İslami rüya tabirleri -P- harfi

PAÇA

Bir kimse rüyasında paça yiyip kemiklerini de emdiğini görse, yetim malı yer. Bazı yorumcular derler ki, “paça yediğini gören, insanların en şereflilerinin malını yer. Çünkü paça maldır. Koyun ise insanların mallarının en şereflisidir.”

Rüyada don ve pantolon paçası görmek, paça geniş ise işlerde kolaylığa yorulur. Yırtık paça, ufak bir zarara işarettir. Paçasının çamurlandığını görmek, kısa sürecek bir kederdir.

PAÇAVRA

Rüyada bir paçavra satıcısının dükkanına girdiğinizi görmek, evdeki eski eşyalarınızı satıp elden çıkaracağınıza; bir yastığa paçavra doldurduğunuzu görmek, fakirlere yardım ederek sevap kazanacağınıza delalet eder.

PAÇAVRACI

Rüyada paçavra toplayan kimseyi görmek, helal ve haram mal biriktiren kimseye, sırları ifşa etmeye ve üzerine lazım olmayan şeyleri sormaya yorumlanır.

PAKET

Rüyada herhangi bir şeyi paketlediğinizi görmek, birçok işlerin yapılması için sizi beklediğine; bir paketi açtığınızı görmek, çok kötü bir tuzağa tutulacağınıza ve size çok haince davranan kimselerin varlığına; bazı eşyaları paket yaptırdığınızı görmek işlerinizden randıman alacağınıza ve her şeyin yolunda gideceğine işarettir.

PAKET TAŞLARI

Rüyada yerde serilmiş paket taşları görmek, bugünlerde size veya evinizdeki kimselerden birine kısa bir yolculuk göründüğüne; evinizden veya bir iş yerinizden eşyalar çıkacağına veya evinize eşyaları ile bir yolcunun geleceğine işaret eder.

PALA

Rüyada pala görmek, mücadele etmekten artık yorulduğunuza, bugünlerde işi biraz da oluruna bırakacağınıza; iyi niyetinizi kötüye kullanan kimselere son bir ihtarda bulunup onları uyaracağınıza ve bu alandan çekileceğinize işaret eder.

PALABIYIK

Rüyada palabıyıklı bir kimse ile karşılaşıp onunla konuştuğunu gören, gurbette kimsesi varsa ondan bir haber alır veya eline beklemediği bir yerden oldukça önemli miktarda para geçer. Kendinizi palabıyıklı olarak görmek, kendinizi küçük düşürücü bazı davranışlarda bulunacağınıza ve alay konusu olacağınıza yorumlanır.

PALAMUT AĞACI

Rüyada palamut ağacı görmek, zengin, fakat inatçı, ancak hile ile para kazanan biri ile yorumlanır.

PALAMUT BALIĞI

Rüyada palamut balığı yemek, evinizin bereketine yorumlanır. Palamut balığı bir fakiri doyurmanıza, yardım imkanlarınızı etrafınızdakiler için kullanmaya, başkalarının rızkına yardımcı olmanıza işarettir.

Rüyada bir palamut balığı satın aldığınızı görmek kısmete işarettir. Rüyada bir balık lokantasında palamut yediğinizi görmek, beklemediğiniz bir yerden büyük bir kısmete kavuşacağınıza işarettir.

PALAN

Rüyada palan görmek, mala işaret eder. Palana bindiğini görmek, her işte başarılı olmaya; palanın parçalandığını görmek büyük bir üzüntüye; bindiği hayvanın palanını çıkarmak ise rüya sahibinin eşiyle arasının açılmasına işarettir.

PALANCI

Rüyada görülen palancı, işlerinde itiyatlı ve işini sağlam tutan bir kimseye yorumlanır.

PALAS KA

Rüyada palaska görmek, mala ve şerefe işarettir. Palaskayı belinden çıkarmak, mal kaybı ve itibardan düşmeye yorulur.

PALET

Rüyada palet görmek, deniz yolu ile bir yolculuğaçıkacağınıza veya bir ticaret heyetine katılarak dış ülkelerde bazı incelemeler yapacağınıza delalet eder.

PALMİYE

Rüyada palmiye ağacı görmek, yakında hoşunuza gidecek bir davet almayı ifade eder.

PALTO

Rüyada yeni bir palto görmek, işlerin ve sağlığın düzgün gitmesine işarettir. Eski palto fakirliği ifade eder.

Rüyada palto çıkarmak, işlerin bozulmasına; paltoyu başkasına vermek, kazancı kaptırmaya; palto çaldırmak, fakir düşmeye; paltonun yırtıldığını görmek ise hasta düşmeye yorulur.

PALYAÇO

Rüyada bir sirkte veya bir tiyatroda bir palyaço görmek, hayatınızda çok mutlu ve sevinçli günler geçireceğinize, sizi seven dostlarınızla birlikte neşeli günler yaşayacağınıza delalet eder.

PAMUK

Rüyada pamuk görmek, yün cinsinden olmayan maldır. Rüyada pamuğu didip atmak, günahlarının eksilmesine, Resulullah (S.A.V.)’ın sünnetine, pamuk ağacı ise, mütevazi bir adama yorumlanır.

Adet edilen şekilde rüyada pamuk kullandığını gören kimsenin, revaçta olmayışından veya herhangi bir sebepten dolayı satılmayan ve deposuna üstüste yığmış olduğu mal ve kumaşlarının yeniden piyasaya çıkıp revaç bulmasıyla rüya sahibinin sevinip müsterih olmasına yorumlanır.

Bir hastalıktan dolayı pamuk kullandığını gören kimse dinini güzel yapacak bir işe döner ve bu suretle de dini emirleri güzelce yerine getirir. Herhangi bir hastalık olmaksızın pamuk kullandığınızı görmek, birisine verdiği sözü yerine getirmeye, adadığı adağını yapmaya, kendisinin yapmış olduğu vaaz ve nasihatla kendisinin de ıslah olacağına vs. gibi şeylere yorumlanır. Bazen de rüya sahibinin müptela olacağı şiddetli kızgınlığa yorumlanır.

PAMUK FİDANI

Yıllarca kalıp meyve ağacı gibi her sene mahsul veren pamuk fidanını rüyada görmek, hayırlı, herkes için menfaat ve iyilik ister, yumuşak başlı, bilgili, iyi ahlak sahibi biri ile mahsulden sonra sökülüp atılan çeşidinden pamuk fidanı görmek ise, yukarda saydığınızdan daha az huylu biri ile yorumlanır.

PAMUK S ATICISI

Rüyada pamuk satıcısını görmek, mal ve meşakkat sahibi bir kimseye yorumlanır.

PAMUK TOHUMU

Rüyada pamuk tohumu görmek, zorlukla elde edilen mala yorumlanır. Bir rivayete göre çok pamuk tohumu görmek, aklın karışması ile yorumlanır.

PANAYIR

Rüyada bir panay ıra katıldığınızı görmek, kazancınızın çoğalacağına, görmediğiniz yerleri gezerek yeni arkadaşlar edineceğinize delalet eder.

