MENKIBELER

Ayete’l Kürsî ve Cinler

30 Aralık 2011

   Ebû Eyyub Ensarî radıyallahu anh'ın bodrum şeklinde bir yeri vardı. Hurmalarını buraya koyardı. Gül denilen cinlerden...

Ali Hadi Hazretleri

7 Aralık 2011

   On iki imâmdan onuncusu. 829 (H.214) senesinde Medîne'de doğdu. 868 (H.254)de Bağdât'ta, Samarra nâhiyesinde vefât et...

KARDEŞLİK

14 Kasım 2011

AYET-İ KERİMELER    Al-i İmran / 103. Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılma...

Cömertlik Nedir?

14 Kasım 2011

AYET-İ KERİMELER    Muhammed / 38. İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağırılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik edi...

Ebu Cehillerin korkusu

7 Kasım 2011

   İmam Hatiplerde başörtüsü, dışarıda sarık, okulda namaz yasaklanıyor. Neden? İşte sebebi: Hazreti Aişe radıyallahu a...

3 ARKADAŞIN DUASI

23 Eylül 2011

   İbni Ömer radıyallahü anh'ten rivayet edilir: Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:    Üç kişi yolda giderken yağmur...

KÜÇÜK EVLİYA

23 Eylül 2011

   Alâeddîn-i Sâbir hazretleri.... Hindistan evliyâsının büyüklerinden. 1196 (H.592)'da Rebîülevvel ayının on dokuzuncu ...