İslami rüya tabirleri -Ö- harfi

ÖC 
Rüyada birisinden öc aldığınızı görmek, hayatta bazı güçlükler çekeceğinize, bu güçlükleri alt edebilmek için çok çalışmanız gerektiğine; birisinin sizden öc almaya çalıştığını görmek ise, elinize geçen bir fırsatı değerlendireceğiniz için üzüldüğünüze delalet eder.

ÖD
Rüyada öd görmek, kızgınlığa, lezzete, gülmeye yorumlanır. Öd insanın sırdaşıdır.

ÖD AĞACI
Rüyada öd ağacını görmek övülmeye layık bir kimseye yorumlanır.
Herhangi bir şeyi kaybolan bir kimse rüyada elinde öd ağacı olduğunu görse, kaybolan şeyini bulur ve güzel söz işitir.
Öd ağacının dumanını koklayan veya dumanını gören kimse, sert olmakla beraber güzel bir söz işitir.
Rüyada öd ağacının evinde bittiğini gören kimsenin, ilerde önder olacak bir çocuğu olur.

ÖDEMEK
Rüy anızda bir borcunuzdan dolay ı bankaya gidip ödeme yaptığınızı görmek hayra yorumlanır. Borç insan kalbinde daima bir endişe uyandırdığı için, ödendiğinde de o nisbette insan bir ferahlık duyar. Allah (C.C.) Hazretlerine olan ibadet borcumuzu da eda ederken aynı ferahlığı duyarız. Bu sebeple rüyasında bir borcu olup da ödediğini gören, hayatta sıkıntıdan kurtulur ve mutluluğa erer.

ÖDENEK
Rüyada hükümetten veya bir kurumdan yaptığınız veya aldığınız bir taahhüt karşılığında bir ödenek aldığınızı görmek, bir meselede sorumluluk taşıyorsanız, bundan kurtulacağınıza; istediğiniz ödeneği alamamak ise, sorumlu olduğunuz bir işte mutlaka hesap vermek zorunda kalacağınıza ve bu yüzden oldukça sıkıntılı günler geçireceğinize işarettir.

ÖDLEK
Rüyada ödlek bir kimse görmek, size kötülük etmek isteyen bir yakınınızdan artık korkunuz kalmayacağına ve bundan emin olmaya işarettir.

ÖDLEKLİK
Rüyada herşeyden korkan, çekinen ödlek bir kimse olduğunuzu görmek, herkese karşı fazla saygılı ve kabuğuna çekilmiş, halim selim bir kimse olduğunuza işarettir. Maiyetinizde veya evinizde, yahut iş arkadaşlarının birinin çok ödlek bir kimse olduğunu görmek, bugünlerde yapacağınız işlerin başarılı olmayacağına, mutlaka aksak bir tarafının bulunacağına delalet eder.

ÖDÜL
Rüyanızda büyük bir başarınızdan ötürü bir ödül aldığınızı görmeniz, çok
kazançlı bir işe atılmanız için arkadaşlarınız veya iş ortaklarınız veya ev halkı tarafından size ısrarla istekte bulunduğuna delalet eder. Sizin bir başka kimsenin başarısı için ona ödül verdiğinizi görmeniz ise, sizin başka kimselere kazançlı bir işe girmeleri için teklif yaptığınıza işarettir.

ÖDÜNÇ
Bir kimse rüyada kendisine kıymetli bir şeyin ödünç verildiğini görse, ödünç aldığı şeyin kıymetince bir borca yorumlanır.
Rüyada istenen ve güzel olan bir şeyi ödünç olarak aldığını veya verdiğini gören kimse, devamı olmayan bir hayra kavuşur. Eğer o şey istenilmeyen ve çirkin bir şey ise, o kimseye devamı olmayın bir fenalık isabet eder.
Rüyada ödünç vermek, ödünç veren kimse tarafından ödünç alan şahsa verilecek sadakaya veya ödünç alan kimsenin, sıkıntıdan dolayı ödünç verene ihtiyacını arzetmesine yorumlanır.
Bir kimsenin, rüyada kıymetli bir şeyi, onu isteyen bir kimseye ödünç olarak vermesi, o kimsenin Allah (C.C.) ile olan muamelesinin güzel olmasına yorumlanır.
Bir kimse rüyada ödünç aldığı adamın öldüğünü görse, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulur.

