İslami rüya tabirleri -O- harfi

OBA 
Rüyanızda bir oba görmeniz sonsuz bir sevince delalet eder. Yeşillikler içinde kurulan bir obayı görmek sevinç ve mutluluğa işarettir.
OBJEKTİF
Rüyada bir fotoğraf makinası objektifi görmek, nazar değmesi ile yorumlanır. Objektifi rüyasında gören nazarlanacak demektir. Bütün hasetçi gözlerin üzerinde olduğuna işarettir.

OBUR
Rüyada obur bir kimseyi görmek veya onun durumuna düşmek, günah ve kötülük yapmaya yorumlanır. Hasta bir kimsenin obur kimseyi görmesi, afiyet ve selamete ermesine yorumlanır.

OCAK
Rüyada ocak görmek, mal ile yorumlanır. Ocağın önünde yalnız başına oturduğunuzu görmek, bir işte zarara uğramaya yorulur.
Sevdiğiniz kimseler ile beraber ocak başında oturduğunuzu görmek, hileli işlere bulaşmaya işarettir.
Bazı yorumculara göre, rüyada ocak görmek erkek için karıya ve kadın için de erkeğe yorulur.
Rüyada ocak yaptığınızı veya yaktığınızı görmek, eşinizle mutlu olacağınıza işarettir.
Bir ocağın yıkıldığını veya söndüğünü görmek, evin bereketinin kalmamasına yorulur.
Ocak bazen de ev ve aile halkı ile tabir olunur. Ocağını sönmüş gören bir aile faciası ile karşı karşıya gelebilir. Ocağın yanık ve alevinin harlı olması aile mutluluğuna delildir.
Kirmani’ye göre; ocak rüyada eştir. Ocak kireçten ise eşi kibirli bir ailenin kızıdır. Ağaçtan ise dedi-koducu bir ailedendir. Eğer altın ve gümüş gibi kıy metli bir madenden ise şerefli bir ailedendir. Eğer tuğla ve taştan ise, fakir ve ahlaklı bir ailenin kızıdır.
OCAKÇI
Rüyada bir vapur ocakçısı görmek, çalıştığı yerdeki patronlarının kendisi ile yakından ilgilendiklerine işarettir. Ocakçının ocağa kömür veya odun attığını görmek, patronlarınca işini beğenildiğine ve ücretine zam yap ılacağına delalet eder. Bu rüyayı gören kadın ise, kocasının kendisini sevip takdir ettiğine yorumlanır.
OCAK IZGARASI
Rüyada ocak ızgarası görmek, geçim bolluğuna işarettir. Izgarada bir şey kızarttığınızı görmeniz, geçiminizin bol ve bereketli olacağına delalet eder.

ODA
Rüyada oda, oda kadın ile yorumlanır. Ağaçlar ve direkler üzerinde bir oda gören, iyi kalpli bir kadınla evlenir. Yeni bir odaya girdiğini gören, tanımadığı bir kadınla evlenir, malı ve mülkü artar. Kireç ile badanalanmış ve sahibini tanımadığı
bir odaya giren yakında ölür. Kaçıp bir odaya girdiğini ve kapısını kapadığını, odanın diğer odalar arasında bulunduğunu gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur. Hasta ise iyileşir. Orasının yıkıldığını gören, eğer oda eski ise, eline mal geçer. Diğer birinin odasının yıkıldığını gören, o adamın eliyle para kazanır. Üzerine odanın çöktüğünü gören zengin olur. Yeni bir odada bulunduğunu gören mülk sahibi olur. Eğer oda gümüşten yapılmış ise günahlarına tövbe eder. Odası olduğundan daha büyük ise nimete, mala ve rızka kavuşur.
Odasının daraldığını gören, fakir düşer. Odasını diğer adalardan daha büyük ve farklı görmek iyi değildir. Odasına su serptiğini gören, zahmet ve güçlüğe uğrayacak bir işe başlar. Oda içinde su serpmek hayır değildir. Bir odada olup dışarı çıkması engellenen hayra, bir odada işkence edildiğini görmek, hayır ve nimete, yahut bir rivayete göre ölüme delalet eder. Çünkü o oda onun mezarıdır.
Bazıları, oda bir erkeğin sevdiği kadındır, derler. Tanımadığı bir odanın üstüne çıktığını gören, eğer oda yeni ise, bakire; eğer eski ise, dul bir kadınla evlenir. Bir odayı arkasına yüklenmiş gören fakir bir kadın alır.
