Konserve gibi içindeki görünmeyenlerin alışverişi dinen caiz midir?

   Konserve, tüp içinde bulunan ilaç ve tüpgaz gibi şeylerin Şafiî ile Hanbelî mezhebinde alışverişi caiz değildir.

   Çünkü satılan şeyin görünmesi gerekir. Adı geçen şey görünmediğinden ve hile olması ihtimali uzak olmadığından ğarar (aldanma) da mümkündür.

    Ama Hanefi ile Maliki mezhebine göre caizdir. Hazır olmayan şeyin satışı caiz olduğu gibi. Bu zamanda bu gibi meselelerde Hanefî ve Maliki mezhebine göre amel etmekten başka çare yoktur. Mezhep taassubunu gösterenler acaba bu gibi meselelerde nasıl hareket edeceklerdir?

Halil günenç hocam

PAYLAŞ