ÖF DEMEK
Bir kimse rüyasında “öf” dediğini görse ana ve babasına asi olur.

ÖFKE
Rüyanızda bir kimseye karşı öfkelendiğinizi görmek, ne şekilde olursa olsun, yaklaşmakta olan bir üzüntüyü olaysız olarak atlatacağınıza delalet eder.

ÖFKESİNİ YUTMAK
Rüyada öfkesini yutmak, övülmeye ve ailesinden başka kimselere hayır ve ihsanda bulunmaya yorumlanır.

ÖĞLE NAMAZI
Rüyada öğle ezanının okunduğunu ve namazı kaçırmamak için acele ile abdest aldığınızı görmek, bu rüyanın aksine olarak ibadetinizi ihmal ettiğinize yorumlanır. Bir cami veya mescidde öğle namazı kılanları görmeniz, halkın adetlerine aykırı bazı davranışlarda bulunduğunuza ve bundan dolayı herkesin dikkatini üzerinize çektiğinize yorumlanır.
ÖĞRENCİ
Rüyada öğrenci görmek, neşe ve eğlenceye yorulur.
Öğrenci olarak bir okula devam ettiğinizi görmek, hayatınızda bir dönüm noktası sayılabilecek bir takım olaylarla karşılaşmaya ve bundan son derece mutluluk duymaya işarettir.
ÖĞRETMEN
Rüyada öğretmen görmek, bilginizin yavaş yavaş artacağını ifade eder.
Bir öğretmenden ders aldığınızı görmek, mutlu bir yaşam süremeye ve mesleğinizde başarı elde etmeye işarettir.
ÖĞÜRMEK
Rüyada öğürmek, birçok şeyle yorumlanır. Bazılarına göre, nikahlıya karşı duyulan şehvete, hastalığa, rüyayı gören bir kız ise, evlenmek isteğine delalet eder.
Rüyada öğürmek, tembellikten bıkmak ve kurtulmaktır. Rüyasında öğürdüğünü gören, cinsel ilişkiye düşkün ve ilişkide kuvvetli olur. Bir rivayete göre hasta olur ve sonra iyileşir.
Bazılarına göre; rüyada öğürmek kibir, gururlanmak ve dine ilgisizlik, bir rivayete göre de yorgunluktan sonra rahat ile tabir olunur. Bir hasta rüyasında öğürdüğünü görse, ölür. Sağlam bir adamın öğürdüğünü görmesi, hasta olmasına, dinen fesada düşmesine delalet eder.
ÖĞÜTMEK
Rüyada değirmene giderek buğday veya başka bir hububatı öğütmek istediğinizi görmek, bilgi için bir alime başvurarak bilmediğiniz bir şey hakkında bilgi alacağınıza yorumlanır.
ÖĞÜTÜCÜ
Rüyada değirmen ve benzeri öğütücü alet görmeniz, lüzumsuz bir masraftan ötürü evinizdekilerin sitemlerine maruz kalacağınıza; sizin sayenizde rızıklarını temin eden kimselerin size daha minnet duyacaklarına, etrafınızda sizden yardım isteyenlerin çoğalacağına işarettir.
ÖKÇE
Rüyada görülen ayak ökçesi evlat ile yorumlanır.
Ökçe insanın din ve dünyasınca akibetine de yorumlanır. Ökçe, insanın malı veya kendisinden sonra bırakacağı evladına yorumlanır.
Rüyada ökçenin güzelliği insanın salih amellerine ve o iyi amellerden onu karşılayacak güzel hallere yorumlanır.
Rüyada ayağının ökçesinin kırık olduğunu gören kimse, pişman olacağı bir işi yap may a çalışır.
ÖKSE
Rüyada ökse görmek, rüya sahibinin kaçındığı alacaklısı, hükümet adamı ve benzerleri ile o gün karşılaşacağına; eğer bir kaybı varsa, onu tekrar elde edeceğine delalet eder.
ÖKSÜRÜK
Rüyada öksürmek, şikayetle yorumlanır.
ÖKSÜZ
Rüyada bir öksüzü sevmek veya ona bir hediye vermek, hay ırlı bir işten kazanılacak fayda ve menfaattir.
Öksüzü ağlatmak ise işlerin bozulmasını ifade eder.
ÖKÜZ
Rüyada öküz görmek, bir kavmin reisi, bir evin, bir şehrin veya bir köyün işlerini üzerine alan amiridir.
Bir öküze bindiğini gören kimseye ucuzluk ve bolluk gelir.
Eğer öküzün üzerinde yük varsa o yükün miktar ve cinsine göre işçisi kendisine mal getirir. Öküzün üzerine bindiği halde evine sokan insana hayır erişir ve geçimi genişler.
Yemek için boğazlanan öküzün eti helal rızıktır.