Rüyada oda görmek türlü türlü tabir olunur. Eş, çok hasta, iyileşme, ölüm, yolculuk, hizmetçi, bunların hepsi görülen rüyaya göre tabir edilmelidir. Evinde kendisi için bir yeni oda yaptığını gören, evlenir. Hasta ise iyileşir. Evinde başka bir hasta varsa şifa bulur. Büyük ve güzel bir odaya girmek, bir bakire ile evlenmeye veya bir güzel hizmetçi kız almaya işarettir. Kendisini diğer odalardan ayrı yeni ve çamurla sıvalı bir odada gören ve o sırada şerre delalet eden bir söz işiten kimse ölür.
Kapısı sıkı sıkıya kilitli odada hapsedildiğini görmek, hayır ve sağlıktır. Odayı arkasına yüklenip götürdüğünü gören, eşinin bütün geçimini sağlar. Bu rüyayı kadın görürse, kocasını iyi besler. Odasını altından yapılmış görmek, evinde yangın çıkmasına işarettir. Küçük ve dar bir odadan çıktığını görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya, tavanı olmayıp oradan gökyüzünün göründüğünü görmek, evinde evlenecek bir kadının bulunduğuna; geniş, sıvalı ve temiz bir oda, namuslu bir kadına; eski ve sıvaları dökülmüş bir oda ahlaksız bir kadına; altında bir bodrum olan oda bekar bir adama; demirden oda, karısının kendisi ile beraber uzun müddet yaşayacağına; karanlık oda, ahlakı bozuk bir kadına; rüya sahibi kadın ise, bir kocaya delalet eder.
İçindeki adamlar ve eşya ile birlikte bir odanın yürüyüp gitmesi o mahalle halkının bir felakete uğrayacaklarına, ıslak ve çamurlu bir odaya girmek, bir kadın yüzünden kedere ve sıkıntıya uğrayacağına; bir mahallede kendisi için bir oda yaptığını veya satın aldığını görmek, o yerde evleneceğine; bir kadın yüzünden işinin açılacağına işarettir.
Bir odayı yeniden döşeyip süslendiğini gören, büyük bir kedere uğrar. Odayı boyamak ve süslemek, evde kavga ve münakaşaya delalet eder. Odasının karanlık olduğunu gören, faydası olmayan uzun bir yolculuğa çıkar.

ODACI
Rüyada odacı ile konuştuğunuzu görmek, devlet dairelerinde herhangi bir işinizin yolunda gideceğine delalet eder.
ODUN
Rüyada odun görmek, koğuculuğa yorumlanır. Bir kimse yakmak için bir yere birkaç odun konulduğunu görse, o yerde katı ve yaramaz bir söz söylenir ve söz artar.
Rüyada odunla ateş yakanlardan herkes, birisini hakime şikayet eder. Bazen de odun yüklenen kimse halkın ırz ve namusu hakkında kötü söz söyler.
Yanında odun olduğunu görmek, rızka, ihtiyaçlarını gidermeye, mirasa yahut vakıf malına yorumlanır. Eğer o odun kesilip kırılmaya muhtaç ise, güçlük ve şer ile elde edilecek rızka yorumlanır. Eğer odun kesilmeye ve kırılmaya muhtaç değilse güç olan işlerin kolaylaşmasına yorumlanır.
Bazen de, odun ahmaklığa yahut cimrilik yapmaya yorumlanır. Zira, cimri ve dengesiz kimse hakkında “filan odundur” denilmesi atasözlerindendir.
Bir kucak odun, cinsi muhtelif olan maldır. İşsiz adan kendisiyle beraber bir kucak odun görse, kadri yüce birisinin hizmetinde bulunur. Hasta için rüyada odun biriktirmek, tedavi olmaya ve hastalığından kurtulmasına yorumlanır.
Bir kimsenin rüyada ateşe odun koyması, Rabb’ine yaklaşmasına yahut bir küçüğü terbiye ediciye teslimine, yahut bir borçluyu hakime teslim etmesine, yahut bir hastayı doktora götürmesine yorumlanır. Eğer odunu ateşle alevlendirmiş görse, kurbanı kabul olur, borçlusuna galip gelerek ondan intikamını alır.
ODUNCU
Rüyada oduncuyu görmek, miraslara yorumlanır. Zira oduncu hayatı terkedip yere düşen ağaçlardan tasarruf eder. Bazen de oduncuyu görmek, ticaret ve kazanca yorumlanır. Özellikle rüya kış zamanında olursa. Bazen de oduncuyu görmek, söz götürüp getirmeye ve günaha yorumlanır.
ODUN KÜREK
Rüyada odun kürek görmek, bekar için sırları ve malı muhafaza edemeyen bir zevceye yorumlanır.
Bazen odun kürek üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine, borçları ödemeye yorumlanır.
Bazen de odun kürek, kendisinden herkesin yardım istediği güvenilir bir adamdır.
