Cübbeli Ahmet Hocaefendiden İHL açıklaması

Bildiğiniz gibi bir programda İHL hakkında yaptığı açıklamalar gündem olan ve İHL düşmanlığı yapmakla suçlanan Cübbeli Ahmet Hocaefendi bir açıklama yaparak amacının ne olduğunu izah etti:

CNNTürk’te konu İmam-Hatipler’e geldiğinde %93’ünü tenzîh edip, müfredâtlarında bir problem olmadığını da bildirmiştim. Ancak küçük bir azınlık da olsa bazı İHL hocalarının müfredâta uymayarak Anadolu halkının Ehl-i Sünnet inancına muhâlif yorumlar kattığını beyân etmiştim.Bunların hepsi konuşmamda mevcuttur.

Dolayısıyla beyanım “İmam-Hatiplere göndereceğinize” demek yerine “İmam-Hatiplerde din dersi verenlerin teftîş edilmesi ve öğrencilerle velîlerin bu husûstaki şikâyetlerinin özellikle dikkate alınması gereklidir” şeklinde olmalıydı.

Lâkin televizyonda bu konuda bana ulaştırılan bâzı özel isimler ve mektepleri açıkça zikredemedim.Ahmet Hakan Bey’e gönderdiği mesajda @ONDERiHl Başkanımız muhterem Abdullah Ceylan kardeşimiz bizi IHL ziyâretine dâvet etti. Ben bu dâveti kabulle, ziyâret talebimi ilettim, onlar da kabûl ettiler. Önümüzdeki hafta içinde onların bildirdiği bir günde toplanacağız.Ben yapıcı olarak bu sıkıntının giderilebileceğini umuyorum.

Ancak İlâhiyatlar’da aynı umudu maalesef taşımıyorum. Çünkü %50’den fazla kaderi inkâr eden Mûtezilî görüş sahibi, özellikle Ankara İlâhiyatta kümelenmiş durumda. Elhamdulillah İmam-Hatiplerde bu kadar büyük bir sorun yok. Zâten verdiğim rakama göre %6-7 nispetinde bir sorun kalıyor, bunların da vazîfeden uzaklaştırılması ve çocuklarımızın îtikatlarının korunması çok kolaylıkla mümkün, ancak gayret gerekiyor. Bu husûsta yapıcı olarak fikirlerimi kendilerine arz edeceğim. Cübbeli Ahmet Hoca

PAYLAŞ