İslami rüya tabirleri -E- harfi

EBE 
Rüyada ebe görmek hayır ile yorumlanır. Evine bir ebenin geldiğini görmek, hayır sahibi bir kişiden menfaat göreceğine; bir ebeyi evine çağırdığını görmek, bir kişiden yardım isteyeceğine; çağırdığı ebenin geldiğini görmek, isteğinin olacağına; bir ebe ile dostluk kurduğunu görmek, büyük bir iş veya devlet adamından hayır ve menfaat göreceğine işarettir. Ebe ile bozuştuğunu görmek bir zatın düşmanlığını kazanacağına; ebeyi güler yüzlü ve neşeli görmek, o kişinin ona karşı iyilik yapacağına delalet eder.

EBEGÜMECİ
Rüyada ebegümeci gören, eğer hasta ise iyileşir, sağlıklı ise hayır ve menfaat görür. Ebegümeciyi pişirip yediğini gören, mide hastalığı çekmez. Hasta iyileşir. Bir rivayete göre eline biraz para geçer.

EBEM KUŞAĞI
Rüyada ebem kuşağı görmek, korkudan emin olmaya yorumlanır. Ebem kuşağının kırmızı olduğunu görmek, kan akmasına; sarısı hastalığa; yeşil ebem kuşağı, kıtlıktan emin olmaya yorumlanır. Ebem kuşağını gören kimse, evlenir. Çünkü şairler kadınları ona benzetirler.
Gökte kırımızı çizgi bir şey görmek, o yerin devlet büyüğünün kuvvetli oluşuna; bu çizgiyi siyah görmek, bunun aksine yorumlanır. Yerden çıkıp yavaş yavaş gökyüzüne kadar uzanan bir kuşak görmek, o yer halkı arasında bir olayın meydana geleceğine, bu renkler kaybolursa, o olayın etkisi olmayacağına delalet eder. Ebem kuşağını parlak görmek iyi ve hayırlı, karanlık görmek fenadır.

EBU BEKİR (R.A.)
Rüyada Hz. Ebu Bekir (R.A.)’i görmek, hilafet ve imamete, akranı arasında yüceliğe ve kıymetli kişiler arasında tutulmaya yorumlanır. Bazan O’nu görmek, Allah yolunda malını p aylaşmaya ve erkek çocuğa, sadaka vermeye yorumlanır. Bu rüya, mutluluğa ve sözünde doğruluğa işarettir.
Hz. Ebu Bekir’i rüyada sağ olarak gören kimse, Allah’ın kullarına karşı merhametli ve şefkatli olur. O’nunla beraber oturduğunu gören kimse Hakk’a tabi olur.

EBU CEHİL
Rüyada Ebu Cehil’i görmek, üzüntü ve kedere yorumlanır.

ECZACI
Rüyada eczacıyı görmek, kitap tasnifiyle meşgul alim bir kimseye yorumlanır. Çünkü ilaçlar bedeni iyileştirdiği gibi ilim de hayatı ve dini düzenler.

ECZAHANE
Rüyada eczahane sağlıkla yorumlanır. Bir eczahanaye girerek ilaç aldığnı gören, bir suçla suçlanarak mahkemelik olur. Eczahane görmek gençler için iyiye, yaşlılar için kötüye yorumlanır.
Rüyada eczahane görmek sağlıkla yorumlanır. Rüyada bir eczahaneye girip ilaç aldığını görmek, hastalığınızın iyileşeceğine; aradığınız ilacı bulamadığınızı görmek, hastalığın devamına; bir eczahaneye girince eczanın orada olmadığını görmek hastanızın ağırlaşacağına; eczahanenin kapalı olduğunu görmek, hastanızın öleceğine; ilacı y apmak için eczacının da sizinle birlikte evinize geldiğini görmek, hastanızın iy ileşeceğine delildir.

EDEBİYAT
Rüyada edebiyat ile uğraştığınızı görmek hassasiyete yorumlanır. Rüyada şiir yazdığınızı görmek ince ruhlu biri olduğunuza; bir başkasının yazdığı şiiri size okuduğunu görmek, o kişiye karşı olan bağlılığınıza; karşı cinsten birinin şiir okuduğunu görmek, evlilik veya dostlukla tabir edilir. Rüyada roman yazdığınızı veya bir roman okuduğunuzu görmek, biriyle tanışıp evleneceğinize veya onunla yakın bir akrabalık kuracağınıza delalet eder.
Rüyanızda edebiyatçılarla dostluk kurarak edebiyat ile uğraştığınızı, roman, hikaye ve şiir gibi edebi yazılar yazdığınızı görmek, his aleminizde yeni bir gelişmenin başladığına, yakında bir aşk macerası geçireceğinize delalet eder.

EFE
Rüyada efe görmek, kahramanlığa işarettir. Rüyanızda efe olup dağa çıktığınızı görmek, bir alacağınızı tahsil edeceğinize; bir efe ile dost olduğunuzu görmek, birisine kefil olacağınıza; evinize bir efenin misafir olarak geldiğini görmek, bir kişinin sizden borç para isteyeceğine; efelerle birlikte zeybek veya başka bir oyun oynadığınızı görmek, bir şirket kurarak ticaret yapacağınıza işarettir.

EĞE
Rüyada eğe görmek kolaylığa yorumlanır.
İbni Sirin’e göre; rüyada bir elinde eğe olduğunu görmek, zor durumlarda kalacağına; eğe ile demiri eğelediğini görmek işlerinin zorlaşacağına işarettir. Kalın eğe kötü bir söze, ince eğe ise güzel bir söze delalet eder. Eğesinin kırıldığını görmek, işlerinin zorlaşacağına işarettir.
Rüyasında evinin eşyasından bir demiri veya bakırı eğelediğini görmek, evinin işlerinin düzeleceğine; çan, çıngırak, zil gibi bir eşyay ı onarmak için eğelediğini
görmek, düşmanlığa delalet eder.

EĞE KEMİKLERİ
Rüyada eğe kemikleri görmek ev halkına delalet eder. Eğer kemiklerinin çoğaldığını görmek, ev halkının çoğalacağına, noksan görmek ise azalacağına işarettir. Eğe kemiklerini dosdoğru olmuş görmek, ev halkından birinin hastalanacağına veya vefat edeceğine işarettir.

EĞER
Eğer, hayvana ya da mal ve paraya yorumlanır. Bir kimse rüyada kendisinin bir eğere bindiğini görse o kimse her işinde zafere erişir ve bütün işlerinde galip gelir. Bindiği hayvanın eğerini çıkardığını görse, eşi ile kendi arasında ayrılık meydana gelir.
At üzerinde eğer görmek şeref ve büyüklük işaretidir. Bir eğer aldığını veya birinin kendisine verdiğini gören, zengin bir kadınla evlenir veya eline bir mirastan çok miktarda para ve mal geçer. Eğerinin kırıldığını gören, eşini kaybeder veya hasta olur. Eğerinin zayi olduğunu gören, eşinden ayrılır.
Cabir ül-Mağribi’ye göre; rüyada eğer, namuslu, güzel ve zengin bir eşe delalet eder. Eğere binmek kazançtır. Bir eğer, üstüne bindiğini gören, her işinde başarılı olur, yükselir.
Rüyada atının geminin kırıldığını veya zayi olduğunu görmek, şerefinin noksan olduğuna işarettir. Ağzında at gibi bir gem olduğunu görmek tövbeye yorumlanır. Bir kişi fena sözden şiddetle kaçınmalıdır. Hizmetçisinin ağzında gem olduğunu görmek, terbiye ile yorumlanır. Birisinin ağzına gem vurduğunu görmek, ona terbiye ve edep öğretiyor manasına gelir.
Cafer-i Sadık’a (R.A.) göre; rüyada gem görmek üç şekilde tabir edilir: Şeref, susmak ve terbiye.

EĞERİN ALTINA KONULAN KEÇE
Bu keçeyi rüyada görmek, üzüntü, keder, zahmetin gitmesine ve yolculuk için yapılan hazırlığa yorumlanır.

EĞER ÖRTÜSÜ
Rüyada kendisine bir eğer örtüsü geldiğini gören kimse, mülke ehilse sahip olur. Çünkü eğer örtüsü resmi günlerde padişahın atının üzerine atılır.

EĞLENMEK
Rüyada eğlendiğini gören kimse, büyük bir sevinçten sonra eski haline döner.

EHRAM
Rüyasında ehram gören kimse yüksek bir mevkiye çıkacak demektir. Ehramı uzaktan gören, mevki için bir müjde bekliyor demektir. Ehramın üzerine çıkmış görmek, mevkinin yüksekliğine delil sayılır. Ehram taşlarının yıkıldığını görmek, bulunduğu yüksek mevkinin elinden gideceğine delalet eder. Küçüklü büyüklü ehramlar, hayatının tedbirci bir surette refaha ereceğini gösterir.

EJDERHA
Hastanın rüyada ejderha görmesi, iyi değildir. Bir kadın rüyada ejderha doğurduğunu görse kötürüm bir çocuk doğurur. Çünkü ejderha sürüklenerek yürümektedir.
Ejderhanın kendisini suya çektiğini gören kimseye, üzüntü ve keder isabet eder. Kendisinin ejderha olduğunu gören kimsenin ömrü uzun olur. Yahut saltanata sahip olur. Ejderhanın etini yediğini gören mala sahip olur. Zararsız olarak
ejderhanın kendisine doğru geldiğini veya kendisine bir şeyler verdiğini yahut kendisine güzel konuştuğunu görmek hayırlıdır.
Ejderha, gözle görülen ve düşmanlığını gizleyen, her türlü kötülük ve kötülüklerin sahibi olan bir düşmana yorumlanır. Ejderhanın, bir, üç, dört veya yediye kadar başları varsa, her başı bir beladır.
Bir ejderhaya sahip olduğunu gören, akılsız bir kimseye zafer bulur.

