Sapıklığın şifresi 19

19-org-19-rakam   Kur’an-ı Kerimi matematik kitabı gibi algılayıp şifre çözmeye çalışan insanlar türedi. Kur’an’ın içeriği bunların işine gelmediği için sayısal yönden ele alıyorlar. Kur’an “Resulüllah’ı canınızdan öte tutun, O’na tabi olun, Allah’ı seviyorsanız O’na ittiba edin, O’nun haram kıldığını haram sayın, O ne verdiyse alın, O’na isyan Allah’a isyandır” ve adeta her safhada Resulüllah’a yönlendiriyor.
   Kur’an-ı Kerimi yaşamak da O canlı örneğe bakmaktan geçiyor. Dolayısıyla işlerine gelmiyor.
19 SAPITANLARIN RAKAMI
   Kur’an ne büyük mucizevi bir kitap. Bize açık açık sapıkların rakamını veriyor: 19
   Açık açık “bu rakamdan dolayı sapıtacaklar” işaretinde bulunuyor.
   Bakın Rabbimiz Müddessir Suresinde ne buyuruyor:

 1. Ben onu “Sekar”a (cehenneme) sokacağım.
  27. Sekar’ın ne olduğunu sen bilir misin?
  28. Geride bir şey koymaz, bırakmaz.
  29. Derileri kavurur.
  30. Üzerinde on dokuz (görevli melek) vardır.
  31. Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. “Onların sayısını” inkarcılar için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü’minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, “Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi” desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.

   Bakın ayet-i kerimede açık açık 19 sayısının “inkarcılar” için bir imtihan vesilesi olduğunu, “kalplerinde hastalık bulunan” kimselerin bu sayıyı kurcalayarak manalar bulmaya çalışacağını ve sapıklığa düşeceğini Mevla Teala bizlere haber veriyor.
    Çok yakın bir tarihte de bu mucizeye şahit olmuştuk. İsmi lazım olmayan bazı şahıslar, kendileri gibi “katli vaciptir” denilen ve Kur’an’a küfrü sabit olan şahısların peşinden koşup “19” sayısı ile Kur’an’ın ayetlerini ölçmeye kalktılar. Bir surenin ayetlerini kendi 19 denklemlerine uyduramadıkları için “son ayet uydurma” diyerek ayeti inkar ettiler.
   Ve Rabbimizin bildirdiği gibi açıkça sapıklığa düştüler.
   19 Cehennem bekçilerinin sayısı. Dünyada ise “sapıklığın” parolası.
TEMELLERİ YOK, YIKILMAYA MAHKÛM
   Türkiye’de zaten barınamazlar, Amerika’ya kaçar orda yaşarlar. Ve hiçbir şey bilmeyip yeni Müslüman olanların zihinlerini bulandırmayı amaçlarlar. Temelleri yok, davaları yok, yönleri yok. Tutundukları bir dal yok. Bu sebeple mutlak çökmeye mahkûm köhne harabe bina gibi bir gün yok olup gidecekler. Allah’ın dini, Resulüllah’ın yolu Ehli Sünnet ise ilelebet payidar kalacak…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