Bir kimse rüyada kendi elinde bir odun kürek olduğunu görse, her hayır, fazilet ve meziyet o kimse tarafına meyleder. Çünkü kürek toprağı ve diğer şeyleri bir yere toplar.
OĞLAK
Rüyada oğlak, çocuktur.
Bir oğlağa sahip olduğunu görenin bir çocuğu olur. Yemek için oğlağı boğazladığını gören kimse çocuğu yüzünden mala kavuşur, yahut eline cüzi bir mal geçer.
Oğlak veya bir kuzu boğazladığını veya onlara bindiğini gören kimse çocuklarla oynar ve eğlenir.
Oğlak eti yediğini gören, bir çocuktan az bir mal elde eder.
OĞLAN ÇOCUĞU
Kucakta taşınacak kadar küçük çocuğu rüyada görmek, üzüntü ve kedere yorumlanır.
Rüyada buluğ çağına ermiş çocuğu görmek, izzet ve kuvvete yorumlanır.
Tüysüz bir çocuğu olduğunu gören kimse, anası tarafından mirasa kavuşur.
Fakir bir kimsenin rüyada anasından doğmuş bir çocuk olduğunu görmesi, rızka ve zenginliğe kavuşmasıdır.
Zengin bir adamın rüyada çocuk olduğunu görmesi, iyi değildir ve onun zenginliği kemale ermez.
Hanımı hamile olan bir kimse yüzünü çocuk yüzü gibi görse, hanımı kendisine benzeyin bir oğlan çocuğu doğurur.
Rüyada bir çocuğu arkasına alıp götürdüğünü gören kimse bir mülkü idare etmeye muktedir olur.
Büyük bir insanın rüyada meme emen bir çocuğa dönüştüğünü görmesi, cehalet sebebiyle insanlığını kaybetmesine yorumlanır. Eğer o kimse üzüntü, keder ve sıkındı içindeyse, bunlardan kurtulup sıhhat ve afiyete kavuşur. Günahlardan tövbe ederek anasından yeni doğmuş gibi günahsız olur.
Bazı yorumcular, rüyada evlenmeksizin küçük bir çocuğu olduğunu görmek, dünyada ilerlemeye, sıhhat, emniyet ve izzete yorumlanır.
Küçük çocuklar, küçük ve basit üzüntülere yorumlanır.
Rüyada çocuk öldürmek, Hızır (A.S.)’ın kıssasında olduğu gibi birçok ilimleri elde etmeye yorumlanır.
Bir kimse rüyada birtakım çocuklarının doğduğunu görmesi, üzüntü ve kedere yorumlanır. Çünkü çocukları terbiye etmek için birtakım güçlüklere katlanmak gerekir.
Bazı yorumcular, küçük bir çocuğu olan kimse, o çocuğun büyük bir adam olduğunu görse, o kimsenin güç ve kudretine yorumlanır, dediler.
OK
Bir kadın rüyada içine ok ve yay konulan okdanın içinde başı aşağı dönmüş bir oku görse, kocası kendisinden döner.
Rüyada görülen ok, düşmana galip gelip zafer kazanmaya da yorumlanır.
Bazı yorumcular, bir kimse rüyada kendi elinde bir ok olduğunu görse, o kimse bir memuriyete, kuvvet ve mala kavuşur, dediler.
Elinden çıkan okun kırılması, rüya sahibinin görevlerini yerine getirmekten aciz kalmasına yorumlanır.
Bir kimse rüyada kendisinin attığı okun hedefe isabet etmediğini görse, o kimse maksadına kavuşmak için birisini gönderir fakat bunu elde edemez.
Ok atarak hedefe isabet ettirdiğini gören kimse eğer çocuk arzu ediyorsa, doğacak çocuk erkek olur.
OKÇU
Rüyada okçuyu görmek, halka gammazlık ile emreden bir casusa yorumlanır.
Okçuyu görmek, sefere, üzüntüye, şiddete, harbe ve şeriata göre mal taksim etmeye yorumlanır.
OKLAVA
Rüyada oklava görmek, yolculuğa yorumlanır. Uzun oklava uzun sürecek seyahate, kısa oklava da kısa sürecek bir geziye işarettir.
OKSİJEN TÜPÜ
Rüyada oksijen tüpü görmek, çok sinirli ve hırçın bir gün geçireceğinize, hiçbir sebep olmadan bazı kimselerle manasız şekilde tartışacağınıza, bu olayın da sizi çok üzeceğine, bu yüzden bu haftanızın berbat bir şeklide geçeceğine delalet eder.