EKİN
Rüyada ekin ektiğini görmek bekar için evliliğe işarettir. Rüyada ekinin yanması, açlık ve kıtlıktır. Yeşil ekinde gezdiğini gören kimse iyi amele ve ibadete koşar. Bir tarlaya ekin ektiğini gören kimse evliyse çocuğa, bekarsa evlenmeye veya eline çok mal geçmesine ve bolluğa yorumlanır.
Ekinin yeşili uzun ömre, kurusu ecelin yaklaşmasına yorumlanır. Buğday ekmek, ücretin bol olmasına, bazen de şiddete yorumlanır. Arpa, hay ırdır.
Ekinlerin arasında yürüdüğünü gören kimse, mücahitlerin safları arasında yürür. Bir kimse kendisinin ekin olduğunu görse, o ekin din ve dünyasınca o kimsenin amelidir. Yeşil bir ekinlikte gezindiğini gören kimse, iyi amele ve ibadete gayret eder.
Ekilecek yer, hanıma da yorumlanır. Zira onda da ekmek, hamile olmak, doğurmak vs. gibi tarlada olan haller vardır. Ekinlerin başağı çocuk veya maldır. Rüyada ekin biçmek, güç şeyin kolaylaşması ve çabuk elde edilen rızktır.
Eğer biçilen ekin çarşılardan birisinde ise o çarşı halkının menfaatlerinin çokluğuna, alışverişlerinin iyi gidip yaptıkları ticaretten kazanç sağlamalarına yorumlanır.
Eğer biçilen ekin mescid ve hayır yeri veya bir camide olursa, ekini de bizzat halkın kendisi biçiyor ve tanımadığı kimse de yoksa, her biçen kimse için meydana gelecek ücretlere ve sevaba yorumlanır.
Ekin biçmek, onun biçen için mükafat olarak kavuşacağı sevaba yorumlanır. Biçilmiş ekin içerisinde yürüdüğünü gören kimse mücahid saflarında gezinir. M eçhul bir mahallede başakları yetişmiş, rengi sararmış ve fakat mevsimsiz ekin görmek, kendi aleyhinde husumete, birbirine muavenet edecek bir cemaatin karşısında kalacağına; ekini hasat ettiğini görmek, bir cemaatin fitnede helak olacaklarına; bir tarlay ı ekip hasatını biçtiğini ve sonra harmana nakleylediğini görmek, ümidine ereceğine, işlediği hayrın sevabının bulacağına delalet eder. Biçilmiş ekin arasında dolaştığını gören askere gider.
Ekin görmek kadınlar ile yorumlanır. Rüyasında tarla sürdüğünü görmek, bir kadınla münasebete; mevsimindi yeşil ekin görmek, o mahalde rızık ve nimetin bolluğuna; eğer kendi mülkünde ise bu nimet ve rızkın kendisine ait olacağına; kendinin bir ekini olup vaktinde kemale ermiş olduğunu görmek, muradının
maksadına ermeğe; eğer mevsimsiz ise aralarında muhalefet veyahut büyük bir musibet vukuuna; bir rivayete göre, rüya sahibinin veyahut ekin sahibi malum ise onun veya ehil ve akrabasından birinin fücceten vefatına; kendi malı olan düz bir tarlada ekin görmek, zengin olmaya; o tarlada bir veya birkaç ağacı olup suladığını görmek nimet husulüne; vaktinin dışında ekin biçtiğini görmek, o mekan ahalisi arasında veba gibi büyük felaket vukuuna delalet eder.
Rüyada sapı üzerinde yeşil başak görmek bereketli seneye ve kuru başak görmek feyiz ve bereketin azlığına; elinde bir demet başak görmek, yahut ambarda veya bir kapta başaklar görmek, başkasının ticaretinden eline mal geçmeye; başkasının ekininden başak toplamak az ve devamlı para kazanmaya; mevsiminin dışında fakat başaklar sararmış olduğu halde ekin biçmek, ihtiyarların vefatına; başaklar yeşilse gençlerin vefatına; bir yatakta taneleriyle beraber bir buğday başağı görmek, zevcesinin hamile kalacağına işarettir.
Rüyada tütün ekmek yabancı memleketten rızka; pirinç ekmek mal ve mansıb için cehid ve gayrete; hububat ziraati rıza ve berekete ve helal mal için çalışmaya delalet eder. Bazıları hububat ekimini bunun aksine tevil eylemişlerdir. Bunda rüya sahibinin hali dikkate alınır.
Hububattan gayri şeyleri ekmek, halka hayır ve faydası olan şeylerde iyilik etmekte tabir olunur. Bir rivayete göre bu rüya zihin karışıklığına delalet eder.
Bir yerde ekin veya bir çeşit ot görmek veya ondan yemek, hayır ve nimettir. Bir ekin demetini bir yerden alıp başka bir yere taşımak, rızık bulmak için yapılacak yolculuğa işarettir. Bazıları demişler ki: Bir tarlayı ekilmiş ve çıkan ürünü de olgunlaşmış görmek, hayra delalet eder. Bir rivayete göre de, ekin görmek insanın ameline, yani işlediği sevap ve günahlara yorumlanır. Ekin yeşil ise rüya sahibinin ameli de salih (iyi), sararmış ise fasit (kötü)dür. Mevsiminde kendi tarlasına ektiği ekini olgunlaşmış gören, dünya ve ahiret hayrına, yeni helal mal ve sevaba nail olur. Ekilmesi gereken bir yerin dışında başka yerde ekilmiş yer görmek, şeriata aykırı bir iş yaptığına işarettir. Bazılarına göre, pişirmeden yenebilen şeylerin ekilmesi hayra, pişirilmeden yenmeyecek olanların ekilmesi ise şerre delalet eder. Bir şey ektiğini ve fakat yeşermediğini görmek üç şekilde yorumlanır: Kötü adet, güç iş, sonuç alınmayacak şey.

EKİNCİ
Rüyada görülen ekinci, iyi amel işleyen bir kimsedir. Eğer ektiği şey, bitmiş yeşermiş ve hayat vakti yaklaşmış ise, rüyayı gören kimse kötü iş sahibi ise tövbe eder. Eğer ekinci dünyaya yorumlanır ise, rüyada onu görmek, ucuzluk ve bolluktur.

EKMEK
Rüyada ekmeğin yorumu değişik şekilde yap ılır. Beyaz ekmek, kolaylıkla gelen ve hazmı kolay olan rızka ve bol geçime yorumlanır. Siyah ekmek, yaşay ış ve geçimde darlığa yorumlanır. Acı ekmek, güçlükle geçinmektir.
Ekmek eğer bal ve şeker gibi tatlı olursa, piyasanın pahalılığına yorumlanır. Ekmeğin yorumca en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır. Ekmek, ilme dinin direği olduğundan islamiyete, bazen hayat ve hayatı idame ettiren mala yorumlanır. Bazı kere yufka ekmek, terbiye edici anaya yorumlanır.
Pak ve temiz undan yapılmış halis ekmek, güzel ve hoş geçime, halis ilime, güzel veya yakışıklı eşe yorumlanır. İnsanlara yahut zayıflara ekmek dağıttığını gören kimse talebeyse, ilimden muhtaç olduğu şeye sahip olur.
Bir kimse rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görse, o kimseye ümit etmediği yerden gelecek mal ve rızıktır. Ekmeği, bulutların yahut evin üzerinde görmek, ekmeğin pahalı olmasına yorumlanır. Diğer yiyeceklerin yorumu da böy ledir.
Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğnenir görülmesi çok refah veren bolluk ve ucuzluğa yorumlanır.
Ekmek pişirdiğini gören kimse, daimi menfaat ümidiyle geçimi için çalışır. Tandırı soğutmamak için ekmeğin aceleden pişirildiğini gören kimsenin tandırdan çıkan ekmek miktarı eline mal geçer. Kendi yanında ayrı öğütülmüş undan yap ılmış yufka ekmek gören kimsenin güzel geçimine ve dininin orta halli olmasına yorumlanır. Ekmeğin arpadan olması veya kuru olması geçim darlığıdır.
Kendisine rüyada verilen ekmekleri hemen yediğini gören kimsenin geçimi temiz olur. Ekmekten bir lokma aldığını gören kimse tamahkar olur. Bekar için yufka ekmek, zevcedir. Darı ve nohut ekmeği, darlığa ve piyasanın pahalılığına yorumlanır. Ekmeğin çöplüklerde görülmesi ucuzluk ve bolluktur. Geniş yufka ekmek, bol rızık ve uzun ömürdür. Ekmek, üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır. Küçük ekmek kısaömürveaz rızıktır. Yemesi adet olmayan kimse için arpa ekmeği, geçim sıkıntısına ve piyasanın pahalı olmasına yorumlanır. Çünkü arpa ekmeği, kıtlık ve pahalılık zamanında yenilmektedir. Sıcak ekmek, nifak ve şüpheli rızıktır. Çünkü kendisinde ateş vardır.
Bozulmuş ve küflenmiş görülen ekmek, sahibine faydası olmayan ve zekatı verilmemiş maldır. Sıcak kül ekmeği, yiyen için geçim darlığıdır. Çünkü onu ancak aciz kalan adam pişirir.
İnce ekmek yemek, bol rızıktır. Bazı yorumcular, ekmeğin inceliği ömrün kısalığı, bazıları da çok gibi görünen cüzi bir faydadır, dediler.
Çörek az kazanç, yufka ekmek, çok kazançtır. Peksimet vücut sağlığıdır. Ekmeğin kanatlanıp uçtuğunun görülmesi, kıtlık ve pahalılıktır. Kızartılmış ekmek, bolluk,
rızkın genişliği ve kolay kazançtır. Yufka ekmek, zevce, yahut maldır. Kuru ekmek rahat yaşayanlar için sıkıntı ve ihtiyaçtır.
Yufka ekmek yolculuğa, bazen de, güç şeyleri kolaylaştırmaya yorumlanır. Yufka ekmeğin tazesi, izzet ve şeref, kurusu kötülüktür. Tel kadayıf ilim ve hidayete yorumlanır. Kokmuş ve çürümüş ekmek, dinde fesada ve islamdan dönmeye, eşin veya evladın malının bozukluğuna yorumlanır.

EKMEKÇİ
Rüyada ekmekçiyi görmek korkudan emin olmaya ve geçimin genişliğine yorumlanır. Bazen ekmekçi, çocuk ve sevgidir. Ekmekçi, yumuşak, şefkatli ve adaletli bir kimsedir. Rüyada görülen ekmekçi, ekmekten para almışsa, bir ihtiyaç için söylenen sözdür.
Ekmekçi olduğunu gören, büyük mala ve ucuzluğa erişir. Parasını saymaksızın ekmekçiden ekmek aldığını gören kimseye büyük bir mal isabet eder ve bolluk içinde olur. Ekmekçi şerefli ve mütevazi kimselere iyilik eden biridir.
Ekmekçi olmadığı halde rüyada ekmek pişirip halka dağıttığını gören kimse lider olur. Ekmekçi, söz ve husumet sahibi kötülüğü tahrik eden bir kimseye de yorulur. Çünkü onun sanatı ateş ile meydana gelir.

EKMEK SEPETİ
Rüyada görülen ekmek sepeti, müjdedir. İçinde beyaz üzün olan sepet görmek, akla gelmeyen yerden gelecek rızka yorumlanır. Ekmek sepeti görmek, hem korkutucu hem de müjdeleyici kimseye yorumlanır. Eğer sepetin içinde rağbet edilen bir şey varsa, müjde haberini getirene, eğer kötü şey varsa korkutucuya yorumlanır.

EKSİKLİK
Rüyada görülen eksiklik, eğer insan uzuvlarında olursa, mal ve nimetin eksilmesine yorumlanır.

