Devlet ile Diyanet'in alevi açılımı ve akla gelen sorular

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Alevi açılımı kapsamnda verdiği talimatla cemevleri için yeni adımlar atılacak. Yapılacak yasal düzenleme ile cemevleri camilerin yararlandığı tüm imkânlardan yararlanabilecek.
DİYANET ÖDEYECEK
İbadet yerlerine bazı haklar tanıyan 12 Nisan 2002 tarih ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2(f) bölümünde yer alan ibadethanelerin (cami, mescit, kilise, havra ve sinagog) elektrik ücretlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden karşılanmasına dair hükmü cemevleri için de uygulanacak. Söz konusu kararda ibadet yerlerinin elektrik giderlerinin takip eden yılda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağını belirtiliyor. Yine bu madde ile ibadet yerlerinin su giderleri için ortalama fiyat uygulanmasını öngörülüyor.
KANUNA EK YAPILACAK
Bu çalışma için düşünülen ikinci yol ise 3194 Sayılı İmar Kanunu’na yapılacak bir ekleme olabilecek. Konuyla ilgili taraflar arasındaki görüşmeler sonucu nihai mutabakat Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sunulacak.
Belediyeler planlarında yer verecek
İmar Kanunu’nda yapılması öngörülen bir diğer değişiklik ise belediyelerin ibadethane ve sosyal tesisler konusunda vereceği ruhsatlandırmalara ilişkin düzenleme olacak. Belediyeler imar ile ilgili çalışmalarında bölgenin demografik durumunu göz önüne alarak cemevleri içini alacak şekilde uygulanması olacak. Buna göre; belediyeler imar planlarının düzenlenmesinde, ibadet yeri için yer ayırırken cemevleri için de bu yer tahsis edilebilecek.

AKLA GELEN SORULAR

   Alevilik ayrı bir din mi ki ibadethanesi ayrı oluyor?
   Alevilik ayrı bir din ise kitabı nedir ve peygamberi kimdir?
   Alevilik İslam’ın içindeyse cemevleri neden ibadethane olarak tanınmaya çalışılıyor?
  Devletimiz ve diyanet farkında mı değil mi bilemiyoruz ama bu projeler Türkiye’mizi yüzyıllardır muhafaza eden İslam ümmetine önder yapan Ehli Sünnet inancımızın belini kırmak ve bir alternatif gibi sunulmak için yapılıyor.
   Amerika’daki paralel zat ile başlayan “cami-cemevi yanyana” projesinin devamı olan bu adımlar İslam’a ve insanlığa hizmet etmiyor.
   Cemevleri ibadethane olarak tanımlandığı zaman yarın Irak’taki gibi “şii cami” “sunni camii” ayırımı olacak. Fitneciler bir oraya bir buraya saldıracak. Böylelikle iki taraf birbirine düşürülecek. mezhep savaşları çıkartılmaya çalışılacak…
   Bunu göremiyor musunuz?
   İran’ın hükumet içerisindeki yapılanmasına neden ses çıkartılmıyor? Amerika güdümlü paralel yapıdan hiç mi ders çıkartılmadı?
   İran’ın alevileri kullanarak kendine bir yol açmasına neden müsaade ediliyor?
 www.ihvanlar.net
–CAMİ CEMEVİ PROJESİ HAKKINDAKİ DİĞER HABERLER–
 

PAYLAŞ