selefi kime denir

Selefilik neyin devamı?

22 Mart 2015

Yatağından ayrılan nehir suyu gibi, vahyin aydınlık yolundan uzaklaşan insan zihni de saf halini kaybeder. İdeolojiler m...