EKŞİLİÇORBA
Bir kimsenin rüyada sığır eti ile ekşili bir çorba pişirdiğini ve ondan yediğini görmesi, o şahsın faydalı ve iyilik sahibi bir adam olduğuna ve elde edilecek malla güzel bir şekilde geçinmesine işarettir.
Çorba koyun eti ile pişmişse, helal olarak güzel geçinmekle beraber halkın ileri gelen ve büyükleri yanında şerefli ve izzetli bir hayat sürmeye yorumlanır.

EKŞİMİK
Rüyada ekşimik yediğinizi görmek, olur olmaz şeyleri kendinize dert edinerek günlerinizi zehir ettiğinize işarettir. Sağlığınıza karşı doyduğunuz ihmal ve ilgisizliğiniz ileride başınıza büyük dertler açacağı için, şimdiden daha dikkatli olmanız lüzumuna, size huzur ve refah getirecek günlerin yakın olduğunu bilerek daha temkinli davranmanız gerektiğine yorumlanır.

EL
Rüyada görülen el, iyiliği, kuvveti ve güveni temsil eder. Sağ el rüya sahibinin kuvveti, geçimi, kazancı, malıdır. Rüyada elinin uzadığını ve kuvvetli olduğunu gören kimse, düşmanını yener.
Rüyada sanatçı eli görmek, sanatında usta, akıllı ve zeki olmaya yorumlanır.
Rüyada kendi eline başka bir el bitiştiğini gören kimsenin malı artar. Bazen de rüyayı görenin bir çocuğu veya erkek kardeşi yahut bir oğlu doğar.
Rüyada gözüyle gördüğü gibi eliyle de gördüğünü görse, o kimsenin kendisine helal olmayan kimse ile cinsi münasebette bulunmasına yorumlanır.
Rüyada iki elinin de açık olduğunu gören kimse cömert olur.
Rüyada sağ elinin kendisiyle konuştuğunu ve ona: “Güzel yaptın” dediğini gören kimsenin geçimi güzel olur. Sol elinin kendisiyle konuştuğunu gören şahsa, kardeşi veya hanımı yahut ortağı iyilik ederler. Ellerinin konuştuğu sözler kötü olursa, o kimsenin fiil ve amelinin çirkin olmasına yorumlanır.
Elini koltuğu altına sokup, çıkardığını ve elinin de nurlu olduğunu gören şahıs, öğrenci ise, ilimde ilerler, esnaf veya sanatkar ise şöhrete kavuşur.
Elinden ateş çıktığını gören şahıs, öğrenci ise, ilimde sultan olur ve düzgün konuşur. Tüccar ise, ticaretinde kuvvetli olur.
Elinden su çıkan kimse, mala kavuşur. İki el rütbeye, makama, iki erkek çocuğa ve devlete yorumlanır. Elleriyle bir şeyler alıp verdiğini gören kimse için de salih amel işlemesine yorumlanır.
Sağ el erkek çocuğa, babaya,dosta ya da arkadaşlık yaptıı kimselere yorumlanır. Sol el, eş, ana veya kızkardeştir. Bir şahıs rüyada iki elinden birisini kaybettiğini görse, o şahıs kaybettiği elinin işaret ettiği kimseyi kaybeder.
Eller, sanatla ve yazı yazmaya da yorumlanır. Çünkü sanatkarlar işlerini elleriyle yaparlar. Katip de eliyle yazar ve bunları yaparken de elleri hareket eder.
Bir kimsenin rüyada sağ eliyle bir kimseyi tuttuğunu, sonra elini sol tarafına dönderdiğini görmesi, o kimsenin o şahıs hakkında yapacağı ihanet ve hakarete yorumlanır. Rüyada elinin uzun olduğunu gören kimsenin, fazilet, ihsan ve iyilikle kötülere galip geldiğine yorumlanır.
Bir kimse rüyada iki elinden birinin kısaldığını görse, o kimsenin yardım ve ihsan ederken elini kısa tutmasına yorumlanır.
Bir kimse rüyada iki elinin ve ayaklarının kesilmiş olduklarını görse, o kimsenin bozguncu birisi olduğuna yorumlanır. Rüyada elinin yok olduğunu gören kimse, aşıktır. Rütbeli birisi, il ve ayaklarının kesildiğini görse, vazifesinden alınır.
Bir kimse rüyada iki eliyle beraber başka bir el veya bir takım ellerin bulunduğunu görse, halkın elleriyle onun hakkında yapacakları lütuf, iyilik, ihsan ve yardımlarına yorumlanır. Bazı yorumcular, bu rüya, o şahsın, dost ve arkadaşlarının veya kuvvet ve kudretinin çokluğuna yorumlanır, derler.
Ellerinin yumulduğunu gören kimse cimri olur.
Elleri üzerinde yürüdüğünü gören kimse, elleriyle geçimi için çalışır.
Sağ elinin çolak olduğunu görmek, geçiminin durgunluğuna veya büyük bir günah işlemeye yorumlanır. Rüyada elinin altın olduğunu gören kimsenin, elinde bulunan şey gider.
Elinin bir peygamber eli olduğunu gören kimseye Allah (C.C.) hidayet bahşeder ve ona hayır ve bereket gönderir. Elinin zalim olan birisinin eline dönüştüğünü görmek, elinden çıkacak fenalık ve zulümdür.
Bir kimse elinde başka birisinin eli bulunduğunu görse, o kimse başka birisinin kazancını yer.
Rüyada elinin tamamını veya bir kısmını yediğini gören kimse, pişman olacağı bir iş yapar.
Rüyada sağ elinin kesildiğini gören kimse, yalan yere yemin eder. Bazen de bu rüya hırsızlığa yorumlanır.
Rüyada el ve ayaklarının kesildiğini gören kimse, ölür. Bazen de hapsedilir veya şiddetli bir hastalığa yakalanır. Bazen de bu rüya, fakirliktir.
Rüyada bir işi sağ eliyle kuvvetli yaptığı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptığını gören kimse, mal ve kuvvete kavuşur ve düşmanına galip gelir.
Rüyada elinin kesilmiş olduğunu ve onu muhafaza edip, yanından ayırmadığını gören kimsenin bir çocuğu veya bir erkek kardeşi olur.
Rüyada kendi elinin başka birisinin elinde olduğunu gören kimse, mal elde eder.
Rüyada elinin kesildiğini görmek, aileden ayrılarak gurbete gönderilmeye veya meslek değiştirmeye yahut maaşından kesinti yapılmasına yorumlanır.
Yabancı olan birisi rüyada elinin kesildiğini ve kan aktığını görse, o kimsenin eline mal geçer ve vatanına döner. Eğer kan akmazsa bulunduğu yerde kalmayı tercih eder.
Rüyada elinin boynuna bağlandığını gören kimse, günah işlemekten menedilir.
Rüyada iki elinin de topraklı olduğunu görmek, malca fakir olmaya veya çocuk ve kardeş yahut ilim ya da hayırca noksanlığa yorumlanır.
Rüyada elinin damarlarından kan çıktığını gören kimse, zengin ise, onun malından damarlarından akan kan miktarı gider; eğer fakirse, o kadar mal kazanır.
Rüyada ellerinin mermere dönüştüğünü gören kimsenin işi güçleşir.
Rüyada görülen el, ondan meydana gelen sanata, alışverişe ve yapılan ahde yorumlanır.
Rüyada elin güzelliği, baba veya çocuğun halinin güzelliğine yahut temiz mala ve güzel kazanca yorumlanır. Bazen bu rüya, arkadaş ve ahbaplar ile dost olmaya, bazen de elin güzelliği düşmana galip gelmeye işarettir.
Olgun birisinin rüyada iki elini kaybettiğini görmesi, Allah (C.C.)’a güzel tevekkül etmesine yorumlanır. Rüyada ellerinin çok olduğunu görmek, haris, temahkar ve dünya malını biriktirmek için fazlaca çabalamaya yorumlanır.
Rüyada elinin yırtıcı bir hayvan eli olduğunu gören kimse, namazı terkederek nefsani arzularına uyar.
Bir kimsenin rüyada kendisinin solak olduğunu veya solak olan birisini görmesi, fayda, rızık ve geçiminin bol olduğuna yorumlanır. Çünkü her çetinlikten sonra bir kolaylık vardır.
Rüyada elinin kedi eli olduğunu gören kimse, bazen düşmanına zafer bulur veya duvarlara tırmanan ve çıkan bir hırsız olur. Bazen de bu rüya, bayağı bir kimsenin bayağı kazancına yorumlanır.
Rüyada sağ elinin sol elinden uzun olduğunu gören kimse, yardım ve ihsanda bulunur ve kendisini ziyaret etmeyeni o ziyaret eder.

EL ARABASI
Rüyada görülen el arabası, rüya sahibinin veya bir yakının geçireceği hafif bir hastalığa işaret eder.

ELBİSE
Rüyada görülen elbisenin yorumu; elbisenin kumaşı, rengi ve modeline göre farklılık gösterir.
Bir kadın rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadın hakkında hayırlıdır. Eğer erkek, üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, o kimseye varlığından her zaman büyük haz ve onur duyacağı bir dost erişir.
Yünden elbise giydiğini gören kimse, zahid olur. Yeşil renkli her elbisenin renginde fayda olduğundan dolayı yorumca hiçbir zararı yoktur. Bundan dolayı, bir kimse yeşil elbise giydiğini görse, sağ kimseler için din ve ibadete, ölüler için Allah yanında hallerinin güzel olmasına yorumlanır. Bazı yorumcular, yeşil elbise giydiğini gören kimse, mirasa kavuşur, derler.
Beyaz elbise, giyen için hayırdır. Bir kimse adet edinmediği bir elbiseyi giydiğini görse, kötü gördüğü şeylerin bazısı kendisine isabet eder. Hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbise giydiğini gören, heybet ve saltanata kavuşur.
Üzerinde kırmızı elbiselerin olduğunu gören kimse, çok mala sahip olur. Rüya sahibi, Allah’tan korksun ve malının zekatını versin.
Kadının kırmızı elbise giydiğini görmesi, ferahlık ve sevincine yorumlanır. Kırmızı elbise, hastalar hakkında ölüme, fukara hakkında zarara yorumlanır. Kadınların kırmızı elbisesi ancak evli olmayan için hayırdır. Bir kimse bayram, düğün ve topluluk zamanlarında kırmızı elbise giydiğini görse, bunda bir zarar yoktur.
Sarı elbiselerin hepsi, tabirde zayıflık ve hastalıktır.
Kendi üzerinde iki renkli ve iki yüzlü elbise veya iki yüzlü sarık görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna yorumlanır. Eğer bu elbise yıkanmış olursa fakirliğe ve borca, yeni ve kirli ise borca ve kazandığı günaha yorumlanır.
Bir kimse kendisine, “deniz koyunu” denilen hayvanın yününden yapılmış bir elbise görse hacca gider. Eğer o elbise kırmızı olursa, rüya sahibinin meydana çıkacak dünyalığına, elbise sarı olursa dert ve hastalıkla beraber yine dünyalığa yorumlanır.
Üzerinde alaca elbise olduğunu gören, eğer ehilse çiftçi ve ziraatçılara amir olur. Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatın çok olmasına yorumlanır.
Vasfedilen elbiselerden başka renkte olan elbise de gururdur. Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alametler hacca gitmeye veya arap memleketlerinden birine yolculuk yapmaya yorumlanır.
Bir kimse elbisesinin altında ince bir elbise giydiğini görse eline, biriktireceği bir mal geçer ve içi dışından hayırlı olur. Bu ince elbiseyi, elbisenin üzerine giyerse,
o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasına, günah ve isyanını aşikar etmesine yorumlanır.
Erkek için elbisenin kalını incesinden hayırlıdır. Kadının rüyada ince ve yumuşak elbise giymesi izzet ve şerefine, kalın elbise de zahmet ve meşakkatına yorumlanır.
Altın ve gümüş dokumalı elbise, din ve dünyaca iyiliğe, arzu ve isteklere erişmeye işarettir.
Bir kimse kendisinin yumuşak, çok kıymetli elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra yorulur. Yıkandıktan sonra yeni elbise giymediğini gören kimse, mizacına uygun ve arzu ettiği neşe ve sevince kavuşamaz.
Yırtık elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder. Elbisesinin yırtıldığını gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yaşantı ve sefası noksan olur.
Çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise, zarar ziyana ve işsizliğe yorumlanır.
Bir kimse kendi elbisesini veya başkasının elbisesini yıkadığını görse, geçiminde meydana gelecek darlığa defeder. Bütün elbiselerinden soyulduğunu gören kimse memuriyetten uzaklaştırılır.
Elbisesini yediğini gören kimse malından yer.
Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydiğini gören, güzel geçim ve helal mala kavuşur.
Kirli elbiseyi çıkarmak, üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır. Kirli elbiseleri yakmak da böyle yorumlanır.

