Ne olursan ol gel sözü Mevlana’ya ait değil

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç Hz. Mevlana konusunda ezberi bozacak önemli bir konuyu yıllar önce gündeme getirmişti. “Ne olursan ol gel, çağrısı aslında ona değil bir başka sûfiye ait” diyen Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç. “Bu çok bilinen bir sözdür. Mevlana denince akla gelir. Ancak Mevlana’nın eserlerinde bu söze rastlanmaz. Elbette o da bu çağrıya karşı çıkmaz ama sözün sahibi Ebu Sait Ebu’I Hayr’ dır” açıklamasını yapmıştı.

Hz. Mevlana’nın Divan-ı Kebir isimli eserindeki beyit sayısının tartışmalı olduğuna dikkat çeken Prof. Kılıç “Ne olursan ol gel” sözünün de bu kapsamda olabileceğine dair şu açıklamayı yapıyor; “Mesnevi’ de böyle bir problem yoktur. Mesnevi’ de beyit sayısı belli. Fakat kütüphaneye gittiğinizde divan-ı Kebir’ in 1O bin beyitlik nüshasını da 20 bin hatta 80 bin beyite kadar çıkan nüshasını da görebilirsiniz. Dolayısıyla sağlıklı bir Hz. Mevlana görüntüsü elde edebilmemiz için Divan ı Kebir’in en eski ve orijinal nüshalarından bir çalışma yapmak kaçınılmaz olmuştur. Çünkü Hz. Mevlana’nın Divan-ı Kebir’ine çok fazla sokuşturmalar olmuştur. Bazen iyi bazen kötü niyetle yapılan bu sokuşturmalarla herkes kendine göre bir Mevlana oluşturmaya çalışmıştır. ‘herkesin bir Mevlana’sı var’ tabiri buradan gelmektedir.

Bir beyit okuyorsunuz. bir bakıyorsunuz Hz. Mevlana İsmaili oluyor. bir başka beyit okuyorsunuz Caferi oluyor … Bugün kendisine izafe edilen bazı şiirler var ki, ona ait değil. Kötü şiirler de değil. ama sağlıklı bir Hz. Mevlana görüntüsü elde edebilmek için Divan-ı Kebir’in güzel bir neşrine ihtiyacımız var. Sonra onun tercümelerine geçilecektir.”

PAYLAŞ