Cünüpken saç-sakal-tırnak kesmek

Cünüp bir kimsenin saç, sakal, tırnak ve vücut kıl-tüy temizliğini yapması haram olmamakla birlikte mekruhtur.

Bu nedenle çok özel bir sebep yoksa, bu tür temizlikleri gusüllü iken yapmak gerekmektedir.

İnsan mükerremdir ve onun mükerrem olan bütün azalarına itina ve saygı gösterilmelidir. Bu, tırnak da olsa, ait olduğu bedenden kirlilik halindeyken ayrılmamalıdır.

Bedenden ayrılan parçalar da bu mübarekliğe uygun düşecek şekilde temizken ayrılmalı, temiz olarak toprağa düşmelidir. Mükerrem insanın parçası kirli ve pis olarak ayrılıp da kalmamalıdır.

İmam-ı Gazali Hazretleri İhyâü Ulum ed-Dîn kitabında şöyle diyor: Cünüp olan kimsenin tırnak kesmesi, tıraş olması, etek ve koltuk altını temizlemesi, kan aldırması veya vücuttan herhangi bir parça kopartması uygun değildir. Çünkü âhirette bütün vücut geri döneceğinden yıkanmadan kesilen veya tıraş olunan şey cünüp olarak dönecektir.

Öyle ise beden temizken ayrılsın ki, bedene yine temiz olarak dönmüş sayılsın… Şayet beden kirli iken ayrılırsa kirli olarak dönmüş sayılacaktır.

PAYLAŞ