ELBİSE ÇIRPICISI
Rüyada elbise çırpıcısını görmek, üzüntü ve kederlerin gitmesine ve gönüllerde olan kin ve çekememezlik gibi şeylerin yok olmasına yorumlanır.
Bazen de elbise çırp ıcısını görmek, türkü söylemeye, oynamaya veya nikaha yorumlanır. Elbise çırp ıcısını görmek, başkasının işi için kendisini zahmete koymaya işarettir.
ELBİSE DOLABI
Rüyada elbise dolabı, hanıma ve rütbeye yorumlanır. Elbise konulacak dolap, rüya sahibinin kavuşacağı müjde ve sevinçtir.
ELBİSE KOLU
Rüyada görülen elbise kolu, mal ile yorumlanır. Geniş ve uzun elbise kolu zenginliktir. Yırtık olan elbise kolu fakirlik ve yoksulluktur. Elbise kolunu yırtmak nimetin gitmesine yorumlanır.
ELBİSE TEMİZLEYİC İS İ
Rüyada elbise temizleyicisi görmek, zengin birisi ile evlenmeye, rüya sahibi evli ise eline beklemediği bir yerden çok para geçeceğine delalet eder. Bir rivayete göre de temizleyici tövbeye delalet eder.
Rüyada elbisenizi temizletmek için bir temizleyici dükkanına girdiğinizi görmek, para kazanmak için yeni bir işe teşebbüs edeceğinize; bir elbiseci dükkanından çıktığınızı görmek, bir işten kazançlı çıktığınıza veya çıkacağınıza, bir elbiseci dükkanını satın alıp işlettiğinizi görmek, tüccar iseniz, kazanca, bekar iseniz, evliliğe, hasta iseniz şifaya delalet eder.
Rüyada elbisenizi ütülediğinizi veya ütülettiğinizi görmek işinizin düzeleceğine
ve sağlığaişarettir.

ELBİSE VE BAŞKA ŞEYLERİN YEŞİLLİĞİ
Rüyada görülen yeşil elbiseler dince iyidir. Çünkü yeşil elbiseler cennet ehlinin elbisesidir. Rüyada görülen yeşil elbiseler, diriler hakkında din ve kuvvete ve fazla ibadete, ölünün de Allah (C.C.) indinde halinin güzelliğine yorumlanır.
Ziraatın hepsinde görülen yeşillik islamdır. Yeşil ve aslı bilinmeyen ve bitkisi olan bir yere sahip olduğunu gören kimse din ve takva sahibi kimsedir. Eğer o bitkiler bilinirse, isabet edecek dünyalığa işarettir.
ELBİS E YIKAMAK
Rüyada elbise yıkamak veya yıkandığını görmek, sıkıntı yaratan durumlardan kurtulmaya yorulur.
ELD İVEN
Rüyada görülen eldiven, dar güne yetişen ufak bir yardımla yorumlanır. Çünkü eldiven elleri soğuktan korur. Rüyada eldiven yenilikle yorumlanır. Rüyasında eldiven giydiğini gören, yeni kimselerle tanışır ve yeni arkadaşlar edinir. Eldivenini elinden çıkarıp cebine koyduğunu görmek, bir an için üzüntüsünü bir tarafa bırakarak eğlenmek istediğine işarettir. Eldiveninin tekini kaybettiğini görmek, eşiyle arasında küçük bir kavganın yapılacağına; ikisini birden kaybettiğini görmek, eşinden veya arkadaşlarından ayrılacağına delalet eder.
Rüyada eldiven görmek sır saklamaya yorumlanır. Rüyada eldiven giydiğinizi görmek, bir sırrı sakladığınıza, eldiveni çıkarmak size söylenen bir sırrı açıkladığınıza işarettir. Eldivenli bir eli sıktığınızı görmek, başkasının bir derdini dinleyip ona çare aradığınıza; sizin eldivenli elinizi sıkan bir kişiyi görmek, bu rüyanın aksine delalet eder. Bir dükkandan bir çift eldiven satın aldığınızı görmek, kötü bir durumlar karşılaşacağınıza; yolda bir tek eldiven bulduğunuzu görmek, bir şehadet için mahkemeye çağrılacağınıza; eldiveninizi kaybettiğinizi
görmek, bir davanız varsa kazanacağınıza veya bataktaki bir malınızı kurtaracağınıza delalet eder.

ELEK
Rüyada elek görmek veya elekle un elemek, alış veriş yaparken, malın hem iyisini ve hem de ucuzunu almaya yorulur.

ELEKTRİKÇİ
Rüyada elektrikçi görmek, işlerinizin düzenle yürüdüğüne delalet eder. Bir elektrikçiden alış veriş ettiğinizi görmek, yeni bir takım işler peşinde olduğunuza işarettir.
Bir rivayete göre: Rüyada elektrikçi görmek aydınlığa yorumlanır. Bir elektrikçi ile alış veriş yaptığınızı görmek bir işiniz hakkında birisinden yardım ve bilgi aldığınıza; bir elektrikçiyi evinize çağırıp tamirat yaptırdığınızı görmek, yarım kalan bir işi tamamladığınıza delalet eder.

EL FALI
Rüyada el falına bakmak veya baktırmak, olayların ve insanların gerçek halini görememeye ve bu nedenle de başka insanların tavsiyelerine başvurmaya yorulur.

ELMA
Rüyada elma görmek, evlada ve güzel yüzlülere işarettir. Bazı yorumcular, tatlı elma helal rızk, ekşi elma haram rızktır, demişlerdir.
Bir kimse elma ağacı ektiğini görse, bir yetimi terbiye eder. Elma yediğini gören, insanların baktığı bir malı yer. Elma topladığını gören, saygıdeğer, şerefli ve aziz bir kimseden mala erişir. Say ılı elma, sayılı paradır.
M escidde elma kokladığını gören, evlenir. Tabir, kadın için de böyledir. Günah işlenen bir mecliste elma kokladığını görmek, halkın diline düşüp kötü şöhret kazanmaya yorumlanır.
Bir kadın, tanıyıp bildiği yerde elma yediğini görse, güzel bir çocuk doğurur.
Rüyada elmay ıısırmak, hayır ve ihsana, kazanca ve faydaya kavuşmaktır. Elma, dostlarla da yorumlanır. Bazı yorumcular, elma yediğini gören kimsenin bir düşmanı olur, derler.
Elma çok şehvete de yorumlanır.

ELMAS
Rüyada elmas görmek zengin olmak peşinde koşmaya fakat bu arzunun gerçekleşmemesine yorulur. Bir başka yoruma göre ise rüyada elmas görmek, aşka ve kültür sahibi olmaya işarettir.
Rüyada elmas yemek fazlasıyla kazanca ve mutluluğa yorulur.
Elmas sattığını gören, kederinden kurtulur. Elmas topladığını gören ise malından kay beder.

EL VE DİĞER AZALARI KESMEK
Bir kimsenin rüyada elinin kesilmesi, namazı terketmeye veya eli kesilen kimsenin erişeceği zenginlikten dolay ı ihtiyaçtan kurtulmaya veya tövbe ve istiğfar etmeye yorumlanır. Elveayağının çapraz olarak kesilmesi, o kimsenin dinindeki bozukluğa yorumlanır.
Tenasül uzvunun kesilmesi nesil ve zürriyetinin kesilmesine veya aile ve evladından dolayı rahatlığının gitmesine yorumlanır.
Burun ve kulak kesilmesi suç ve kusura bazen de fakirlik, ihtiyaç veya haberlerin kesilmesine yorumlanır.
Her azanın kesilmesi çok kere o aza ile ilgili olan maddelerde anlatılmıştır.

ELYAZISI
Rüyada elyazısı kaderle yorumlanır. Rüyada yazı yazdığınızı görmek yap acağınız bir iş hakkında düşündüğünüze ve karar veremediğinize; size verilen bir yazıy ı veya gelen bir mektubu okuduğunuzu görmek, eğer yazı okunaklı ise, hayra, okunmayacak kadar kötü ise, yapacağınız bir işte şerre delalet eder.
Silik ve adeta görünmeyecek kadar belirsiz bir yazıyı okumaya çalışmak birisi tarafından size önerilen bir işi yapmak istemediğinize; bir duvarda veya bir karatahtada bir yazıyı okumak bir işe başlamak için şansınıza güvendiğinize; gökyüzünde dumanla yazılmış bir yazıy ı görmek, hayal ettiğiniz bir şey in olmayacağına; üzerinde bir takım okuyamadığınız işaretler bulunan yazıya benzer bir levhanın hediye edildiğini görmek, çarpaşık ve şüpheli gördüğünüz bazı işlerinizin kolayca çözülebileceğine işarettir.

