Abdest namazdan sonra farz kılındı. Peygamberimiz namazlarını abdestsiz mi kıldı

   Günümüzde ilmi seviye gerçekten çok düştüğü için özellikle gençlerimiz cahillerin tuzağına çabuk düşebilmektedirler.

   Yıllar önce cevaplanmış, açıklanmış ve reddiyeler ile çöpe atılmış görüşler, cahil bırakılan halkın önüne tekrar getirilince, bilhassa İslami konuları araştıran gençler afallıyor ve bir cevap arıyorlar.

   İşte o konulardan ve iddialardan bir tanesi:
“Namaz Mekke’de, abdest ise Medine’de farz kılınmıştır. Bu müddet zarfında Peygamberimiz ve Müslümanlar abdestsiz mi namaz kılmışlardır?”

   Bu konuyu gündeme getirmenin elbette bir manası yok ama Siyonizm’in ajanları boş durmuyor. Müslümanların aklını karıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Bu konuya nasıl cevap verilir?

   Fethu’l Bari’den naklen Peygamberimiz’in ve ashabının İsra’dan (yani namazın farz kılınmasından) önce de namaz kıldığı sabittir. Böyle olduğu halde namazlarını abdestsiz kıldığı manası çıkartılamaz. Neden?

   Çünkü Usul-ü Fıkıhta tekerrür eden bir kaidedir ki, bizden öncekilerin şeriatı bizim için de şeriattır. Yeter ki Allahu Teala ve Resulü reddetmeksizin nakletmiş olsun, nesh edilmiş de olmasın.

   Orucu emreden ayette de “oruç size, sizden öncekilere farz kılındığı gibi farz kılındı” ifadesinin eçmesi bu gerçeği ifade etmektedir.

   Resulüllah Efendimiz, İmam-ı Ahmed ile Darekutnî, İbn-i Ömer (Radıyallahu anh)ten rivayet edilen, abdesti tarif eden hadis-i şerifin sonunda şöyle buyuruyor:
   Hazreti Osman (Radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), uzuvlarını üçer üçer yıkayarak abdest aldı ve şöyle buyurdu: “Bu benim ve benden önceki diğer peygamberlerin ve İbrahim aleyhisselâm’ın abdestidir.” (Kütüb-i Sitte 3614)

   Bu hadis-i şeriften de anlaşıldığı üzere Peygamber Efendimiz, İslam’dan önceki ümmetlere verilen abdesti uyguluyordu.

   Yine misal olarak verirsek farz olan namazı da Mescid-i Aksa’ya doğru kılardı. Ne zaman ki, Kabe’ye yönelmesi emredildi, o zaman Kabe’ye yöneldi.

   Yani kıble meselesinde de, emir gelinceye kadar kendinden öncekilerin şeriatına tabi olmuştu.

   Dolayısıyla Peygamberimiz ve sahabeleri namaz farz kılındıktan sonra da abdest alıyorlardı. Ayet-i Kerime ile abdest kesin olarak farz kılındı.

   Bir şeyin farz kılınması, o ana kadar yapılmadığı anlamına gelmemektedir…

Neden farz kılındı?
   Madem uygulanıyordu neden farz kılındı sorusuna alimler şöyle cevap vermektedir:
   “Ayetin inmesinin faydası bu hükmün takrir ve tesbitidir. Çünkü abdest müstakil bir ibadet değil, namaza tabi olarak farz kılınmıştır. Hal böyle olunca zaman geçip abdesti nakledenler azaldıkça, ümmet onu mühimsemez olabilir, şartlarına ve rükünlerine karşı müsamahakar davranırdı. Mütevatir nalsa (delile) ile sabit olması böyle değildir. O her zaman, her dilde bakidir.”

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