Etiket: Mehdi

Mehmet Görmez, Ali bardakoğlu ve Mehdi inkar Sempozyumu

   Altunizade’deki İSAM salonunda Mehmet Görmez‘in de katıldığı ‘Beklenen Kurtarıcı İnancı’ konulu bir sempozyum yapıldı. Sempozyumu Papazlarla çok sık görüşen eski diyanet başkanı Ali Bardakoğlu’nun başında bulunduğu bir platform düzenledi. Sempozyuma katılan Mustafa Karaalioğlu da “beklenen kurtarıcı gelmeyecek” başlığı ile sempozyumu överken aynı zihniyette olduğunu gösterdi.    Karaalioğlu’nun anlattığına göre Mehmet Görmez’e “Hocam ayrılamıyorsunuz buradan” diye sorduğunda. “Ayrılacak gibi değil […]

Mehdi Üzerinden Kurnazlık Yapmak

FETÖ vesilesiyle bir kere daha gündeme gelen ve çift taraflı istismar edilen “Mehdîlik” meselesi hakkında açıklama yapma zarureti hâsıl oldu. Diyeceklerim maddeler halinde ve özetle şunlardır: Mehdi inancı, konuyla ilgili eser yazmış, görüş beyan etmiş Hadis âlimlerinin ittifakla belirttiği gibi “mütevatir” hadislere dayanır. Buradaki “tevatür” tabiri Hadis ulemasının tabirini anlatır ve Usul-i Fıkıh âlimlerinin ıstılahındaki […]

Mehdi ve Mehdinin gelişi

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:    Mehdi, benim neslimden ve (kızım) Fâtıma’nın evlâtlarındandır. (Ebû Dâvûd-İbni Mâce-Hâkim-Taberânî)    Her dönemde yalancı peygamberler ve yalancı evliyalar ortaya çıktığı gibi kuşkusuz yalancı mehdiler de ortaya çıkacağından, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizi uyarıyor ve gerçek Mehdi’nin, ancak kendi temiz neslinden ve kızı Hz. Fâtıma’nın evlâtlarından (torunlarından) olacağını haber veriyor.    Bu […]