EMANET
Rüyada bir kimsenin bir adama emanet mal bırakması, o adamın o kimsenin sırrına vakıf olmasına yorulur. Bir kimsenin, rüyada emanetini bir ölüye bırakması, o kimsenin sırrını gizley ip ifşa etmeyecek bir kimseye söylemesine yorumlanır. Rüyada emaneti bir hayvana bırakmanın yorumu da böyledir.
Rüyada emanetini, onu korumaya ehil olmayan bir kimseye bırakmak, sırlarınızın ifşa edilmesine işarettir.
Bazı yorumcular kendisine emanet bırakılan kimse galip ve emaneti bırakan da mağluptur, dediler.
Emanet bırakılan şey, emanet bırakanın emanet bırakılana kahrıdır. Bundan dolay ı bir kimse rüyada birisine bir şeyi emanet olarak bıraktığını görse, o kimse o adamı kahreder.
Bir kimse rüyada hanımına bir şeyi emanet olarak verdiğini ve hanımının da onu muhafaza ettiğini görse, hanımı ondan hamile kalır.

EMEKLEMEK
Rüyada emeklemek, kötürüm olmaya, yahut ayakta durmaya muktedir olduğu halde oturarak namaz kılmaya yorumlanır. Bazen de yolculuktan vazgeçmeye, hor ve hakir olmaya yahut gayrette kusur etmeye yorumlanır. Rüyayı gören fakir ise zengin, zengin ise fakir olmaya, bazen de insanlarla düşüp kalkmaya yorumlanır.

EMİR
Rüyada emir görmek bekar olan kimsenin evlenmesi ve evinde emir gibi olmasına yorumlanır. Bazen eline geçirmek istediği bir şeyden hisse sahibi olur.

EMMEK EMZİRMEK
Rüyada birisini emzirdiğini göre, o kimseden mal alır.
Rüyasında bir kimsenin iki memesini emen, o kimsenin eşinden mal alır.
Rüyasında birisinin burnunu emen, o kimsenin sevdiği birisinden, oyluğunu emen ise o kimsenin kavminden veya ailesinden mal alır.

EMRETMEK
Rüyada emir verdiğini görmek tahakküme yorumlanır. İbni Sirin’e göre; rüyasında istediği bir işte emrettiğini görmek hayır ve menfaate; ekmek kesmesini emretttiğini görmek, kıskançlığa, bir kimsenin kendisine “yemek hazırla” diye emretmesini görmek, o kimsenin işlerinde başarılı olacağına delalet eder. Kendisine buğday satmasının emir edildiğini görmek, helalrızık kazanacağına; “eteklerini beline sok” diye emredildiğini görmek, kendisinden fayda beklediğine;
birinin kendisine “dur” diye emrettiğini görmek, düşmanına üstün geleceğine; “şu ışığı söndür” diye emredildiğini görmek, evlenmeye; “şu tarlaya yatağını ser” diye emredildiğini görmek bolluğa; “kalk da yıkan” diye emredildiğini görmek, tövbe etmeğe delalet eder.

EMZİK
Düşte emzik görmek, kendini beğenmiş kimselerle tanışıp onların bu haline üzüleceğinize; çocuğunuzun emzik emdiğini görmek, yakında bir çocuğunuzun daha olacağına, bekar iseniz biriyle tanışıp evleneceğinize delalet eder.

ENGEREK YILANI
Rüyada görülen engerek yılanı, zor ve karışık meselelerle uğraşmaya yorulur. Yılanın sürünerek size yaklaştığını görmek, düşmanların kurmakta olduğu tuzağa işaret eder. Yılanla mücadele etmek veya öldürmek, düşmanı alt etmeye yorulur.

ENGİNAR
Rüyada enginar görmek, sonu hayırlı olan üzüntüye yorulur.

ENKAZ
Rüyada enkaz görmek, iyilik etmede cimri ve bencil olmaya ve bundan dolayı vicdan azabı çekmeye yorulur.

ENSE
Rüyada ense görmek, kötülemek, ilerlemek, gerilemek, izzet, zillet ya da borçtur. Bazen ense, bir adamın eserini araştırmaya yorumlanır.
Ensenin kalın ve beyaz veya güzel kokulu yahut berrak ve parlak bir nur ya da demirden olması hayırlıdır. Eğer ensesini aşağı bükmüş veya ensesinden yara, çıban ya da pranga gibi şey bulunduğu görülse, bu rüya o kimsenin zelil, hakir, korkulu olmasına ve borçlanacağına yorumlanır.
Bir kimse rüyada ensesinin kalın olduğunu görse, o kimsenin kendi hakkında Allah (C.C.)’ın takdir ettiği şeye sabır ve tahammül etmesine yorumlanır.
Rüyada ensesinde kıl olduğunu gören kimsenin, malı olduğu halde borcu da olmasına yorumlanır. Rüyada ensesinin kılını traş ettiğini gören kimse, üzerinde bulunan emaneti yerine teslim eder ve borcunu öder.

ERİK
Vaktinde görülmesi rızıktır. Yahut bir yitiğin bulunmasıdır. Mevsimsiz olarak görülürse, hastalık yahut üzüntü ve kederdir. Hasta, rüyasında erik yediğini görse hastalığı iyileşir ve kalkar.

ERKEĞİN TENAS ÜL UZVU
Rüyada görülen erkeğin tenasül uzvu, mal, evlat ve ömre yorumlanır.
Tenasül uzvunun ayıplanmayacak derecede uzadığını ve büyüdüğünü görmek, evlat ve malının çok olmasına yorumlanır. Rüyada tenasül uzvunun uyanık görülmesi, sevinç, gayret, çalışma ve ihtiyacı gidermeye yorumlanır. Tenasül uzvunun birtakım parçalarının olduğunu gören kimsenin nesli çok olur.
İki tane tenasül uzvu olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu olur. Başkasının tenasül uzvunu kendi elinde gören kimsenin eline mal geçer. Rüyada birisinin tenasül uzvunu ısırdığını gören kimse, o adamı çok sevmesine ve çok methetmesine yorumlanır.
Tenasül uzvunun kesildiğini gören kimsenin erkek nesli kesilir. Hayalarının kesilip tenasül uzvunun kaldığını gören kimsenin kızdan nesli kesilir.
Hamile olan bir kadının erkeklik organı olduğunu görmesi, erkek çocuk doğurmasına yorumlanır. Hamile olmayıp kendisinin bir çocuğu varsa o çocuk kavminin reisi olur. Hamile olmadığı halde bir çocuğu da yoksa o kadın ebediyyen çocuk doğurmaz.
Kadın için erkeklik tenasül uzvu, onun erkeklik taslamasına ve erkek gibi üste çıkmasına yorumlanır. Bazen de kadın için erkeklik organı ve sakal, onun işlerini gören ve idare eden kimse için fazlalık ve kuvvettir.
Bazı yorumcular, bir kadın kendisinin erkeklik organı veya sakalı olduğunu yahut erkek elbisesi giydiğini görse, o kadın kocasına zulmeder ve kocasının kendisine söylediği sözün aynısını kocasına söyler, dediler.
Rüyada tenasül uzvunu tutmak, ferahlık ve sevinçtir. Rüyada erkeğin tenasül uzvu, onun halk içindeki ismi, şerefi ve ziyadeliğidir.
Bir yerde halk içinde çıplak olduğunu veya tenasül uzvunun uyanmış olduğu ve kendisinin de utanmadığını yahut hayırlı veya şerli bir iş işlediğini görmek, devlet işinden bir işi şiddetler talep etmeye ve bu işi elde etmeye, şanının yüce olmasına ve temenni edilen şeye kavuşup düşmanlarına galip gelmeye yorumlanır.
Tenasül uzvunun deliği, ana baba ile yorumlanır. Çünkü orası meninin çıktığı yerdir. Evlat ile yorumlanır, çünkü doğmasına sebeb olur.
Tenasül uzvunun üzerinde menfaatına mani olmayan ikinci bir tenasül uzvunun bittiğini, ekin veya ağaç meydana geldiğini ve kendisine bir zarar ve eziyet vermediğini görmek, evlad, menfaat ve rızka yorumlanır. Anlatılan fazlalıklar kendisine zarar verirse, yaramazlığa ve hoş olmayan şeylere yorumlanır.
Rüyada tenasül uzvunun demirden yahut bakırdan ya da herhangi bir madenden olduğunu gören, zengin olur, bazen de o kimsenin nesli kesilir yahut rahatı gider.
Tenasül uzvunda yara görmek, söylenmesi çirkin olan bir sözün söylenmesine yorumlanır. Birisinin, kendi tenasül uzvunu tuttuğunu gören kimse, izzet ve ferahlığa kavuşur. Rüyada sünnet olduğunu görmek, dinindeki düzgünlüğüne yorumlanır. Çünkü sünnet olmak sünnettir.

ERKEK
Rüyada erkek kimse görmek, fazilet ve genişliğe ve kudret ve takvaya yorumlanır.
Rüyada görülen erkek eğer tanınıyorsa, yine o kimse ile yahut onun adaşı ile ya da halktan onun benzeri ile yorumlanır. Bir kimse rüyada tanıdığı bir adam görse,
o damdan yahut onun benzerinden ya da adaşı bulunan bir kimseden bir şey ümit eder. Eğer o adamdan bir cevher alırsa umduğu şeye kavuşur. Eğer bir gömlek alsa ve kendisi de hükümet erkanından olsa o adamdan memuriyet için söz alır. Eğer ip alsa, o ip de yine söz almaktır.
Şurası bilinmelidir ki, rüyada görülen insan, keramete yorumlanır. İnsan sınıfından her biri için kendisine mahsus yorum vardır. Bundan dolayı melikleri görmek, galip gelmeye; hakimleri görmek, muhakemeye; valileri görmek, korku ve şiddete; askeri görmek, yolculuğa; sanatkarı görmek, onun imal ettiği şeye ve rızka; kadını görmek, şefkate; salih kimseleri görmek, ibadete yorumlanır.
Salih bir kimseyi görmek, hayvan ve kuşlardan salih bir şeye yorumlanır. İyi hayvanın yahut kuşun çok hayırlı bir insana yorumlandığı gibi. Zira insanda kuşlara ve hayvanlara benzeyen ahlak ve tabiat vardır.
ERKEK BAYKUŞ
Rüyada görülen erkek baykuş, gündüzün gösteriş için, huşu ve huzur içinde ibadet eden, geceleri de, hırsızlık ve halka eziyet etmek gibi kötü şeyleri yapmaya çalışan riyakar bir adama yorumlanır.

ERKEK ÇOCUK
Rüyada erkek çocuk görmek, sıkıntıya yorulur. Rüyada bir oğlan doğurduğunu gören kimse, üzüntü ve kedere düşer veya hastalığa yakalanır. Çünkü erkek çocuk genellikle aileye maddi ve manevi olarak daha fazla yük getirir. Eğer kız doğurduğunu görse, -kızda ferahlık bulunduğundan-o kimse ferahlık ve sevince erişir ve kederden kurtulur.
Hamile olan bir kadın rüyada bir erkek çocuk doğurduğunu görse, o kadın kızla müjdelenir. Kız doğurduğunu görse, oğlan çocuğu ile müjdelenir.

