Süs köpeği satışı caiz midir?

Hadis-i şeriflerde1 özelliği olmayan yani av, çoban, bekçi köpeği gibi özelliği olmayan ve üzerinde emek sarf edilmeyen bir köpeğin satışı yasaklanmıştır.

Eti yenilmeyen genellikle yırtıcı hayvanların alım satımı men edilmektedir.

dipnot

(1) Tirmizî, Büyü’: 49; Ebû Davud, Büyü’: 65; Müslim, müsâkât40,41; Nesai, sayd 15, Ahmed b. Hanbel, 111,464, 465; IV, 140

PAYLAŞ