Kategori: FETVALAR

Yemeğin buharını çekmek orucu bozar mı?

Kişi bunu kasten yapacak olursa, yani yemeğin buharını veya baharatların tozunu kişi kasıtlı olarak, bilerek solusa, içine çekse, orucu bozulur ve kaza gerekir. Bu istemeden, gayrı ihtiyarı olacak olursa, oruç bozulmaz. Kişi bu gibi durumlarda son derece dikkat etmelidir. Oruçlu olduğunu ve oruca bir zarar getirmemesi gerektiğini unutmamalıdır.

Oruçlu iken gusul abdesti alınır mı?

Bir kimse oruçlu iken gusül abdesti alabilir. Gusül abdesti almak, orucu bozmaz. Orucu, gusül abdesti alırken ağız veya burundan vücudun içine su kaçması, girmesi bozmaktadır. Kişi bu nedenle oruçlu iken abdest ve gusül abdesti alacağı zaman son derece dikkat etmelidir. Ağza burna su vermede normal zamandaki gibi mübalağa göstermemeli, ağzına ve burnuna dikkatli bir şekilde […]

Sigara dumanı orucu bozar mı?

Sigara dumanının havaya karışmış halini teneffüs etmek orucu bozmaz. Çünkü insan hava almak zorundadır. Teneffüs olayı yeme, içme ile ilgili değildir. Fakat bilerek, isteyerek sigaranın tütmekte olan dumanını, buhurdanlığın dumanını içine çekmek, duman üzerinde nefes almak orucu bozar.

Oruçluyken iğne vurulmak, aşı olmak orucu bozar mı?

Karnında veyahut başında bulunan bir yaraya akıtılan ilaç mideye veya dimağa yani beynin, kafanın içine ulaşması orucu bozar ve kazayı gerektirir. Bu bakımdan zamanımızda, oruçlu iken vurulacak olan iğne veya aşının orucu bozar kabul edilmesi daha ihtiyatlıdır. Çünkü iğne ile kaba etten veya damardan deva veya gıda olarak verilen ilâcın, bedenin her tarafına kan dolaşımı […]

Göz damlası orucu bozar mı?

Göze ilaç damlatmak, göz damlası kullanmak orucu bozmamaktadır. Göze damlatılan ilaç miktar olarak çok az, 1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesamat yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının, sindirim […]