Cemaatler hep var olacak siz yok olacaksınız

   İngiliz uşakları yakın tarihimizde İslami cemaat adına hiçbir şey bırakmamak için bu güzel ülkede nice alimleri astı, kesti. “Tamam, bitirdik” demişlerdi. İslam ve Kur’an’a dair ne varsa yasaklayıp üzerine bir de batıdan kılık kıyafet, yasa, yaşam tarzı getirmişlerdi. Yani halkı kılavuzsuz bırakıp İslam’dan saptırmışlardı sonraki hedef ise dinsizleştirmekti.
   Mürşid/şeyh ve hocaların halk nezdinde zemin bulamaması için de filmler çevirdiler. O filmlerde hocaları/şeyhleri vatan haini, menfaatperest olarak gösterdiler, alay ettiler.
   Ancak…
  Onlar Allah’ın kitabından ve vaadlerinden habersizlerdi.
   Allahu Teala Kur’an’ı Keriminde “nurunu tamamlayacağını” buyuruyordu ve öyle de olacaktı.
   “Ol der olur” buyuruyordu ve öyle de olacaktı…
   “Allah dostlarına korku yoktur” buyuruyordu ve öyle de olacaktı…
   “Allah vaadinden dönmez” buyuruyordu ve öyle olacaktı.
   Allah (Celle Celaluhu) iman gücü ile donattığı, gayreti/himmeti sadece ümmet olan, kafirlere karşı mücadeleci, mü’minlere karşı son derece merhametli insanlar yarattı. Onları İslam’dan bî haber yaşayan halkın içinde İslam’ı zerrelerine kadar hissedip yaşayan ve yaşatma gayesi güden insanlardan kıldı.
   Onlar İslam’ı yaşayıp anlattıkça, Ümmetin imanını üzerindeki küllere üfledikçe alttaki sönmemiş kor meydana çıktı. Müslümanlar kendilerindeki bu yanan koru hissetti. O yanan kora üfürüldükçe insanlar kimlikte Müslüman, yaşayışta gayri müslim olduklarını farketti. Silkelendi, kendine geldi.
   Ve o şahsın etrafında toplanarak Allah yolunda birlik beraberlik tesis etti. İslam’ı daha iyi yaşamanın yolunu gösterenlere tabi oldu.
   Kur’an ve Sünnet yolunda, Ehli Sünnet doğrultuda ilerleyen cemaatler işte bu şekilde Allah’ın yardımı, lütfu ve keremiyle tekrar vücut buldu.
  Yani burada ALLAH’IN YARDIMINDAN bahsediyoruz.
   Astık, kestik bitirdik dedikleri cemaatler tekrar Allah’ın yardımıyla vücut buldu.
   Bu ne demek?
   Bütün dünya birleşse de Allah (Celle Celaluhu) istemedikten sonra hak cemaatlere kimse zarar veremeyecektir. Allah dostlarının başında bulunduğu cemaatler yine Allah’ın yardımına mazhar olacak ve manevi koruma altında kalacaktır.
   O halde…
   İngiliziniz, Almanınız, Masonunuz, Siyonistiniz, Ateistiniz, Kemalistiniz, Solcunuz, itiniz köpeğiniz… Topunuz… Bir yerlerinizi de yırtsanız cemaatleri bu topraklardan silip atamayacaksınız.
 
   Siz yoktunuz, cemaatler hep vardı.
   Siz sonradan türediniz, Cemaatler küllerinden doğdu.
   Sizin temeliniz yok cemaatlerin kökü tarihin derinliklerine dayanır.
   Siz yok olacaksınız, cemaatler yine varlığını sürdürecek…
   Ve şunu unutmayın, artık mevsim tersine döndü. Son çırpınışlarınız da fayda vermeyecek.
  Allah’ın izniyle…
www.ihvanlar.net
BUNLAR DA DARBEYİ VE FETÖ’YÜ BAHANE EDİP CEMAATLER KAPATILSIN DİYENLER. FARKI SİZ BULUN.
 

PAYLAŞ