Ahmet Saim Kılavuz Diyanet Tv'de Hadis çıkmazı

  Geçtiğimiz günlerde “MEHMET GÖRMEZ BU İŞİN HAKKINI VERMEDİ başlıklı bir yazı yayınlamıştık. BURADAN OKUYUN
   Haklı mıyız, haksız mıyız?
   Müslümanlar üzerinde oyunlar oynanırken, hadisleri inkar furyası at koştururken Diyanet Tv’de hadisler konusunda “iman” kuvvetledirilmesi gerekirken tam aksine inkarcıların değirmenine un taşıyor.
   Mehmet Görmez de “görmezden” geliyor.
TAKİP YOK, MÜDAHALE YOK…
   Bir Tv programının alt yazısına dönemin başbakanı Erdoğan telefonla arayıp müdahale ediyor, düzeltilmesini istiyor. Neden?
   Takip ediyor, değerlendiriyor, önemsiyor, müdahale ediyor.
   Demek ki, kıymet verince, önemsenince kişiler ve söylemlere müdahale edilebiliyor.
   Mesela Diyanet Tv’de biri çıkıp Fetö’yü övebilir mi? Bunu nasıl karşılarız? mehmet Görmez nasıl karşılar?
   Fetö’nün övülmesi ne kadar felaket ise Hadisler üzerinde şüphe oluşturmak veya bid’at bir görüşü ortaya atmak da o kadar felakettir.
  Ama başkan dahil kimsenin müdahalesi olmuyor…
   Hadise gelecek olursak:
   “Yahudiler yetmiş bir (71) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Hristiyanlar yetmiş iki (72) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de yetmiş üç (73) fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehennem girer.”(Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn Mace,Fiten, 17; İbn Hanbel, 2/332). Tirmizî, Ebu Hureyre’den rivayet ettiği bu hadisin sahih olduğunu bildirmiştir.
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