PANCAR

Rüyada pancar görmek, bolluk ve refah ile yorumlanır. Pancar ekmek, akraba veya yakınlardan birine yardım etmeyi ifade eder.

Tarladan pancar toplamak, beklenmedik bir servete işarettir. Pancar soymak, bir olayı incelemeye yorulur. Pancar yemek emele kavuşmaya; pancar turşusu görmek veya yemek refaha kavuşmaya işaret eder.

PANJUR

Rüyada panjur görmek, bir sırrın açıklanması dolayısıyla meydana gelecek bir aile kavgasına işaret eder.

PANS İYON

Rüyada bir pansiyonda bulunduğunuzu görmek, çok büyük bir makamdan yardım göreceğinize, uzaktan gelecek bir misafiri evinize kabul edeceğinize veya sizin kısa bir seyahata gidip, bir pansiyonda kalacağınıza işaret eder.

PANS UMAN

Rüyada bir yaraya pansuman yaptığınızı görmek, işlerinizi düzeltmek için bazı çarelere başvurduğunuza işarettir. Sizin başka birisinin yarasına pansuman yaptığınızı görmek, başkalarının karışık işleri için onlara yardımcı olduğunuza işarettir.

PANTER

Rüyada panter görmek, kıskanç bir kimse ile hayat arkadaşlığı y apacağınıza, bu yüzden hayatınızın zehir olacağına; panter avladığınızı görmek, sevdiğiniz bir kimse için yanlış düşüncelere kapıldığınıza, bunların aslı esası olmadığına işaret eder.

PANTOLON

Rüyada pantolon görmek, iyilik ve hayırlı iş ile yorumlanır.

Rüyada yeni bir pantolon giydiğinizi görmek, çeşitli şekilde yorumlanır. Siyah pantolon, hatırlı bir kimse ile tanışacağınıza; mavi pantolon genç kimselerle dostluğa; yeşil pantolon dinine bağlı kimselerle arkadaşlığa; beyaz pantolon mutlu günler geçireceğinize yırtık ve kirli pantolon giymek keder ve sıkıntıya delalet eder.

PAPAĞAN

Papağan, güzel hareket eden ve düzgün konuşan güzel bir kadın veya böyle bir çocuğa yorumlanır. Bazen de papağan yabancı bir kadına yorumlanır.

Papağan haddinden fazla kibirli veya çok zina eden bir erkeğe yorumlanır.

PAPATYA

Rüyada birisinden papatya aldığınızı görmek, o kimse ile olan dostluğa yorumlanır. Bazı yorumcular, güzel bir kadın ile yorumlamışlardır. Papatya çiçeği, hanımın akrabalarıyla da yorumlanmıştır.

PAPAZ

Bir kimse rüyada kendisinin papaz olduğunu görse, o kimsenin aşırılığına yorumlanır. Bazıları da bir kimse kendisinin papaza döndüğünü görse, o kimse güzel isimle medhedilmeye mahzar olur ancak hali güçleşir ve rızkı dar olur, dediler.

PARA

Rüyada görülen para, riya ve mücadele ile beraber söylenen sözdür.

Bir kimse rüyada Allah (C.C.)’ın ismi yazılı bir takım paralar görse, Kur’an-ı Kerim yerine sema ayinini ve şiir söylemeyi kendisi için daha hoş gören bir adam olduğuna yorumlanır.

Paraya rastladığını görmek, meşakkat ve usançlıktır.

Paralar, üzüntü, keder, darlık ve kendisine keder gelecek söze yorumlanır.

Bazen para, bayağı rızka veya sıkıntıdan sonra rahatlığa veya işi az mükafatı çok amele yorumlanır.

Para, maldan dolayı meydana gelen muhakemeleşmede veya alimlerin arasında meydana gelen münazarada aciz kalmaya ve sözün tükenmesine yorumlanır.

PARA BASAN

Rüyada görülen para basıcı, güzel konuşan ve hileli söz söyleyen adamdır.

Bazı yorumcular, rüyada görülen para basıcısı, doğru sözlü, güler yüzlü bir adam;

bazıları, koğuculuk yapan bir kimse; bazıları da şairdir, dediler.

Bazı yorumcular da, para basıcısını görmek, namazlarını kılan ve kendisine bırakılan emaneti sahibine teslim eden bir adama yorumlanır, dediler. Kalıp para basıcısını görmek, çirkin söz söylemeye ve amelsiz söze yorumlanır. Bazı yorumcular, para basıcısını görmek, fakih ve rüya tabircisi gibi sözleri etraflıca anlatan ve onları güzel bir şekilde yorumlayan kimselere yorumlanır, dediler.

PARA KEMERİ

Rüyada para kemeri görmek, bekar için evlenmeye yorumlanır. Bazen para kemeri görmek, altın ve gümüş veya cevher yahut anahtar gibi şeylerin konulacakları kaba yorumlanır.

Para kemeri, maldır. Bundan dolayı rüyada para kemerinin denize düştüğünü gören kimsenin, malı başka kimselerin eline geçer.

Para kemerinin beline bağlı olduğunu görse, rüya sahibinin, ömrünün yarısında çok ilim elde ettiğine yorumlanır. İçerisindeki paralar sağlamsa, elde ettiği ilmin de doğru vesağlam; paralar sahte ise rüya sahibinin yine okuması gerektiğine yorumlanır.

PARALI KİMSE

Rüyada görülen paralı kimse, eğer onunla beraber hayra yorulan bir şey de görülmüş olursa ticaretinde kar ve fayda gören bir adama yorumlanır. Eğer onunla beraber şerre yorumlanan bir şey görülürse iflas eder.

Rüyada paralı bir kimse ile tanışarak onunla ortak bir iş kurmak istediğinizi görmek, bazı arkadaşlarınızın sizin işinizde gözleri olduğuna ve ayağınızı kaydırmaya çalıştıklarına işaret eder. Bulunan para eğer kağıt para ise, onların bu istekleri yerine gelmeyecek demektir. Madeni para bulmak sizin için hay ırlı değildir.

PARAVANA

Rüyada paravana görmek, işlerinizi herkesten gizli tuttuğunuza ve yaptıklarınızı arkadaşlarınıza hatta ev halkına bile söylemek istemediğinize işaret eder. Bu gizlilik sonunda sizin hem başarınızı, hem de kazancınızı artıracak.

PARK

Rüyanızda bir parkta yalnız başınıza dolaştığınızı görmek, kısmetinizin her hususta açık olduğuna, çok mutlu bir evlilik yapacağınıza, evli iseniz aynışekilde ev halkından birisini evlendireceğinize, his hayatınızda çok mutlu ve sevinçli dakikalar geçireceğinize yorumlanır.

PARMAK

Parmak, evlat, zevceler, baba ve ana, mal, hayvan, mülk ve sanatla yorumlanır.

Rüyada parmaklarının fazla ve güzel olduğunu gören kimsenin sözünü ettiğimiz şeyleri de fazla olur. Noksan olduğunu görenin de bu şeyleri noksan olur.

