Hatırlatma – Mehmet Şevket Eygi

M. Şevket EygiUNUTUP gaflete düşenler için şefkatli bir hatırlatmadır:
1. Dünya bir sınav yeridir, dünya hayatı bir sınavdır.
2. Her can ölümü tadacaktır.
3. Dünya bir tarladır, burada etiğinin ürününü öteki dünyada biçeceksin
4. Dünya için, dünyada kalacağın zaman nispetinde, âhiret için orada ebedî kalacağına göre çalışmalısın.
5. Dünya hayatını yaşa, dünya vazifelerini ve hizmetleri yap ama dünyaya yönelik olma, öncelikle âhirete yönelik ol.
6. Sen bir yaratıksın, senin bir Yaratıcın vardır.
7. Yaratıcını tanı… O seni niçin yaratmış bil.
8. Varoluş hakkında sana iki Kitab’ta bilgi verilmektedir. Biri Allahın kitabı olan Kur’andır; ikincisi Evren denilen engin bir kitaptır. Bu iki Kitabın ayetlerini oku.
9. Kaba saba yontulmuş bir sileks taşının bile bir yontanı varken, senin ve şu kainatın bir Yaratanı, bir Sahibi yok sanmaktan büyük bir beyinsizlik olabilir mi hiç?
10. Seni Yaratan Allahı bil ve O’na itaat ederek rızasını kazan.
11. O tektir, eşi ortağı benzeri yoktur. Mekandan ve zamandan münezzehtir, başlangıcı ve sonu yoktur.
12. O kemal sıfatlarla sıfatlıdır ve noksan sıfatlardan münezzehtir.
13. Sen O’nu unutsan, O seni unutmaz.
14. Senin aklın O’nun mahiyetini künhünü anlamaya yeterli değil; sıfatlarını, Esma-i Hüsna’sını öğren, ayet ve tecellilerini gör ve itaatli kul ol.
15. Kur’an O’nun sana gönderdiği bir talimatnamedir. İman edilmesi gereken konulara iman et, emirleri yerine getir, yasaklardan kaçın, öğütleri tut, sınırları aşma ve azma sakın.
16. Allah sana bir Haberci ve Elçi göndermiştir. Ona iman et, ona tâbi ol, onun gösterdiği doğru yoldan git.
17. İman ve itaat edenlerden ol, âsilerden olma.
18. Nefs-i emmaren senin en büyük düşmanındır; onun isteklerini yerine getirme.
19. Seni kötülüğe çağıran cinnî ve insî şeytanlarırn tuzaklarına düşme.
20. Kendi hevana uyma, Yaratanın sana gönderdiği ölçülerle değerlendir her şeyi.
21. Dünya hayatının çeşit çeşit şehvetlerine uyma.
22. Zina kesinlikle haramdır, bunu iyi bil.
23. Müslümanlar kendi aralarında riba muamelesi yapamazlar. Ribaya helaldir diyen kafir olur.
24. İsraf saçıp savurma haramdır, lüks hayat beyinsizliktir.
25. Kendine ve başkalarına zulm etme, zulm haramdır; zulmü beğenen kafir olur.
26. Kendine ve bütün yaratıklara karşı âdil ve insaflı ol.
27. Rüşvet ateştir, rüşvetçiler Cehennemliktir.
28. Parayı, malı, zenginliği putlaştırma.
29. Muhterem veya gayr-i muhterem büyükleri erbab (rabler) haline getirip putlaştırma.
30. Şu dört rızaya sahip ol: Rab olarak Allahtan râzı ol… Kitab ve anayasa olarak Kur’andan razı ol… Din olarak İslamdan razı ol… Nebi ve Seyyid olarak Muhammed Mustafadan (Salat ve selam olsun ona) razı ol…
31. Ümmet-i Muhammed içinde bulun. Ümmet şuuruna sahip ol. Ümmeti koru, ona zarar verme, hıyanet etme.
32. Mü’minler (iman edenler) kardeştir. Bu kardeşliği iyi bil, koru, ona zarar verme.
33. İslam ahlakına göre ahlaklan, iyi bir insan, faziletli bir Müslüman ol.

PAYLAŞ