Ebubekir Sifil Hoca’dan Neden İbn-i Teymiyye üzerine bu kadar düşüyorsun? sorusuna cevap

….Diyebilirsiniz ki; “Hocam, itikâden hatalı görüşler serdeden başkaları yok mu? Niye İbn Teymiyye’nin üstünde bu kadar duruyorsun?”

Var tabii ki; İbn Arabî de var, İbn Fârız da var, Abdülkerîm el-Cîlî de var. Konu onlara geldiğinde onları da dile getiriyorum, getireceğim de elbette.

Lâkin şu bir hakîkat ki; İbn Arâbî “Arş, Kürsî veya mahlukat aleminden bazı şeyler kadimdir” demiş ise eğer –ki demiştir-, o’nun bu görüşleri bu ülkede hatta İslâm coğrafyasında propaganda edildi, anlatıldı, benimsendi ve ümmetin akidesi ifsâd edildi, diye bir şey var mı? Hiç olmuş mu tarihte veya günümüzde?

Yallah maşallah bir “Vahdet-i Vücûd” görüşü akla geliyor önce, onu da iyi anladık mı anlamadık mı onu da bilemiyoruz ama eğer bununla “kainattaki herşey Allah’tır (hâşâ)” diyor ise, bunu kasdediyorsa, bu mahzâ küfürdür, ama İbn Arabî ekolüne mensub âlimler, İbn Arabî takipçileri “O böyle demedi, bunu kasdetmedi, Vahdet-i Mevcud başka birşeydir, Vahdet-i Vücûd başka birşeydir, bu bir felsefedir, ama bu felsefeyi de kendi kavramları içinde anlamak gerekir” diyorlar.

Hadi diyelim ki bu şirktir! İbn Arabî’nin bu şirk görüşü bugüne kadar kaç tane insanı etkiledi acaba?
Kaç insan, İbn Arabî böyle dediği için bu şirki işlemeye devam etti? Bana birkaç tane örnek zikredebilir misiniz? “İbn Arabî ‘Arş kadimdir’ dediği için tasavvuf ehlinin şu cenahı, falanca kolu ‘Arş kadimdir’ diye inanıyor, bu konuda yazılar yazıyor, kitaplar neşrediyor, insanlara bunu akide diye anlatıyor?” diyebilen var mı? Bana böyle yapan bir tane örnek isim zikredebilir misiniz? Bir tane örnek yoktur!
Eğer İbn Arabî ‘Arş kadimdir’ demişse, o ekolün mensubları, o’nun takipçileri ya binbir dereden su getirerek tevil ederler, ‘onu demek istemedi’ derler, ya da ‘bu görüş ona ait değildir, kitaplarına sokuşturma yapılmıştır’ diyerek bu görüşü reddederler.

Ama İbn Teymiyyenin itikâdî zemindeki arızalı hatalı görüşlerini onun takipçileri benimsiyorlar, savunuyorlar, ‘Selef Akîdesi’ diye önümüze koyuyorlar, ‘Ya böyle inanacaksın, ya da sen cehmîsin’ diyorlar. İbn Arabî takipçilerinden herhangi birisi bize bunu söylemiyor, bu problemli görüşleri dayatmıyor, hiçbir İbn Arabî takipçisi “İbn Arabî ‘Arş kadimdir’ dedi, sen de diyeceksin, yoksa kafirsin” diye bizim yakamıza yapışmıyor.

Ama İbn Teymiyye adına, “Selefîlik” adına ümmet birbirine düştü, tekfir ediyorlar! Çocuklar ve gençler; annelerini, babalarını, hocalarını, atalarını, ulemayı tekfir ediyorlar! Bu arıza, bir buçuk asırdan bu yana İslâm dünyasını kastı kavurdu!

Bu arızayı konuşmayacağız, söz konusu etmeyeceğiz de ne yapacağız? Akîdedir bu!..

Doç. Dr. Ebubekir Sifil Hoca
| Ruzem – Akâid Dersinden…|

PAYLAŞ