Kur'andan ezberlediğini unutmamak için okunacak dua

   Ezber kuvvetimizi arttırmak için elbette ki öncelikle gözlerimize hakim olacağız. Televizyon vb. videolardan, Facebook gibi dikkat dağınıklığını arttıran paylaşım sitelerinden uzak duracağız.
   Bunun yanında devam ettiğimiz takdirde bizlerin üzerimizde etkisini gösterecek ayet-i kerimeler de vardır ve Rabbimizİn ayetleri bütün dualardan daha tesirlidir.
   İmam-ı Gazali Hazretlerinin İhya’sında zikrettiğine göre: “Her kim uyuyacağı zaman, Bakara suresinden 163 ve 164. ayetleri okursa, Allah(u Teala Hazretleri) o kişiye Kur’an’dan ezberlediklerini unutturmaz.”
   Ayet-i Kerimeler şunlar:

MANASI:

   İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah’ın varlığını ve birliğini isbatlayan) birçok deliller vardır.

PAYLAŞ