Bir öküz satın aldığını gören kimse, dostlarına ve insanların eşrafına yumuşak söz söylemekte vaziyeti idare eder.
Öküz, şan, şöhret, ordu ve cemaat sahibi büyük bir kimsedir.
Öküzün eti, maldır. İç yağı da o sene içerisindeki rızıktır. Beyaz öküz gören hayra kavuşur. Öküz onu boynuzlarsa o kimse Allah’ın gazabına uğrar.
Rüyada öküz eti yiyen zengin olur. Öküz kendisini ısırsa hastalığa yakalanır.
Bir kimseyi öküz boynuzlarsa, Allahü Teala Hazretleri o kimseye salih iki çocuk verir. Rüyada üzerine öküzün bağırdığını gören kimse uzak bir yere yolculuk yapar.
Hapis, hastalıklı, sıkıntılı ve hizmetçi olan kimseler rüyada öküz görseler, bulundukları hallerinden kurtulurlar.
Öküzü kendisi için ekin ekiyor görse, eğer ziraatçı ve çiftçi ise ziraatı bereketli ve nimeti bol olur. Tüccar ise zarar eder ve işleri ters gider. Eğer fakih ve alim ise
iy iliği artar.
Öküz gören kimse fakir ise, güçlük ve sıkıntıya ve korkutulmaya yahut kendisinden üstün rütbede bulunanlar tarafından terkedilip kovulmalarına yorumlanır.
Bir kimse rüyada sığır sürüsü görse, o kimseye işlerinde güçlük isabet eder. Eğer öküze binse, şanı yüce ve halk arasında şöhret sahibi olur.
Kendisinin öküzle veya öküzün kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin birisiyle aralarında nefret oluşur.
Rüyada büyük bir öküzün daracık bir yerden çıktığını ve tekrar oraya dönmek istediğinde aynı yere sığamadığını gören kimsenin ağzından, geri alamayacağı büyük bir söz çıkar.
Öküze bindiğini gören, mala kavuşur. Öküzü yerine kapatıp muhafaza ettiğini gören kimse o sene hayra kavuşur.
Bazen öküz zalim kimseye yorumlanır. Çünkü öküz yeri ait üst edip karıştırmaktadır. Bazen de yardımcıya, arkadaşa ve erkek kardeşe yorumlanır.
Bir kadın kendisinin bir öküze sahip olduğunu görse, kocası kendisine itaatkar ve her hususta kadının hükmü altında olur. Kadın evli değilse evlenir veya kızı varsa onu kocaya verir.
Rüyada öküze binmek, yorumda öküzü görmekten daha iyidir.
Eğer öküzü kafa ve ensesinden yahut karnından veya boğazından başka yerinden kestiğini görse, bir kimse hakkında zulüm eder veya hakkına tecavüz eder. Yahut onun nefsine veya malına bir zarar ve ziyan getirir.
Çıplak öküze bindiğini gören kimse hasta olur.
Bazı kere de öküz, ahmaklığa, dağınıklık ve gaflete yorumlanır.
Alaca öküz neşe ve sevince, siyah öküz, ululuk ve hasta için şifaya yorumlanır.
ÖLÇEK
Rüyada ölçek görmek, keder veya ondan kurtulmaya, yahut buğday vs. gibi ölçekle ölçülen şeylere yorumlanır. Ölçek, sırları gizli tutan kimseye yorumlanır.
Rüyada görülen ölçek, zayiat, suçlama, şer veya sıkıntılı geçecek bir seneye yorumlanır.
Rüyada kendisine ölçek verildiğini gören kimsenin, işi karara bağlanır. Kendisini ölçek veya terazi içinde görse, yorum yine böyledir.
Bir kimsenin rüyada insanların noksan tarttıklarını görmesi, hakimin hak ve hakikatten dönmesine yorumlanır.
ÖLÇMEK
Rüyada çok ölçüp biçen bir kimseyi görmek, insanların ahvalini araştırıp soruşturan ve insanların ahvaline vakıf olmayı arzu eden kimseye yorumlanır.
Rüyada ekili bir tarlayı ölçtüğünü gören kimse, salih kimselerin ahvalini sorar. Bir bağ ölçtüğünü gören kimse, bir kadının işini araştırır. Ağaç ölçtüğünü gören kimse, kendilerinde alacağı bulunan birtakım adamların ahvalini soruşturur. Yol ölçtüğünü gören kimse, ölçtüğü yol nisbetince yolculuk yapar.
Sahibini tanımadığı halde yeşillik bir yeri ölçtüğünü gören kimsenin, ibadet sahibi birisi olduğuna; eğer birisinin evini ölçtüğünü görse o adamın halini sormasına yorumlanır.
