Tartışma esnasında eşine imansız ya da dinsiz demesi nikaha zarar verir mi

Bir müslümanın diğer bir müslümanı küfürle nitelemesi yani tekfir etmesi Allah korusun kişiyi küfre düşürür. Bu nedenle imanla birlikte kişinin nikahı da gider.

Bu sözü söyleyenin kadın olması hükmü değiştirmez. Çünkü bu talaka sebep sözlerden değildir. Burada talak vaki olmamakta, nikah sona ermektedir.

Eşler tekrar nikah tazeleyene kadar yabancı iki kişi gibidirler ve buna göre hareket etmeleri gerekir.

PAYLAŞ