Rüyada parmağının kesildiğini ya da ondan faydalanamadığını görmek; baba, ana ve evladından yararlanamayacağına, yahut malının zayi olacağına, hayvanlarının telef olacağına ya da sanatının değerini kaybedeceğine yorumlanır.

Bazen parmaklar, beş vakit namaza yorumlanır.

Parmakların bağlanması, malın bağlanmasıdır.

Parmakları kesik bir insan görmek, itimat ettiği maldan eziyet görmek ile yorumlanır.

Parmakların uzunluğu fazla haris olmağa, parmaklarının bir parmak fazla olduğunu görmek akraba veya namaz, ya da ilminde ziyadeliğe yorumlanır.

Bazı yorumcular, parmakların birbirine geçirilmesi rüyasını, rüya sahibinin işsiz kalması ve elinin darlığına, ailesi, kardeşi ev evlatlarının zararın giderilmesi için

birbirlerine yardımcı olmaları ve ittifak etmeleri, şeklinde yorumlamışlardır.

Bir kimse, birisinin parmağının ucunu ısırdığını görse, eli ısırılan kimsenin terbiyesizliğine, ısıran kimsenin de onu terbiye etmek için gösterdiği aşırılığa yorumlanır.

Parmaklarını çatırdattığını görmek, akrabalarından kötü söz işiteceğine; rüyada parmaklarının fazla olduğunu gören imamın, hırs ve zulmünün fazlalığına, insafının azlığına yorumlanır.

Sol elin parmakları erkek ve kızkardeş çocuğudur.

Erkeğin parmaklarını kına ile bezemiş görmesi, çok tesbihatta bulunmasına, kadının kına yaktığını görmesi ise, kocasının ona karşı y apacağı iyiliğe yorumlanır.

Ellerine kına koyduğunu fakat kınanın tutmadığını gören hanım, kocası tarafından sevilmez.

PARMAKLARINI BİRBİRİNE GEÇ İRMEK

Rüyada parmaklarını birbirine geçirmek, ortaklığa, akrabalığa, alışverişte uyuşmaya, bazen de rüya sahibinin geçimi için çalışmayıp boş kalmasına ve namazını terketmesine yorumlanır.

Rüyada parmaklarının birbirine girdiğini gören kimseye, yakınları tarafından bir güçlük çıkarılır. Bazen de bu rüya, maksat ve arzuların toplandığına yorumlanır.

PARMAKLARI YALAMAK

Rüyada parmaklarını ve bunların dışındaki şeyleri yalamak, yaladığı şeyin cins ve cevherinden cüz’i bir rızk elde etmeye yorumlanır.

PARMAKLIK

Rüyada parmaklık görmek, güç ve kuvvet sahibi olmaya işarettir. Parmaklığın yüksek ve sağlam olması, devlet otoritesini ifade eder.

Kendisini parmaklık önünde görmek, adalet huzuruna çıkmaya işaret sayılır. Önünde bir parmaklığın açıldığını görmek, devlet kapısında bir işin güzellikle sonuçlanmasına veya büyük bir yerden görülecek yardıma yorulur.

Parmaklığın üstünden atlamak, kanunsuz veya gayrı meşru bir iş yapmaya işarettir.

Parmaklıktan çıkmak veya birisinin yardımı ile çıkarılmak, sıkıntıdan kurtulmaya, birisinin yardımı ile bir güçlüğü atlatmaya veya hapis ise özgürlüğe kavuşmaya işarettir.

PARS

Pars düşmanlığı ve sadakatini açığa vurmayan, kararsız bir halde bulunan bir düşmandır.

Rüyada parsla mücadele ettiğini gören kimse, öyle bir insanla mücadele eder.

Bir kimse kendisinin bir parsı olduğunu ve onunla av avlandığını görse, o kimsenin rızka erişeceğine, aziz ve şerefli olduğuna yorumlanır.

PAS

Rüyada madeni pas görmek, miskinleşmeye veya aile hayatında bazı huzursuzluklara neden olmaya işarettir.

PAS AJ

Rüyada bir pasaja girdiğinizi görmek, çok yönlü bir işe girerek, oldukça büyük bir kar elde edeceğinize işarettir.

PAS APORT

Rüyada pasaport alarak bir geziye hazırlandığınızı görmeniz, dış memleketlere gitmek arzunuzun çok şiddetli olduğuna, ilk fırsatta buna teşebbüs ederek mutlaka bir dış ülkeye seyahat etmek istediğinize işarettir.

PASO

Rüyada bir otobüs veya tren pasosu kullandığınızı görmeniz, birçok işlerinizin bilmediğiniz nedenlerden dolayı sürüncemede kaldığına, bunun da sizi bir takım kimselere karşı mahçup durumda bıraktığına işarettir.

PAS PAS

Rüyada paspas görmek, çok çalışmaya ve kendinizden emin olmaya işaret eder.

Bazılarına göre rüyada evinizin bazı yerlerini paspaslattığınızı görmek, hakkı yenmiş ve ezilmiş bir insanın şikayetlerini dinleyeceğinize, bu kimseyi iş hususunda savunmak zorunda kalacağınıza delalet eder.

PAS TA

Rüyada pasta görmek, sevilen bir kişi olmayı ifade eder.

Düğün pastası görmek, çoktandır yolu gözlenen birine ilanı aşk etmeye yorulur.

Çikolatalı ve süslü pasta, kolaylıkla elde edilecek mal ve servete işaret sayılır.

Pasta yemek, müsrifliğe; elinde pasta olup yememek ise kazancını iyi muhafaza etmeye veya iyi bir yatırım yapmaya yorulur.

PAS TIRMA

Rüyada pastırma görmek, yolculuğa, muamelelerini geciktirmeye ve bir şeyi mahallinin dışına koymaya veya namaz ve zekatı vaktinin dışında elde etmeye yorumlanır.

Pastırma yediğini görmek, para biriktirmeye ve faydalı bir iş tutmaya işarettir.

Birinin kendisine pastırma verdiğini görmek, pastırma verenden borç veya bir iş karşılığı para almaya yorulur. Birine pastırma vermenin yorumu da bunun tersidir.

Kendini bir dükkanda pastırma satarken görmek, mal ve gelirinin bir kısmını zekat ve sadaka olarak dağıtmaya işaret olarak yorumlanır.

PAŞA

Rüyada hala paşa ünvaniyle çağrılan emekli bir paşa görmek, bugünlerde durumunuzun biraz bozuk olmasına rağmen, kibarlığınızı koruduğunuza; kendinizi paşa olarak görmeniz, çok gösterişli bir hayat yaşamak için çalıştığınıza işaret eder.

PATATES

Rüyada görülen patates, mal, nimet ve sevinçtir. Patates soymak, murada ermeye

y orulur.

Patates ekmek, kazançlı iştir. Patates almak veya bulmak, umulmadık bir yerden gelecek gelirdir. Çürümüş patates görmek, haram mal sahibi olmaya işaret eder.

PATAVATS IZLIK

Rüyada rastgele patavatsızca konuşan bir kimse ile karşılaşmak ve dinlemek, görgüsüz ve terbiyesiz bir insanla tanışıp, ondan fayda değil zarar göreceğinize işarettir.