ÖLÇÜLÜ HAREKET ETMEK
Bir kimsenin rüyada işlerinde ölçülü hareket ettiğini görmesi, bekar için istediği kadınla evlenmeye veya bir maişete erişmeye yorumlanır.
Bir kimse rüyada ölçülü bir şekilde yürüdüğünü görse, ok kimsenin Allah (C.C.) rızası için mütevazi olmasına yorumlanır.
ÖLDÜRMEK
Rüyada bir kimseyi öldürmek, günah işlemeye yorumlanır.
Rüyada kendi kendini öldürdüğünü gören kimse bir daha bozmamak üzere tövbe eder.
Rüyada bir insan öldürdüğünü gören kimse büyük günah işler.
Bir kimse rüyada öldürüldüğünü görse, o kimsenin ömrü uzun olur ve çok hayra ve mala erişir. Bir kimse rüyada kesmeksizin bir kimseyi öldürdüğünü görse, öldürülene hayır ve
mal isabet eder. Rüyada boğazlamak, zulümdür. Rüyada birisini öldürdüğünü gören kimse korku ve kederden kurtulur.
Rüyada kendisini öldürdüğünü gören kimse, hayra erişir.
Bir kimse, rüyada öldürüldüğünü görse, öldüreni bilmiyorsa dinin ihmal eder. Eğer katilini bilirse, düşmanına galip gelir ve katilinden intikamını alır.
ÖLÜM
Rüyada ölmek, dince eksiklik ve bozuktur. Ağlaşarak tabut üzerine konup bir grup adamların omuzlarında kabristana götürülüp henüz defnedilmemiş ise, rüya sahibinin dünyada yücelmesine ve büyük bir mevkiye geçmesine yorumlanır. Eğer toprağa defnedilmiş olursa, iyilik ümit edilmez, belki dünyası ona galip gelir.
Rüyada öldüğünü ve bir grup insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak
defnedilmediğini gören kimse, düşmanını kahreder. Eğer memurluğa ehilse, memur olur.
Rüyada öldükten sonra yaşadığını gören kimse, fakirlikten sonra zengin olur veya günahlarından tövbe eder. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip ise, salimen vatanına döner.
Tanınmayan bir kadının ölmesi, yağmur yağmamasına, öyle bir kadının yaşaması ise, Allah (C.C.)’ın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine yorumlanır.
Rüyada bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, dinsiz bir adamın zahmet ve meşakkatini üzerine alır.
Rüyada ölülerin götürüldüğü şeklin dışında bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, haram mala kavuşur.
Rüyada ölünün kendisini hakkında veya başkası hakkında verdiği haber doğrudur. Çünkü ölü hakka yönelerek, batıldan çıkmış ve batıl şeyleri terketmiş olduğundan, hak ve doğrudan başka bir şey söylemez. Eğer o ölü geçmişte olmamış bir şeyi haber verse, bu rüya karma karışık bir rüya olduğundan itibar edilmez.
Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde veya beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güleryüzlü ve sevinçli olarak görse, o ölünün görüldüğü gibi ahiretter nimetler içinde bulunduğuna yorumlanır. Eğer ölünün saç ve sakalının tozlu ve dökük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu veya ağladığını ve yüzünü buruşturmuş olduğunu görse, o ölünün durumunun kötü olduğuna, kabirleri ziyaret etmeye ve devamlı olarak hayırla dua etmeye, bazen de bu rüya misafirlerini ağırlamasına ve fakirleri ziyaret etmeye yorumlanır.
Rüyada ölü olan birisinin ardınca gittiğini gören kimse, o ölünün mesleğine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder.
Ölmek, büyük bir günahtan pişmanlıktır. Bazı yorumcular, ölüm alametleri olmaksızın rüyada uyurken hastalanmaksızın öldüğünü gören kimsenin, ömrü uzun olur, dediler.
Rüyada, ölüm anında ve ölüm sıkıntıları içinde olduğunu gören kimse, kendi menfaati veya başkaları için zalim olur.
Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu gören kimse fakir olur. Eğer yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlık olur, sedir üzerinde olursa, rütbe ve şerefe kavuşur.
Ölüm, bir şeyden korkan veya üzüntülü bulunan kimse için hayra yorumlanır. Hasta adamın kendisinin öldüğünü görmesi, hastalığından iyileşmesine yorumlanır.
Rüyada ölü olduğunu gören sevinir ve durumuna imrenilir. Ölünün bir şey yemesi
o şeyin pahalanacağına yorumlanır.
Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gören kimsenin, işleri ilerler, günah üzüntü ve borçtan kurtulur.
Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını gören kimsenin, doğru bir iş yaptığına yorumlanır.
Rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını gören kimse, ihtiyacına kavuşur ve ticareti canlanır.
Bir ölünün sağ olduğunu gören kimsenin ümidini kestiği bir işi vücuda gelir. Eğer sıkıntı içinde ise, tahmin edemediği bir yerden kolaylık gelir.
Ölünün kendisiyle şakalaştığını görse, bu rüya sahih değildir. Çünkü ölü şaka devresini bitirmiştir.
Bir kimse rüyada ölülerin ikinci defa olarak öldüklerini görse, o ölülerden birisiyle adaş bir şahsın öleceğine yorumlanır.
Rüyada ölüye yiyilen ve içilen şeylerden bir şey verdiğini gören kimsenin, malına zarar gelir.
Sağ olan bir kimse giydiği elbisesini ölüye verdiğini görse, ölür ve onlara kavuşur. Eğer o elbiseyi emanet olarak veya yıkaması için yahut o elbiseye herhangi bir şey yapsın diye verse, bu durumda rüya sahibine veya malına gelecek bir zarar yoktur.
Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlek yahut bir sarık verdiğini gören kimse, o ölünün hayattaki yaşayışı gibi yaşar. Gömlek ölünün geçimi gibi bir geçimdir. Sarık ölünün şöhret ve rütbesi gibi şöhret ve rütbesidir.
Ölünün sana verdiği iyi ve güzel her şey, ümit etmediği yerden gelecek bir hayırdır.
Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görse, o kimseye ümidini kestiği bir yerden mal erişir.
Rüyada ölü ile konuşmak uzun ömürdür. Ölüden bir şey almak rızıktır. Ölü ile konuştuğunu gören kimse ile halk arasında, anlaşmazlık çıkar, ancak sulh ile sonuçlanır.
Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, ölünün geriye bıraktığı ilim, eser veya maldan faydalanır. Tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görse, tahmin etmediği bir yerden ona mal gelir.
Rüyada ister erkek, isterse kadın olsun tanıdığı bir ölüyle cinsi münasebet yaptığını gören kimse, ümidini kestiği bir şeye kavuşur veya ümidi kalmadığı bir iş, o ölünün nesli tarafından meydana getirilir.
Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi onun borcunu ödemesine yorumlanır.
Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda bulunduğunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlığına ve iyi haliliğine yorumlanır. Ölüyü çıplak olarak görmenin yorumu da böyledir.
Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmek, o kimsenin ömrünün uzun olduğuna yorumlanır.
Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın, ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip çıkışında ondan hiç ayrılmadığını görse, o şahsın din ve dünya işlerinde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna yorumlanır.
Bir kimse rüyada kendisinin ebedi bir hayat içinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine yorumlanır.
Rüyada anasının öldüğünü gören kimse, dünyaca zarara uğrar ve durumu bozulur.
