YAHUDİ VE HIRİSTİYANLAR İLE AYNI ALLAH’A MI İNANIYORUZ?

   Dinler Arası Diyalog projelerinde yer alan ve din adına konuşan hoca vasıflı insanlar, Yahudi ve Hıristiyanlar ile aynı Allah’a inandığımızı söylerler. Dizi ve sinemalarda da bu konu kelime oyunları ile ele alınarak aynı şey ya doğrudan söylenir ya da ima edilir.

   Bu yazıda Yahudi ve Hıristiyanlar ile aynı Allah’a inanmadığımızı Rabbimizin ayetleri ile anlayacağız.

OĞLU OLAN ALLAH! (HAŞA)
Bakınız Mevla Teala Yahudive Hıristiyanların sapık inançlarını nasıl izhar ediyor:
  “Andolsun “Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler küfre düşmüştür. De ki: “O eğer Meryem oğlu Mesih’i onun annesini ve yeryüzündekilerin tümünü helak (yok) etmek isterse Allah’tan (bunu önlemeye) kim birşeye malik olabilir? Göklerin yerin ve bunlar arasındakilerin tümünün mülkü Allah’ındır; dilediğini yaratır. Allah herşeye güç yetirendir.” (5/17)

   “Yahudi ve Hıristiyanlar: “Biz Allah’ın çocuklarıyız ve sevdikleriyiz” dedi. De ki: “Peki ne diye sizi günahlarınızdan dolayı azablandırıyor? Hayır siz O’nun yarattığından birer beşersiniz. O dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır. Göklerin yerin ve bunların arasındakilerin tümünün mülkü Allah’ındır. Son varış O’nadır.” (5/18)

   Yahudiler: “Üzeyir Allah’ın oğludur” dediler; Hıristiyanlar da: “Mesih Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla söylemeleridir; onlar, bundan önceki inkâr edenlerin sözlerini taklid ediyorlar. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar? (9/30)

Kendi kitaplarında bu gerçeği defalarca görmek mümkündür:
  “o gün ve saat konusunda kimse bir şey bilmez; ne gökteki melekler, ne de oğul, yalnız Baba bilir” (Matta 24)
   “Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O’nu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi.”( 1. Yuhanna 4:9)

   Yahudi ve Hıristiyanların temel inançlarından birisi tanrılarının oğlunun olmasıdır. Allah’a oğul, evlat, çocuk isnat etmeleri ile en büyük sapıklığa düşmüşlerdir. Hak din olan İslam’a göre ise Allah’u Teala doğmaktan, doğurmaktan, evlat edinmekten münezzehtir. İhlas suresindeki “doğmamıştır ve doğrulmamıştır” ve “Ve Rahman evlat edindi dediler, O bundan münezzehtir, yücedir”(21/26) gibi ayetlerde bu gerçek açıkça vurgulanmıştır.

   Dolayısıyla Yahudi ve Hıristiyanlar oğlu olan, evladı olduklarına inandıkları tanrıya taparken. Müslümanlar ise oğlu olmayan, evlat edinmeyen bir Allah’a inanmaktadır.

MERYEM’İN OĞLU TANRI İSA!
   Hıristiyanların tanrı inancında önemli hususlardan birisi de Hazreti İsa’nın ilahlaştırılmasıdır.

Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek şöyle beyan ediliyor:
   “Andolsun “Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler küfre düşmüştür.” (5/72)
   
   “Onlar Allah’ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rablar (ilahlar) edindiler ve Meryem oğlu Mesih’i de.. Oysa onlar tek olan bir ilah’a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. O’ndan başka ilah yoktur. O bunların şirk koştukları şeylerden yücedir.” (9/31)

YAHUDİLERİN İNANDIĞI IRKÇI TANRI!
… Ve Israil onun mirasının sıptidir; ismi ordularin RABBIDIR. Sen benim topuzum ve cenk silahimsin; ve seninle milletleri kiracagim; ve seninle ülkeleri helak edeceğim. Ve seninle atı ve binicisini kiracagim. Ve seninle cenk arabasini ve binicisini.kıracağım; ve seninle erkegi ve kadını kiracagim; ve seninle kocamış adami ve genci kıracağım; ve seninle genç adami ve ere varmamis kizi kiracagim; ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım; ve seninle çiftçiyi ve çiftini kıracagım; ve seninle Valiyi ve Kaymakamı kıracağım.(YEREMYA BAB: 51 A: 19-23 S.: 777)

… Ey Kenan, Filistinliler diyarı, RABBIN sözü size karsidir; seni yok edecegim, öyle ki artık sende oturan kimse olmayacak (TSEFENYA BAB: 2 A: 5 S.: 887)

   Yahudi ve Hıristiyanlar bu şirk bataklığı içerisinde iken bir Müslüman nasıl olurda onlar ile aynı tanrıya ibadet ettiklerini söyleyebilir. Bunu bir gayri Müslim söylediği zaman, Müslüman olduğunu iddia eden kişi nasıl tasdik edebilir?

   Aman kardeşlerimiz bu oyuna gelmeyelim. Ve bu yazıları ezberleyelim. Her yerde söyleyecek sözümüz, okuyacak delilimiz olsun.

İBRAHİMİ DİNLER SAFSATASINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

PAYLAŞ