OKŞAMAK
Rüyasında eşini okşayarak bundan tad aldığını görmek, onu sevdiğine, eğer bundan zevk almazsa, aralarında soğukluk olacağına delalet eder. Kendine helal olmayan bir kadını okşadığını gören, kötü ve mekruh bir şey yapmış olur. Sevdiği bir adamı okşadığını gören, onu tecrübe eder. Rüyasında birini okşayarak şehvet duymak, muradının olacağına işarettir.
İbn-i Sirin (ra) ile diğer bazı yorumculara göre; el ile okşamak okşanılan okşayandan hayır ve menfaat görmesine işarettir.
OKUL
Rüyada okul görmek bilgi ile yorumlanır. Bir okulda okuduğunu görmek, yakında başlayacağı yeni bir iş için gerekli bilgiyi almaya çalıştığına işarettir. Okulda sınıf arkadaşları arasında ders çalıştığını görmek işinde başarılı olacağına ve halkın takdirini kazanacağına delalet eder.
OKUMAK
Rüyada kitap, gazete ve dergi okuduğunu görmek, sevinecek haberler alacağına işaret eder. Büyük boy kitap veya ansiklopedi okuduğunu görmek, akıllılığa ve bilgiye; el yazma kitap okumak ise, uzak bir akrabadan kalacak büyük çapta bir mirasa yorumlanır.
OKUYUCU
Rüyada kabir üzerine okuyan birisini görmek, öğüt kabul etmeyen kimseye öğüt vermeye yorumlanır.
Önemli işlerde okuyucu görmek, izzet, yücelik ve güzel şöhrete yorumlanır.
Kitap okuyucunu görmek, ferahlamaya veya kitabın yorumladığı kimseyi sevmeye yorumlanır.
Okuyucu görmek, daima bilgi almak isteyen bir kimse ile yorumlanır. Bir kitaplıktan kitap alarak okuduğunuzu görmek, dünyada yeni şeyler öğrenmek hevesinde olduğunuza delalet eder.
Bir kütüphanede kitap okuyan kimseleri görmek, bazı işleriniz hakkında başkalarından fikir almak gereğini duyduğunuza delildir.
OLTA
Rüyada olta görmek, hileye yorumlanır. Kendileriyle av avlanan bütün aletlerin yorumları da böyledir.
Bazılarına göre rüyada olta görmek, iş hayatında büyük bir fırsatın yakalanacağına işarettir.
Rüyada olta ile balık tuttuğunuzu görmek veya bir olta satın almak, size bağlı olan bir kimseye karşı haksızlık yapacağınıza fakat sonradan bunu fark ederek üzülüp pişman olacağınıza ve onun gönlünü almaya çalışacağınıza işarettir.
OLUK
Rüyada oluk görmek, bazı zamanlarda iyilik sahibi bir kimseye yorumlanır.
Bir kimse rüyada bir takım olukların yağmursuz bir havada aktığını görse,
fitnelere yorumlanır.
Bazen de oluklar ferahlığa, üzüntü ve kederden kurtulmaya yorumlanır.
Bazen oluklar, kendisine güvenilen şeyde ihanet etmeyerek herkese hakkını veren emin bir kimseye yorumlanır.
Yağmur yağmadığı halde oluktan su aktığını görmek, arkanızdan birçok dedikoduların yapıldığına; yağmurlu günlerde oluktan su aktığını görmek ise, o yere feyiz ve bereketin geleceğine işarettir. Oluktan su yerine kan aktığını görmek, hayatınızda bazı fırtınalı anlar geçireceğinize; yakınlarınızdan biri hakkında kötü sözler duyacağınıza delalet eder. Oluklardan çamurlu sular aktığını görmek, mutlu bir hayata kavuşacağınıza; çamurlu ve bulanık suların aktığını görmek ise felaketli günler yaşanacağına delildir.
OMUZ
Rüyada görülen omuz, kişinin dostu ve ortağı yahut hizmetçisi ya da onun yerine geçen bir kimsesi veyahut da onun vakarlı, temkinli oluşu ve güzelliğidir.
Omuz, günah ve çocuk gibi insanın üzerine yüklenen şeylere de yorumlanır. Omuzunda ağır bir yük olduğunu görmek, o kimsenin suçları üzerine almasına yorumlanır.
Bazılarına göre; rüyada omuz görmek ana-babaya, kardeşe, iki ortağa delalet ettiği gibi, rütbe ve güzelliğe ve ibadete de yorumlanır. Bazen rüyada omuzlar kuvvet ve kudret, dayanıklılık ve sabır ile tabir edilir. Omuz görülen rüyalar da bunlara göre ve rüyanın görüşşekline göre değişir. Rüyasında omuzunda yükseklik ve kanbur görmek, ana-babası, kardeşleri veya ortakları tarafından kendisine zahmet verecek bir yük yükleneceğine; omuzlarını sivri görmek, yine onların yardımına muhtaç olmamaya; omuzuna bir erkek çocuk aldığını görmek, halk arasında şöhret sahibi olmaya, bir kız çocuğu almış olduğunu görmek, işinde bir derece yükseleceğine ve hayra işarettir.
