Cünüpken diş dolgusu yaptıran tekrar gusül alması gerekir mi

   Diş dolgusu gusle engel değildir. Çürümüş bir dişe dolgu yapılabilir, dolgu tutmazsa kaplama yapılabilir, bunun gusle engel hiçbir yönü yoktur. Diğer bir mezhebi taklit etmeye gerek yoktur. Hanefî mezhebine mensup bir kimse dişine kaplama veya dolgu yaptırdığı zaman, yaptırdığı bu kaplama veya dolgu asıl diş hükmüne geçer ve kaplama veya dolgunun altında kalan asıl diş, “ağzın zahiri” hükmünden çıkar; yıkanmaması guslü iptal etmez.

   Dişle ilgili bu tür işlemleri yaptırırken abdestli bulunmak da şart değildir. Mezkûr dişlerde gusül vazifesi, zahir-i beden, bedenin dışı hükmünü alan dolguya ve “kurun”a intikal ederek, bunları yıkamakla tahareti tamme, tam temizlik meydana gelmektedir.

   Bununla birlikte bu tür işlemlerin imkan dâhilinde temiz iken yapılması daha uygundur.

PAYLAŞ