ERKEK KARDEŞ
Rüyada erkek kardeşini, dedesini, amcasını, halasını ve miras alabileceği bir yakınını görme malda ortaklığa ve bazen de bu akrabaların kendilerine yorumlanır.
ERKEK KEDİ
Rüyada erkek kedi görmek, kitap ve hesap defterine yorumlanır. Bazen erkek kedi, hanım için cefa çekmeye, evlada, düşmanlığa, hırsızlığa, zinaya, vefasızlığa, söz çalmaya, kişiyi arkasından ayıplamaya işarettir.
Erkek kedi, sözle şakalaşan ve oynayarak kendisini insanlara sevdiren ve bununla beraber eşyaya göz ucuyla bakan ve fırsat bulduğunda ortalığı karıştıran bir insana yorumlanır. Bu bahisle ilgili bazı yorumlar “Kedi” maddesinde geçmiştir.
ES ANS
Rüyada esans görmek, maldır. Bazı yorumcular da izzet, şeref ve ululuğa erişmeye yorumlanır, dediler. Güzel koku süründüğünü gören kimse, iki kişi tarafından övülür. Bazen de bu rüya o kimsenin hac etmesine ve bir erkek çocuğunun olmasına yorumlanır. Rüyada esans sürdüğünüzü görmek bir arkadaşınızdan veya ev halkından sakladığınız bir sırrınızın meydana çıkacağına; evdeki aile fertlerinden birinin veya eşinizin esans sürdüğünü görmek, ona ait bir sırrı öğreneceğinize; çarşıdan esans satıp alıp eve getirdiğinizi ve bunu eşinize hediye ettiğinizi görmek, başka birine ait bir sırrı ev halkına söylediğinize; esans şişesini görmek bir takım olaylarla karşılaşacağınıza delalet eder.
ESİR
Rüyada esir görmek hürriyete yorumlanır. Rüyanızda birisi tarafından esir alındığınızı görmek, sevdiğiniz bir işle uğraşacağınıza; bir savaşta düşmana esir olduğunuzu görmek, bir iş için biriyle ortaklık yapacağınıza; sizin bir esir aldığınızı görmek, ortaklıktan ayrılacağınıza veya memuriyetten istifa edeceğine işarettir. Rüyada esir düştüğünü görmek, başkasının malında gözü olduğuna, veya borcunu inkar ettiğine, veya evine bir borçtan dolayı icra geleceğine delalet eder. Başka bir rivayete göre, esir olmak veya esir görmek, evlilikte mutsuzluğa da işarettir.
Rüyasında esir olduğunu görmekte hayır yoktur. Rüya sahibi şiddetli bir sıkıntıya ve kedere düşer. Bir çok esir görmek, rütbe ve yükselmeye, hükmetmeye işarettir.
Rüyada esir olduğunu ve bundan kurtulduğunu gören, kederden ve sıkıntıdan kurtulur. Bir esire iyilik ettiğini gören hayır işler ve yaptığı da Allah (C.C.) katında makbul olur. Bir esirin kendisini esaretten kurtardığını görmek, ahiretini kazandığına delalet eder.
Başka bir yoruma göre; rüyada esir düştüğünü görmek, keder, sıkıntı ve darlık ile tabir olunur. Savaşta esir olduğunu gören, geçim sıkıntı ve kedere düşer. Esir aldığını gören, başka birini sıkıntıya düşürür. Esaretten firar etmek veya esirliğin bittiğini ve kurtulduğunu görmek, yokluktan varlığa, kederden sevince delalet eder.
ESKİCİ
Rüyada yırtık ve sökük elbiseyi dikeni görmek, iyiliğe, sevaba, lütuf ve siyasete ya da hastalıklardan afiyet bulmaya yorumlanır.
Bir kimse rüyada hanımının elbisesinin yırtılıp avret yerinin açılmadığını görse ve kendisi orayı dikip yamayarak örtse o kimse hanımına çirkin bir şey isnad eder sonradan münasebetsiz bir özür ve bahane ile ondan af diler.
Bir kimse rüyada kendi yırtık elbisesini yamamadığını görse o kimse akrabalarına düşman olur ve hayırsız kimselerle arkadaşlık yapar. Eskici, düşmanlık yapan kimsedir.
ES NEMEK
Rüyada esnemek, günah işlemeye, feryad etmeye ve tembellikle namazı terk
etmek gibi şey tanın razı olacağı amellere yorumlanır. Esnemek düşmana zafer bulma ve sevaba da yorumlanır. Bazen de bu rüya sırrının ortaya çıkmasına ya da, iyi olmayacak bir hastalığa yakalanmaya yorumlanır.
EŞEK BÖCEĞİ
Rüyada eşek böceği görmek, kötü nefse, ahlaksız kimselere ve onları çoğaltmaya yorumlanır.
EŞEK
Rüyada eşek görmek, amelsiz alime veya yatak, kilim vs. gibi insanın ayağını bastığı şeylere yorumlanır. Rüyada katır ve eşeklere sahip olmak yahut binmek, mal yahut evlat ile ziynetlenmeye yorumlanır. Dişi eşek, geçime, yardımcıya ve nesli çok olmaya yorumlanır.
Eşeğin sesi, şer ve şiddettir. Rüyada görülen eşek. gerek tavlı gerek zayıf olsun insanın çalışması ve gayretidir.
Eğer eşek büyük olursa yüksekliktir. Yürüyüşü hoş olursa, dünyaca faydadır. Güzel olursa, sahibi için güzelliktir. Beyaz olursa sahibi için zinettir. Zayıf olursa sahibi için fakirlik, tavlı olursa maldır. Siyah olursa, sahibi için sevinç, efendilik, mülk, şeref ve heybettir.
Bir yorumcu, eşeği diğer hayvanlardan üstün tutmuştur. eşeğin de siyahını tercih etmiştir. Semeriyle beraber eşek, izzet sahibi bir çocuktur. Eşeğin kuyruğunun uzunluğu evladın kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliğinin devamıdır.
Eşeğin ölmesi sahibinin uzun ömürlü olmasına yorumlanır. Eşeğin tırnağı sahibinin malının idarecisidir. Eşeği telef olan kimsenin malı zayi olur, yahut akrabalarından irtibatı kesilir, dükkanı yıkılır veya dükkanından çıkarılır.
Rüyada eşeğe bindiğini ve eşeğin de güzel yürüdüğünü gören kimsenin çalışma ve gayreti güzel ve isteğine uygun olur. Rüyada eşek eti yiyen kimse mal ve azamete erişir. Eşeği yüklü olarak eve girdiğini görmek, eşeğin yükünün aslı ve kıymeti nisbetinde o kimseye hayır ile yönelecek büyüklüğe yorumlanır. Bir eşeğe sahip olduğunu yahut onu bağladığını ya da evine soktuğunu gören kimseye Allah’ü Teala Hazretleri her hayrı verir ve onu bütün üzüntü, kederden kurtarır. Eğer eşek yüklü ise hayır daha da faziletlidir.
Eşekten düştüğünü gören fakir olur. Dişi eşeğinin bir erkek yavru doğurduğunu gören kimseye geçim kapıları açılır ve o kimse iyi isme ve şöhrete erişir.
Bazı yorumcular da, dişi eşek,rütbenin noksanlığı ile beraber malında ziyadeliktir, demişlerdir.
Eşek yavrusuna bindiğini gören kimseye çocuğu yahut eşi tarafından üzüntü isabet eder. Eşeğin telef olması yahut zayıflığı sahibinin fakirliğine yorumlanır. Rüyada eşekten inmek ve onu satmak fakirliktir.
Eşeği yemek için kestiğini görmek, dar geçiminden sonra geniş rızka erişmektir. Başka bir şey için kestiğini gören kimsenin geçimi bozuk olur.
Eşeğinin birçok kuyruğunun olduğunu gören kimsenin rızkı geniş olur. Bir yahut birkaç eşeğinin olduğunu gören kimsenin saadet ve hayrı çok olur.
Vahşi eşek günaha yorumlanır. Vahşi eşeğe binip arkasından düştüğünü gören kimse makamından düştükten sonra günah işler. Vahşi eşeğin evcilleşmiş görülmesi, hayra; ehil eşeği, vahşi olarak görmek zarara yorumlanır.
Eşeğe döndüğünü gören kimseye bir bela erişir.
Rüyada evine vahşi bir eşeğin girdiğini gören kimsenin evine dini bozuk birisi girer. Avlanmak maksadı ile evine bir yaban eşeğini soktuğunu gören kimsenin evine hayır ve ganimet girer. Vahşi eşeğe bindiğini gören kimse haktan batıla meyleder ve müslümanların cemaatından ayrılır. Vahşi eşeği uzaktan gören kimsenin eline geçici bir mal geçer.
EŞEK PALANI
Rüyada görülen eşek palanı, değer verilmeyen biridir. Erkeğin, rüyasında eşek palanına bindiğini görmesi, uzun müddet zulmettiği ve bu sayede rahatça ve müreffeh yaşadığı zulmünden tövbe etmesine yorumlanır.
EŞİK
Rüyada görülen üst eşik, rüya sahibinin eşidir. Bir kimse, kapısının alt eşiğinin yerinden çıktığını görse, o kimsenin devleti gider. Kapısının üst eşiğinin koparıldığını gören kimse de, eşini boşar.
Bazı yorumculara göre de alt eşik ev işlerine bakan kimsedir.
EŞYA NAKLETMEK
Rüyada eşyaları bir yerden daha iyi bir yere nakletmek, iyilikle emredip kötülükten kaçınmaktır. Evvelki bulunduğu yerden daha aşağı yere nakletmek, iyi ve meşrudan kaçınıp, kötü şeyleri yapmakla yorumlanır.
EŞYANIN DEĞİŞMESİ
Rüyada varlıkların bilindikleri halden diğer bir hale girmeleri, mesela kilisenin camiye, kuru ağacın meyve veren bir ağaca döndüğünü görmek, rütbe sahiplerinin hallerinin değişmesine, rüya sahibinin gördüğü değişiklik nisbetince, dünyanın hayırdan şer’e veya şerden hayıra dönmesine yorumlanır.
Rüyada genç olduğu halde elli yaşını aştığını, saç ve sakalının ağırdığını görmek, dininde salahına, kendisinin vakar ve şerefinin ziyadeliğine yorumlanır.
Çocuk olduğunu görmekte hayır yoktur. Çünkü o nefsine uyarak cehalete düşer ancak insanlara zararı dokunmaz.
Genç bir kadın rüyasında ihtiyar olduğunu görse, din ve dünyası iyi olur. İhtiyar kadını genç olarak gören kimse fakirse zengin olur. Dünya kendisine yüz çevirmişse yeniden ona döner. Hasta ise hastalığından iyilik bulur.
Rüyada uzadığının görenin ömrü uzun olur. Mal ve çocuğa kavuşur. Kısaldığını gören evini, hayvanını veya faydalandığı herhangi bir şeyini satar.
Yaratılıştan bir şeyini noksan olarak görenin dünyasında noksanlık olur.
