KADİR MISIROĞLU’NUN TARİHTEN GÜNÜMÜZE TAHRİF HAREKETLERİ KİTABI

   Tarih konusunda derin bir ilme sahip olan ve Osmanlıcayı iyi bilmesi nedeniyle eski alimerin eserlerinden istifade ederek geçmiş-gelecek tahlilini daha iyi yapabilen Kadir Mısıroğlu’nun “Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri” adlı eserinin 3. cildi çıktı. Çıkmasıyla da ortalık karıştı.

   İslam tarihinde reform adı altında yapılan tahribatın ve bu cüreti gösteren tahripçilerin deşifre edildiği eser, okuyucularına geniş malumat sunuyor.

   Eserde, Müslümanlar arasında ihtilafa sebep olan konuların izahının yanında, Ehli Sünnete aykı görüş beyan eden şahıslar, mezhepleri, savundukları görüşler, dalları budakları Üstadın kendine has akıcı üslubu ile ele alınıyor.

3. CİLT ÇIKTI ORTALIK KARIŞTI

   3. Ciltte Dinler Arası Diyalog ve Fethulalh Gülen meselesini ele alan eser geniş yankı uyandırdı. Gülen’in dünü ile bu günü arasındaki dağlar misali farkını, diyalog adına yapılanları gazete manşetleri ve delilleri ile gözler önüne seren eser, Fethullah Gülen tarafından toplatılması amacıyla dava edildi.

   Kadir Mısıroğlu Yeni Akit Gazetesi  ile bu konu hakkında yaptığı röportajda şöyle demiştir: ”Tuhaftır ki, tenkid ettiğim bu kadar şahıstan bir ses çıkmazken ‘hoşgörü şampiyonu’ olan Fethullah Gülen tarafından bana dava açılmıştır. Herhalde beni papazlardan esirgemediği hoşgörüye layık görmemiştir.”

   Mısıroğlu’nun Faebook adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Fethullah Gülen, Üstad Kadir Mısıroğlu’nun son kitabının toplatılmasını ve 20 Bin TL (10 Bin Üstad’ımızdan ve 10 Bin TL’de naşir sıfatı ile oğlundan ve neşredilği günden bugüne kadarki FAİZ’ini istedi …) “

TOPLATILMADAN ALIN

   Kitap, Sebil Yayınevi‘nden çıkıyor. Siz her türlü ihtimale karşı bu eserleri temin edin. Bizler de yayınevinden izin almış bulunuyoruz. Allah’ın izniyle Bu eserlerden sitemizde istifade edilmesini sağlayacağız. Özellikle Dinler Arası Diyalog mevzuunda geniş bir malumata kavuşmuş olacağız.

   Bu eserleri sizlere de şiddetle tavsiye ediyoruz. Alın, okuyun, insanların irşadı için hediye olarak dağıtın…

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