Serdar Arseven hükumeti eleştirdi: Yönetim halktan koptu

Gazeteci Serdar Arseven tespitlerini tek tek madde madde sıraladı:

Memleketimizin ne kadar sıkıntılı bir yolda olduğunu göremeyen var mı❓️
1-Yönetim vatandaştan, sokaktan.kopmuş halde,

2-Küreselciler bastırdıkça bastırıyor,

3- Farklı renklerdeki paralı sivil toplum örgütleri küreselcilere hizmet ediyor,

4-Meclis gündemıne İklim Değişikliği adı altında ikinci PLANDEMİ PAKETİ geliyor, iktidarı muhalefeti, medyası, sivil toplum örgutleri (ekseriyetle) bu paketin rahatlikla geçmesi içın mutabakat halinde. İklim ile “Toplumsal Cinsiyet” mevzuu bir arada, nereye gidiyoruz diyenlerin sayısı artsa da, kitleler etkisiz eleman pozisyonunda,

5-Sapkın akımlar hiç olmadıkları kadar güçlenmiş vaziyette,

6-İktidarın hatalarının kendilerine sağladığı avantajı degerlendiren ırkçı kafa adım adım ilerliyor, ırkçı provokasyonlar ülkeye yatırımları da, turizmi de tehdit ediyor,

7- Fiyat anarşisinin üstesinden gelinemiyor, bir hal yasası bile defalarca soz verildiği halde çıkartılmıyor,

8-Bürokrasiden iyi sıhhatte olsunlar hareketleri geliyor, yargiya güven azaliyor,

9-Muhalefet hem bitik hem de büyük ölçüde küreselcilerin kontrolünde,

10-Gençlik evlilikten uzak duruyor, boşanmalar hızla artıyor, hızla yaşlanıyoruz.. İktidar bir Süresiz Nafaka meselesini bile defalarca söz verdiği halde çözmüyor ya da çözemiyor, muhalefet partilerinin çoğu da süresiz nafakadan yana.

11-Bir başıboş köpekler meselesinin bile çözülememesi moralleri iyice bozuyor,

12-Kiracı -evsahibi gerginlikleri cinayetlere sebebiyet veriyor, iktidar yüzde 25 formülü gibi gerilimi daha arttıran sözde çözüm yollarına yöneliyor,

13- Emekliler, haksızlığa uğramalarından dolayı kendilerini çekiyor, küsüyor,

14-Para sıkılaştırma politikasını desteklemek için “tasarruf” çağrıları yapılıyor ama başta belediyeler olmak üzere kamuda israf bütün hızıyla devam ediyor, konserler gırla gidiyor, bu duruma da kimse müdahale etmiyor.
15-Piyasada bir yandan işsizlik diğer yandan da iş yapacak eleman bulamama sıkıntısı var, ara eleman sıkıntısı gittikçe büyüyor,

16-Medya bitik durumda, iktidarı destekleyenler ‘mecburen’ “ortada kuyu var yandan geç” takılıyor, muhalefeti destekleyenler ise parti içi saçmalıklarla meşgul.

17-Dost ikazlarında bulunanlar psikolojik baskı altında tutuluyor… Darbelere muhtıralara direnen insanlarımız, saģlı sollu linç operasyonlarına maruz kalıyor, Ayeti hadisi hatirlatanlar dahilden hariçten gelen saldırılarla uğraşıyor,

18-İlahiyatlarda Ehl-i Sünnet karşıtı zatların ağırlığı gittikçe artıyor,

19-Dar gelirli insanlarımız geçim sıkıntısından dolayı sokaklarını mahallelerini “zenginlere” terk etmek mecburiyetinde kalıyor,

20-Küçük ve orta çapta esnaf dükkanlarını ayakta tutabilme mücadelesi veriyor,

21-Devlet kapısına yığılmalar artıyor, gençler kurtuluşu devlete kapak atmakta görüyor…

■ Bunlara eklenebilecek birçok madde var.
■ Ümitsizlik yok elbet, lâkin toparlanamazsak sıkıntı çok büyür!

Bunları yazdığım için kim ne kadar kızarsa kızsın!
Bizde mi “Ortada kuyu var yandan geç” yapalım yani❗️

PAYLAŞ
Etiketler