İsmi Azam Duası ve Sırları

2) Dünyevi bir makam istiyorsan 12 rekat hacet namazı kıldıktan sonra hulūsu kalp ve düzgün niyetle bu ism-i şerifi 111 kere oku, muradına nail olursun.

3) Yüksek makama ulaşmak istersen temiz bir yerde bu ism-i şerifi 11 kere oku. Iste o zaman istediğin her meşru şeyi yapabilirsin.

4) Bir hacetin olup onun yerine gelmesini istiyorsan, bu ism-i şerifi 111 kere okuyup muradını Allah-u Te’âlâ’dan istediğin takdirde şüphesiz Allah-u Te’álá senin için o hacetini görecektir.

5) Bu ism-i şerifi bir taş üzerine okuyup fırtınalı denize atarsan biiznillah denizin dal galan sükünete erişir ve böylece kimse boğulmaz.

6) Bu ism-i şerifi 111 kere (Arapça harfleriyle) yazıp üzerinde taşırsan hiçbir silah sana tesir etmez.

7) Bu ism-i şerifi 11 kere okuyup birini çağırırsan davetine icap eder.

8) Bu ism-i şerifi düşmanlarının yanında okuyan kişi hasmına galip gelir ve ondan ancak hayır görür. 9) Bu ism-i şerifi bir yöneticinin huzurunda okuyan kişiye karşı o âmirin öfkesi diner. kendisi hakkında hangi tür ceza kesinleşse bile o yönetici tarafından o ceza kaldırılır. 10) Bu ism-i şerif bir sancak üzerine okunursa o asker bozguna uğramaz.

11) Her kim bu ism-i şerifi yenilecek yahut içilecek bir şey üzerine okuyup onu istediği birine yedirirse o kişi onu gayri ihtiyari olarak muhabbet besler.

12) Bu ism-i şerifi kılıcına (yahut yüzüğüne) nakşettiren kişi o nakşı kime gösterirse o kişiler onun etkisinde kalarak ezik duruma düşer, düşman dahi olsa kaçmak mecburiyetinde kalır.

13) Bu ism-i şerifi bir kağıda yazıp bir mekanın kapısına yerleştiren kişiye o mekana giren herkes muhabbet besler, özellikle de belli bir şahsın ismini bu isimlerle birlikte yazarsa ona daha ziyade tesir eder.

14) Bu ism-i şerifi herhangi bir niyetle 11 kere okuyan kişi mutlaka o niyetine nail olur.

15) Zorba bir sultandan korkup ona giderken bu ism-i şerifi okuyan kişi şerrinden emin olur.

16) Saralı yahut başka bir nedenle bayılmış kişinin kulağına bu ism-i şerif 11 kere okunursa o kişinin şeytanı ve cini yanar.

17) Her farz namazın ardında bu ism-i şerifi 11 kere okumaya devam edene Allah-u Te’alá dünya ve ahirette rızık verir, kadri yücelir, kendisini gören herkes onu sever, ins-u cinden onu gören herkes hatta zalim emirler dahi onu sever, o kişi Allah-u Te’ala’nın güvencesinde olur, bütün mahlukat aleyhine toplansa da halkın şerrinden korunduğu için dünyada hiçbir şeyden korkmaz olur.

18) Her kimin ezber gücü zayıf olup bu ism-i şerifi harfleri birbirinden ayırarak yazıp pazar gününün altıncı saatinde içerse o kişi ism-i azamı bulup okumaya ve bütün duy duklarını ezberlemeye muvaffak olur.

Not: Bu yazı misk ve safrandan yapılma mürekkeple yazılır. Pazar gününün altıncı saati ise imsaktan sonraki saat birinci saat kabul edilerek tespit edilir.

19) Bir muradı olup onun akıbetine vakıf olmak isteyen kişi bu ism-i şerifi bir kağıda yazıp o kağıdı bir mumla kaplasın ve o mumu herhangi bir derinin içerisine koyarak a deriyi bir suyun içerisine bıraksın, o suyu da başına yakın bir yere koyarak bu ismi şerifleri uyuyana kadar tekrarlasın, böyle yapan kişi kaybolan yahut çalınan şeyin nerede olduğu dahil ögrenmek istediği şeyin akıbetini hayır yahut ser olarak rüyasında görür.

20) Her kim bu ism-i şerifi yazıp bal ya da şekerle içmeye devam ederse ebedi hasta olmaz ve biiznillah bedeninden bütün hastalıklar çıkar.

Not: Bu yazı misk ve safrandan yapılma mürekkeple yazılıp sonra zemzem veya yağmur suyu yahut temiz bir suyla bozularak içilir.

23) Zorba birini bulunduğu şehirden çıkarmak istiyorsan onun bulunduğu mahallin toprağından bir avuç alarak bu ism-i şerifi o toprak üzerine 11 kere okuduktan sonra: “Ey Allah! Falancayı bu mekandan çıkart” dersen 11 gün tamamlanmadan önce o kişi oradan kovulur.

(Muhammed es-siba’Î Es-Sirru’l-makettem fî ismillahi’l-Âzam sh:48, 52)

PAYLAŞ