PATİKA

Rüyada görülen patika geniş ise, hayatınızın rahat ve bollukla geçmesine, dar ise zorluklarla karşılaşmaya işarettir.

PATLICAN

Mevsiminde patlıcan, küçük bir üzüntü ile rızktır. Rüyada patlıcan yemek, ruhsatlı bir iş yapmaya, sözde yaltaklığa, kin ve kıskançlığa, iki yüzlülüğe yorumlanır.

Avcılar için bu rüya avladığı avdan dolayı sevinç ve ferahlığa yorumlanır.

PATRİK

Rüyada patrik görmek veya patrik olduğunu görmek, ecelinin yakın olduğuna işarettir. Patrik gören kimse, denizde boğulmak tehlikesi içindedir. Bir rivayete

göre de nimetinin elinden gideceğine delildir.

PATRON

Rüyada patron görmek, geçim sıkıntısına düşmeye veya görülen yerde toplumsal huzursuzlukların baş göstermesine işarettir.

Patrondan para almak, işten çıkarılmaya yorulur.

Patronla münakaşa veya kavga etmek, sıkıntıdan kurtulmaya ve geçimini sağlamayı ifade eder.

PAVYON

Rüyada pavyon görmek, birçok zevzek ve boşboğaz kimsenin arasında kalarak, rahat ve huzurunun kaçmasına yorulur.

Bir pavyonda eğlendiğinizi görmek, keyfinizi kısa bir süre için kaçıracak bir haberle yorumlanır.

PAY

Rüyada bölünen bir şeyden kendinize payınızı düşeni aldığınızı görmeniz, bir ortaklığa gireceğinize veya bir kooperatife üye olacağınıza işarettir.

PAYDOS

Rüyada çalışmakta iken paydos saatinin geldiğini görmek, gamsız ve tasasız bir

hayat sürmeye ve ailenize karşı görevlerinizi tam anlamıy la y ap may acağınıza işarettir.

PAZAR YERİ

Rüyada pazar yeri görmek, iş ve sosyal hayatınızda büyük gelişmelerin eşiğinde olmayı ifade eder.

Bir pazar yerinden alış veriş yapmak, geleceğinizden emin olmak için sorumluluk sahibi ve tutumlu olmak gerektiğine işarettir.

PAZARLIK

Rüyada bir şey almak için pazarlık yaparken görmeniz, darlık içinde geçen hay atınızın kısa bir zaman daha süreceğine ve sonunda bolluk ve ferahlığa çıkacağınıza işarettir.

PAZI

Rüyada görülen pazı otu, hay ır ve rızka yorumlanır. Rüyada temizlenmeksizin yenilen pazı, rüya sahibinin ödemesi gereken borca ve şüpheli şeyleri yapmaya ve talihin dönmesine ya da hayızlı olan kadınlara yorumlanır. Pazı otunu görmek, kişinin haysiyet, şan ve namusu hakkında söylenecek söze yorumlanır.

PAZU

Rüyada görülen pazu, erkek kardeşi veya yetişmiş bir çocuğu ya da itimad ettiği bir kimsedir.

Rüyada pazuda görülen eksiklik, o eksiklik kadar vuku bulacak musibete yorumlanır.

Eğer kolunda bir fazlalık görse, yukarıda anlatılan kimselerde vaki olacak iyilik ve fazlalığa yorumlanır.

Bir kimse rüyada kolunun kuvvetli olduğunu görse, o kuvvet onun erkek kardeşindeki veya malındaki kuvvetidir.

Kolun kuvvetli oluşu san’atta ileri gitmeye de yorumlanır.

Bir kimse rüyada elinde para cüzdanı olduğunu görse, o kimseyi fakirlikten emin kılacak bir san’ata yorumlanır.

Bazı yorumcular, pazu rüya sahibine yardımcı olacak baliğ bir çocuğa veya sıkıntılı anında imdadına yetişecek erkek kardeşine yorumlanır, dediler.

Bir kimse rüyada kolunun kesik olduğunu görse, o kimsenin aklı az ve yalanı çok olur.

PEÇE

Rüyada peçeli yüz görmek, bir dostunuzun iki yüzlülüğüne ve ondan gelecek zarara işarettir.

PEÇETE

Rüyada görülen peçete, yapmak istediğiniz bir iş veya başka bir şey hakkında bilginizi arttırmaya işaret eder.

Açık ve beyaz peçete, ferah bir haberdir.

Renkli peçete, adınızın bir dedikoduya karışmasına yorulur.

Kirli peçete, hastalanmaya ve bu yüzden zarara uğramaya işaret sayılır.

PEDİKÜR

Rüyada pedikür yaptırdığınızı görmeniz, size teklif edilen işin, size uygun olmayıp, sadece bir ayak işi olacağına, bu işi kabul etmeyi bir gurur meselesi sayıp almayacağınıza, bu yüzden geçim hususunda biraz zorluk çekeceğinize, sonunda iyi bir işe girerek rahata kavuşacağınıza delalet eder.

PEHLİVAN

Rüyada pehlivan görmek, güç ve kuvvetinizin artmasına veya iş hayatında başarılar elde etmeye işarettir.

Rüyada güreşçi veya boksör veya japon güreşçisi görmek, içinde bulunduğunuz hayat mücadelesini zorlukla yürüttüğünüze, bazen kar, bazen de zararla bilançonuzu kapattığınıza delalet eder.

PEKMEZ

Rüyada pekmez görmek, hal ve durumun güzelliğine, bereketin artmasına yorulur.

Tatlı pekmez, bir gönül macerasına işarettir. Ekşi pekmez ise üzüntüdür.

Pekmezi tahin veya başka bir şey ile yemek, bekarlar için evliliğe; evliler için de çocuk sahibi olmaya yorulur.

Pekmeze karınca düştüğünü görmek, iş hacmini büyütüp yanında işçi çalıştırmaya işarettir. Pekmeze sinek düştüğünü görmek, faydasız arkadaşların etrafa toplanmasına yorulur.

PEKS İMET

Rüyada bir fırından peksimet alarak yediğinizi görmek, gücünüzün, kuvvetinizin ve sağlığınızın yerinde olduğuna, her işi kolaylıkla yaptığınıza sakin bir hayat yaşayarak kimseye muhtaç olmadığınıza işarettir.

Bazılarına göre; rüyada peksimet görmek, yığılmış mal ve erzak olarak yorumlanır. Bir rivayete göre de yolculuğa işarettir. Peksimet ne kadar kuru olursa o kadar iyidir.

PELİT VE KES TANE AĞACI

Rüyada pelit ağacı, güçlü, kuvvetli ve çok mal biriktiren bir kimseye yorumlanır.

Pelit ağacı, gideri çok olması sebebiyle zengin bir kimseye yorumlanır.

Yine pelit ağacı büyüklüğünden dolayı ihtiyar adama yorumlanır.

Pelit ağacı, uzayan zamana yorumlanır. Çünkü bu ağaç, çok senelerin üzerinden geçmesiyle meydana gelmiştir.

