Mehmet Şevket Eygi gizli Ermenlieri yazdı

M. Şevket EygiMüslüman çoğunluğun çok büyük kısmının kafaları o kadar karışık ki, en basit düşünceleri, kavramları anlatmak deveye hendek atlatmaktan daha zor.
Bu anlatılması çok zor konulardan biri de Gizli-Kripto Ermeniler meselesidir.
Ülkemizde 80 bin kadar tek kimlikli Ermeni vatandaşımız bulunmaktadır. Bunlar Lozan anlaşmasının azınlıklarla ilgili maddeleri gereğince korunmaktadır. Kiliseleri, okulları, vakıfları, hastahaneleri, çeşitli kurumları vardır.  CHP iktidarları zaman zaman onları da ezmiştir, Varlık Vergisi darbesini yemişlerdir, bazı vakıfları ellerinden alınmıştır. Lakin Ermeniler hiçbir zaman Sünnî Müslüman çoğunluk kadar ezilmemiştir. Mesela: Sünnî çoğunluğun millî alfabesi değiştirilmiştir ama Ermeni alfabe ve yazısına dokunulmamıştır. Edebî zengin Türkçe’nin canına okunmuştur ama Ermenice’ye dokunulmamıştır. Müslümanların din işleri devlet memuru bir  bürokrata havale edilmiştir ama Ermenilerin kiliselerine, patrikliklerine karışılmamıştır.
Türkiye’nin, kral çıplak denilemeyen sancılı realitelerinden biri, ülkemizde bir milyon kadar Kripto Ermeni oluşudur. Karşımızda Ağrı dağı kadar büyük bir gerçek var ve bunu görmezlikten geliyoruz.
Bu realiteyi görmezlikten gelmenin sonu iyi olmaz.
Bu bir milyon Kriptonun siyasî partileri vardır, baskı grupları vardır, sivil toplum kuruluşları vardır, belediyeleri vardır, gazeteleri vardır, ağır orta hafif topları vardır.
Ağırlıkları yetmediği için bu Kriptolar Müslüman veya Alevî Kürt kimliği ve bayrağı altında faaliyet gösteriyor.
Bir vatandaşın Ermeni, Yahudi, Rum olması bendeniz için anormal değildir. Tek kimlikli bütün başkalıklara, ötekiliklere tolerans göstermeyi insanlık vazifesi bilirim. Lakin iki kimliklilerden, Kriptolardan, Gizlilerden korkuyorum. Çünkü onların bazısı, üzerinde yolculuk yaptığım gemiyi batırmaya, parçalamaya çalışıyor.
Bir Müslüman olarak, Müslüman Kürtlerin birtakım Kriptolar tarafından manipüle edilmesinden son derece tedirginim.
Vaktiyle Ermeni iken, çeşitli sebeplerle  Müslüman olmuşlara hiçbir laf etmem. İslam evrensel bir dindir, isteyen herkes Müslüman olabilir. Başka bir milletten, kimlikten, dinden İslam’a geçenlerle gerçek ve samimî Müslüman olmadığı halde yalancıktan Müslüman görünen iki kimlikliler elbette bir olmazlar. Birincilere küçük (d) ile dönme, ikincilere  (bilhassa Sabetaycılar kasd  edilerek) büyük (D) ile Dönme denir.
Cumhuriyetin kuruluşundan bir sene sonra başlatılan ve hepsi de  millî kimliğimize, millî kültürümüze, evrensel insan haklarına ve hürriyetlerine, hukuka,  adalete, vicdana, sağduyuya, bilgeliğe  aykırı olan  köklü değişikliklerin ardında (inancını kayb etmiş sosyolojik bir Müslüman olsa da) bir tek Müslüman yoktur. Hepsi şu veya bu Dönmelerden biridir.
Kripto Ermenilerin  içinde Pakraduniler (veya Bagraduniler)  en gizlileridir.  Bunlar dıştan Müslüman görünürler, Bu kisvenin altında Ermeni kimlikleri vardır. Onunla bitmez, en alttaki kimlikleri Yahudiliktir.
Ermeni isyanlarını, Tebaa-i Sâdıka olan  Gregoryen Ermeniler değil, bu Pakraduniler çıkartmıştır.
Bunların asıl Ermenilere ettiği kötülüğü hiçbir kavim yapmamıştır.
Birtakım Dönmeler islamî hareketin içine de sızmış bulunuyor.
İsim ver diyecekler çıkacaktır. Onlara gülmek gerekir. İsmin yanında adres, cep telefonu, mail adresi ve vesikalık fotoğraf da ister misiniz diye  alaylı bir şekilde sormak gerekir.
İslamî kesimde, çeşitli hizmetler ve vazifeler için milyarlarca dolar  harcanmaktadır. Kur tarihçilerden, istihbaratçılardan, araştırmacılardan oluşan ciddî ve haysiyetli ekibini ve bu iddialarımı araştır.
Sade vatandaş için çok kolay bir yol tavsiye edeceğim. İnternetten arayın. İsim ve soy adı yazın, yanına da Yahudi ve Ermeni kelimelerini ilave edin ve çıkan verileri inceleyin. Ciddî olanlarını, kaynak gösterenlerini okuyun. Bir nebze de olsa bazı şeyleri anlamaya başlayacaksınız. Gizli Kripto Ermenilerin siyasî partileri var mıdır? Vardır… Güçlü bir medyaları var mıdır? Vardır… Sürü sepet  dıştan Türk Kürt  Sünnî Alevî görünen yazarları var mıdır? Vardır…
Bunlar Müslüman Kürtleri manipüle ederek, kullanarak Türkiye gemisini batırmak istiyorlar mı? Maalesef istiyorlar.
Peki çoğunluk bu konudan niçin bîhaberdir?
İşte asıl mesele budur. Bu bîhaberlik bizi batırabilir.

PAYLAŞ