Bir ölünün kendisine görmediği bir yerden seslendiğini ve kendisinin de ona cevap verdiğini gören kimse, ölür.
Ölüm, bazen mü’min için şerefe, bazen de uzlete çekilmeye yorumlanır.
Aniden ölüm fakir için zenginliğe; zengin için de, fakirliğe yorumlanır.
Rüyada bir ölü ile beraber bir Yahudi veya Hristiyan görülmesi, bazen de o ölüyü cehennem ateşinden kurtaracak bir amelin bulunduğuna yorumlanır.
Bekar bir kadının rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de boşanmaya
y orumlanır. Bazen onun ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (C.C.) yanında iyi halli oluşuna yorumlanır.
ÖLÜ ÜZERİNE AĞLAMAK
Rüyada ölü üzerine feryad ederek ağlamak, va’za yorumlanır.
Erkiklik ve dişiliği belli olmayan kadının ağlamasını işitmek, hiçbir halde iyi değildir.
Bir kimse rüyada bir yerde feryad edilerek ağladığını görse, o yerde değişiklik, kötü tedbir meydana gelir. Bundan dolayı da o yer halkının cemiyeti dağılır.
Bir kimse, bir ölü veya başka bir şey üzerine bağırarak ağladığını ve çok mahzun olduğunu görse, ferahlık ve mutluluğa yorumlanır.
ÖPMEK
Rüyada öpmek, ihtiyaçları gidermeye ve düşmana zafer bulmaya yorumlanır.
Rüyada bir adamı öptüğünü veya onunla sarmaş dolaş olduğunu ya da şehvetle onunla yattığını gören kimse, amacına erişir.
Eğer şehvetten dolayı öperse, öpen öpülenden yardım görür veya ilim öğrenir ya da istediği bir şeye erişir. Eğer şehvetsiz öperse öpülene, öpenden hayır ve iyilik görür veya bir şeyin öğrenilmesi yoluyla hayır ve menfaat erişir.
Bir kimse rüyada bir çocuğu öptüğünü görse, o kimse ile o çocuğun babası arasında dostluk ve sevgi olacağına yorumlanır.
Bir kimse rüyada çocuğunun kendisini öptüğünü görse, ermişse çocuğu ile faydalanacağına veya çocuğunun ona yapacağı iyiliğe yorumlanır.
Rüyada birisinin kendi gözlerinden öptüğünü gören kimse, evlenir.
Rüyada sevdiği birisinin ağzından öpmek, eline geçecek paraya, yanağından öpmek de, kazanacağı paralara yorumlanır.
Bir kadını öpmek, sevdiği birisi tarafından gösterilecek teveccühe veya gönderilecek selama yorumlanır.
Yaşlı kadını görmek, açığa vurulan bir sözden dolayı özür dilemeye yorumlanır.
Gençleri öpmek, kadehe yorumlanır.
Rüyada alim bir kimsenin güzel bir kimseyi öpmesi, o kimsenin Kur’an okumasına; eğer o şahıs dünyayı seviyorsa, dünyanın ona yönelmesine yorumlanır.
Rüyada bezekli ve süslü bir kadını öptüğünü veya onunla bir yatakta beraber yattığını gören kimse, kocası ölmüş bir kadınla evlenir, onun mal ve çocuğu ile istifade eder ve o sene hayra kavuşur.
Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, o ölünün terketmiş olduğu ilim ve eserleriyle veya malıyla yahut sağlığı zamanında yaptığı bir işi ile faydalanır,
o ölüye dua ve hayır yapmak suretiyle de faydalı olur.
Rüyada tanımadığı bir ölüyü öptüğünü gören kimseye, ümit etmediği bir yerden eline mal geçer. Eğer tanıdığı bir ölü, o kimseyi öpse, o ölüden veya onun hayatta bulunan akrabalarından bir hayra erişir. Eğer o kimseyi tanımadığı bir ölü öpse, ummadığı bir sebeple meydana çıkacak bir hayrı kabul etmesine yorumlanır.
Rüyada tanıdığı veya tanımadığı bir ölüyü şehvetle öptüğünü gören kimse, hacet ve isteğine kavuşur.
ÖRDEK
Rüyada ördek görmek, güzel mal sahibi, şerefli bir kadın ile yorumlanır.
Ördekleri otlattığını gören kimse, şanlı ve büyük bir kavmin yüksek mevkilerinde bulunur ve onlar tarafından çokça mala kavuşur.