Dikeninden dolayı p elit ağacı ibadete, vahşet veya yolculuğa da yorumlanır.

PENCERE

Rüyada görülen pencere, cephesi, dışarı olan bir evde olursa, ev sahibine isabet edecek, mülke, izzet ve arzuya kavuşmaya yorumlanır.

Eğer bu rüyay ı gören üzüntülü ve kederli ise, ondan kurtulur. Hasta ise şifa bulur. Rüyay ı gören bekarsa, evlenir.

Rüyada pencere görmek, kendisine bakılan bir adama yorumlanır.

Düşmanı bulunan bir kimse rüyada pencereye uzaktan baksa düşmanına galip gelir. Ümit ettiği şeye kavuşur. Sevinç içerisinde işleri yürür.

Tüccar olan kimse rüyada pencere görse, kazanç, kar ve servete kavuşur.

Rüyada pencere yapmak yorumca ev yapmak gibidir.

Rüyada pencere görmek, kötü muamele ve şiddettir.

Camlı pencere hayatınızı aşk peşinde koşarak geçirmeye işarettir.

Pencereye dayanmak, itibar sahibi olmaya ve dertlerden arınmaya işarettir. Pencere açmanın yorumu da yine böyledir. pencere kapamak, sıkıntıya yorulur.

PERÇEM

Rüyada perçem görmek, menfaat, izzet ve kuvvete yorumlanır. Bazı yorumcular, rüyada perçemi olduğunu gören kimse, saçının güzelliği nisbetince güzel bir kadınla evlenir, dediler.

PERDE

Rüyada görülen perde, işleri gizlemeye yorumlanır. Bazen de sırları gözleyen arkadaşa yahut mallarını insanlardan gizleyen ve başkasına bakmaktan kendisini meneden zevceye yorumlanır.

Perdenin damga ve alameti varsa, zevce, çocuk ve evden perdenin yorumlandığı şeyin kadrinin yüceliğine yorumlanır.

Bilinmeyen perde onu gören kimse için üzüntü ve kederdir.

Evin kapısında olan perde dünyaca üzüntüdür.

Eski perde, devamlı olmayan bir üzüntüdür.

Rüyada yırtılmış perde gören kimse, ferahlık ve sevince kavuşur.

Mescit kapısındaki perde, dince üzüntü ve kederdir.

Rüyada olduğu gibi görülen ve bilinen perdenin yorumda fayda ve zararı yoktur.

Yerlerinde başka yerde görülen perde, üzüntü, keder ve sıkıntıdır. Kendi yerlerinde görülen perde için, yorum yoktur.

Bir kimsenin kapı ve girilecek yerden başka bir yerde veya asılması çirkin görülecek bir yerde perde görmesi, şiddetli üzüntü ve korkuya yorumlanır. Ancak onun sonu hayırla sonuçlanır.

Perdenin ağır ve ikiye katlı olmasının üzüntüce yorumu daha şiddetlidir. İnce ve tek kat olan perdenin üzüntüsü hafiftir.

Siyah perde, üzüntü ve kederdir. Yeşil perde, hayra ve methedilecek akibete yorumlanır.

Perdenin çokça büyük olması üzüntünün de büyük olmasıdır.

Bazen de perdeler, işlerin gizli ve saklı tutulmasına, perdelerin açılması ve kaldırılması ise, rezil ve rüsvay olmaya yorumlanır.

PERİ

Rüyada peri gören, hayal ettiği veya ulaşmak istediği bir şeye kavuşur veya uzak

bir ülkeye seyahat eder.

PERTAVS IZ

Rüyada pertavsız (büyülteç) görmek, mübalağayı seven ve olayları olduğundan daha farklı gösteren bir tabiata sahip olduğunuza işarettir. Bu bakımdan, işlerinizi daima olduğundan daha büyük çapta masraflara boğarak yürütmenizden dolayı zaman zaman müşkülata uğradığınıza, bu yüzden de kimseye açılmayıp kendi yağınızla kavrulmak istediğiniz için, çoğu kere çok zor durumda kaldığınıza işarettir.

PERUK

Rüyada saçlarınız olmadığı için başınıza bir peruk taktığınızı görmek, size uygun olmayan bir iş teklifi karşısında kalıp kabul etmediğinize, bu yüzden oldukça büyük bir sıkıntı içine düşeceğinize işaret eder.

PERVANE

Rüyada pervane görmek, işlerinizin çapraşık olduğunu, kazanabilmeniz için bazı formüller uygulamanız gerektiğini, her hususta çok uyanık olmanız gerektiğini gösterir.

PESTİL

Rüyada erik, dut, yahut üzümden yapılan pestil görmek veya yemek, Anadolu illerinden birisine bir geziye çıkacağınıza; yahut oralardan size bir misafir geleceğine yorumlanır. Kendinizi pestil yaparken görmek, evli iseniz çocuğunuz olacağına, bekar iseniz evleneceğinize veya yeni bir iş sahibi olacağına işarettir.

PEŞTEMAL

Rüyada görülen peştamal hizmetçiye, bazen de hac ve ihrama yorumlanır.

PETEK

Rüyada arı p eteği görmek, yakın akrabalarınıza yardımda bulunacağınıza; petekten bal aldığınızı görmek, bir yerden büyük bir miktarda para alacağınıza işarettir.

PETROL

Rüyada petrol görmek, yeni haberler alacağınıza; bir petrol sahasında petrol çıkarttığınızı görmeniz, bütün isteklerinizin kısa zamanda yerine geleceğine delalet eder.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ

Rüyasında peygamber çiçeği gören ümit beslediği bütün emellerine ulaşır. Bu çiçeği toplay ıp kokladığını görmek, dünya ve ahirette makbul bir yolda olduğuna işarettir.

PEYGAMBERİMİZİN HANIMLARI

Peygamberimizin hanımlarını rüyada görmek, rüyay ı görenin analarına, nenelerine, hay ır, bereket ve ekserisi kız olan evlada yorumlanır.

Bir kadın rüyasında Hz. Aişe’yi görse, yüksek bir rütbe, iyi bir şöhrete erişir, kocası ve babası kendisine hürmet ve riayet eder.

Hz. Hafsa’y ı görmek, iyiliğe, Hz. Hatice’yi görmek, mutluluğa, güzel zürriyete, Hz. Fatıma (Peygamberimizin kızı)’yı görmek, eşini baba ve anasını yitirmeye yorumlanır.

Erkeklerden biri Peygamberimizin hanımlarından birini görse, bekar ise temiz bir kadınla evlenir. Rüyay ı gören kız ise kendisine uygun, temiz bir erkekle evlenir.

PEYNİR

Rüyada peynir, bekar için nikahlanmaya, çocuğa, artan mala ve uzun ömre yorumlanır.

Bazen peynir, rızk ve berekete, bazen de içiresinde maya bulunmasından dolayı, faiz karışmış bir mala yorumlanır.

Peynir, rahatlıkla beraber maldır. Yaş peynir, yorumda kuru peynirden hayırlıdır. Peynir, rüyayı gören için hazır mal ve senenin bolluğuna yorumlanır.

