Miras anne ve çocuklar arasında nasıl dağıtılır?

Soru: Miras taksimi, anne ve çocuklar arasında nasıl olur? Çocuklardan biri bu taksimata razı olmayıp mahkemeye müracaat etse ve miras medeni kanuna göre pay edilse, bunun sorumluluğu kime ait olur?

Miras taksimi tamamen Allah Tealanın emirleri doğrultusunda yapılmalıdır.

Geride hanım (anne) ve çocuklar kalmışsa, bu durumda anne 1/8 hisse alır, geri kalan da çocuklar arasında erkeğe iki, kıza bir hisse olmak üzere taksim edilir.

Taksimatı kabul etmeyip mahkemeye başvuran kimse, bunun vebalini ve sorumluluğunu yüklenir. Çünkü mahkemeler eşit olarak mal dağıtımı yapacaktır ve bu Allah katında kabul edilen adil bir dağıtım olmayacaktır.

Bu sıkıntıdan da şöyle kurtulunur: Şayet mahkemeye gidilmişse insanlar birbirine hakkını helal eder. Böylelikle helallik alındığı için kul hakkına girilmediğinden dolayı vebal ortadan kalkmış olur.

PAYLAŞ