Cami için vakfedilen arsa geri alınır mı?

   Soru: Bir kimse cami yapılmak üzere vakfettiği arsasını geri isteyebilir veya alabilir mi?

   Cevap: Bir kimse, cami inşa edilmek üzere vakfettiği arsasını geri almak gayesiyle rucu edemez. Bu vakıf malını satamaz ve miras olarak intikal edemez. Vakıf tamamıyla ondan çıkmış olur.

   Ancak belli bir süre için, beş on, yirmi sene gibi bir süre için tahsis etmişse o cami sayılamaz.

(Fethu’l Kadir)

PAYLAŞ