Peyniri ekmeğe katık edip yediğini gören kimsenin geçimi güç ve çetin olur.

PEYNİR MAYASI

İbadet ve taatla, takva mala yorumlanır.

PEYNİR ŞEKERİ

Rüyada peynir şekeri görmek, ferahlık, sevinç ve kolaylıkla elde edilecek rızka yorumlanır.

PINAR

Suyu tatlı, parlak ve gür akan bir çeşme görmek, iyi kalpli, iyi huylu mert bir erkek ile; acı sulu, bulanık akan bir çeşme de hasis, alçak bir kimse ile yorumlanır. Bir pınarın suyunun taşarak etrafa yayıldığını görmek, o yer halkı için bir musibetin geleceğine delalet eder. Pınar suyu ile ellerini, ayaklarını ve yüzünü yıkadığını veya vücudundan bir yeri ıslattığını görmek, kederden feraha çıkmaya işarettir.

Bir pınarın adeti üzere bir yerden akıp gittiğini ve suyunun çok bol olduğunu görmek, o yer için hayır ve nimettir. Pınarın suyunun az olduğunu görmek, bu rüyanın aksiyle tabir olunur.

Bir yerde bulunan bir pınarın kuruduğunu görmek, o yerde büyük bir adamın öleceğine delalet eder. Suyu saf ve parlak, görünüşü güzel bir pınar görmek, bol geçim ve uzun ömürdür.

Rüyada pınar görmek beşşekilde tabir olunur; yüksek mertebe, musibet, felaket, hastalık, uzun ömür, pınarın suyunun bol ve parlak olmasışansın açıklığına, haddinden fazla taşkın ve bulanık olması kedere; acı ve sıcak olması hastalığa; suyun parlak ve görünüşünün hoş olması da uzun ömre işaret eder.

Rüyasında evinden bir pınar çıktığını gören, kadın yüzündün üzüntüye düşer ama sonu hayırlı bitir. Evinde bir pınar olup suyunun evini ıslattığını görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Bir rivayete göre pınardan çıkan su akmıyor ve öylece duruyorsa, büyük bir sıkıntıya delalet eder. Eğer akıyorsa, hayır ve berekete delalet eder. Bir yerden bir su çıkarak aktığını gören, başladığı bir işi başarır.

Rüyasında bir pınardan su içtiğini gören kederlenir. Üzerine pınar soyu sıçradığını gören, eğer bir şeyden korkuyorsa, Allah (C.C.) onu bu korkusundan kurtarır, hasta ise iyileşir, borçlu ise borcundan kurtulur, günahkar ise mağfiret bulur. Suyu saf ve parlak pınar, güzel hayata işarettir. Eğer pınar mahalle arasında ve herkesin faydalanacağı bir hayrat eseri ise, bu güzel hayrat bütün mahalle halkına aittir. Eğer bir kimsenin evinde akıyorsa, bu rüyanın tabiri o kimseye aittir. Pınar olması gerekmeyen bir yerde pınar görmek, sel gibi akacak göz yaşları ile yorumlanır.

Rüyada pınar görmek, nimet, hayır, bereket ve isteklerin yerine gelmesi ile de

y orumlanır. Suyu ister berrak, ister bulanık, ister sıcak veya soğuk bulunsun, bir kaynaktan abdest almak genellikle hayırlıdır. Çünkü burada esas olan abdest rüyasıdır ki, o her zaman hayır ile tabir olunur. Ancak şer’an abdest almak caiz olmayan bir yerde veya bir şeyle olursa, o zaman hayırlı değildir.

Evinin kendilerine zararı olmayan bir yerinde, mesela avlu ve bahçe gibi bir tarafından bir kaynak çıkarak pınar haline geldiğini gören, bol geçim, hayır bereket ve menfaat görür. Odasından özellikle yattığı odadan duvarı yıkarak bir kaynak çıktığını görmek, kadınlar yüzünden kedere ve sıkıntıya uğrayacağına veya o evde oturan bir damat, kardeş veya akraba gibi bir erkek yüzünden keder duyacağına; bu kaynaktan çıkan su evden dışarıya akıp sokağa kadar dağılıyorsa bu kederin hemen dağılacağına; oda veya duvardan çıkan kaynağın suyu saf ve berrak ise büyük bir sıkıntıya; eğer su bulanık ise hastalığa delalet eder.

PIRASA

Rüyada pırasa yediğini gören kimse zulüm veya hırsızlıkla kötü bir mal yer. Eğer pırasa pişmiş olursa o kimse tövbe eder ve haram olan maldan geri döner. Rüyada pırasa aldığını gören kimse pişman olacağı bir söz söyler.

PIRLANTA

Rüyada pırlanta görmek, aşk ve kültürle veya şeref ve itibarla yorumlanır.

Rüyada pırlanta yemek, çok kazanca işarettir.

PİDE

Rüyada pide görmek, iyi kısmet veya sonu iyi olacak bir evliliğe yorulur.

PİJAMA

Rüyada yeni bir pijama giydiğinizi görmek, sevdiğiniz bir kimseden hayır ve menfaat göreceğinize; pijama giymiş bir kimseyi görmek, dostlarınızdan birinin size yardımı dokunacağına işarettir.

PİKNİK

Rüyada piknik yaptığınızı ve bir orman veya kırda eğlendiğinizi görmek, genç ve neşeli bir grubunuz bulunduğuna, bunlar arasında fırsat buldukça güzel zaman geçirdiğinize ve gününüzü gün ettiğinize işaret eder.

Rüyada tatil günleri piknik yapmak maksadiyle kırlara çıkmak altışekilde yorumlanır: Hava, su, eğlence, rahatlık, araba, hayvan. Böyle bir gezintiye toplu olarak çıkmak keder ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir.

Kirmani’ye göre; bir toplulukla beraber özel bir günde (mesela bayram günleri) şehir dışına çıktığını görmek, ferah ve sevince, rahatlığa işaret eder.

PİL

Rüyada pil görmek hayra yorumlanır. Bir kimseye pil verdiğinizi görmek, o kimseye iş hayatında yardım edeceğinize; bir kimseden pil almak ise yardım göreceğinize işaret eder.

PİLAV

Rüyada pilav yemek, bugüne dek aslını kavrayamadığınız birçok meselenin sırrını çözmeyi başarmaya işarettir.

İç pilavı yemek, gönlünüze göre bir yaşam kurmanın yollarını öğrenmeyi ifade

eder.

PİLİÇ

Rüyada piliç eti yediğini gören kimsenin, büyük bir adamdan eline mal geçer. Piliçler, zahmetsiz olarak acele tarafından meydana gelecek bir işe yorumlanır. Çünkü civcivlerin terbiye devrelerinde kimseye ihtiyaçları yoktur.

PİLOT

Rüyada pilot olduğunuzu ve bir uçağı idare ediyor olduğunuzu görmek, zekanız sayesinde her zor şeyi kolaylıkla halledeceğinize işarettir. Bir başka pilotun kullandığı bir uçakta bulunduğunuzu ve sizin de pilot kabininde oturduğunuzu görmeniz, iş ortaklarınızın da aynışekilde çok zeki kimseler olduklarına ve sizin yokluğunuzda da işleri çok iyi yönettiklerine işaret eder.

