EHLİ SÜNNET NEDİR?

   Ehl-i Sünnet ve’l-cemaat, Peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem)’in sünnetine, ashabının ve onların yollarını izleyenlerin sünnetine; itikad, söz ve amel hususlarında sımsıkı sarılanlar ile bu şekilde dosdoğru tabi olup, bid’atlerden uzak duran kimselerdir.
 
   Bunlar kıyamet gününe kadar ilahi yardıma mazhar olarak kalacaklar, varlıklarını sürdüreceklerdir. Bunlara uymak hidayet, muhalefet ise sapıklıktır.
 
   Ehlisünnet vel-cemaat bir takım özellik ve niteliklerle diğerlerinden ayrılır. Bunlardan bazıları şunlardır:
 
1-Ehli sünnet vel-cemaat, ister itikad, ister ahkâm, ister yaşayış bakımından ifrat ve tefrit, aşırı gitmek ile katılık arasında vasat ve itidal üzere olanlardır. O halde bu ümet diğer ümmetler arasında vasat olduğu gibi, onlarda bu ümmetin fırkaları arasında vasat (orta yolu izleyen) olanlardır.
 
2-Dinin hükümlerini sadece kitap (Kuran) ve sünnetten alırlar. Bunlara gereken önemi verirler.
 
3-Resulüllah’ın hallerini, sözlerini, fiillerini insanlar arasında en iyi bilen onlardır. Bundan dolayı sünneti en çok seven ve uyan da onlardır.
 
4-Din hususunda düşmanlıkları terk ederler, düşmanlık yapanlardan uzak dururlar.
 
5-Selef-i Salih’i (Geçmiş büyükleri) tazim eder, selef yolunun en esenlikli, en ilme uygun ve en muhkem olduğuna inanırlar.
 
6-Batıl tevili kabul etmez, şeriata teslim olurlar.
 
7-Nakli (ayet ve hadisi) akıldan üstün tutarlar.
 
8-Onlar İslam, sünnet ve cemaatin dışında başka bir isim almazlar.
 
9-Sahih akideyi, dosdoğru dini yaymaya, insanlara bunları öğretip, doğruya iletmeye, onlara içten nasihat edip, onların işleriyle ilgilenmeye önem verirler.
 
10-Cemaate ve kaynaşmaya çokça gayret ve teşvik ederler. Ayrılıkları ve tefrikayı bir kenara bırakır, insanları bundan sakındırırlar.
 
11-Yüce Allah, onları birbirlerini tekfir etmekten korumuştur. Başkaları hakkında da ilme ve adalete uygun olarak hüküm verirler.
 
12-Karşısındakini yenmek için değil, hükmün aydınlığa çıkması için tartışırlar.
 
   Bu akide insanları birleştiricidir. Diğer yollara baktığınız zaman tefrikaları ve çekişmeleri görürsünüz. Ehl-i sünnette bu yoktur.
 
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