ALİ BİN HEYTÎ – SON NEFESTE İMDAD

ALİ BİN HEYTÎ;    Irak evliyâsından. Doğum târihi belli değildir. Irak’ın Heyt beldesinde doğdu. Heyt, Fırat Nehrinin yukarı kıyısında Ehbâr’ın…

Devamı ALİ BİN HEYTÎ – SON NEFESTE İMDAD

Fatih’in medreseye verdiği önem

    Fatih Sultan Mehmet Han, vezirleri ile bütçe müzakeresi yapıyordu. Medreseler tahsisatına Sultan’ın ayırdığı rakam hayli fazla idi. Maliye veziri,…

Devamı Fatih’in medreseye verdiği önem

Ayete’l Kürsî ve Cinler

   Ebû Eyyub Ensarî radıyallahu anh’ın bodrum şeklinde bir yeri vardı. Hurmalarını buraya koyardı. Gül denilen cinlerden biri gelir, oradan…

Devamı Ayete’l Kürsî ve Cinler

Ali Hadi Hazretleri

   On iki imâmdan onuncusu. 829 (H.214) senesinde Medîne’de doğdu. 868 (H.254)de Bağdât’ta, Samarra nâhiyesinde vefât etti. Nesebi, Ali Hâdî…

Devamı Ali Hadi Hazretleri

Ne için ağlıyorsun – Ali Bin Fudayl

   Ali bin Fudayl Hazretleri Sekizinci asrın sonlarında yaşamıştır. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Abbâd bin Mansûr, Abdülazîz bin…

Devamı Ne için ağlıyorsun – Ali Bin Fudayl

KARDEŞLİK

AYET-İ KERİMELER    Al-i İmran / 103. Hep birlikte Allah’ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini…

Devamı KARDEŞLİK

Cömertlik Nedir?

AYET-İ KERİMELER    Muhammed / 38. İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağırılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama kim cimrilik ederse,…

Devamı Cömertlik Nedir?

Ebu Cehillerin korkusu

   İmam Hatiplerde başörtüsü, dışarıda sarık, okulda namaz yasaklanıyor. Neden? İşte sebebi: Hazreti Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor:    Anne –…

Devamı Ebu Cehillerin korkusu

SON NEFES – ALİ BEKKA HAZRETLERİ

Hazret-i Ali Bekkâ. Künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Lakabı Bekkâ olup, “çok ağlayan” demektir. 1174 (H.570) senesinde doğdu. 1271 (H.670)de vefât etti. Kudüs…

Devamı SON NEFES – ALİ BEKKA HAZRETLERİ

3 ARKADAŞIN DUASI

   İbni Ömer radıyallahü anh’ten rivayet edilir: Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:    Üç kişi yolda giderken yağmura tutulup, dağın bir…

Devamı 3 ARKADAŞIN DUASI

CEBRAİL SORDU PEYGAMBERİMİZ CEVAPLADI

   Hazreti Ömer bin Hattâb radıyallahü anh anlatıyor: Bir gün biz, Peygamber aleyhisselâmın yanında iken birden, elbisesi bembeyaz sakalının kılları…

Devamı CEBRAİL SORDU PEYGAMBERİMİZ CEVAPLADI

MAKAM-I İBRAHİM’DE BULUŞURUZ

   Yemen’de yetişen evliyânın büyüklerinden Alevî bin Ali bin Akîl bin Ahmed bin Ebî Bekr bin Abdürrahmân es-Sekkaf (K.S). Seyyid…

Devamı MAKAM-I İBRAHİM’DE BULUŞURUZ

KÜÇÜK EVLİYA

   Alâeddîn-i Sâbir hazretleri…. Hindistan evliyâsının büyüklerinden. 1196 (H.592)’da Rebîülevvel ayının on dokuzuncu Cumâ gecesi Hirat’ta doğdu. 1291 (H.690)’de vefât…

Devamı KÜÇÜK EVLİYA