PİPO

Rüyada pipo içtiğinizi görmek, günlerinizin bolluk içinde geçeceğine; piponuzun kırıldığını görmek, bir dostunuzla veya ev halkından biriyle aranızda küçük bir anlaşmazlık yüzünden tartışma çıkacağına işarettir.

PİR

Rüyada çok ihtiyar bir kimseyi görmek, nimetle, mutlulukla ve uzun bir ömürle yorumlanır.

PİRE

Rüyada pire görmek çok şikayetçi, zay ıf ve miskin bir kimseye yorumlanır. Rüyada pirelerin ısırdığını gören kimseye terbiyesiz kimseler tarafından üzüntü ve tehdit erişir. Bazı yorumcular da, pire ısıran kimseye mal isabet eder demişlerdir.

PİRİNÇ

Pirinç görmek, zahmetle kazanılacak maldır. Eğer pişmiş olarak görülürse ticarete yorumlanır.

Pirinç topladığını ve bir yerde sakladığını görmek iyidir. Pişmiş pirinç görmek, çok büyük rızıkla yorumlanır. Pilavın üzerine yoğurt koyduğunu görmek, iyi değildir. Ebu Said El-Vaiz’e göre, rüyada pirinç görmek, meşakkat ve zorlukla elde edilecek mal topluluğudur. Pirinç pişirdiğini görmek, çoğalan ve artan maldır. Pirinci harman edip kabuğundan çıkardığını gören, malını kıymetlendirmek için çalışır.

PİRZO LA

Rüyada mangalda pirzola kızarttığınızı görmek, size tavsiye edilen perhiz yüzünden bir çok yiyeceklere sadece uzaktan bakarak yetindiğiniz için, gözünüzün daima sofrada kaldığına işarettir.

PİSLİK

Rüyada pislik görmek, pislikle oynamak, haram yoldan elinize mal veya para geçeceğine; at veya diğer hayvan pislikleri görmek, kısa bir yolculuğa çıkacağınıza; pisliğin bir yerinize bulaştığını görmek, anlamsız ve faydasız işlerle zaman harcadığınıza işaret eder.

PİSLİK BÖCEĞİ

Rüyada görülen pislik böceği, gazaplı ve ailesinin nafakasını sıkan kimsedir.

PİST

Rüyada bir uçak pisti görmeniz, amaçsız, düşüncesiz endişesiz bir ortam içine gireceğinize, bir boşluk içinde ne yapacağınızı bilmeden bocalayacağınıza işaret eder.

PİSTON

Rüyada bir veya birçok pistonlar görmek, bir kimseyi işi hususunda desteklemek zorunda kalacağınız gibi, sizin de yardıma muhtaç bir durumda bulunacağınıza, yardım etmek istediğiniz kimseler için imkanlar aradığınıza işaret eder.

PİŞİRMEK

Rüyada ateşte bir şeyi pişinceye kadar pişirmek murada kavuşmaya yorumlanır.

Rüyada su ile eti, pişinceye kadar pişirdiğini gören kimse, muradına kavuşur ve halkın dilinde dolaşır. Eğeret pişmezse muradına kavuşamaz. Rüyada pişirmeye çalışmak, faydasını göreceği bir işi canlandırmaktır. Zira etin iyice pişmesi, rızktır.

Bir kimse rüyada çiğ bir şeyi pişirmeye çalışsa, bir işe teşebbüs eder. Ancak onun pişmesi rızıktır.

Keşkek ve bulamaz yemekleri hariç diğer yemekleri yemek, rızıktır.

Eğer suda pişirilen yemek, koyun eti olursa, helal tarafından, şeref ve iyilikle güzel bir hayat sürmeye; sığır eti, faydalı bir işçilikten güzel bir hayat sürmeye yorumlanır. Eğer köpek eti olursa, aşağı bir memuriyete yorumlanır. Kuş eti, ticarete ya da şerefli ve zengin bir kavimle helal mal kazanmaya yorumlanır.

PİYANO

Rüyada piyano görmek, yalan ve batıl sözlere yorumlanır. Rüyasında bir piyano çaldığını gören ve dinleyen yalan sözlerle vakit geçiren bir adamla tanışır. Kendisinin piyano çaldığını gören, yalan söyler veya bir yalan söz dinler.

PİYAZ

Rüyada bir lokantada veya bir kebapçıda yahut evinizde piyaz yediğinizi görmeniz, size yakın bir kimsenin yüzünüze gelince sizi övdüğüne, arkanızdan ise aleyhinizde konuştuğuna işaret sayılır.

POLİÇE

Bulunduğu şehirden daha gelişmiş olan diğer bir şehirdeki arkadaşına bir poliçe yazmak için bir adama para verdiğini gören kimse, ticaret ve menfaat ümidiyle bir kimseden borç para alır. Ve ondan kar sağlar. Ve emsaline galip gelir. İşleri yükselir.

POLİS

Rüyada görülen polis memuru, Azrail’dir. Bazı yorumcular, şiddet ve gamdır demişlerdir. Rüyada polis memurunun yardımcıları ile beraber geldiğini görmek, feryat, hüzün, korku, azab, tehlike, şerli ve hile sahibi bir kimseden gelen bir zarardır.

PORS UK

Rüyada derisinden kürk yapımında faydalanılan porsuk görmek, bir sevdiğinize yaptığınız vaadi unutmanın veya yerine getirilmemenin üzüntüsü içinde bulunduğunuza veya lükse olan merakınıza işarettir.

PORTAKAL AĞACI

Rüyada portakal ağacı görmek, birçok hastalığı olmakla beraber, hoş sohbet ve iyi huylu, halka hayrı ve iyiliği dokunan, herkes tarafından sevilen biri ile yorumlanır.

PO RTRE

Rüyada bir ressama portrenizi yaptırdığınızı görmek, çok eski bir dostunuzu göreceğinize, onun haline çok üzüleceğinize işaret eder.

POS TACI

Rüyada postacıyı görmek, davetçi bir kimseye, bazen haberciye ve bazen de, hayra çalışan ve gayret eden kimseye yorumlanır.

Rüyada postacı görmek, hareket ve yolculuğa, bazen de onun sıfatına intikal etmek, günah ve isyana ve ölüme sebep olan şeylere düşmeye yorumlanır.

Rüyada postacıyı görmek, yolculuklara, mal biriktirmeye, şerre, düşmanlık ve münakaşaya yorumlanır.

POS TAHANE

Rüyada postahaneye giderek mektup attığınızı veya telgraf verdiğinizi, yahut bir akrabanıza telefon ettiğinizi görmek, beklediğiniz bir haberin gecikeceğine, resmi bir yerden bir tezkere alacağınıza, uzak bir akrabanızdan bir haber alarak sevineceğinize işarettir.

