İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Zarurat-ı Diniyye Nedir?

13 Ekim 2016

Bir Müslüman için din yönünden bilinmesi gereken, Peygamberimiz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in Allah tarafın...

Zebani Nedir?

13 Ekim 2016

Cehenneme gidenlerle meşgul olan melek, cehennemlikleri cehenneme atmaya memur edilen melek, cehennem bekçisi. Çoğulu "z...

Zelle Nedir?

13 Ekim 2016

Ayak sürçmesi, ayak kayması. "Peygamberlerin hata ile veya unutarak yaptıklara kusurları, ifade eden bir terim (Aliyyü'l...

Zeval vakti nedir?

13 Ekim 2016

Güneşin gökyüzünün ortasından batıya doğru hareket etme zamanı. "Zâle" fiilinden mastar olup anlamı; yer değiştirmek, ay...

Zühd nedir?

13 Ekim 2016

Zühd; İsteksizlik, rağbetsizlik, aza kanaat. Terim olarak, dünyaya ve maddî menfaate değer vermemek, çıkarcı, menfaatper...

Zındık Nedir?

10 Ekim 2016

Allah'a ve âhirete inanmayan, dinsiz, münkir, mülhid    Tarih boyunca birçok fırka, karşısındakileri zındık olarak itham...

Buğz ne demektir?

20 Mart 2015

Birisi hakkında gizli ve kalbî düşmanlık beslemek, başkasına kin duymak, nefret etmek. Kur’an-ı Kerîm’ de yan anlamda “b...