Omuzları üzerinde ağır bir yük bulunduğunu görmek dünyanın nimet ve devletini veya zahmet ve zorluğunu yüklenmekle tabir edilir. Omuzlarında kıllar olduğunu
gören dininde ve dünya işlerinde kuvvetli olur. Bir omuzunun ötekisinden büyük ve yüksek birbirinden farklı olduğunu görmek, anne ve babası, kardeşleri veya ortaklarının sevilip saygı gördüklerine delalet eder. Omuzunda deve, sığır, koyun gibi eti yenen bir hayvan görmek helal mala; eti yenmez bir hayvan görmek de haram mala işarettir. Omuzlarının geniş olduğunu görmek, kudret ve güzelliğine delalet eder.
ONARMAK
Rüyada bir yeri onardığını görmek, yeni bir işe başlayacağınaveo işte başarılı olacağına delalet eder.
ONBAŞI
Rüyada onbaşı rütbesi olan bir askerle karşılaşmak, hayır ve menfaatle yorumlanır. Bir onbaşı ile konuşmak işinizde başarılı olacağınıza delalet eder.
Rüyada bir kıtada onbaşı olduğunuzu ve erlere emir verdiğinizi görmek, hayatta başarılı bir kimse olduğunuza işarettir. Bir onbaşı ile herhangi bir yerde karşılaşıp onunla konuştuğunuzu görmek, devlet dairelerinde olan bir işiniz için bir büyük makama başvurup sonuç alacağınıza delalet eder.
ONDÜLE
Rüyada saçlarınıza ondüle yaptırdığınızı görmek bütün işlerinizin yoluna gireceğine, aksaklıkların düzeleceğine, pürüzlerin ortadan kalkacağına işarettir.
OPERATÖR
Rüyada operatör görmek, mesleğinizde isim yapıp tanınacağınıza; bir operatörün ameliyat y aptığını görmek, hasta iseniz hastalığınızın geçeceğine; kendinizi operatör olmuş görmek, yakınlarınızdan birinin hastalığına; operatör olarak bir kimseyi ameliyat ediyor görmek, hastanız varsa iyileşeceğine, eğer bir haber bekliyorsanız, hayırlı bir haber alacağınıza işarettir.
OPTİK
Rüyada bir optik aleti görmek, dikkat ve merakınızın çok fazla olduğuna, bütün işlerinizde en uzak ihtimalleri bile gözönünde bulundurarak işlerinizi buna göre düzenlediğinize, işlerinizde en modern cihazları devrede tutmaya itina ve dikkat sarfettiğinize, yeniliklere daima açık bulunduğunuza delalet eder.
ORAK
Rüyada orak görmek, rızka ve doğru habere, bazen de ömrünün sona ermesine yorumlanır.
ORAKÇI
Rüyada orakçıyı görmek fitnelere yorumlanır. Orakçıların yeşil ekine girmeleri, o ekinde meydana gelecek afete yorumlanır.
ORDU
Askeri kütüğe isminin yazıldığını gören kimse, kendisi için kafi gelecek bir hayra veya ondan aşağı bir hayra kavuşur.
Bazen bu rüya, ümitsiz ve mahzun olmaya yorumlanır.
Toplu halde askerleri görmek, haklının zaferine yorumlanır. Askerin azlığı kurtuluş ve zafere delildir. Rüyada ordu görmek korkuya yorumlanır.
Bir şehire veya bir yere askerin geldiğini görmek, o yere ve o şehre yağmurun yağmasına yorumlanır.
ORKESTRA
Rüyada bir orkestra konseri dinlemek, kısa sürecek bir üzüntü ile yorumlanır. Bir orkestrada çalgı aletlerinden herhangi birini çalmak, bir dostunuzun çok fena bir durumda olduğunu işiterek üzüleceğinize delalet eder.
ORKİDE
Orkide müjdeli habere ve bol kısmete delalet eder. Rüyada orkide görmek ve koklamak, çok kısa bir zaman içinde kısmetinizin açılacağına ve rızkınızın bollaşacağına delalet eder.
ORMAN
Rüyada orman görmek, feyiz ve berekete yorumlanır. Bir ormanda bulunduğunu ve yolunu kaybedip çıkamadığını görmek, kendisine verilen zor işi yapmaya çalıştığına, fakat bir takım engellerle karşılaşacağına işarettir. Eğer yolunu bulup da ormandan çıkabilirse, işlerinin yolunda devam edeceğine delalet eder.
