İksîri Âzamdır Nutku Ehlullah

Şehid Bayram Ali Öztürk Hocamızın dilinden düşürmediği Erzurumlu Emrah’ın söylediği şiir…

İksiri azamdır nutk-i ehlullah
Yek nazarda haki kimya ederler
Hakkın esrarından onlardır ağah
Velakin surete ihva ederler

Bakma hakaretle devişhanlara
Köhne aba giyen ârifanlara
Vârisi Enbiya denmiş onlara
Mürde gönülleri ihya ederler

Emrah’ım ceht eyle kali hal eyle
Kâl ehli olandan infisâl eyle
Erenleri bulda imtisâl eyle
Seni de vâsıl-ı Mevlâ ederler

ANLAMI:
Allah dostlarının konuşması en büyük iksirdir ki, tek bakışta insanın manevi rengini değiştirirler (olgunlaştırırlar) Hakkın sırlarına onlar uyanıktır lakin görünüşte anlaşılmayacak şekilde gizlerler.

Eski aba giyen, arif olan dervişlere hor görerek bakma, onlara Peygamber vekilin denmiştir ki (gaflete dalıp) ölmüş (gibi ruhsuz olan) gönülleri diriltirler.

Emrah gayret eyle sözden hale geç, (hal ehli olmayan) ve sadece işin edebiyatını yapan (ya da boş konuşandan) ayrıl. Erenleri bul ve yapış ki seni de Mevla’ya ulaştırırlar.

ERZURUMLU EMRAH KİMDİR?

Erzurum yakınlarında Tanbura köyünde 1777 (1815-1820?)’de doğduğu sanılıyor. Halk ağzında dolaşan söylentilere göre, ilkin Erzurum’da medresede öğrenim gördü. Sevdiği, küçük Paşa’nın kızı bir ağanın oğluyla evlendirilince, çok üzüldü; sonra Sivas, Konya, Niğde, Tokat, Kastamonu illerinde geziye çıktı.

Onun bir çoban olduğu da söylenir…

Söylediği şiirlerden hakiki aşka; Allah aşkına tutulduğu anlaşılan Erzurumlu Emrah Çıraklarından Tokatlı Nuri’nin bir şiirinde belirttiği gibi, 1860 yılında öldü, mezarı/türbesi Niksar’dadır.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