Din düşmanlarının fetva Hocası İhsan Eliaçık

   Bildiğiniz gibi Müslüman toplumlarda İngilizler tarafından, Ehli Sünnet inancını dolayısıyla birlik ve beraberliğimizi bozmak amacıyla yeni yeni ekoller türetilmiştir. Bunun sebebi şudur: Bütün Müslümanların itikadı aynı olsa yani inanç konularında ittifak etseler, ameli konularda veya eğitimde farklı metodlar uygulasalar bunda hiçbir sakınca yoktur. (Osmanlı’da İslam coğrafyası böyle idi)
   Ancak Müslümanlar “inanç” konularında ayrılığa düşerse, farklı farklı şeylere inanmaya başlar iseler, birinin caiz dediğine diğeri bid’at demeye başlarsa işte o zaman araya tefrika girer ve Müslümanların birliğini bozar.
   İşte bunun için İngilizler başta Vehhabilik olmak üzere bir çok mezhebin türemesi için çok gayret göstermişlerdir.
   Daha önce söylediğimiz gibi ülkemizde de adının başına “abu” ekleyerek “tevhid mücadelesi” adı altında Ehli Sünnet inancına dair bir çok meseleyi inkar eden, Müslümanların mubarek gün ve gecelerine dil uzatıp Müslümanları ibadetten uzaklaştırmaya çalışan insanlar türetildi.
(MİRAÇ YOK DİYEN ALİAÇIK NASIL MİRACA SARILMIŞTI? TIKLAYIN)
SİSTEMİN HOCA(!)LARI
   Cumhuriyet tarihinden itibaren de ülkemizde “laik kemalist sistemi” koruyacak ve düçlendirecek, bu sistemi İslam’a dayandırarak meşrulaştırmaya çalışacak, Müslümanları bu sisteme entegre edecek hoca kılıklı insanlar türetildi.
   Bunlar, Müslümanlar arasında çok da yer bulamamakla birlikte “şeriata” küfredip kendini Müslüman zanneden belli kesimlerin “İslama” ve “Müslümanlara” karşı kullandıkları bir koz haline geliyorlar.
   Yaşar Nuri Öztürk, Haydar Baş, Zekeriya Beyaz, Abdülaziz Bayındır, Emin Işık, İhsan Eliaçık gibi popüler yapılan isimler belirli zamanlarda “etkili” olmuş, niyetleri deşifre olunca da kimi magazin malzemesi haline gelmiş kimi de inkarda iyice azıtmıştır.
İHSAN ELİAÇIK FACİASI
   Bu faciayı sizlere daha önce aktarmıştık. BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ.
   Daha önce bazı kanallara çıkıyor ve İslami hususları “bidat” diyerek inkar ediyordu. Şahsı tanımayan saf Müslümanlar da itibar ediyor ve kafaları karışıyordu.
   Anti kapitalistiz diyerek gençleri arkasında topluyor, yürüyüşler yapıyordu. Bizler bu konuda da sizleri uyarıyorduk.
   Gezi olaylarının patlak vermesi ile birlikte daha çok deşifre olan ve “gezi imamı” diye anılmaya başlayan şahıs sistem tarafından türetilen bir “hoca(!)” olduğunu kanıtlamış oldu.
   “Oda tv” de yazarlık yapan, Cumhuriyet gazetesinin fetva makamı olan Eliaçık, solcuların İslam’a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını kusmak için bir araç haline geldi.
   Müslümanların her işine bir kılıf bularak aşağılayan, solcu din düşmanlarının fiillerini ise uydurduğu kılıfla “dine dayandıran” gezi imamı, “İslam’ın anarşizm” olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti.
   Hiçbir zaman Müslümanların tarafında yer almayan Eliaçık son olarak da Ayasof’ya Camii’nin “kilise” olmasını ve çanların çalınmasını dillendirdi.
DEŞİFRE OLDULAR ELHAMDÜLİLLAH
   Allahu Teala bu gibi insanları bir vesile ile deşifre ediyor ve halkın gözünde itibarlarını sıfırlıyor. Dolayısıyla artık belli bir zamandan sonra bu şahıslara reddiye yapmak bile vakit kaybı manasına geliyor.
   Bize düşen görev Ehli sünnet itikat meselelerini sizlere aktarmak. Akaidinizi doğru olarak bildiğiniz zaman, bu gibi şahıslara kanmayacak ve hoca postu altına gizlenen tehlikeleri fark edebileceksiniz…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