Ormanda görevlisine sarmaşıklar sarılmış büyük ağaçlar görmek, kendisinden bir takım iyilikler bekleyen insanların bulunduğuna delildir. Ormanda vahşi hayvanlara rastladığını ve onların kendisine hücum ettiklerini görmek, bir takım kıskanç kimselerin aleyhinde çalıştıklarına delildir. Vahşi hayvanların kendisine zarar vermeleri, o kimselerden zarar göreceğine, hiçbir şey yapmadan önünden kaçıp uzaklaştıklarını görmek ise, bunların kendisine zararı dokunmayacağına delalet eder. Eğer yolunu bulup da ormandan çıkabilirse, işlerinin yolunda devam edeceğine delalet eder.
Rüyada bir ormanın içinde olduğunuzu görmek, iş hayatınızda bir zorluk içinde olduğunuza yorumlanır. Ormandan çıktığınızı görmek, o zorlukların ortadan kalkacağına delalet eder. Bir ormanda kaybolduğunu görmek, işlerinizde çıkar bir yol aradığınıza işarettir. Ormanda vahşi hayvanların üzerine saldırdığını görmek, iş hayatında rakiplerinin ve düşmanlarının bulunduğuna işarettir.
ORTAKLIK
Rüyada ortaklık, insafa delalet eder. Biriyle ortaklık yaptığını gören, onunla iş yapar. Bazı yorumculara göre, rüyada şirket görmek, iyi değildir. Çünkü ortaklık çoğunlukla ortaklar arasında huzursuzluk ve geçimsizlik doğurur.
ORTANCA
Rüyada bahçesinde ortanca çiçekleri bulunduğunu görmek, büyük bir haberle karşılaşıp sevineceğine delalet eder. Bir rivayete göre, ortanca görmek, yakın bir yere yolculuk yapacağına da işarettir.
ORTAOKUL
Rüyada kendinizi bir ortaokul içinde görmeniz her hususta, özellikle mesleğiniz hakkında bilgi almak için bir fedakarlıktan çekinmediğinize işarettir.
ORUÇ
Rüyada oruçlu olduğunu görmek, bir şey adamaya, rüyada bir şey adamak da, oruç tutmaya yorumlanır.
Rüyada oruçlu birisinin iftar ettiğini gören kimse hastalanır veya yolculuğa çıkar.
Rüyada unutarak orucunu bozduğunu gören kimse, güzel bir rızıkla rızıklanır.
Rüyada Ramazan ayında oruçlu olduğunu gören kimsenin şüphe ettiği bir husus aydınlığa kavuşur. Eğer cahilse, bundan kurtulmanın yollarını bulur. Kadri yüce olur, sevinç ve hayra erişir.
Rüyada hiçbir şeye istinad etmeyerek ve ne için olduğu bilinmeden insanların oruçlu olduklarının görülmesi, kıtlığa ve geçim darlığına yorumlanır.
Rüyada kendisinin oruçlu olduğunu gören kimse, hasta ise, şifa bulmasına yorumlanır.
Rüyada orucu bozan bir işi işlemek ahdini bozmaya, sözünde durmamaya, dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih etmeye, yemin ve diğer şeylerden kefareti icab ettiren bir iş yapmaya yorumlanır.
Rüyada oruçtan sonra iftar etmek, hastanın şifa bulmasına ve birbiri ardınca ferahlık ve sevinçlerin meydana çıkmasına yorumlanır.
Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada oruç tuttuğunu görmek, ibadetinin kabul edildiğine; orucunu yemek ise, halk arasında kötü bir şöhrete sahip olduğu için bu hallerini düzeltmeye çalışması gereğine delalet eder. Oruçlu bir kimsenin iftar edip orucunu açtığını görmesi, o kimsenin yaşadığı müddetçe hasta olmamasına veya hasta olan bir kimseye her yönden yardım etmesi gerektiğine işarettir. Rüyada oruç bozmak, bol bir rızk ve bereketli geçimle yorumlanır.
Bazılarına göre; rüyada oruçlu olduğunu görmek, az ve öz söze yorumlanır. Rüyada oruç tutan bir kimse için yapması caiz olmayan bir şeyi yaptığını görmek, dinde noksanlığa; oruç tutup sonra vaktinde iftar ettiğini görmek, din ve dünyasında hayır ve rızk bulup kendisinden kederin ve sıkıntının uzaklaşmasına; vaktinin dışında iftar ettiğini görmek, insanları çekiştireceğine, dedi-kodu yapacağına, yalan söyleyeceğine ve bazen de hastalık ve yolculuğa delalet eder.
