Yunus Emre'den Dervişlere Öğütler

DERVİŞLERE SEVGİ-SAYGI-DERVİŞLİĞİN ÖZELLİKLERİ

-Ar namusu bırakdum kilimi suya attum
Dervişliğe el katdum Mevla görelim neyler

-Ben  dervişem diyen kişi iş bu yola ar gerekmez
Derviş olan kişilerün gönlü gündür dar gerekmez

-Derviş gönülsüz gerektür sövene dilsüz gerektür
Dövene elsüz gerektür halka beraber gerekmez

-Eğer derviş isen derviş cümle alem sana biliş
Fodulluğı hulka değiş arada ağyar gerekmez

-Gelmek gerek terbiyete kamu bildiklerin koya
Mürebbisi ne dirise pes ol anı dutmak gerek

-Dünyadan gönlünü çeke eliyle arpa eke
Ununa yarı kül kata güneşde kurutmak gerek

-Dervişlik dedikleri hırkayla taç değül
Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil

-Dervişlerin yoluna sıdk-ıla gelen gelsün
Hakk’dan özge nesneyi gönlünden süren gelsün

-Gökten inen dört kitabı günde bin kez okursan
Vallah didarı göremezsin sevmez isen dervişleri

-Dilersen bu ddünyanın şerrinden olasın emin
Terk eyle bu kibri kini hırkaya gir derviş yüri…

İNSANLARI SEVMEK

-Gelin tanışık edelüm işün kolayın tutalım
Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz

-Bir kez gönül yıkdınsa kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil

-Kimseyi düşman tutmazuz ağyar dahi yardur bize
Kanda ıssızlık varsa mahale vü şardur bize

-Adımuz miskindir bizim düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmazuz kamu alem birdir bize

-İş bu vucud bir kala’dur akıl içinde sultanı
İş bu gönül bir hazinedür ışk tutmuş bekler anı

ÖLÜM KORKUSU

-Bu dünyanın meseli bir ulu şara benzer
Veli bizim ümrümüz bir tiz bazara benzer

-Dünyaya gelen göçer bir bir şerbetin içer
Bu bir köpridür geçer cahiller anı bilmez

-Bu dünyaya gelen kişi ahır yine gitse gerek
Misafirdür vatanına bir gün sefer itse gerek

-Soğumuş şol kara gözler belürsüz olmış ay yüzler
Kara toprağın altında gül diren elleri gördüm

-Benim canum bir kuşdur kim gevdem anun kafesidür
Dostdan haber geliceğiz bir gün uçar kuşum benüm

PAYLAŞ