Selefiyyun

Selefilik neyin devamı?

22 Mart 2015

Yatağından ayrılan nehir suyu gibi, vahyin aydınlık yolundan uzaklaşan insan zihni de saf halini kaybeder. İdeolojiler m...

ABDULVEHHAB VE VEHHABİLİK

24 Eylül 2012

   Arap krallarının, vesile ederek Osmanlı’ya düşmanlığa fırsat buldukları, diğer mezheplere mensup beldeleri işgal etti...