Yüze küfredenin nikahı düşer mi?

   Kişi eğer mukaddesata söverse, küfrederse, ALLAH muhafaza kâfir olur. İman gidince, nikah da düşer.

Mukaddesat, ALLAH Teâlâ’ya mensûb olan, dinen pak, nezih “tertemiz”, manevî bir büyüklüğe sahip bulunan şeylere denir.  Kısaca dinimizce kutsal kabul edilen değerlerdir.

İnsan, aslında en güzel şekilde yaratılmış mükemmel, muhterem bir varlıktır. Hiç bir kimseye sövülmesi caiz değildir. Bilhassa ağza sövülmesi büyük bir günahtır, “tazîr”1 cezasını ve tövbe-istiğfar etmesini gerektirir. Hatta bazı fıkıh âlimlerine göre bir müminin ağzına sövülmesi kâfir olmasını gerektirir. Çünkü müminin ağzı iman ve Kuran yeridir, onun ağzına söven, -haşa- Kuran’a sövmüş gibi olur. Bu sebeple imanını ve nikâhını yenilemesi gerekir.

dipnot

(1) Hakkında belli bir ceza bulunmayan suçlardan dolayı şekli ve miktarı kadı(hâkim) tarafından tâyin ve tatbik edilen cezadır.

PAYLAŞ