Ördek görmek, bazen çok güzel veya şişman bir kadına, bir yerde bağırmaları ise yangın, boğulma ve ölümünden dolayı üzüntü ve kedere yorumlanır. Beyaz ördek aldığını gören kimsenin eline çok mal mülk geçer.
ÖRFİİDARE (S ıkı Yönetim)
Rüyada memleketinizde sıkı yönetim ilan edildiğini bu yüzden bazışartlara tabi olduğunuzu görmek, size bulunduğunuz işte geniş bir yetki verileceğine; yapmak istediğiniz işlerin sınırlarının genişleyeceğine; size bağlı personelin artırılacağına işarettir.
ÖRGÜ
Rüyada bir şeyi örülmüş olarak görmeniz, birçok meseleleri çözmek için size başvurulacağına, ev halkının bazı problemlerinin çözümü için onlara yardımcı olacağınıza; mahallede meydana gelen bazı güçlüklerin üstesinden gelinmesi için yine sizin yardımınıza başvurulacağına delalet eder.
ÖRMEK
Rüyada bir şeyi ördüğünüzü görmek, yolculuk ile çorap, fanile, kazak gibi şeyleri ördüğünüzü görmek, fakirlere yardım edeceğinize, bir hayır cemiyetine bağışta bulunacağınıza işarettir.
ÖRS
Rüyada üzerinde demir dövülen örs görmek, işlerdeki sabra ve sebata, şer ve düşmanlık üzerinde bulunmaya yorumlanır.
ÖRTÜ
Rüyada bir şeyin üstünü örttüğünüzü görmek, sır saklamaya ve size anlatılan ve açıklamaması gereken sözlerin başkalarına açıklanmaması için dikkat ettiğinize, aileniz arasında geçimsizlikten doğan küçük tartışmaların başkalarına aksetmemesi için çaba sarfettiğinize işarettir.
ÖRTÜNMEK
Rüyada insanın elbise vs. gibi şeylerle örtündüğünü görmesi, rızık talep etmedeki sevincine ve onun için hasıl olacak yüksek makama yorumlanır.
ÖRÜCÜ
Rüy anızda örgü yapan bir kimseyi görmeniz veya toplu olarak örgü yap ılan bir imalathaneyi gezmeniz, hay ırlı bir iş için aracı olmanıza işarettir.
ÖRÜMCEK
Rüyada örümcek görmek kocasının yatağında yatmak istemeyen bir kadına yorumlanır. Rüyada örümcek gören kimse, hilekar, zayıf ve tembel bir kimseyi görür.
Bazı yorumcular, örümcek, dokucuya yorumlanır, bazıları ibadet ehli ve takva sahibi bir kimsedir, dediler. Bundan dolayı rüyada örümceğe rastgeldiğini gören kimse, abid ve takva sahibi kimse ile arkadaş olur.
Bir kimse rüyada örümceği ve onun dokuduğu ağı görse, o kimse zayıf ve gevşek olur.
Bazen de örümcek dokumacılık sanatı bilmeye yorumlanır. Rüyada örümceğin damdan düştüğünü görmek, şiddetli bir kışa yorumlanır.
ÖVÜNMEK
Rüyada övünmek, mala, rızka, nimetin artmasına, elinin ve dilinin her tarafa kavuşmasına yorumlanır.
ÖYKÜ
Rüyada yaşlı birinden bir hikaye dinlediğinizi veya kendinizin bir öyküyü kitaptan okuduğunuzu görmek veya bir çok kimselere bir hikaye anlatmak, başınızdan büyük bir macera geçeceğine; yahut bir olaydan dolayı bazı kimselere tartışarak onlarla mahkemelik olacağınıza yorumlanır.
ÖZGÜRLÜK
Rüyada özgürlükleri için çalışan ve mücadele eden bazı kimselerle birlikte hareket ettiğinizi görmek, aileniz içinde fazla baskılı ve sert bir kimse olduğunuza; ev halkını sıkı bir baskı ve disiplin altında bulundurduğunuza ve bunun sonunda çok pişman olabileceğinize, bazı hoş olmayan durumlarla karşılaşmak ihtimaliniz bulunduğuna işarettir.
ÖZLEMEK
Rüyada yakınlarınızdan birisini özlemek veya geçmiş günlere özlem duymak, arzuladığınız o hayatı bir müddet daha yaşayamayacağınıza ve görmek istediğiniz kimseyi de bir müddet göremeyeceğinize yorumlanır.
ÖZÜR
Rüyada yapmış olduğunuz bir kabahat veya kabalıktan ötürü birisinden özür dilediğinizi görmek, arkadaşlarınız tarafından sevildiğinize, birçok hareketlerinizin onlarca hoş karşılandığına işarettir.

PAYLAŞ