Bazı yorumculara göre; rüyada oruç tuttuğunu görmek sağlığa delalet eder. Bir
yol boyunca oruç tuttuğunu gören, hacca gider ve tövbe eder. Muharrem ay ının onuncu aşure günü oruçlu olduğunu gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur.
Ramazan ayında olduğunu görmek pahalılığa ve yemek darlığına, bazen dinde gevşekliğe, kederden uzak bulunmaya, hastalıktan şifaya; bayrama kadar orucunu tuttuğunu görmek, rüya sahibi herhangi bir hususta şüphede ise, şüphesinin ortadan kalkmasına ve imana nail olacağına delalet eder.
Rüyada oruç, adağa ve adak için tutulan oruca işarettir. Oruçlu bir adamın iftar ettiğini görmek, hasta olmasına veya bir yolculuğa çıkmasına delalet eder. Rüyada iftar eden, bir müslümanı çekiştirir. Oruçlu ikin unutup iftar ettiğini görne, bol ve helal rızk bulur. Rüyada oruç tuttuğunu görmek, tövbeye, yeminden kefarete, hacca, erkek evladı olacağına işarettir.
Ramazan ayında 30 gün oruç tuttuğunu gören, şüpheli olan bir şeyin hakikatini anlar, okuyup yazması yoksa Kur’an-ı Kerim’i okumaya başlar, işi ve ünü büyük, hayır ve müjdeye nail olur. Kendisini Ramazan’da herkesle birlikte oruçlu gören, hakiki bir müslümandır. Bu rüyayı gören sıkıntıda ise, Allah (C.C.) onu bu sıkıntıdan korur. Hasta ise iyileşir. Dininde ihmal edici bir kimse ise hidayete erişir. Borçlu ise borcunu öder. Kefaret veya geçmiş ramazanların kazası için oruç tuttuğunu gören, hasta olur ve Allahü Teala’ya tövbe eder.
Ramazan orucunu tuttuğunu gören o yıl hasta olmaz. Allah’ın (C.C.) rızası için olmayıp yalan ve gösteriş için oruç tuttuğunu gören, istediğini elde edemez. Farz mıdır, nafile midir, bilmeden oruç tuttuğunu görenin üzerinde ödenecek bir adak vardır. Bu rüya sahibine susmak icabeder.
OT
Rüyada görülen ot, dince iyilik ve hayırdır.
Vücutta otun bitmesi zenginlik ve faydadır. Vücuda zarar verecek yerde otun bitmesi kötüdür.
Ot insanın dünyada kavuştuğu ve Allah’ın ona taksim ettiği hayvanların geçinecekleri rızıklardır. Zira ottan, et, süt, kaymak, yağ, yün, bal ve kıl meydana gelir. Ot canlı varlıkların kendisiyle yaşadığı su gibidir.
Ot topladığını yahut yediğini gören kimsenin durumuna bakılmalıdır. Fakir ise zengin olur, zengin ise malı artar. Dünyayı terketmiş ise yeniden dünyaya meyleder ve bununla fitneye düşer.
OTAĞ
Rüyada otağ görmek, şan, şeref, şöhret ve müjde ile yorumlanır. Rüyada kendisi için kurulmuş bir otağda bulunduğunu görmek, eğer müstehak ise, yüksek bir rütbeye çıkacağına veya devlet başkanından bir hayır ve menfaat göreceğine delalet eder. Otak denilen çadırın toplandığını görenin rütbesi ve itibarı azalır, yahut ömrü tamamlanır. Kurulmak üzere otağın açıldığını gören, biraz gecikmiş olmakla beraber, yine de hay ır ve menfaate erer.
Çadırın yıkıldığını görmek, memleketin kötü yolda olduğuna; yattığını görmek, devlet başkanının ölümüne; yandığını görmek yenilgisine; rüzgarın alıp götürdüğünü görmek, o yere bir başka devlet başkanının geleceğine işarettir.
Büyük çadırlar, kudret ve büyük rütbeler ile yorumlanır. Kendi üzerine böyle bir çadır kurulduğunu gören, çok kuvvetli ve büyük bir düşmanına karşı üstün olur.
OTEL
Rüyada otel görmek yolculuğa veya herhangi bir sebeple evde çıkacak huzursuzluğa işarettir.
OTLAK
Rüyada otlak görmek veya bir otlakta hayvanların yayıldıklarını görmek, bir kadınla tanışacağına ve yakın bir tarihte evleneceğine, evli ise çocuklarından birini evlendireceğine delalet eder.
OTOBÜS
Rüyada otobüs görmek, çoktandır görmediğiniz bir arkadaşınızla karşılaşmaya yorulur.
