Günah işlemekten daha kötüsü nedir?

Günah işlemekten daha kötüsü de vardır…
Günah işlemek kötüdür ancak bazı durumlar vardır ki bunlar günah işlemekten de kötüdür.
Bu kapsamda âlimlerimiz şu hususları zikretmişlerdir:

Günahını küçümsemek
İnsan “bundan ne olacak?”, “bu da günah mı?”, “başkaları neler yapıyor?” gibi bir takım mazeretlerin ardına sığınarak kendi günahını küçümseyebilir. Bu, günahı işlemekten daha kötüdür. Çünkü bu, insanın kendisine toz kondurmaması, pişman olmaması anlamına gelir. Bu psikolojideki bir kimse tövbe eder mi?

Günahını savunmak
Günah işleyen insanlar içinde hemen bir takım bahane ve mazeretlerin ardına sığınan, günahını meşru göstermeye çalışanlar olabilir. Bu, tam da İblis’in yöntemidir. O, Hz. Âdem’e secde etmediğinde bu isyanının ardında durmuş, “ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı. Ben daha üstünüm, niçin secde edeyim ki?” diyerek günahını savunmuştur

. Buna karşılık Hz. Âdem ve Havva, cennette yasak ağacın meyvesinden yediklerinde derhal pişman olmuşlar, günahlarını savunmamışlar ve şöyle demişlerdi: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (el-A’raf 7/23)

Günahı ile övünmek
Bazıları işlediği günahı bir maharetmiş gibi anlatır. “Şu kadar kadeh devirdim”, “kumardan şu kadar kazandım”, “şöyle eğlendim”, “böyle hovardalık yaptım”. Bu, kişinin günahı ile övünmesidir. Günahını matah bir şey gibi anlatan kimsenin bu durumu günahından daha büyüktür.

Günahı ile sevinç duymak
Bazı kimseler günah işlediklerinde içten içe bu günahtan dolayı sevinç duyarlar. Birinin gıybetini yapar, bundan dolayı keyiflenir. Birine lakap takar, bundan dolayı eğlenir. Böyle bir kimsenin durumu, zehirli bal yiyen kimsenin durumuna benzer. Tadına aldandığı bal, onun ölümüne yol açmaktadır ama o, bunun farkında bile değildir.

Günah işlemekte ısrar etmek
Âlimler “ısrarla birlikte bir günah küçük günah olmaktan çıkar. Vazgeçip tövbe etmekle birlikte bir günah büyük günah olmaktan çıkar” demişler. Kişi günahında ısrar ettikçe bu günah onda bir alışkanlık haline gelir. Artık vazgeçmesi çok zor olur.

Allah Resûlü, bir günaha hemen son vermek veya o günahta ısrar etmeyi şu şekilde ifade etmiştir:
“Kişi bir hata işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer işlediği hatayı terk edip tövbe ederse bu siyah leke kaldırılır, kalbi temizlenir. Ancak vazgeçmez de hata işlemeye devam ederse o zaman kalbindeki siyahlık artar ve nihâyet tüm kalbini kaplar. İşte Allah’ın “Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.” (el-Mutaffifîn 83/14) derken kastettiği budur.” (Tirmizî, “Tefsîrü’l-Kur’an”, 74)
Rabbimiz, bu mübârek zaman dilimlerinde bir nefis muhasebesi yapmayı, tüm günahlarımızı, hatalarımızı, ayıplarımızı tespit ederek bunlar için tövbe etmeyi ve hayatımıza yepyeni bir sayfa açmayı nasip eylesin.

(Soner Duman/6.Recep.1443/07.Şubat.2022/Pazartesi)

PAYLAŞ