Ali Dede Bosnavi Hazretlerinden nasihat

   Halvetiyye tarîkatı şeyhlerinden. Bosna’nın Mostar kasabasında doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1598 (H.1007) yılında Sigetvar Kalesi yakınlarında vefât etti. Küçük…

Devamı Ali Dede Bosnavi Hazretlerinden nasihat

Sapık kimselerle beraber bulunmayın!

AMR BİN KAYS EL-MÜLÂÎ; Sekizinci asırda Kûfe’de yetişen hadîs âlimi ve büyük velî. İsmi Amr bin Kays, künyesi Ebû Abdullah’tır. Dokumacılık…

Devamı Sapık kimselerle beraber bulunmayın!

Alâeddîn Konevî Hazretleri kimdir

   Evliyânın büyüklerinden. Fıkıh, kelâm, tefsîr, usûl ve edebiyât âlimi. Asıl ismi Ali bin İsmâil bin Yûsuf el-Konevî, künyesi Ebü’l-Hasan, lakabı…

Devamı Alâeddîn Konevî Hazretleri kimdir

Burada bir köpek var, alın buradan!

   ALÂEDDÎN-İ SÂBİR Hazretleri. Hindistan evliyâsının büyüklerinden. 1196 (H.592)’da Rebîülevvel ayının on dokuzuncu Cumâ gecesi Hirat’ta doğdu. 1291 (H.690)’de vefât etti. İsmi,…

Devamı Burada bir köpek var, alın buradan!

Haram yiyenlere Cennet HARAMDIR

   İnsanın tabiatını bozar haram lokma. İnsanı ibadetten uzaklaştırır haram lokma. İnsanı rahmetten, feyizden alıkoyar bu haram lokma. Hani biz…

Devamı Haram yiyenlere Cennet HARAMDIR

İNSANIN ŞEREFİ – ŞİİRLİ MENKIBE

Ali ibni Şihâb ki, evlâd-ı Resûl’dendir, Hem o devrin en büyük, din âlimlerindendir. Geçirirdi vaktini, hizmet ve ibâdetle, Vakar sâhibi…

Devamı İNSANIN ŞEREFİ – ŞİİRLİ MENKIBE

KABI DOLU OLANLAR

   Ali bin Vehb bir gün talebeleriyle otururken, Magribli Abdurrahmân isminde bir kimse geldi. Torbasından çıkardığı bir gümüş külçeyi Ali bin…

Devamı KABI DOLU OLANLAR

Allah için sevmek

   Allah yolunda arkaşlarımızı çoğaltmamız gerektiğini izah etmesi açısından şu hadis-i şerif çok önemli bir derstir.    Ebû Hureyre radıyallahu anh Peygamber…

Devamı Allah için sevmek

Ali bin Muhammed Müzeyyen Hazretlerinden nasihatler

  İsmi, Ali bin Muhammed Müzeyyen, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Bağdât’ta doğdu. Sonra Mekke-i mükerremede yerleşti ve 939 (H.328)de orada vefât etti….

Devamı Ali bin Muhammed Müzeyyen Hazretlerinden nasihatler

ALİ BİN MUHAMMED BİN BEŞŞÂR

   Büyük velî ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimi. Künyesi Ebü’l-Hasan’dır. 925 (H.313) senesinde vefât etti. Necma’ya yakın bir yer olan…

Devamı ALİ BİN MUHAMMED BİN BEŞŞÂR