da düğün yemeği, üzüntü, keder, el veya dille incitmeye yorumlanır.
DÜKKAN
Rüyada görülen dükkan, kişinin eşi, çocuğu, hayatı, malı, makamı ve sırrıdır. Bundan dolayı dükkanının yıkıldığını gören kimse, eşini boşar yahut çocuğundan ayrılır. Yahut malını kaybeder.
Yahut hayvanını besler ya da gizli sırrı açığa çıkar.
Dükkanının güzel koktuğunu gören bekar ise temiz bir insanla evlenir. Yahut bir çocuğu olur. Hasta ise hastalığından kurtulur ve ömrü uzun olur. Bazan rüyayı görenin kıymeti yüce, mevki ve nüfuzu geniş olur. Ya da sırrını gizli tutar.
Bazan dükkan, ana ve babaya yorumlanır. Çünkü ana baba, varlığına ve yaşamasına sebeptirler. Bazan da, rüya sahibinin ilmine, nasibine ve sesine yorumlanır.
Bir dükkanda oturduğunu gören kimse hayır ile istifade eder. dükkanının yıkıldığını gören kimsenin, ana, baba veya hanımı hasta ise vefat eder. Bunlardan hasta kimsesi yoksa, o kimsenin işleri güç ve alış verişinde durgunluk olur.
Dükkan, kişinin geçimi ve evleneceği kimsedir.
Dükkanların kapılarının kapatılmış olarak görülmeleri, işlerin durgunluğuna ve ticarette mani hallerin meydana gelmesine yorumlanır.
Kapıların açılmış olarak görülmeleri, dükkan sahiplerine ticaret kapılarının açılmasıdır.
DÜLGER
Rüyada dülger görmek, yakın bir arkadaşınızla aranızda bazı hoş olmayan olaylar geçeceğine ve aranızın bu yüzden biraz bozulacağına işarettir.
DÜMBELEK
Rüyada dümbelek görmek veya çalmak, uzaktan gelecek müjdeli bir habere veya yolcunuzun döneceğine işarettir.
DÜMEN
Rüyada gemi dümenini görmek, ilme ve doğru olarak itimad edilecek bir şeye yorumlanır.
Rüyada bir motorda olduğunuzu ve dümen tuttuğunuzu görmek, her işte başarıya kavuşacağınızı işarettir. Bir dümeni idare etmek büyük işlerde de başarılı olmaya alamet olduğu için, sizin dümende olmanız büyük bir şansınızın bulunduğuna ve hayatınızın iyi bir düzen içinde devam edeceğine delalet eder.
DÜNYA
Rüyada dünyayı görmek, kadına yorumlanır. Kadını görmek dünyalığa yorumlandığı gibi. Dünyayı terkettiğini gören kimse hanımı boşar.
Rüyada dünyayı görmek, oyun ve oyuncağa, hilelere, güçlük ve çetinliğe ve sözünden dönmeye yorumlanır. Bazan da bu rüyayı görmek, hanım, mal ve çocuğa yorumlanır. Dünyayı görmek, ziraata ve onda ticaret yapıp fayda elde etmeye, iyilik ve ondan faydalanmaya işarettir. Dünya, ağrılara, hastalıklara, borç ve
kefalete, darlığa, sıkıntıya, zillete, işten çıkarılmaya, olgunluk ve azgınlığa, sevgiliye ve iki yüzlü kimseye yorumlanır. Eğer çirkin bir surette görünürse, Allah Teala (C.C.) o kimseye inayet eder. Dünyaya sırtını çevirirse (rüya sahibi) takvay ı seçer.
Rüyayı gören, dünya ile sarmaş dolaş olursa dünyadan istediği ve arzu şeye sahip olur. Eğer rüyayı gören, dünyay ı istese fakat dünya kendisinden kaçsa, dünyay ı kazanmada güçlük ve sıkıntı çeker: Bazan da dünya Kur’an-ı Kerim’e yorumlanır.
DÜRBÜN
Rüyada bir dürbünle bir yeri seyrettiğinizi görmek, yapacağınız yeni bir iş hususunda bazı incelemeler yapmakta olduğunuza delildir.
DÜRMEK
Rüyada bir şeyi dürmek, af’a, öfkelerini yutanlara, yiyeceğinin tükenmesine ve ecele yorumlanır.
DÜŞES
Rüyada bir düşesle tanışmak, eğer bekarsanız yüksek tabakadan zengin bir kadınla evleneceğinize; evli iseniz uzak bir akrabanızdan büyük miktarda bir miras alacağınıza delalet eder.
DÜŞMAN
Rüyada düşman görmek, rüya sahibinin inatçı ve kendisine karşı olan kimseler üzerine kadrinin yüksek olduğunu, Allah (C.C.) tarafından onaylanmasından ve düşmanlarına galip gelmeye yorumlanır. Bir kimse rüyada birisinin kendisine düşmanlık yaptığını görse, o kimse ile dost olur. Bir kimseyi rüyada düşmanı kötü bir şeyle korkutsa, o kimse hayra erişir. Düşmanı kendisine bir hayır vaadetse, o kimseye düşmanından bir kötülük erişir. Düşmanına öğüt verdiğini gören kimseye düşmanı hainlik eder. Rüyada düşmanını esir ettiğini gören kimseye, şiddetli bir keder isabet eder.
Bir kimse rüyada düşmanı yanında rehin bırakıldığını görse “Herse kazancı mukabilinde bir rehindir.” mealindeki ayet işaretince, o kimse bir takım günahlar kazanır ve bunlar için de rehin tutulur.
DÜŞMANDAN KAÇMAK
Rüyada düşmandan kaçmak rüya sahibinin bulunduğu ahlakın kendisinden gitmesine yorumlanır.
DÜŞMANI KUŞATMAK
Rüyada düşmanı kuşatmak, onları gözetmeye ve işte sebata yorumlanır. Bazan da kabızlık sebebiyle hastalığa yorumlanır.
DÜŞMANLIK
Rüyada kendisinin başka birisi hakkında düşmanlık yaptığını gören, düşmanlık yaptığı şahsı severek onunla arkadaş olur. Rüyada bir insana karşı düşmanlığını açığa vurduğunu gören kimse, o insana dostluk eder. Düşmanlık gizli şeyleri açıklamaya da yorumlanır.
Rüyada düşmanlar arasında meydana gelen düşmanlık, barıştır. Barışık olan kimseler arasında meydana gelen düşmanlık, kötülük, şiddet ve fitnedir. Bazan da
rüyadaki düşmanlık, işi iptal etmeye işarettir.
DÜŞMEK
Yüksek bir yerden aşağıya düştüğünü gören, hayırdan kötülüğe düşer. Rüyayı görenin düştüğü yer çimenlik ve yeşillik veya salih kimselerin toplandığı bir yer ise akibetinin hayırlı olmasına; düştüğü yer harabe ve yırtıcı hayvanların içerisi ise akibetinin kötü olacağına yorumlanır.
Damdan düşüp elinin veya ayağının kırıldığını gören kimsenin, nefsine, malına ve dostuna bir bela isabet eder.
DÜZLENMİŞ YER
Rüyada bir dağı ve bir tepeyi herhangi bir düzeltici olmaksızın, kendi kendine düzlenmiş olarak görmek, isim veya eserin mahvolmasına, bazan da verdiği sözü yerine getirmeye yorumlanır.

PAYLAŞ