Rüyada vücudunun hayvan vücuduna döndüğünü ve hayvanın da arslan veya yırtıcı hayvan olduğunu gören, kendinden daha güçsüz olan bir kimseye zulmeder. Kanadıyla uçtuğunu gören kimse yerden yükseldiği miktarca izzet ve devletle yolculuk yapar.
Vücudunun çamurdan yapılmış testi, bardak vs. gibi şeylere dönüştüğünü görenin ömrü uzun olur. Rüyada kendisinin köprü olduğunu ve insanların da üzerinden geçtiğini gören kimse; büyük bir yönetici veya böyle bir kimsenin arkadaşı veya yardımcısı veyahut insanların işlerinde kendisine başvuracağı bir alim olur. Maymun veya maymuna benzer bir hayvana döndüğünü görmek, nimetlerin kesilmesine yorulur.
Kuşa döndüğünü gören kimse yeryüzünde seyyar ve devamlı yolcu bir kimsedir. Geçimi de o kuşun geçimine benzer.
Vahşi hayvanlara döndüğünü gören, müslümanların cemaatından ayrılır.
ET
Rüyada görülen et, eğer pişmiş ise, mala yorumlanır. Çiğ etin tümü, ağrı, hastalık ve ızdıraptır.
Rüyada bir insanın etini yediğini gören kimse, o insanı gıybet eder. Rüyada kendi vücudunun etini yediğini gören kimse, kendi kazancından ve elinin emeğiyle meydana getirdiği şeyden yer.
Rüyada kendi etini yediğini gören, zina yapar.
Yılan eti düşman tarafından bir maldır. Yırtıcı hayvanların eti, devlet tarafından maldır. Yırtıcı kuşların eti de böyledir. Domuz eti haram maldır. Pastırma görmek, ölüleri gıybet etmeye yorumlanır.
Erkek deve etini pişmiş olduğu halde yiyen kimse, bir adamın malını yer ve çokça hasta olur, sonra yine kurtulur. Bazı yorumcular, rüyada erkek deve eti yiyen kimse, devletten mal ve menfaat elde eder, dediler.
Sığır et zahmet, meşakkat ve az iş yapmaya işarettir. rüyada kendi evinde yüzülmüş, parçalanmış koç eti gören kimse, tanımadığı bir adamla buluşur ve ziyafet yapmak suretiyle görmediği ve tanımadığı bir kimseyi davet eder, veya yüzülmüş, ancak parçalanmamış koç eti görmek, aniden bir bela ve musibet bulmaya yorumlanır. Rüyada görülen yağlı koyun eti, mirasa konmaya yorulur.
Bir kimse rüyada çiğ et yediğini görse, bu rüya hayırdır. Rüyada çiğ et görüp, yememek iyi değildir. Bir kimse rüyada pişmiş et yediğini görse, o kimsenin malı artar. Eğer pişmiş eti ihtiyar bir adamla beraber yese, o kimsenin kadri ve şanı yücelir. Kebap edilmiş sığır eti, korkudan emin olmaktır. Eğer bir çocuk bekliyorsa, doğacak çocuk oğlandır. Bazı yorumcular kebap edilmiş sığır eti, rızka ve ucuzluğa yorumlanır, dediler.
Tavuk eti kadın tarafından menfaatlanmaya yorumlanır. Bazen et sinirli kimsenin halimleşmesine yorumlanır. Et hastalıktan şifa bulmaya üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine de yorulur.
Kuş eti yolculuk yapmak suretiyle fayda elde etmektir. Bazen de rüyada kuş eti yemek; Cennet’e ve kişiyi Cennet’e yaklaştıran salih amellere yorumlanır. Vahşi hayvan eti, helal olan rızıktır. Bazen onda bulunan bir sebepten dolayı meşakkat ve tehlikeye do yorumlanır. Balık eti, kolay kazanılan ve afiyetli bir rızıktır. Bazen balık eti, deniz veya devlet tarafından temin edilecek menfaattir.
İnsan eti, düşmana galip gelmektir.
Rüyada yenmesi helal olmayan kuş etini yediğini gören kimse, hilekar ve zalim bir kavmin malını yer. Ördek eti, salih kimseler tarafından meydana gelecek menfaattir. Kebap edilmiş veya kızartılmış kuş y avruları, zahmet ve meşakkat içinde kazanılacak bir maldır.
Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yoluna girer. Eğer o kimse hasta ise, kurtulur. Bir kimse kendi etinin noksan olduğunu görse, o kimsenin işleri durgunlaşır.
ET DİLİMLERİ
Rüyada görülen et dilimleri, açık ve zararlı bir şeye yorumlanır. Bazen de zahmetsiz meydana gelen bir şeye, peşin rızka, şehvetin harekete gelmesine ve insanın gizlemek istediği bir şeyin açığa çıkmasına yorumlanır.
ET KÜTÜĞÜ
Rüyada et kütüğü görmek, insanları birbirine kışkırtıp uğraştırmaya, düşmanlık ve münakaşa gibi şeylerin arasına sokulmayı arzu eden münafık bir kimseye yorumlanır.
ET PARÇALAYICI
Rüyada et parçalayıcıyı görmek, şerre, düşmanlığa, harbe, toplu şeyleri dağıtmaya, helali haram ile karıştırmaya, faize ve ihtiyaçları gidermeye yorumlanır.
ET YEMEĞİ
Rüyada et ile pişmiş yemeği görmek, fakir için zenginliğe, etsiz pişmiş yemeği görmek, ihtiyaç veya ibadete yorumlanır. Karışık şeylerle pişmiş yemeği görmek, hastalıktır.
Rüyada güzel bir yemek pişirdiğini gören kimse, o yemek miktarınca şöhrete erişir ve fakirlikten sonra zengin olur.
ETİKET
Rüyada etiket görmek, rüyayı görenin gösterişi sevdiğine yorulur. Etiket ekmek üzerinde görülürse, geçimin zorluğuna ve sıkıntıya işarettir.
EV
Rüyada görülen evin bir çok yorumu vardır.
Evinde yeni bir oda yapan sağlığına kavuşur. Eğer evde hasta yok ve rüyayı gören bekar ise evlenir. Yahut evinde büyük kızı varsa onu evlendirip yeni yaptığı odaya koyar.
Bir kimse meçhul bir evin üzerine çıktığını görse o evin kıymeti, şerefi nisbetince biriyle evlenir.
Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden ayrı bir evde görse, bununla beraber şerre işaret eden söz de söylese o ev o kimsenin kabri olur.
Bir kimse kendisinin muhkem bir evde hapsedilmiş ve kapısı üzerine kilitlenmiş görse ve o ev de diğer evlerin ortasında olsa, o kimse hayır ve nimete kavuşur.
Rüyada bir evi yüklenip onunla beraber yürüdüğünü gören kimse, bir kadının nafaka ve idaresini üzerine alır. Evin kendisini yüklediğini veya onunla beraber geldiğini gören kimsenin nafaka ve idaresi eşinin üzerine olur.
Evinin, altından olduğunu görenin evinde yangın çıkar. Kendini küçük bir evden çıkıyor görse, üzüntü ve gamdan kurtulur. Bir kimse bacasız bir evde olduğunu ve güneşin yahut ayın o haneye doğduğunu görse o yerden bir kadınla evlenir.
Bir kimse evinde çamurla sıvanmış geniş bir odanın olduğunu görse, halbuki o evde öyle bir oda yok ise, bu rüya o evde saliha kadınların bulunduğuna yorumlanır.
Rüyada gördüğü evin altında su soğutacak bir yer olduğunu görmek, ev sahibinin hilekar bir insan olması ile yorumlanır. Eğer su soğutacak yer çamurdan yapılmış ise o kimsenin hilesi din hususundadır.
Rüyada demirden yapılmış bir ev görmek, evlilik hayatının uzun ömürlü olmasına; karanlık bir ev ise, kötü ahlaklı bir erkeğe yorumlanır. Islak ve çamurlu bir eve girdiğini gören kimse, o ıslaklık ve çamur nisbetinde üzülür fakat sonunda bu üzüntü ve kederden kurtulur.
Kendisini yeniden bir ev yapmak üzere temel atıyor gören kimseye büyük bir üzüntü isabet eder. Evini olduğundan geniş görmek, hayır ve nimettir.
Rüyada görülen ev, kişinin dünyasıdır. Bundan dolayı bir kimsenin rüyada yeni sıvanmış, bütün bölümleriyle yeni bir evinin olduğunu görmesi, fakir ise zengin olmasına, üzüntülü ise üzüntü ve kederden kurtulmasına yorumlanır. Eğer sanatkar ise gördüğü evin güzelliği nisbetince şöhret ve servete ulaşır. Rüyayı gören günahkar ve kusurlu ise tövbe ve istiğfar eder.
Evin genişliği rüya sahibinin dünyasının, ilim ve cömertliğinin genişliğine yorumlanır. Evin sıklığı ve darlığı rüyayı görenin cimriliğine, evin yeniliği
amelinin yeniliğine, evin mükemmelliği, rüyay ı görenin tedbirine ve evin sıvası dinindeki metanetine yorumlanır. Evin tamiri rüya sahibinin sevincine, demirden ev, ev sahibinin uzun ömrüne, devlet ve servetine yorumlanır.
Bilinmeyen bir eve girmek ve orada ölüleri görmek, o evin ahiret evi olduğuna işarettir. Bilinmeyen bir eve girdiğini ve çıkmaya muktedir olmadığını gören kimse ölür.
Bir kimse evinden kızgın olarak çıktığını görse hapsedilir. Rüyada evine başkasının girdiğini görse, evine giren adam sırrına vakıf olur.
Kendisinin yeni bir eve girdiğini ve evin sahibi veya evde oturanın da orada olduğunu gören kimse zengin ise zenginliği artar, fakir ise zengin olur.
Eski bir eve girdiğini ve evin de üzerine yıkıldığını gören kimse akrabalarından bir mirasa kavuşur.
Billurdan bir evin üstünde otururken oradan düştüğünü ve kendisinin de çıplak olduğunu gören kimse temiz bir aileden, iyi bir insanla evlenir.
Bir adamın evi onun, vücuduna, nefsine ve şahsına yorumlanır. Zira ev kendisiyle kendisi de evle bilinir. Ev kişinin şerefi, şanı ve çoluk çocuğunun barınağıdır.
Bazı yorumcular, rüyada ev süpürmek, üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır, dediler. Bazıları da, rüyada evin yıkılması sahibinin ölmesidir, dediler.
Bir kimse yeni bir ev yıktığını görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Bir ev yapsa veya satın aldığını görse, o kimseye çok hayır erişir.
Bir kimse evinin odalarının, yahut avlusunun veya bacasının bilinen miktarın üstünde genişlediğini görse, o kimsenin dünyaca halinin genişlemesine, geçim ve nasibinin çok olmasına yorumlanır. Hasta olan bir kimsenin, evinden sessiz ve sükut olarak çıktığını görmesi, ölmesine yorumlanır.