POS TEKİ

Rüyada bir koyun postekisi görmek, uzak bir akrabanızdan yüklüce bir miras alacağınıza; bir posteki üzerinde oturduğunuzu görmek, size ya mirastan veya piyangodan bir ev çıkarak oraya taşınacağınıza işaret eder.

PLAK

Rüyada plak satan bir mağazaya girip orada çeşitli plakları dinleyerek, birkaç plak satın aldığınızı görmek, iş hususunda gösterdiğiniz ısrar ve inadın etrafınızdakileri bıktırmaya başladığına işaret eder.

PLAN

Rüyada herhangi bir işiniz için planlar yaptığınızı veya çizdiğinizi görmek, düşüncesizce yaptığınız hareketlerin sonunun daima kötü olduğunu görerek, artık daha düşünceli ve planlı davranmaya karar verdiğinize ve işlerinizi bundan sonra sabırla ve olumlu kararlarla yürüteceğinize işaret sayılır.

PLATİN

Rüyada platin madeni veya platinden yapılmış kıymetli bir süs eşy ası görmek, çok değerli bir arkadaşınızın başarısını görerek, onunla övüneceğinize, zengin ve dul bir kimsenin sevgi, itibar ve itimadını kazanacağınıza, maddi olanaklarınızın yine her zamanki durumunda kalacağına, iyi kalpli bir kimse ile dostluk kuracağınıza işarettir.

PRENS

Rüyada bir prensle tanışmak, çok saygın bir kimse tarafından davet edileceğinize ve bu davet sonunda çok memnun ayrılacağınıza işarettir.

PRENS ES

Rüyada bir prensesle tanışmak, sizi seven bir kimsenin iyiliğini göreceğinize, mevkiinizin yükseleceğine, erkekseniz kadınlardan, kadın iseniz, erkeklerden çok fayda görüp mutlu olacağınıza işarettir.

PRİZ

Rüyada elektrik prizi görmek, gelecekteki günlerinizin çok aydınlık ve mutlu geçeceğine işarettir.

PROJEKTÖR

Rüyada projektör görmeniz, her işinizi büyük bir açıklık içinde ve kimseden çekinmeden yaptığınıza, bu arada sizce bilinmeyen bir meselenin de aydınlığa çıkacağına işaret eder.

PROTES TO

Rüyada herhangi bir nedenle protesto edildiğinizi görmeniz, çok asabileşip, bir pire için yorgan yakan kimselere muhatap olduğunuzdan dolayı mücadeleye mecbur kalacağınıza, bu iş sonunda mahkemeye düşüp kazanacağınıza ve başarınıza bu işleri açan kimseleri yenip, onları iş hayatınızdan uzaklaştıracağınıza işaret eder.

PROVA

Rüyada elbise provası yapmak, bugünlerde faydalı ve kazançlı bir iş girişiminde bulunmayı ifade eder.

PUHU KUŞU

Puhu kuşu baykuş cinsinden bir kuş olduğu için yorumcuları bunu da baykuş gibi tabir etmektedirler. Ancak Ebu Sait El-Vaiz’e, dinsiz, haram yer, kavgacı, kötü bir adam olarak yorumlamaktadır.

Kirmani’ye göre; puhu kuşu görmek, bir tehlike için önceden uyarılma anlamına da gelir. Puhu kuşunun acı acı ötüşünü işitmek, bir yakınınızın size üzüntü verecek bir halini duymaya da işarettir.

PUL

Rüyada pul görmek, hayırlı bir haber almaya işaret sayılır.

PULLUK

Rüyada pulluk görmek, çok yakında kazancı çok işlere girişmeye veya sırtınızdaki yüklerden bir an önce kurtulmanın çarelerini bulmaya işaret sayılır.

PURO İÇMEK

Rüyada puro içtiğinizi görmek veya puro içen bir kimse ile karşılaşmak, etrafa karşı her işinizin yolunda olduğunu gösterdiğinizi, hakikatte işlerinizin hiç de umduğunuz şekilde yürümediğini ve mutlaka bir desteğe ihtiyaç olduğunu gösterir.

PUS

Rüyada pus ve duman görmek, işlerde karışıklığı ifade eder.

Dumanın kendi üstüne çöktüğünü görmek, hata işlemeye veya zarar görmeye işarettir.

PUSU

Rüyada pusuya düşürülmek, iyi huylu olmanızdan dolayı dost kazanmaya işarettir.

PUS ULA

Rüyada pusula görmek, büyüklerin tecrübelerinden faydalanmaya ve başarı kazanmaya işarettir.

Gemi pusulası görmek, ilim adamı, hakim, vaiz, kılavuz ile yorumlanır. Geminin pusulasını doğru bir şekilde işler görmek, o yer halkının, ilim adamlarının, hakimin işlerine adaletle devam ettiklerine; halkı kötü yola düşürmekten muhafaza edip, doğru yola getirmeye; pusulayı bozuk ve işlemez bir halde görmek, bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Bir gemi pusulası satın aldığını görmek, ilim adamlarının halka rehberlik edeceklerine, onlara doğru yolu göstereceklerine; pusulay ı sattığını görmek vaaz ve nasihate kulak vermeyip, kötü yolu seçeceğine; bir pusulayı tamir ettiğini görmek işlerini yoluna koyacağına işaret eder.

PUT

Rüyada görülen put, güzel yüzlü, ahlaklı, gaddar insanlara yorumlanır. Rüyada altın veya gümüşten yapılmış bir resim gören kimse, dünyalığa erişir. Rüyada pirinçten yapılmış hareketli küçük resimleri görmek, ucuzluğa, bolluğa, güzel bir duruma ve yolculuğa; büyük resimleri görmek ise, feryat etmeye ve sıkıntıya yorumlanır.

Rüyada görülen resimler, rüya sahibinin istediği ve arzu ettiği evlada da yorumlanır.

Rüyada puta ibadet ettiğini gören kimsenin batıl bir şeyle meşgul olduğuna ve nefsani arzularını Allah (C.C.)’ın rızasına tercih etmesine yorumlanır. Yaptığı put altun olursa, o kimse Allah’ü Teala’ya ibadet eden bir kimseye yaklaşır veo kimseden, hoşlanmadığı bir şey ona isabet eder.

Rüyada putu görüp, fakat ona tapmadığını gören kimse, çok mala kavuşur.

Rüyada put görmek, kadına veya bir erkeğe aşık olmaya yorumlanır.

Putlar, iyi konuşamayan veya ahmak ya da dilsiz olan adamlara yorumlanır. Bazen de put, şöhret, mal, sevgili, koca, çocuk vs. gibi insanı meşgul eden ve Allah’a ibadet etmeye mani olan şeylere yorumlanır.

Putları kırdığını veya herhangi bir şekilde onların şekillerini çirkinleştirdiğini gören kimse, yüksek bir rütbeye erişir, düşmanlarına galip gelir ve onların hilelerinden emin olur.

PÜS KÜL

Rüyada ipek veya iplik püskül görmek, izzet, evlat, eş ve murada ermeye yorulur.

PÜS KÜLCÜ

Rüyada püskülcü görmek, her şeyden şüphe etmeye veya neslinin az olacağına işarettir.

PAYLAŞ