Bir Şeyhe bağlanmanın dinde yeri var mıdır?

   Ekranlarda “Şeyhe tabi olmanın dinde yeri yoktur” diye bağıranlara ve onlara aldanan Müslümanlara bilgilendirici bir video ile ayetlerden cevaplar.

   Allah’a (Celle Celaluhu) yakınlaşmak için bir mürşide tabi olmanın dinde yeri var mı? Kur’an’da buna işaret eden ayetler nelerdir? Resulüllah ile zamanımızdaki mürşidler arasında nasıl bir bağ vardır?

   Youtube Genç Hoca’nın anlatımıyla…

PAYLAŞ