İhramlıyken kadının yüzünün açık olması şart mıdır?

Soru: İhramlıyken kadının yüzünün açık olması şart mıdır? Kadın yerine göre kalabalık ortamlarda ihramlıyken yüzünü kapatabilir mi? Ayrıca yüz açmanın sınırı nedir ve ihramlıyken yüz kapatmanın zaman dilimi var mıdır?

Kadınların erkekler gibi ihram için özel giysileri yoktur ve giyecekler-giyim eşyası ile ilgili yasaklar erkekler içindir.

Kadınlar normal elbise ve kıyafetlerini değiştirip ihram için özel bir kıyafete bürünmezler, normal elbiseleri, başörtüsü ve ayakkabısı ile ihrama girerler, çorap, ayakkabı ve eldiven giyebilirler. Başlarını örterler. Fakat yüzlerini açık bırakırlar. Çünkü Abdullah b. Ömer (R.A.) den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz:

“İhrâmlı kadın, yüzünü örtmez.”1 buyurmuştur.

Abdullah b. Ömer (R.A.) den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz:

“Kadının ihrâmı yüzünü, erkeğin ihrâmı ise başını örtmemesidir.”2 buyurmuştur.

Kadın, erkeklerin yanından geçmesi anında ihtiyaç duyduğu takdirde, başı üstünden bir giysiyi yüzüne sarkıtması caizdir. Çünkü kadın, yüzünü örtmeye muhtaç olması haysiyetiyle örtü ona, avret gibi mutlak şekilde haram olamaz. Ancak örtü derisine değmeyecek şekilde yüzünden mesafeli olmalıdır. Hz. Aişe (R.anhâ) validemiz anlatıyor: Biz kadınlar ihramlı olarak Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz ile beraber iken, binekli kimseler yanımızdan geçerdi. Onlar tam hizamıza gelince, her birimiz cilbabını başından yüzünün üzerine sarkıtıverirdi. Bizi geçtiler mi tekrar kaldırırdık.3

Görülüyor ki, Hz. Aişe (R.Anhâ) validemiz, ihramlı iken kadınların yüzlerinin açık olduğunu, yabancı erkeklerle karşılaştıkları zaman, onların bakışlarından kendilerini korumak için örtülerini baştan aşağı yüzlerinin üzerine, yüze değmeyecek şekilde sarkıttıklarını belirtmektedir.

dipnot

(1) Ebu Davud, Menasik:32, No:1826, 1/567
(2) Darekutnî, Hac, No:260, 2/294; Beyhekî, Es-Sünenül-Kübra, Hac, No:9126; 7/102
(3) Ebû Dâvud, Menâsik:34, No:1833, 1/568

PAYLAŞ