EV BAHÇES İ
Rüyada ev bahçesi, insanın muhafaza edilmesine namuskarlığına, mal ve evlattan şüpheyi defetmeye yorumlanır.
EV DİREĞİ
Ev direği hanıma, yahut mala yorumlanır.
EVLENMEK
Rüyada evlenmek, Allah’ü Teala Hazretleri tarafından meydana gelecek bir yardıma yorumlanır. Bazen de evlenmek, esarete, borca, üzüntü -keder ve tazminat vermeye veya yüksek bir mevkiye geçmek için çalışmaya yorumlanır.
Rüyada ölmüş bir kadınla evlendiğini gören kimse, ümidini kestiği bir maksadına kavuşur.
Hasta olan bir kadın rüyada evlendiğini ve kocasının onu görmediğini, tanımadığını ve kocasına da isminin söylenmediğini görse, o kadın ölür. Yine hasta olan bir adam rüyada evlense ve evlendiği kadını görmese ve ismi de söylenmese o adam ölür.
Rüyada annesini bir adamla evlendirdiğini gören kimse mülkünü satar.
Hamile olan kadın rüyada evlendiğini görse veya gelin gibi halka gösterilirse bir kız çocuk dünyaya getirir.
Erkek çocuğu olan kadın rüyada evlendiğini görse, oğlunu evlendirir.
Rüyada ölün olan biriyle evlendiğini ve onun yanına gittiğini gören kimse, kaçırdığı ve ümidini kesmiş olduğu bir şeye kavuşur.
EVLİYA
Evliya görmek işlerinin hayırla yürüyeceğine, imanının artacağına ve din yolunda ilerleyeceğine delildir. Evliya gören, birisinden iyilik görür. Devamlı olarak evliya
gören muhtelif kimselerden peşi peşine iyilik görür.
Evliya görmek dinde kuvvete yorumlanır. Rüyada evliya, şeyh görmek dinde kuvvete, hayır ve berekete, kederden kurtulup mutlu olmaya işarettir. Tanınmış evliyadan birisini rüyada gülerken görmek yaptığı hayır işlerinde başarıya, bu zatı yüzü asık görmek bu rüyanın aksiyle yorumlanır.
Ehil ve müstehak olmadığı halde, rüyada şeyh olduğunu görmek, bir rivayete göre hayra, başka bir rivayete göre de yalancılığa delildir. Ehil ve müstehak olduğu halde, bunlardan birisinin kıyafetine girdiğini görmek, korkudan kurtulmaya, hüzünden feraha çıkmaya, kötülükten iyiliğe ulaşmaya; kendisini etrafına halkı toplamış olduğu halde onlara nasihatta bulunduğunu görmek, büyük bir makama geçeceğine; bu velinin kendisine bir şey verdiğini görmek, verdiği şey iyi bir şey ise, sevaba girdiğine, kötü bir şey ise, kötülükten çekinmesi lazım geleceği hakkında bir tenbih (ikaz) olduğuna delalet eder. Evliya veya şeyhlerden birinin kendisine bir haber verdiğini görmek, o şeyin hakiki bir ihtar olacağına; sahrada veya tenha bir yerde evliyadan birisini kendisine yol gösterir görmek, din yolunda hidayete, zorluktan kurtulmaya, ümit ettiği şeylerin olacağına işarettir.
EVRAK
Rüyada evrak görmek, üzüntü ile yorumlanır. Rüyada bazı evrakları incelediğini veya dosyaladığını görmek, bazı hükümet işleri için belgeler hazırlamak zorunda olduğuna; bazı evrakları imzaladığını görmek, hükümetteki işlerin kolaylıkla sonuçlanacağına delalet eder. Rüyasında bir büronun şefi veya müdürü olduğunu ve kendisine getirilen bazı evrakı incelediğini görmek, mahkemede veya hükümetteki işlerinin iyi şekilde sonuçlanacağına delalet eder. Rüyada kendisini evrak arasında onları incelerken görmek işlerinin içinden çıkılmaz derecede karışıl olduğuna; bir evrakı imzaladığını görmek, eğer bir dairede memur ise, orada daha üst bir makama geçeceğine, eğer ticaret yapıyorsa, karlı bir anlaşmaya imza koyacağına, eğer halktan biri ise, devlet dairesindeki bir işinin tamamlanacağına delalet eder.
EV REİS İ
Rüyada ev reisi görmek, hafız ve alim bir kimseye yorulur.
EV YIKMAK
Rüyada ölmek, evin yıkılmasına yorulduğu gibi, evin yıkılması da ev sahibinin ölümüne yorulur.
Rüyada bir ev ya da tarih bir eser yıktığını gören kimseye üzüntü, keder ve fenalık isabet eder.
EV VE BENZERİ YERLERE GİRMEK
Cennete girdiğini gören kimse, inşallah cennete girer. Bu rüya o kimsenin gönderdiği veya göndereceği hayrın kabul olunması yolunda bir ümittir. Rüyasında cennete girdiğini görmek, temiz kalple ibadete ve insanlarla iyilikle muhabbete delil sayılır.
Cehenneme girip sonradan çıktığını görmek o kimsenin bulunduğu kötü halinden tövbe ve istiğfar etmesi için uyarıdır. Böyle rüyaları günahkarlar görür.
Rüyada Cennete giren kimse eğer kafir ise Müslüman olur, bekar ise evlenir, fakir ise zengin olur. Bazı yorumcular bu rüyanın sahibi bir mirasa erişir, derler. Bir kimse rüyada kendisini, evlerden ve binalardan uzak ve tek, binası, yeri ve ehli bilinmeyen bir eve (özellikle o evde bildiği bir takım ölüler varsa) girdiğini görse,
o ev ahiret evidir ve onun ölümüne yorumlanır.
Rüyada sokak ve pazara girmek, rızık için çalışmaya ve gayret göstermeye, eve girmek evlenmeye veya evlenmeyi arzu etmeye, mescide girmek günahtan temizlenmeye, kiliseye girmek dinde hoşgörüye yorumlanır.
EZAN
Rüyada ezan okumak, hac aylarında hacca gitmeye yorumlanır. Ezan bazen hırsızlığa, bazen de derece yüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve işitilecek herhangi bir söze, bekar için evlenmeye yorumlanır. Ezan çok kere
doğru habere yorumlanır. Ezan; duaya, takvaya, taat ve hay ırlı işler ile, emniyete, şeytanın hilesinden kurtuluşa yorumlanır.
Sokak ve çarşılarda ezanın okunması temiz bir hayat, iyi bir geçimdir. Bazı yorumcular, “bir kafile içerisinde ezan okuyan kimse hırsızlıkla itham edilir,” demişlerdir. Yine ezan, ortaktan ayrılmaktır. Harabe bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerin imarına ve orada çok kalabalık insanların toplanmasına yorumlanır. Hamamda ezan okumak, sıtma ve humma hastalığı ile yorumlanır.
Ezan ve zikrullahı yüksek bir sesle özellikle sesi güzel ve tatlı olursa okuduğunu ve insanların da bu ezanı sükunetle dinlediklerini görmek, büyük insanlara yaklaşmakla yorumlanır.
Bir duvar üstünde ezan okuduğunu gören, insanları barışa davet eder. Rüyada yatağında yattığı halde ezan okuduğunu görmek, karısını, çocuklarını hor gördüğüne, onlara kötü davrandığına; evinini kapısı önünde ezan okumak, ecelinin yaklaşmış olduğuna; evinin ortasında ezan okumak, akrabalarının en yakınlarından birinin öleceğine; komşusunun damında ezan okumak, komşularından birinden şüphe edeceğine, devlet başkanının kapısı önünde ezan okuduğunu görmek, bir suçunun meydana çıkacağına; sokak ortasında veya çarşıda ezan okumak, fakirliğe, tüccar ise iflas edeceğine; çukur ve derin bir yerde ezan okumak münafıklığa; ezan okunacak yeri olmayan bir mahalle arasında ezan okumak, herkesin işine burnunu soktuğuna; bütün ev halkı ile birlikte ezan okumak, ev halkına bir kötülük geleceğine; okuduğu ezanı fazla veya eksiği ile okumak, hakkı olmayan bir işe başvuracağına; küçük bir çocuğun ezan okuduğunu görmek, anne ve babası hakkında yalan ve iftira duyulacağına, hamamda ezan okumak dinin noksanına; yolda giden arkadaşları arasında şarkı söyler gibi ezan okumak, onlar suçsuz oldukları halde, hepsinin birden hırsızlıkla suçlanacaklarına; hem namaz kılıp aynı zamanda ezan okuduğunu görmek, tutuklu ise serbest bırakılacağına; alay eder gibi ezan okuduğunu görmek, yakında öleceğine delalet eder
Rüyada namaz kılmak için kamet getirmek, muradının olacağına; sıkıntısı varsa kurtulacağına, kederden uzaklaşacağına işarettir.
EZBERLEMEK
Rüyada zikretmek, tesbih ve peygamber medhiyesini, münacat ve tevhidi ezberlemek, sapıklıktan hidayete, kıtlıktan rızka, üzüntü ve sıkıntıdan kurtuluşa, izzete, yüksekliğe, ümitsizlikten sonra çocuğa, sıkıntıdan sonra sevinç ve ferahlığa yorumlanır.
EZGİ
Rüyada ezgi söylemek, muhabbete veya musibete yorumlanır. Eğer söyleyenin sesi güzel ise faydalı ticarete, güzel değilse zararlı bir ticarete yorumlanır.
Bir kimse rüyada çirkin bir şekilde türkü ve şarkı söylediğini görse, tembellik, miskinlik ve zillete yorumlanır. Rüyada yolda gittiğini ve ahenkli bir şekilde ezgi söylediğini gören kimse hakkında bu rüya hayırdır. Çünkü yolda güzel sesle bir şey okumak, rüya sahibinin geçiminin iyi ve kendisinin sevinçli olduğuna işarettir.
Rüyada hamamda ezgi söylediğini gören kimsenin, sözünün açık olmasına ve meramını ifade edebildiğine yorumlanır.
EZİK
Rüyada bir kaza geçirerek bir tarafınızdan ezildiğini görmek, kötü bir haber alıp üzüleceğinize işarettir. Bir de manevi eziklik vardır ki, rüyada bir kimsenin size yaptığı bir yardım yahut bir manevi iyilik karşısında mukabele edememenin ezikliğini duymak, büyük kimseden manevi ve maddi yardım görerek hayatınızın değişeceğine, refah ve bolluğa kavuşacağınıza işarettir.
EZMEK
Rüyada herhangi bir şeyi ayağı ile veya herhangi bir şeyle ezdiğini görmek, düşmanlarına üstün geleceğine işarettir.

PAYLAŞ