RESULÜLLAHA HÜRMET İÇİN

   Alâeddîn Konevî hazretleri… Fıkıh, kelâm, tefsîr, usûl ve edebiyât âlimi. Asıl ismi Ali bin İsmâil bin Yûsuf el-Konevî, künyesi…

Devamı RESULÜLLAHA HÜRMET İÇİN

KOMŞU EVİNE BAKMAK CAİZ DEĞİLDİR!

Alâeddîn Âbizî hazretleri…İsmi Muhammed bin Mü’min Âbizî, lakabı Alâeddîn’dir. Kûhistan’a bağlı Âbiz köyünde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1486 (H.892) senesinde…

Devamı KOMŞU EVİNE BAKMAK CAİZ DEĞİLDİR!

ZİNCİRLE GELEN MİSAFİR

    İstanbul’un mânevî fâtihi, büyük âlim, üstad, hekim ve velî. Asıl ismi Muhammed bin Hamzâ, lakabı Akşeyh’tir. Evliyânın büyüklerinden…

Devamı ZİNCİRLE GELEN MİSAFİR

AHNEF BİN KAYS’DAN ÖĞÜTLER

   Ahnef Bin Kays Tâbiînin meşhurlarından ve hadîs âlimlerinden. İsmi, Dehhâk bin Husayn et-Temîmî es-Sa’dî’dir. Künyesi Ebû Bahr, lakabı Ahnef’tir….

Devamı AHNEF BİN KAYS’DAN ÖĞÜTLER

AHMED YESEVİ HAZRETLERİ: EY İNSANLAR DİNLEYİN

Ahmed-i Yesevî’nin, tesirliydi sözleri, Hidâyete getirdi, binlerle kimseleri. Bir eseri vardı ki, “Dîvân-ı hikmet” diye, Doludur insanlara, öğüt, nasîhat ile….

Devamı AHMED YESEVİ HAZRETLERİ: EY İNSANLAR DİNLEYİN

ŞAŞARIM O KİMSEYE Kİ…

  Ahmed Rıfai Hazretleri. İsmi ve nesebi; Ahmed bin Sultân Ali bin Yahyâ bin Sâbit bin Ebü’l-Fevâris Hâzım Ali bin…

Devamı ŞAŞARIM O KİMSEYE Kİ…

MELEKLERİN GIBTA ETTİĞİ HAL

Ahmed Nâmıkî Câmî, ümmîydi gerçi fakat, Kitap yazıp herkese, ederdi çok nasihat. Tövbe etmek hakkında, buyurdu: “Ey insanlar, Büyük bir…

Devamı MELEKLERİN GIBTA ETTİĞİ HAL

İYİ EDEN ALLAH’TIR

   İsmi Ahmed bin Ali Nâmıkî Câmî Hazretleri, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Eshâb-ı kirâmdan Cerîr bin Abdullah’ın (r.anh) soyundandır. Horasan’ın Nâmık köyünde…

Devamı İYİ EDEN ALLAH’TIR

EFENDİMİZİN DİZİ DİBİNDE

    Ahmed bin Musa el-Acil ismi Ahmed bin Mûsâ bin Ali bin Ömer bin Acîl, künyesi Ebü’l-Abbâs’tır. İbn-i Acîl…

Devamı EFENDİMİZİN DİZİ DİBİNDE

TAŞLANMAYINCA VELİ OLUNMAZ

    Anadolu velîlerinin büyüklerinden. İsmi, Ahmed bin Hâcı İbrâhim’dir. 1769 (H.1183) senesi Rabî’ul-evvel ayının on birinci gecesi, Niğde’nin Bor…

Devamı TAŞLANMAYINCA VELİ OLUNMAZ

BİZ SIRAMIZI SAVDIK

    Ahmed İbn-i Kemal Osmanlı âlim ve velîlerinin en meşhûrlarından. Büyük devlet ve ilim adamı. Asıl ismi Ahmed Şemseddîn’dir….

Devamı BİZ SIRAMIZI SAVDIK

UZAKTAN NASİHAT

    Ahmed bin İdris Hazretleri İdrîsiyye tarîkatının kurucusu. Evliyânın büyüklerindendir. İsmi Ahmed bin İdris Hasenî, künyesi Ebü’l-Abbas’dır. Hazret-i Hasan…

Devamı UZAKTAN NASİHAT

İZMİR’İ KURTARAN SARIKLI MÜCAHİTLER

   Bu yiğitlerden sadece 2 portre getiriyoruz karşınıza. Bunlardan ilki Ahmed Hulusi Efendi’dir. Denizli müftüsü ve Millî Mücâdelenin ilk bayraktârı….

Devamı İZMİR’İ KURTARAN SARIKLI MÜCAHİTLER