Açık arttırma ile satış yapmak, almak caiz midir?

Genel hüküm olarak, açık arttırma usulü ile satış caizdir. Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz kendisine gelip bir şeyler isteyen (dilenen) bir müslümandan evinden bir şeyi getirmesini söylemiş, onu açık arttırma ile satarak bir kısmına yiyecek, diğer kısmına da balta aldırtıp çalışmasını tavsiye etmiştir.1

Açık arttırma şeklinde yapılan alış-verişlerde önemli olan söz konusu malın dinimizce alım satımının helal olan bir mal olmasıdır. Ayrıca gerçekten alma niyeti ile değil de fiyatın yükselmesi için bir teklif verilmesi caiz değildir.

Bazen bu tür sitelere, mezat ve müzayedelere giriş için bir katılım bedeli alınmaktadır. Katılım ücreti, bu açık arttırmayı organize eden firmaların aldığı bir hizmet bedelidir. Ödenmesi caizdir.

dipnot

(1) Ebu Davud, Zekat 26, (1641); Tirmizî, Büyû 10, (1218); İbnu Mace, Ticârât 25, (2198)

PAYLAŞ