Faiz

Vade farkı faiz midir?

8 Ağustos 2012

Bir malın, peşin satılması halindeki fiyatı ile vadeli satılması halindeki fiyatı arasındaki farka, vade farkı deni...

Vade Farkı ve Faiz

4 Ağustos 2012

Kimileri böyle bir uygulamanın faiz olacağı endişesi ile ya bu tür muamelelere girmekten kaçınmakta, ya da ticari zorun...

FAİZ – RİBA MAHİYETİ

4 Ağustos 2012

Ribanın Mahiyeti ve Nevileri     90- Riba'nın lûgat anlamı ziyade demektir. Din deyiminde, alış-verişlerde bir karşılık ...