OTOMOBİL
Rüyasında bir otomobil kullandığını görmek, bulunduğu işte başarılı bir idareci olduğuna; memur veya işçi değil de halktan biri ise, onlar tarafından sevildiğine ve becerikliliği yüzünden onların hükümetle olan işlerinde aracılık yaptığına delalet eder. Bir otomobilin içinde olduğunu görmek, bir suçtan dolayı tutuklanacağına ve sonra suçsuzluğu anlaşılarak tahliye edileceğine delalet eder.
OTO PARK
Rüyada arabanızı bir otoparka bıraktığınızı görmek, özel yaşantınızın beklenmedik bir olaydan sonra birden bire lehinize olarak çok değişeceğine; sizin kendinizin bir otopark işlettiğinizi görmek, yakın bir akrabanızın maddi yardımı ile işlerinizi genişletip kazancınızı artıracağınıza ve bu suretle bolluk ve mutluluk içine gireceğinize işarettir.
OTOPS İ
Rüyada bir ölüye otopsi yapıldığını görmek, başvurduğu bir iş hakkında kendisine red cevabı verileceğine; kendisinin bir ölüye otopsi yaptığını görmek, bir mesele hakkında bilgi almak için ya bir doktora veya bir avukat veyahut bir bilim adamına müracaat edeceğine yorumlanır.
OTURAK
Rüyada oturak görmek, bir yakınınızın bir çocuğu olacağını ifade eder.
OTURMAK
Rüyada oturmak, zayıflık ve korkaklığa yorumlanır. Kocası olmayan bir kadının rüyada oturması, onun genç kocaya varmasına yorumlanır.
OTURMAK
Rüyada oturduğunuzu görmek, acizliğe, zafiyete ve korkaklığa işarettir. Dul bir kadının rüyada oturduğunu görmesi genç biri ile evleneceğine delalet eder. Bir rivayete göre de, oturmak, işlerinin hafifleşeceğine, geçiminin daralacağına işarettir.
OVA
Rüyada ova görmek, ovanın genişliği ve düzlüğü oranında mutluluğa erişmey e, feraha kavuşmaya ve mahkemelik bir durum varsa, hakkaniyetle hüküm verilmesine işarettir.
OYALAMAK
Rüyada birisini oyaladığınızı veya biri tarafından oyalandığınızı görmek, boş ve sonu olmayacak bir iş peşine düşmeyi ifade eder.
OYLUK
Rüyada kendinin veya başka birinin oyluğunu görmek, aile fertleri ile yorumlanır.
Oyluğunda ağrı bulunduğunu görmek, kendi ailesinden birine kötülük yapmaya işarettir.
Oyluğunu ayrılır görmek, düzeltilmesi zor bir hata işlemeye veya işlerin yarım kalmasına yorulur.
Oyluğuna dışardan et yap ıştığını görmek, rüya sahibinin üstüne bir suç atılmasına ve ona yüklenilmesine işaret eder.
Oyluğunun alındığını görmek, yakınlardan uzakta yaşamaya ve orda ölmeye yorulur.
O YNAMAK
Rüyada oynamak, musibet, hastalık ile yorumlanır. Bazı yorumcular demişlerdir ki: Bir kimse rüyada oynadığını görse, bir musibete uğrar veya hasta olur. Yahut halk arasında itibarı düşerek işi rezalete varır. Tanınmış bir kişinin karşısında oy nadığını görmek, o kimseyle alay etmeye işaret eder. Kendi karşısında bir topluluğun oynadıklarını görmek, halkın kendisi ile alay ettiklerine işarettir.
Rüyada ne şekilde olursa olsun oyun oynadığını görmek, rakiplerinin kendisini alt etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına, hile ve desise ile ticaretinin veya düşündüğü işlerin önüne geçmek isteyeceklerine işaret eder.
Satranç, dama, tavla gibi oyunları oy nadığını görmek, işlerinde yeni bir düzen kurmak istediğine; kağıt oynadığını görmek, arkadaşları arasında sır saklayıp işlerini kimseye açıklamadığına; bir kırda herhangi bir şekilde oynadığını görmek, ticaret hususunda bazı anlaşmalar yapacağına ve yeni bazı işlere atılacağına
delalet eder.
OYUNCAK
Rüyada oyuncakla oynamak, merhametli olmayı; oyuncak satın almak ise alacağınız sevinçli bir haberi ifade eder.
OZAN
Rüyada bir halk ozanı iler karşılaşıp onun şiirlerini dinlemek bir Anadolu kasabasına uğrayıp orada sürprizle karşılaşacağına, yahut sizi daima rahatsız eden sevmediğiniz bir kimsenin sırnaşıkça hareketleri ile rahatsız olacağına işarettir.

PAYLAŞ