İndirilen Din ve uydurulan din


   İndirilen dinde Allah’tan gelen vahiy, Kur’an, Peygamber, sahabe, tabiin ve sistemleşme süreci… kesintisiz bir akış var…
   Uydurulan din ise sonradan ortaya çıkmıştır, bir akış yoktur. Sistem yoktur, kaide yoktur. Tabiri caiz ise atış serbesttir.

PAYLAŞ