14 sorulu Ramazan imtihanı

M. Şevket EygiŞU dünya hayatı baştan sonuna kadar bir imtihandır. Ramazan ayı, bu imtihanın içinde ayrı
bir imtihandır. Yeni bir Ramazan, yeni bir imtihan başladı. Kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz?
Birinci soru ve problem: Allah’ın kesin emri olan orucu tutacak mıyız, tutmayacak mıyız?.. Tutanlar kazanacak, tutmayanlar kaybedecek.
İkinci soru ve problem: Hem orucumuzu tutacak, hem de beş vakit namazı kılacak mıyız, kılmayacak mıyız? Kılanlar kazanacak.
Üçüncü soru ve problem: Ramazanı fırsat bilip kendimizi ıslah edecek miyiz, yoksa eski hamam eski tas kalacak mıyız? Kendilerini ıslah edenler, durumlarını iyileştirenler kazanacak.
Dördüncü soru ve problem: Mübarek ayda gıybet etmekten, iftiradan, yalandan dolandan, fitne ve fesat çıkartıcı söz ve yazılardan, faydasız gevezelik ve zevzekliklerden kaçınacak mıyız, yoksa eskiden olduğu gibi bildiğimizi okuyacak mıyız? Lisanına hakim olan kazanacak, olmayanlar kaybedecek.
Beşinci soru ve problem: Bu ayı fırsat bilip Allah’ın bize lütfettiği nimetlerin bir kısmını muhtaç kardeşlerimizle paylaşacak mıyız, yoksa hep bana hep bana demeye, bencilliğe ve cimriliğe devam edecek miyiz? Paylaşanlar, tasadduk edenler kazanacak.
Altıncı soru ve problem: Faydalı, lüzumlu, zaruri ilimleri, bilhassa ilmihalimizi öğrenecek miyiz, yoksa cahillikte yetersizlikte direnecek miyiz? İlmini artıranlar elbette kazanacak.
Yedinci soru ve problem: Sofralarımıza arada bir temiz fakirleri de çağıracak mıyız, yoksa onları dışlayıp hep tuzu kuru zenginlerle mi oturup yiyeceğiz? Fakirleri çağıranlar, onlara ikram edenler kazanacak.
Sekizinci soru ve problem: Cihadın büyüğü olan, nefsimizle=benliğimizle cihad edecek miyiz, yoksa onun esiri olmaya devam edecek miyiz? Elbette, Allah rızası için nefs-i emmaresiyle cihad edenler imtihanı kazanacak ve kârlı çıkacaktır.
Dokuzuncu soru ve problem: Hatâlı kardeşlerimizi afvedecek miyiz, yoksa bize bir fiske vurana bir yumruk mu atacağız? Afvedenler, bağışlayanlar kazanacak.
Onuncu soru ve problem: İçkili, fışkılı, lüks mekanlardaki gururlu kibirli şatafatlı tantanalı papaz yahnili o biçim iftar ziyafetlerine gidecek miyiz, yoksa haram işlenen yerlerden uzak duracak mıyız? Gitmeyenler kazanacak.
On birinci soru ve problem: Bütün kötülüklere, haramlara karşı en azından kalp ile emr-i maruf ve nehy-i münker yapacak mıyız, yapmayacak mıyız: Yapanlar kazanacak.
On ikinci soru: Ramazanın başında tartılacak, bayramda tekrar tartılacak, neticede mübarek oruç ayında kilo mu almış, yoksa kilo mu vermiş olacağız. Kilo verenler, zayıflayanlar kazanacak.
On üçüncü soru ve problem: Zekatımızı iyice hesaplayıp, Kur’ana Sünnete Şeriata fıkha uygun şekilde dağıtacak mıyız, yoksa bu konuda ihmaller mi sergileyeceğiz? Elbette zekatlarını Kur’ana Sünnete Şeriata fıkha uygun şekilde ehline dağıtanlar imtihanı kazanacaktır. Zekatlarını, zekat almaya hakları olmayan uğrulara kaptıranlar zarar edecektir.
On dördüncü soru ve problem: Çağdaş İslam dünyasındaki facialara, felaketlere, zulümlere, hıyanetlere ağlayacak mıyız, yoksa bunları görmezlikten gelip keyfimize bakacak, yan gelip yatacak, kahkahalar atacak mıyız? Elbette ağlayanlar kazanacak, katı kalpli duygusuzlar kaybedecektir..

PAYLAŞ