Cübbeli Hocanın Atatürk konuşması üzerinden yüklenenlere

Cübbeli Ahmet Hocaefendinin bir kanalda yaptığı Atatürk konuşmasında “hakkında konuşmak caiz değil” ifadesi içeride ve dışarıda bir çok ithamların olmasına sebep oldu. Buradaki caiz değil ifadesinin fıkhi bir terim olmayıp “doğru değil” manasında kullanıldığını ekleyerek devam edelim.

Değerli dostlar! Cübbeli Ahmet Hoca kendisini itham edenlere de “küfür ve hakaret etmeden beni de tenkit edebilirsiniz” diyen bir insan. Elbette kendisi de tenkit edilebilir. Ama onu tanımıyormuşcasına yaptığı konuşmayı bir yerlere çekmek kul hakkına girmektir.

Çünkü bu konuda daha önce yaptığı konuşmalar ortadadır. Ve burada sevin, benimseyin, siz de kemalist olun demiyor. Sadece arkasından konuşmayın diyor.

Yani Cübbeli Hocamızın biz inancını, itikadını biliyoruz ve şahidiz. Allah’ın ve Peygamberinin düşmanlarına muhabbet beslemeyecek, yeri gelince herşeyi göze alarak tek başına karşı çıkacak bir insan olduğunu daha önce görmedik mi? Defalarca hapse girip çıkan ve bedel ödeyen bir insandan bahsediyoruz…

O halde tenkitlere sebep olan bazı açıklamaları da bir takım önemli sebeplere dayanmaktadır.

Bunlardan birincisi, Cübbeli Hocayı canlı yayınlarda devamlı sıkıştırarak suç teşkil edecek söylem içerisine girmesini sağlamak ve olabilirse hapse girmesini istemektedirler. Cübbeli Hoca bu tuzağa düşmemektedir.

İkincisi ise yine Mustafa Kemal üzerinden gurupları, cemaatleri yani Müslümanları tahrik etme gayesi gütmektedirler. Cübbeli Hoca şayet istedikleri gibi açıklama yapsaydı bunu alıp kullanacaklar ve Müslümanları tahrik etmeye, ayaklandırmaya çalışacaklardı.

Üçüncüsü ise bu ayaklanma bahanesiyle cemaat ve tarikatların üzerine çullanacaklar ve kapatmaya çalışacaklardı.

Türkiye’de ne zamandır iç savaş, karışıklık, kargaşa ve fitne kazanı kaynatılmak isteniyorsa da devlet ricalinin teyekkuzda olması ve medya gücü sayesinde bunu başaramıyorlar. Ama her yolu denemeye de devam ediyorlar.

Cübbeli Hocamızın ifadelerini de bu konu bağlamında değerlendirelim.

Her yer mealci, selefi, hadis sünnet inkarcısı, tasavvuf tarikat düşmanı dolmuş, internette cirit atıyorlar. Bunlara karşı tek bir cümlesi, tenkiti, mücadelesi bulunmayan sözde çok şuurlu, duyarlı insanlar, söz konusu Cübbeli Hoca olunca çok cesur oluyorlar. Hakaretler, küfürler havada uçuşuyor. Bu da muhtemelen onun şahsına karşı gizledikleri kin ve nefretten kaynaklanıyor.

Dolayısıyla Allah için bu konuda yorum yapmaktan sakınalım, Cübbeli Ahmet Hocamızın hizmetlerine odaklanalım. Biz onu tanıyoruz, siz de tanıyorsunuz. Bazı şeyleri açıkça söyleyemediğini görüyoruz. Neyin ne olduğunu ileride göreceğiz inşaAllah..

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