Levhi Mahfuz nasıl bir şeydir?

Hafız Ebu’l-Kasım et-Taberanî, îbn Abbas’tan rivayet etti ki, Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

«Doğrusu, Cenâb-ı Allah Levh-i Mahfûz’u beyaz inciden yarattı. Levh-i Mahfuzun sayfaları kırmızı
yakuttandır, kalemi nurdur, yazısı nurdur, onda her bir gün, 360 lahzadır. O, (Allah) yaratır, rızık verir,
öldürür, diriltir, yüceltir, alçaltır, dilediğini yapar.»

İshak b. Bişr, İbn Abbas’ın (Radıyallahu anhuma) şöyle dediğini rivayet etmiştir.
«Levh-i Mahfûz’un baş kısmında şu yazı vardır: Allah’tan başka ilâh yoktur. O birdir, dini İslâm’dır.
Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah’a iman edip, vaadini doğrulayan, peygamberlerine tabi
olan kimseyi Allah, Cennet’ine koyar.»

«Levh-i Mahfuz, beyaz inciden bir levhadır. Uzunluğu göklerle yer arasındaki uzunluk kadardır.
Genişliği de doğu ile batı arasındaki genişlik kadardır. Sayfaları inci ve yakuttandır. Kapakları
kırmızı yakuttandır. Kalemi nurdur. Yazısı Arş’a bağlıdır. Aslı da bir meleğin kucağındadır.»
Enes b. Malik ve seleften bazıları dediler ki: «Levh-i Mahfuz, İsrafil’in cephesindedir.»
Mukatile göre ise Levh~i Mahfuz, Arş’ın sağındadır.

İbn Kesîr, El Bıdaye Ve’n-Nıhaye

PAYLAŞ